Kontakty

Centrála

KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, Žilina, A. Rudnaya 21 (mapa s popisom)

Otváracia doba: pondelok – piatok:  8:00 – 15:30

Kontakt Telefón E-mail Kontaktný
formulár
Operátor

041/707 10 11

formulár

Obchodné odd. ekonomické programy

041/707 10 59

formulár

Obchodné odd. stavebné programy

041/707 10 31

formulár

Obchodné odd. znalecké programy

041/707 10 12

formulár

Infolinka

041/707 10 10

formulár

Marketing

041/707 10 67

kontaktné údaje

HOTLINE

Pre používateľov programov z celého územia SR poskytujeme centrálne poradenstvo k programu - HOTLINE.

Kontakty na centrálnu HOTLINE

Program

Telefón

Univerzálny telefón

E-mail

Internet

ALFA plus

041/707 10 51

041/707 10 70

napíšte nám

ALFA

041/707 10 15

napíšte nám

OLYMP

041/707 10 41

napíšte nám

OMEGA

041/707 10 21

napíšte nám

iKROS

041/707 10 60

napíšte nám

NEO BI

041/707 10 40

napíšte nám

ONIX

041/707 10 20

napíšte nám

CENKROS 4

041/707 10 31

napíšte nám

SMART plus

041/707 10 31

napíšte nám

HYPO

041/707 10 12

napíšte nám

MEMO

041/707 10 12

napíšte nám

Zóna pre klienta

041/707 10 80

napíšte nám

Prevádzková doba HOTLINE pre všetky programy: každý pracovný deň od 8:00 do 15:30.

Prevádzková doba pre programy ALFA plus, OLYMP a OMEGA s aktivovanou službou Predĺžená HOTLINE: každý pracovný deň od 7:00 do 18:00.

 

Predajné miesta

Pobočka Banská Bystrica

KROS a.s., ekonomický softvér, pob. Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14 (mapa s popisom)

Otváracia doba: pondelok – piatok:  8:00 – 15:30 

Kontakt Telefón E-mail
Obchodné oddelenie ALFA plus, ALFA, OLYMP, OMEGA 

048 / 416 32 66

 

Pobočka Bratislava

KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, pob. Bratislava, Černyševského 12 (mapa s popisom)

Otváracia doba: pondelok – piatok:  8:00 – 15:30

Kontakt Telefón E-mail
Obchodné odd. ALFA plus, ALFA, OLYMP, OMEGA

02/68 20 82 11

Odd. podpory CENKROS 4, SMART plus

02/68 20 82 31

 

Pobočka Košice

KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, pob. Košice, Garbiarska 5 (mapa s popisom)

Otváracia doba: pondelok – piatok:  8:00 – 15:30

Kontakt Telefón E-mail
Obchodné odd. ALFA plus, ALFA, OLYMP, OMEGA

055/799 80 04

 

Obchodné odd. CENKROS 4, SMART plus

055/633 98 71

 

 

Pobočka Spišská Nová Ves

KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, pob. Spišská Nová Ves, Gorkého 18 (mapa s popisom)

Otváracia doba: pondelok – piatok:  8:00 – 15:30

Kontakt Telefón E-mail
Obchodné odd. ALFA plus, ALFA, OLYMP, OMEGA

053/441 12 62

Odd. podpory CENKROS 4, SMART plus

053/429 76 31

 

Pobočka Nitra

KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, pob. Nitra, Štefánikova trieda 79 (mapa s popisom)

Otváracia doba: pondelok – piatok:  8:00 – 15:30

Kontakt Telefón E-mail
Obchodné odd. ALFA plus, ALFA, OLYMP, OMEGA

037/653 75 04

 

Pobočka Trenčín

KROS a.s., ekonomický softvér, pobočka Trenčín, Šoltésovej 1995 (mapa s popisom)

Otváracia doba: pondelok – piatok:  8:00 – 15:30

Kontakt Telefón E-mail
Obchodné odd. ALFA plus, ALFA, OLYMP, OMEGA

032 / 649 47 83

 

 

 

 Identifikačné údaje:

  • Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10564/L (výpis z obchodného registra). 
  • IČO: 31635903,
  • DIČ: 2020450608,
  • IČ DPH: SK2020450608.

 

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, a.s.

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

2290789159/0200

4014606888/7500

IBAN:

SK02 0200 0000 0022 9078 9159

SK14 7500 0000 0040 1460 6888