Aktualizácia OMEGA – 19.10.00

Ponúkame vám aktuálnu verziu programu OMEGA. Pre nainštalovanie aktuálnej verzie programu musíte mat platný Balík podpory (viac informácií v Podmienkach aktualizácie).

 

 

Súbory na stiahnutie

Súbor Dátum Veľkosť Poznámky
OmegaInstall.exe 26.01.2016 518.1 MB - k bodu 1
upgrade.zip 26.01.2016 197.3 MB - k bodu 2
Omega.chm 26.01.2016 38.5 MB Help k programu - 19.10

TOP novinky

DPPO a DPFO B za rok 2015

  DPPO za rok 2015
 • Pripravili sme pre Vás nové tlačivo daňového priznania. Mysleli sme aj na test základu dane pri luxusných automobiloch a ďalšie zmeny týkajúce sa majetku. Daň z príjmov môžete zaúčtovať automaticky a údaje priamo načítať do eDaní. V účtovom rozvrhu si zároveň viete doplniť smerovania účtov pre ďalšie riadky III.časti.
  DPFO typ B za rok 2015
 • Ste fyzickou osobou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva? V novej verzii budete môcť spracovať a odoslať vo formáte XML DPFO B za rok 2015 aj z programu Omega.

Poskytujete majetok na prenájom, alebo ho využívate aj na osobnú potrebu? Máte v evidencii luxusné automobily?

 • Pripravte sa na ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú daňových odpisov. V programe si na karte majetku zvolíte, o aký majetok konkrétne ide, zvolíte si výšku nájmu, či percento uplatňovania odpisov do daňových výdavkov v prípade majetku využívaného na osobnú potrebu.
 • Za zdaňovacie obdobie 2015 dochádza aj k zmene vo výpočte daňových odpisov pri predaji majetku. Po výbere nového typu pohybu "Predaj - odpis v roku vyradenia" sa daňový odpis vypočíta vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých je majetok v evidencii.

Výkazy pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku

  V novej verzii programu sa môžete zatriediť do jednej z veľkostných skupín účtovných jednotiek (mikro, malá, veľká účtovná jednotka). V súvislosti s touto zmenou sme dopracovali ďalšie legislatívne zmeny platné pre rok 2015:
 • poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky,
 • Výkaz cash flow pre malé a veľké účtovné jednotky.

Uplatňovanie DPH na základe platby

  Viete, že nová legislatívna zmena ovplyvní aj tých z Vás, ktorí nebudete uplatňovať osobitný režim, ale máte dodávateľov v tomto režime?
 • Aj na to sme mysleli a od novej verzie si môžete túto osobitnú úpravu uplatňovania DPH v programe nastaviť. Na základe vypĺňania novej tabuľky - evidencie DPH, program neskôr automaticky dotiahne údaje do Daňového priznania DPH a Kontrolného výkazu DPH.

Popis inštalácie

1. Ak používate verziu 18.52 alebo nižšiu

 1. Stiahnite si súbor OmegaInstall.exe a spustite ho. Počkajte, kým prebehne automatické rozbalenie inštalačných súborov, ktoré trvá niekoľko desiatok sekúnd.

 2. Po rozbalení sa automaticky spustí Inštalátor programu OMEGA. Postupujte ďalej podľa jeho pokynov. Ak inštalátor ponúkne na výber cieľový priečinok s inštaláciou OMEGY, potvrďte alebo ho zmeňte (ak chcete upgradovať inú existujúcu inštaláciu OMEGY).

 3. Program sám zaktualizuje aj HELP.

2. Ak používate verziu 18.61 alebo vyššiu
 1. Do adresára, v ktorom máte nainštalovaný program OMEGA (štandardne C:\OMEGA) si stiahnite súbor upgrade.zip z vyššie uvedenej tabuľky.

  • Postup pre stiahnutie súboru: Kliknete pravým tlačidlom myši na príslušný súbor. Kliknete na položku "Uložiť cieľ ako..." ("Save Target As..."). Objaví sa formulár pre zadanie cieľového adresára. Vyberte cestu, v ktorej máte nainštalovanú OMEGU, napr. C:\OMEGA, a uložte súbor.

 2. Súbor nerozbaľujte. Stačí spustiť OMEGU a program sa zaktualizuje sám.

 3. Ak si chcete zaktualizovať HELP, do adresára, v ktorom máte nainštalovaný program OMEGA (štandardne C:\OMEGA) stiahnite si súbor omega.chm a spustite OMEGU, HELP už bude zaktualizovaný.

 4. Ak by sa Vám po nainštalovaní aktuálnej verzie vyskytli problémy, napr. pri spúšťaní programu, tlači alebo otváraní okien v programe, stiahnite si súbor OmegaInstall.exe podľa postupu, ako keby ste mali verziu 18.52 alebo nižšiu.

Ostatné novinky verzie

Legislatíva
Legislatíva (5)
DPPO za rok 2015. Pripravili sme pre Vás nové tlačivo daňového priznania. Mysleli sme aj na test základu dane pri luxusných automobiloch a ďalšie zmeny týkajúce sa majetku. Daň z príjmov môžete zaúčtovať automaticky a údaje priamo načítať do eDaní. V účtovom rozvrhu si zároveň viete doplniť smerovania účtov pre ďalšie riadky III.časti.
DPFO typ B za rok 2015. Ste fyzickou osobou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva? V novej verzii budete môcť spracovať a odoslať vo formáte XML DPFO B za rok 2015 aj z programu Omega.
Zapracovali sme zmeny v účtovnej osnove pre podnikateľov, účinné od 31.12.2015. V rámci zmien boli premenované účty 062, 066, 351, 361, 471.
Aktualizovali sme tlačivá prevodných príkazov pre Slovenskú sporiteľnu a OTP banku. Zároveň sme doplnili export prevodných príkazov vo formáte SEPA XML pre banky Commerzbank a Citibank.
V programe bol aktualizovaný číselník kódov kombinovanej nomenklatúry pre Intrastat 2016. V prípade že používate Intrastat, v programe nájdete aj aktuálne tlačivá pre rok 2016.
Opravy
Opravy (4)
Pri zlučovaní duplicitných skladových kariet, ak niektoré z duplicitných kariet boli odstránené, došlo k nesprávnemu zlúčeniu duplicít. Tento nedostatok sme z programu odstránili.
Upravili sme zadávanie mailových adries na kontaktoch partnera. Opätovne sa dá zadať viac mailových adries oddelených bodkočiarkou.
V programe sme upravili tlač editovateľných zostáv pri verziách office 2010 a starších.
V programe sme upravili obnovu dát z archívu tak, aby sa pri odarchivácii správne aktualizovali aj pripojené súbory.