Aktualizácia OMEGA – 18.51.00

Ponúkame vám aktuálnu verziu programu OMEGA. Pre nainštalovanie aktuálnej verzie programu musíte mat platný Balík podpory (viac informácií v Podmienkach aktualizácie).

Súbory na stiahnutie

Súbor Dátum Veľkosť Poznámky
OmegaInstall.exe 01.07.2015 483.4 MB - k bodu 1
upgrade.zip 01.07.2015 166.3 MB - k bodu 2
Omega.chm 01.07.2015 38 MB Help k programu - 18.50

TOP novinky

Nová služba e-shop INTEO

  Vytvorte si nový internetový obchod alebo prepojte s Omegou Váš existujúci
 • svoje produkty môžete jednoducho odosielať do e-shopu s aktualizáciou skladovej zásoby,
 • došlé objednávky z eshopu stiahnete jedným klikom do programu a vytvoríte faktúru s výdajkou.
 • Pre viac informácií kliknite tu.
Nová služba e-shop INTEO

Automatické účtovanie výdavkov 80/20%

  Používate firemný majetok aj súkromne?
  Využite automatiku na jednoduché zaúčtovanie výdavkov osobnej potreby v pomere 80/20 % pre doklady DF, PD, ID, zDF.
  Pomer účtovania výdavkov môžete kedykoľvek zmeniť.
Automatické účtovanie výdavkov

Dodatočný súhrnný výkaz DPH

  Vytvorte si dodatočný súhrnný výkaz priamo v programe.
  V súvislosti s touto zmenou, bol do programu zapracovaný nový typ uzávierky - Súhrnného výkazu DPH.
  Uzávierku súhrnného výkazu DPH je potrebné vykonať aj pri tlači riadneho a opravného súhrnného výkazu.
Dodatočný súhrnný výkaz DPH

Popis inštalácie

1. Ak používate verziu 17.80 alebo nižšiu

 1. Stiahnite si súbor OmegaInstall.exe a spustite ho. Počkajte, kým prebehne automatické rozbalenie inštalačných súborov, ktoré trvá niekoľko desiatok sekúnd.

 2. Po rozbalení sa automaticky spustí Inštalátor programu OMEGA. Postupujte ďalej podľa jeho pokynov. Ak inštalátor ponúkne na výber cieľový priečinok s inštaláciou OMEGY, potvrďte alebo ho zmeňte (ak chcete upgradovať inú existujúcu inštaláciu OMEGY).

 3. Program sám zaktualizuje aj HELP.

2. Ak používate verziu 18.00 alebo vyššiu
 1. Do adresára, v ktorom máte nainštalovaný program OMEGA (štandardne C:OMEGA) si stiahnite súbor upgrade.zip z vyššie uvedenej tabuľky.

  • Postup pre stiahnutie súboru: Kliknete pravým tlačidlom myši na príslušný súbor. Kliknete na položku "Uložiť cieľ ako..." ("Save Target As..."). Objaví sa formulár pre zadanie cieľového adresára. Vyberte cestu, v ktorej máte nainštalovanú OMEGU, napr. C:OMEGA, a uložte súbor.

 2. Súbor nerozbaľujte. Stačí spustiť OMEGU a program sa zaktualizuje sám.

 3. Ak si chcete zaktualizovať HELP, do adresára, v ktorom máte nainštalovaný program OMEGA (štandardne C:OMEGA) stiahnite si súbor omega.chm a spustite OMEGU, HELP už bude zaktualizovaný.

 4. Ak by sa Vám po nainštalovaní aktuálnej verzie vyskytli problémy, napr. pri spúšťaní programu, tlači alebo otváraní okien v programe, stiahnite si súbor OmegaInstall.exe podľa postupu, ako keby ste mali verziu 17.80 alebo nižšiu.

Ostatné novinky verzie

Novinky
Novinky (3)
Nová služba e-shop INTEO
 • vytvorte si nový internetový obchod alebo prepojte s Omegou Váš existujúci,
 • svoje produkty bude môcť jednoducho odosielať do e-shopu s aktualizáciou skladovej zásoby,
 • došlé objednávky z eshopu stiahnete jedným klikom do programu a vytvoríte faktúru s výdajkou.Pre viac informácií kliknite tu.

Dodatočný súhrnný výkaz DPH
Vytvorte si dodatočný súhrnný výkaz priamo v programe. V súvislosti s touto zmenou, bol do programu zapracovaný nový typ uzávierky - Súhrnného výkazu DPH. Uzávierku súhrnného výkazu DPH je potrebné vykonať aj pri tlači riadneho a opravného súhrnného výkazu.
V číselníku Peňažné ústavy sme aktualizovali názov pre banku Mbank.
Vylepšenia
Vylepšenia (7)
Automatické účtovanie výdavkov 80/20 %
Používate firemný majetok aj súkromne? Využite automatiku na jednoduché zaúčtovanie výdavkov osobnej potreby v pomere 80/20 % pre doklady DF, PD, ID, zDF. Pomer účtovania výdavkov môžete kedykoľvek zmeniť.
Do tlačových zostáv Evidencia DPH - zdaniteľné obchody a Evidencia DPH - odpočítanie dane sme dopnili stĺpec Číslo dokladu KV DPH a zároveň sme doplnili možnosť triedenia podľa tohto stĺpca.
Do odoslaných dokladov vo fakturácii - odoslaných faktúr, odoslaných dobropisov a storno faktúr, sme pri tlači predkontačných lístkov doplnili číslo dokladu KV DPH a oddiel KV DPH.
V tlačovej zostave Kontrolný výkaz DPH sme doplnili pre každý oddiel, do súčtového riadku, údaj Počet záznamov.
Do programu sme zapracovali informatívne výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát) pre Mikro účtovné jednotky. Obidva výkazy je možné tlačiť aj v cudzom jazyku.
Pre Mikro účtovné jednotky sme dopracovali možnosť uložiť účtovnú závierku do histórie výkazov.
V programe sme vylepšili sťahovanie súborov z internetu (kurzového lístka, zoznam platiteľov pre KVDPH) tak, aby nebolo závisle na knižniciach Internet Explorera.
Opravy
Opravy (6)
Pri importe EUD z textového súboru sme upravili pridelenie príznaku "predkontovaný" na doklade v EUD. Ak doklad nemá žiadne účtovné zápisy, tento príznak program nepridelí.
V príkazoch na úhradu sme upravili polia variabilný a špecifický symbol tak, aby mohol užívateľ do týchto polí zadať ľubovoľné hodnoty, bez ohľadu na to či boli doklady dotiahnuté z knihy záväzkov alebo vyplnené ručne.
V programe bolo upravené vyhľadávanie partnera pri pridávaní dokladu v maloobchodnom predaji. Program vyhľadá partnera aj vtedy, ak sa zadá akékoľvek slovo, ktoré názov partnera obsahuje.
Opravili sme tlač Dohody o započítaní pohľadávok/záväzkov v iných cudzích jazykoch ako nemčina a angličtina, kde nesprávne prekladalo časť miesto.
Vo verzii bola opravená chyba pri výpočte odpisov. Chyba sa mohla prejaviť pri použití zrýchleného odpisu, ak počas jedného roka došlo viackrát k navýšeniu vstupnej ceny.
Upravili sme vyhľadávanie v rýchlom filtri - program pôvodne vyhľadával aj dáta, ktoré nie sú zobrazené v stlpcoch tabuľky. Tiež sme upravili chybné vyhľadávanie hodnôt väčších ako 1000 v Access databázach.