Aktualizácia OMEGA - 18.20.00

Ponúkame vám aktuálnu verziu programu OMEGA. Pre nainštalovanie aktuálnej verzie programu musíte mat platný Balík podpory (viac informácií v Podmienkach aktualizácie).

 

 

Súbory na stiahnutie

Súbor Dátum Veľkosť Poznámky
OmegaInstall.exe 02.03.2015 478.5 MB - k bodu 1
upgrade.zip 02.03.2015 161.8 MB - k bodu 2
Omega.chm 02.03.2015 37.5 MB Help k programu - 18.20

TOP novinky

Výkazy pre Mikro účtovné jednotky

  Uľahčite si uzávierku roka 2014 ak spĺňate podmienky pre mikro účtovné jednotky. V časti Firma/Nastavenie/Všeobecné nastavenia si zmeníte typ účtovnej jednotky na "mikro", na základe čoho program prevedie výkazy do štruktúry mikro účtovnej jednotky.
  Do programu sme zapracovali:
 • Nový výkaz Účtovná závierka pre MÚJ
 • Tlačové zostavy Podrobný rozpis položiek pre súvahu aj výkaz ziskov a strát
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Poznámky k účtovnej závierke pre MÚJ

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb (od verzie 18.11)

 •  Aktualizované tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb pre rok 2014. Boli pridané nové tabuľky a riadky v súvislosti s evidenciou daňovej licencie, zapracovaný nový spôsob umorenia daňovej straty a upravené výpočty pre jednotlivé riadky priznania.

Nový výkaz Účtovná závierka pre podnikateľov (od verzie 18.00)

 • Do programu bol zapracovaný nový výkaz Účtovná závierka, ktorý obsahuje súvahu a  výkaz ziskov a strát. Nový výkaz budú podávať podnikatelia, ktorí podávajú  riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2014 a neskôr.

Popis inštalácie

 • 1. Ak používate verziu 17.80 alebo nižšiu

  1. Stiahnite si súbor OmegaInstall.exe a spustite ho. Počkajte, kým prebehne automatické rozbalenie inštalačných súborov, ktoré trvá niekoľko desiatok sekúnd.

  2. Po rozbalení sa automaticky spustí Inštalátor programu OMEGA. Postupujte ďalej podľa jeho pokynov. Ak inštalátor ponúkne na výber cieľový priečinok s inštaláciou OMEGY, potvrďte alebo ho zmeňte (ak chcete upgradovať inú existujúcu inštaláciu OMEGY).

  3. Program sám zaktualizuje aj HELP.

  2. Ak používate verziu 18.00 alebo vyššiu
  1. Do adresára, v ktorom máte nainštalovaný program OMEGA (štandardne C:OMEGA) si stiahnite súbor upgrade.zip z vyššie uvedenej tabuľky.

   • Postup pre stiahnutie súboru: Kliknete pravým tlačidlom myši na príslušný súbor. Kliknete na položku "Uložiť cieľ ako..." ("Save Target As..."). Objaví sa formulár pre zadanie cieľového adresára. Vyberte cestu, v ktorej máte nainštalovanú OMEGU, napr. C:OMEGA, a uložte súbor.

  2. Súbor nerozbaľujte. Stačí spustiť OMEGU a program sa zaktualizuje sám.

  3. Ak si chcete zaktualizovať HELP, do adresára, v ktorom máte nainštalovaný program OMEGA (štandardne C:OMEGA) si stiahnite súbor omega.chm a spustite OMEGU, HELP už bude zaktualizovaný.

  4. Ak by sa Vám po nainštalovaní aktuálnej verzie vyskytli problémy, napr. pri spúšťaní programu, tlači alebo otváraní okien v programe, stiahnite si súbor OmegaInstall.exe podľa postupu, ako keby ste mali verziu 17.80 alebo nižšiu.

 • Ostatné novinky verzie

  Legislatíva
  Legislatíva (2)
  Výkazy pre Mikro účtovné jednotky
   Uľahčite si uzávierku roka 2014 ak spĺňate podmienky pre mikro účtovné jednotky. V časti Firma/Nastavenie/Všeobecné nastavenia si zmeníte typ účtovnej jednotky na "mikro", na základe čoho program prevedie výkazy do štruktúry mikro účtovnej jednotky.
   Do programu sme zapracovali:
  • Nový výkaz Účtovná závierka pre MÚJ
  • Tlačové zostavy Podrobný rozpis položiek pre súvahu aj výkaz ziskov a strát
  • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
  • Poznámky k účtovnej závierke pre MÚJ

  Do časti Firma/kontrola bola doplnená nová kontrola pre mikro účtovné jednotky. Kontrola overí či na účtoch ktoré MÚJ nemá používať, nie je zostatok.
  Opravy
  Opravy (2)
  Opravili sme číslovanie strán v poznámkach k účtovnej závierke (zostavených k 31.12.2014 a neskôr). Číslovanie strán bolo nastavené od 1 a presunuté vpravo dole tlačovej zostavy.
  V programe bola opravená chyba pri zadávaní názvu položky do faktúry. V prípade, že sa zadal ľubovolný text (voľná položka), po stlačení ENTER tento text položky zmizol.