Aktualizácia OMEGA - 18.00.00

Ponúkame vám aktuálnu verziu programu OMEGA. Pre nainštalovanie aktuálnej verzie programu musíte mat platný Balík podpory (viac informácií v Podmienkach aktualizácie).

 

 

Súbory na stiahnutie

Súbor Dátum Veľkosť Poznámky
OmegaInstall.exe 05.01.2015 519.6 MB Stiahnuť vždy
Omega.chm 05.01.2015 37.3 MB Help k programu - 17.52

TOP novinky

Omega v novej technológii

 • Od verzie 17.80 je program Omega vyvíjaný v technológii Microsoft .NET. Až  na malé zmeny ostala funkčnosť programu zachovaná a funguje rovnako ako v  predošlej verzii. Nainštalovaním novej verzie postrehnete tieto zmeny:
 • Zjednodušené triedenie a vyhľadávanie údajov:  
  • triedenie podľa jedného alebo viacerých stĺpcov súčasne (cez pravé tlačidlo  myši nad hlavičkou tabuľky v zozname dokladov),
  • zmena v rýchlom filtri - nad každým stĺpcom naplnený filter údajmi, z  ktorých môžete vyberať,
  • vyhľadávanie cez rýchly filter môžete používať aj v bočných paneloch vo  fakturácii, sklade a číselníku partnerov.
 • Nové možnosti nastavenia tabuľky:  
  • vzhľad pracovnej plochy Vám umožní navodiť si pri práci príjemnú atmosféru  (Možnosti/Nastavenie tabuľky).
  • vlastné nastavenie stĺpcov - jedným klikom stĺpec odstránite, alebo ho  umiestnite na požadované miesto.
  • chcete si na všetkých stĺpcoch v zozname dokladov nastaviť vhodnú šírku?  Urobíte to pomocou novej funkcie „Automatická veľkosť (všetky stĺpce) prístupné  cez pravé tlačidlo myši nad hlavičkou tabuľky v zozname dokladov.
 • Modernejší vzhľad programu:
  • nové možnosti nastavenia vzhľadu programu (Firma/Nastavenie/Všeobecné  nastavenia/Užívateľ)

Nový výkaz Účtovná závierka pre podnikateľov

 • Do programu bol zapracovaný nový výkaz Účtovná závierka, ktorý obsahuje súvahu a  výkaz ziskov a strát. Nový výkaz budú podávať podnikatelia, ktorí podávajú  riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2014 a neskôr.

Popis inštalácie

 1. Stiahnite si súbor OmegaInstall.exe a spustite ho. Počkajte, kým prebehne automatické rozbalenie inštalačných súborov, ktoré trvá niekoľko desiatok sekúnd.

 2. Po rozbalení sa automaticky spustí Inštalátor programu OMEGA. Postupujte ďalej podľa jeho pokynov. Ak inštalátor ponúkne na výber cieľový priečinok s inštaláciou OMEGY, potvrďte alebo ho zmeňte (ak chcete upgradovať inú existujúcu inštaláciu OMEGY).

 3. Program sám zaktualizuje aj HELP.

Ostatné novinky verzie

Legislatíva
Legislatíva (1)
Do programu bol zapracovaný nový výkaz Účtovná závierka, ktorý obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát. Nový výkaz budú podávať podnikatelia, ktorí podávajú riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2014 a neskôr.
Opravy
Opravy (8)
V časti "Počiatočné saldokonto" bola opravená chyba - od verzie 17.80 v ňom chýbala časť nastavenia s voľbami Pohľadávky/Záväzky a Tuzemské/Zahraničné.
V programe sme opravili chybu pri posielaní položiek do registračnej pokladnice. Problém vznikal v prípade, keď názov tovarovej skupiny obsahoval znak "čiarka".
Pri zmene veľkosti tabuľky (zoomu) v zoznamoch dokladov, si program nepamätal upravený vzhľad stĺpcov cez Nastavenie tabuľky. Pamätanie vzhľadu tabuľky bolo do verzie 18.00 upravené.
Pre hlásenie Intrastat pri exporte do XML bolo pridané zotrieďovanie položiek podľa poradového čísla.
V programe bol upravený import z aplikácie iKros. Ak v importnom súbore niektorý text obsahoval odriadkovanie, import do Omegy sa nevykonal.
Pri prenose položiek z registračnej pokladnice sa v niektorých prípadoch skladové karty preniesli ako voľné položky. Prenášanie kariet z registračnej pokladnice sme upravili.
V časti Pohyby na skladovej karte sa do zoznamu načítavali aj pohyby, ktoré nevyhovovali prístupovým právam podľa číselných radov. Tento nedostatok sme odstránili.
V prípade, že vo windows bol nastavený oddeľovač desatinných miest bodka, program v niektorých častiach padal na chybovej hláške. Tento nedostatok sme odstránili.