Aktualizácia OMEGA - 17.80.00

Ponúkame vám aktuálnu verziu programu OMEGA. Pre nainštalovanie aktuálnej verzie programu musíte mat platný Balík podpory (viac informácií v Podmienkach aktualizácie).

 

 

Súbory na stiahnutie

Súbor Dátum Veľkosť Poznámky
OmegaInstall.exe 01.12.2014 509.1 MB Stiahnuť vždy
Omega.chm 19.03.2014 37.1 MB Help k programu - 17.30

TOP novinky

Omega v novej technológii

 • Od verzie 17.80 je program Omega vyvíjaný v technológii Microsoft .NET. Až na malé zmeny ostala funkčnosť programu zachovaná a funguje rovnako ako v predošlej verzii. Nainštalovaním novej verzie postrehnete tieto zmeny:
 • Zjednodušené triedenie a vyhľadávanie údajov:
  • triedenie podľa jedného alebo viacerých stĺpcov súčasne (cez pravé tlačidlo myši nad hlavičkou tabuľky v zozname dokladov),
  • zmena v rýchlom filtri - nad každým stĺpcom naplnený filter údajmi, z ktorých môžete vyberať,
  • vyhľadávanie cez rýchly filter môžete používať aj v bočných paneloch vo fakturácii, sklade a číselníku partnerov.
 • Nové možnosti nastavenia tabuľky:
  • vzhľad pracovnej plochy Vám umožní navodiť si pri práci príjemnú atmosféru (Možnosti/Nastavenie tabuľky).
  • vlastné nastavenie stĺpcov - jedným klikom stĺpec odstránite, alebo ho umiestnite na požadované miesto.
  • chcete si na všetkých stĺpcoch v zozname dokladov nastaviť vhodnú šírku? Urobíte to pomocou novej funkcie „Automatická veľkosť (všetky stĺpce) prístupné cez pravé tlačidlo myši nad hlavičkou tabuľky v zozname dokladov.
 • Modernejší vzhľad programu:
  • nové možnosti nastavenia vzhľadu programu (Firma/Nastavenie/Všeobecné nastavenia/Užívateľ)

Popis inštalácie

 1. Stiahnite si súbor OmegaInstall.exe a spustite ho. Počkajte, kým prebehne automatické rozbalenie inštalačných súborov, ktoré trvá niekoľko desiatok sekúnd.

 2. Po rozbalení sa automaticky spustí Inštalátor programu OMEGA. Postupujte ďalej podľa jeho pokynov. Ak inštalátor ponúkne na výber cieľový priečinok s inštaláciou OMEGY, potvrďte alebo ho zmeňte (ak chcete upgradovať inú existujúcu inštaláciu OMEGY).

 3. Program sám zaktualizuje aj HELP.

Ostatné novinky verzie

Novinky
Novinka (1)
V súvislosti s prepisom programu do technológie Microsoft .NET, bola ukončená podpora pre MS SQL server 2000. V prípade, že databázy máte uložené na tomto serveri, tak pri otváraní databázy sa Vám zobrazí oznámenie s odporučením vykonať prechod na vyššiu verziu SQL servera.
Opravy
Opravy (6)
Upravili sme tlačovú zostavu odoslaných preddavkových faktúr tak, aby sa v nej zobrazovalo dlhšie číslo dokladu.
V programe sme upravili zrkadlový import/export EUD, aby sa správne prideľovala evidencia a číselný rad pre okruh zahraničných došlých dobropisov.
Pri importe partnerov z textového súboru bol doplnený výpočet IBAN a SWIFT z naimportovaného čísla účtu a kódu banky.
Pri importe bankových výpisov a označení voľby "V prípade spárovania pridať do číselníka partnerov neexistujúci bankový účet" dochádzalo k vymazaniu IBAN-u z existujúcich bankových účtov daného partnera. Túto nezrovnalosť sme z programu odstránili.
Pri hromadnom prečíslovaní dokladov v evidencii účtovných dokladov, sa miešali súbory pripojené k dokladom v účtovníctve. Tento nedostatok sme z programu odstránili.
Export odoslaných faktúr pre EDI Tesco bol upravený tak, aby sa položky faktúry zaokrúhľovali na 3 desatinné miesta.