Cenník

Zostavy programu OMEGA

Bežná cena bez DPH
s DPH

 

Vlastná zostava Poskladajte si vlastnú zostavu programu OMEGA priamo podľa vašich potrieb. 

-

Objednať

Podvojné účtovníctvo pre platiteľa DPH Vhodná pre spracovanie kompletnej účtovnej agendy bez skladu.

už od
373 € 
447,60 € 

Objednať

Skladové hospodárstvo s fakturáciou Vhodná pre spracovanie skladového hospodárstva s prepojením na fakturáciu a objednávkový a rezervačný systém.

už od
313 € 
375,60 € 

Objednať

Maloobchodný predaj Obsahuje skladové hospodárstvo, fakturáciu a možnosť prepojenia s registračnou pokladnicou alebo fiskálnym modulom.

už od
432 €
518,40 €

Objednať

Podvojné účtovníctvo so skladom Vhodná pre kompletné spracovanie účtovnej a skladovej agendy (1000 kariet) s prepojením na fakturáciu a objednávkový a rezervačný systém.

už od
547 € 
656,40 € 

Objednať

Podvojné účtovníctvo multiverzia Umožňuje spracovanie účtovnej agendy viacerých firiem (8 firiem). Vhodné aj pre účtovnú firmu.

už od
613,20 
735,84 €

Objednať

Podvojné účtovníctvo so skladom pre viac používateľov Vhodná pre kompletné spracovanie účtovnej a skladovej agendy s prepojením na fakturáciu a objednávkový a rezervačný systém. Pre 4 používateľov s prístupovými právami. 

už od
807,30 €
968,76 € 

Objednať

Akýkoľvek modul je možné dokúpiť alebo si ho neskôr rozšíriť a to len za rozdiel cenníkových cien. 

Cenník programu OMEGA 

€ bez DPH / € s DPH

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo  Modul slúži na evidovanie a účtovanie všetkých druhov dokladov v podvojnom účtovníctve. Obsahuje tiež homebanking, príkazy na úhradu s možnosťou importu bankových výpisov, splátkové kalendáre a ďalšie funkcie. K modulu odporúčame aj tuzemské alebo valutové pokladnice.

165 € / 198 €

Účtovanie na strediská  Číselník umožňuje definovať štruktúru účtovanej firmy a jej rozčlenenie na strediská, na ktorých potrebujete sledovať doklady, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia.

Stredísk

5
v cene

10
19 € / 22,80 €

40
39 € / 46,80 €

neobm.
79 € / 94,80 €

Účtovanie na zákazky Číselník umožňuje definovať zákazky firmy, na ktorých potrebujete sledovať doklady, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia. 

Zákaziek

20
v cene

40
19 € / 22,80 €

160
39 € / 46,80 €

neobm.
79 € / 94,80 €

Tuzemské pokladne Umožňuje evidovať a účtovať doklady tuzemských pokladníc s automatickým spracovaním pokladničných kníh. Určuje počet tuzemských pokladníc, ktoré plánujete využívať a budete na nich účtovať.

Pokladníc

1
v cene

4
35 € / 42 €

16
49 € / 58,80 €

neobm.
65 € / 78 €

Valutové pokladne Umožňuje evidovať a účtovať doklady valutových pokladníc s automatickým spracovaním pokladničných kníh. Určuje počet valutových pokladníc, ktoré plánujete využívať a budete na nich účtovať.

Pokladníc

1
19 € / 22,80 €

4
35 € / 42 €

16
49 € / 58,80 €

neobm.
65 € / 78 €

Modul DPH Vďaka modulu DPH máte zabezpečené automatické spracovanie evidencie DPH a tlač originálneho tlačiva riadneho, opravného a dodatočného daňového priznania DPH. Je potrebný, ak ste platiteľom DPH a účtujete alebo vystavujete doklady s DPH.

139 € / 166,80 €

Daňové priznania a poznámky - DPPO, DPMV, DPFO  Vytvorte a vytlačte daňové priznania na originálnom  tlačive a odošlite ho elektronicky. Pohodlne vyplníte aj účtovné poznámky.

69 € / 82,80 €

Kurzový lístok Tento modul Vám zabezpečí aktualizáciu kurzov z ECB z internetu, ale je možné ho napĺňať aj ručne. Program používa kurzy ECB.

39 € / 46,80 €

Fakturácia a obchod

Faktúry, objedn., dod. listy, ponuky, upomienky Umožňuje vytváranie odberateľských faktúr, dobropisov, preddavkových faktúr s možnosťou automatického zaúčtovania. Jednoducho v ňom vytvoríte a evidujete aj dodacie listy, objednávky, reklamácie alebo zákazkové listy.

65 € / 78 €

Cenník služieb V module si môžete zadefinovať cenníky služieb s preddefinovanou predajnou cenou, ktoré môžete využívať pri vystavovaní dokladov fakturácie.

v cene

Maloobchod a registračné pokladnice Maloobchod umožňuje rýchlo a jednoducho predávať v hotovosti a prepojiť program s registračnou pokladnicou alebo fiškálnym modulom. Obsahuje pokročilé funkcie pre podporu predaja - vytavenie bločku / dokladu o úhrade, zaúčtovanie dokladu, prepojenie so skladom, vyhľadávanie podľa EAN, PLU a ďalšie.

Pokladníc

1
119 € / 142,80 €

3
189 € / 226,80 €

8
279 € / 334,80 €

neobm.
349 € / 418,80 €

Skladové hospodárstvo

Sklady a skladové karty Modul využijete pri vedení skladu a skladovej evidencie. Umožňuje prehľadnú evidenciu skladových kariet a tlač potrebných prehľadov (zisky z predaja, obratové súpisky, pohyby na sklade, inventúry).

Sklad. kariet

50
v cene

1000
109 € / 130,80 €

2000
159 € / 190,80 €

5000
259 € / 310,80 €

neobm.
389 € / 466,80 €

Výrobné čísla + šarže Tento modul využijete, ak potrebujete sledovať jednotlivé položky na sklade aj pod výrobným číslom. Šarža je výrobné číslo pre niekoľko jednotiek (napríklad: na sklade máte skladovú kartu z názvom "tričko" a na sklade je 5 kusov, pričom 2 ks sú v červenej farbe, 3 ks v modrej farbe).

29 € / 34,80 €

Makrokarty Tento modul využijete, ak potrebujete evidovať skladové zásoby pomocou makrokariet. Makrokarta je skladová karta, ktorá je zostavená z viacerých skladových kariet a ktorá Vám pomôže pri vytváraní zostáv, súprav a kompletov. Napríklad na makrokartu s názvom Sada písacích potrieb budú napojené skladové karty: zvýrazňovač 1 ks, pero 2 ks, ceruzka 1 ks. Pri vyskladňovaní makrokarty program automaticky vyskladní spomínané karty v jednotlivých množstvách.

99 € / 118,80 €

Vzťahy so zákazníkmi

Modul CRM V module CRM budete môcť prehľadne evidovať kompletnú komunikáciu so zákazníkom. Obsahuje kalendár s pripomienkovačom na plánovanie schôdzok, telefonátov a služobných ciest.

165 € / 198 €

Evid. pošty + Registratúra Tento modul Vám umožní evidovať odoslanú i došlú poštu vo vašej firme. Registratúra využijete pre podrobnú evidenciu dokumentov v elektronickej podobe, ktoré prichádzajú alebo odchádzajú z firmy a na evidenciu obehu dokumentov v rámci firmy.

45 € / 54 €

Majetok

Dlhodobý majetok Kompletná evidencia dlhodobého majetku s možnosťou automatického zaúčtovania odpisov, vrátane tlače potrebných zostáv (zaraďovací protokol, vyraďovací protokol, porovnanie účtovných a daňových odpisov, inventúry, štítky a karty dlhodobého majetku a pod.).

Položiek

5
v cene

20
55 € / 66 €

80
119 € / 142,80 €

neobm.
189 € / 226,80 €

Krátkodobý majetok Kompletná evidencia krátkodobého majetku s možnosťou lokalizácie majetku, vrátane tlače inventúry a inventárnych štítkov, prevzatia majetku a osobnej karty zamestnanca.

Položiek

20 
v cene

100
35 € / 42 €

1000
65 € / 78 €

neobm.
99 € / 118,80 €

Jazdy a cestovné príkazy

Kniha jázd Umožňuje evidovať jazdy pre súkromné a firemné vozidlá v tuzemsku a zahraničí.  Obsahuje číselník vzdialeností, číselník náhrad za používanie. Vyberte počet áut.

Áut

1
35 € / 42 €

4
65 € / 78 €

16
99 € / 118,80 €

neobm.
129 € / 154,80 €

Cestovné príkazy V module vytvoríte cestovné príkazy, alebo si ich jednoducho naimporujete z Knihy jázd. Stravné a vreckové pri tuzemských aj zahraničných služobných cestách program vypočíta automaticky.

65 € / 78 €

Používatelia

Používatelia programu Určuje počet používateľov, ktorí sa budú prihlasovať do programu. Počet používateľov musí byť rovnaký alebo vyšší ako počet inštalácií programu.

Používateľov

2
v cene

4
35 € / 42 €

6
69 € / 82,80 €

8
99 € / 118,80 €

neobm.
169 € / 202,80 €

Prístupové práva Program podporuje nastavenia rôznych prístupových práv pre každého používateľa. Každý používateľ môže mať odlišný prístup do jednotlivých evidencií a modulov v programe. Tento modul potrebujete, ak chcete nastaviť rôzne prístupové práva pre používateľov programu.

39 € / 46,80 €

Počet inštalácií Určuje počet počítačov, na koľkých bude program nainštalovaný.

Počítačov

2
v cene

3
20%**


30%**


40%**

8*
50%**

16* 
70%**

Viac firiem

Multiverzia - viac účtovníctiev Tento modul ponúka možnosť viesť kompletnú ekonomickú agendu viacerým firmám a určuje počet firiem, ktorým chcete spracovávať ekonomickú agendu. Ak spracovávate viac firiem, odporúčame Vám aj službu Online fakturácia a prehľad o firme. Firmy môžu faktúry vystavovať cez internet a vy ich stiahnete jedným klikom do programu. Majitelia firiem si pozrú dôležité prehľady o ich firme - napr. pohľadávky, záväzky, DPH, tržby, náklady, zisk a ďalšie, bez toho, aby ste im podklady museli pripravovať. 

Účtovníctiev

2
10%**

3
20%**


30%**


40%**

16 
50%**

neobm. 
100%**

  • * Pre počet inštalácií 8 alebo 16 môže byť  potrebné zakúpiť SQL verziu programu OMEGA (viac na www.kros.sk/omegasql).
  • ** Počíta sa zo súčtu cien všetkých modulov (okrem modulov Počet inštalácií a Multiverzia).
  • Cenník platí od 14. 6. 2016.  

Cenník internetových služieb INTEO (e-shop a doména)

E-shop INTEO je ideálna voľba pre všetkých, ktorí chcú predávať cez internet bez starostí so skladom. Doklady už nebudete musieť vytvárať ručne. Z programu do e-shopu sa prenášajú údaje zo skladu (skladové karty vrátane ceny, popisu, množstva a ďalšie) a z e-shopu do programu údaje z objednávok. Služba umožňuje aj prepojenie vlastného e-shopu s programom ALFA plus. Viac nájdete v cenníku internetových služieb alebo na www.kros.sk/inteo.

Cenník INTEO

Cenník služby Online fakturácia a prehľad o firme

Mini  Balík Mini umožňuje prenos faktúr a úhrad medzi programom a iKROSom. V iKROSe umožní zobrazenie základných prehľadov o firme (stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní) a prepojenie maximálne 2 iKROS účtov. Služba platí 1 rok. Štandard  Balík Štandard umožňuje prenos faktúr a úhrad medzi programom a iKROSom. V iKROSe umožní zobrazenie základných prehľadov (stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní), prehľadov pre riadenie (neplatiči, veritelia, porovnanie s minulými rokmi) a prepojenie maximálne 8 iKROS účtov. Služba platí 1 rok. Prémium  Balík Štandard umožňuje prenos faktúr a úhrad medzi programom a iKROSom. V iKROSe umožní zobrazenie základných prehľadov (stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní), prehľadov pre riadenie (neplatiči, veritelia, porovnanie s minulými rokmi) a prepojenie maximálne 8 iKROS účtov. Služba platí 1 rok.

Rozsah služby

Prenos faktúr a úhrad
(medzi OMEGA a iKROS)

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Základné prehľady
(stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní)

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Počet prepojených iKROS firiem

2

8

Neobmedzené

Prehľady pre riadenie
(neplatiči, veritelia, porovnanie s minulými rokmi)

 

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Analytické prehľady
(členenie nákladov, najpredávanejšie produkty)

obsahuje bez obmedzenia

Bežná cena na 1 rok bez DPH

s DPH

 

 

59 €

70,80 €

Objednať

99 €

118,80 €

Objednať

149 €

178,80 €

Objednať


Internetová služba Online fakturácia a prehľad o firme umožňuje prepojenie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo s aplikáciou iKROS - online faktúry zadarmo. Služba platí 1 rok (viac informácií v Licenčných podmienkach internetových služieb) a pre jej využívanie je potrebné mať zakúpený program OMEGA s modulom Fakturácia s platným Balíkom podpory. Viac na www.kros.sk/omegaonline.

Cenník Balíkov podpory k programu OMEGA 

MINI  Je určený používateľom, ktorým postačuje základná podpora vo forme aktualizácie programu a HOTLINE v bežných pracovných hodinách. Balík MINI odpovedá pôvodnému Balíku podpory (pred 7. 12. 2015).  ŠTANDARD  Optimálne riešenie, ak sa chcete neustále zlepšovať v práci s programom. S balíkom ŠTANDARD získate podporu aj mimo bežných pracovných hodín a vybrať si môžete školenia a publikácie, s ktorými program využijete efektívnejšie. Súčasťou balíka sú aj zľavy na hromadné školenia a doplnkové služby. PRÉMIUM Je vhodný pre používateľov, ktorí vyžadujú nadštandardnú podporu a maximálny komfort pri práci s programom. Oproti balíku ŠTANDARD obsahuje navyše individuálnu konzultáciu, zásah cez vzdialenú plochu, viac bonusových videoškolení a publikácií, zľavu na rozšírenie programu, vyššie zľavy na ostatné služby a ďalšie výhody.
Služby zahrnuté v Balíkoch podpory na 1 rok

Cena balíka (% z ceny zostavy programu)

 

minimálna cena bez DPH
s DPH

 

20 %

 


 Objednať

35 %


199 €
238,80 €

Objednať

40 % 


399 €
478,80 €

Objednať

Aktualizácia programu Aktualizácia programu na dostupnú novú verziu priamo v programe alebo stiahnutím z internetu.

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Bonusové funkcie S platným Balíkom podpory môžete využívať bonusové funkcie v programe: Doťahovanie partnerov z databázy firiem, overovanie IČ DPH.
Doťahovanie partnerov z databázy firiem, overovanie IČ DPH.

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Telefonická HOTLINE Poradenstvo k programu cez telefón a e-mail v pracovný deň od 7:30 do 15:30.
Poradenstvo od 8:00 - 15:30 v prac. dňoch.

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Predĺžená HOTLINE Predĺžené poradenstvo k programu cez telefón a e-mail každý pracovný deň od 7:00 do 18:00.
Poradenstvo od 7:00 - 18:00 v prac. dňoch.

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Videoškolenia Bezplatné profesionálne spracované videoškolenia k danému programu.
Profesionálne spracované, s ukážkami práce v programe.

2

5

Školenia na PC Bezplatné PC školenie z aktuálnej ponuky k danému programu: 1 školenie pre 1 osobu pri balíku ŠTANDARD, 3 školenia / každé pre max. 5 osôb pri balíku PRÉMIUM.
Školenie s lektorom a výučbou na počítači.

1

3

Hromadné školenia Zľava na všetky hromadné školenia k danému programu pre max. 5 osôb. Platí aj na balíčky školení vrátane akciových cien, aj na cenu pri platbe v hotovosti pre max. 5 osôb.
Špecializované školenia na aktuálne témy.

- 20 %

- 50 %

Odborné publikácie a príručky Bezplatné odborné publikácie a príručky pre používateľa - počet kusov spolu z rovnakej publikácie alebo viac publikácií k danému programu. Poštovné a balné sa neúčtuje.
Publikácie zjednodušia a zrýchlia prácu s programom.

2

5

Opakovaná účasť na úvodných školeniach Bezplatná opakovaná účasť na úvodnom školení k danému programu. Pri balíku ŠTANDARD na 2 úvodných školeniach pre max 5. osôb. Pri balíku PRÉMIUM neobmedzený počet úvodných školení pre max. 5 osôb.
Na úvodnom školení prakticky predvedieme základné funkcie programu.

2

neobmedzene
Import faktúr z iKROSu  Služba Online fakturácia a prehľad o firme v balíku umožňuje prepojiť program OMEGA so službou iKROS a importovať faktúry do programu.
Služba Online fakturácia a prehľad o firme.

balík MINI

balík PRÉMIUM

Zásah cez vzdialenú plochu  Servisný zásah cez vzdialenú plochu a internet. Služba sa poskytuje v potrebných situáciách a primeranom rozsahu.
Servisný zásah cez internet.

 

obsahuje bez obmedzenia

Individuálna konzultácia  Individuálna konzultácia k danému programu v hodnote 100 € bez DPH/120 € s DPH u klienta (nezahŕňa cestovné) alebo na pobočkách KROS. Zahŕňa služby vybrané zákazníkom z cenníka ostatných služieb (konzultácie, školenia). Čerpanie nie je možné rozdeliť. Služby nad rámec tejto sumy sú spoplatnené podľa cenníka.
Osobné poradenstvo na pobočkách KROS (nezahŕňa cestovné)
v hodnote 100 € bez DPH/120 € s DPH.

 

obsahuje bez obmedzenia

Zľava na rozšírenia programu  Lacnejšie rozšírenia programu aj nad rámec akciových zliav. Obmedzenie: zľavu na rozšírenie nie je ju možné využiť v rámci Balíka podpory Štandard a Prémium získaného ku kúpe programu. 
Lacnejšie rozšírenia programu po celý rok aj nad rámce akciových zliav.

-10 %

Manipulačné poplatky  Neúčtujú sa poplatky za DVD, poštovné, dobierku a hotovosť.
Neúčtujú sa poplatky za DVD, poštovné, dobierku a hotovosť.

 

neúčtuje sa

Inštalácia, preinštalácia programu / novej verzie  Bezplatná inštalácia/preinštalácia verzie daného programu. Službu je možné využiť maximálne 10x (počíta sa každá inštalácia na 1 PC). Pri výjazde k zákazníkovi sa účtuje cestovné podľa cenníka. Službu nie je možné využiť na SQL a terminál server. 

 

obsahuje bez obmedzenia

Ostatné služby z cenníka služieb  Zľava na ostatné služby z cenníka ostatných služieb, okrem služieb: Cestovné, Manipulačný poplatok, Hardvérový kľúč, Príplatok za hotovosť/osobný odber/dobierku a Poštovné a balné.

-20 %

- 50 %

Lotéria  Automatická účasť v lotérii o hodnotné ceny.

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

 

Objednať

Objednať

Objednať

Cenník platný od 16. 3. 2016.

Upozornenia k cenníku Balíkov podpory:

Všeobecné informácie

Balík podpory platí pri obnove vo vybranom variante vždy na 1 rok (viac informácií v Licenčných podmienkach ekonomických programov). 

Od 7. 12. 2015 sme zaviedli 3 varianty Balíka podpory MINI, ŠTANDARD a PRÉMIUM. Pôvodný Balík podpory zodpovedá súčasnému Balíku podpory MINI.

Ak nemáte platný žiadny Balík podpory, môžete program aj naďalej používať, ale dočasne ho nemôžete aktualizovať, rozširovať ani využívať služby HOTLINE a využívať bonusové funkcie v programe.

Balík podpory pri kúpe programu

Pri kúpe programu získate Balík podpory zadarmo vo vybranom variante (MINI na 12 mesiacov, ŠTANDARD na 9 mesiacov alebo PRÉMIUM na 6 mesiacov). V rámci Balíka podpory, získaného zadarmo ku kúpe programu, nemôžete využiť zľavu na rozšírenia programu. Pri prechode na vyšší Balík podpory sa neodpočítava nespotrebovaná časť Balíka podpory získaného zadarmo.

Prechod na vyšší Balík podpory

  • V priebehu platnosti Balíka podpory môžete prejsť na vyšší Balík podpory (z MINI na ŠTANDARD alebo PRÉMIUM, zo ŠTANDARD na PRÉMIUM). Cena prechodu sa vypočíta ako rozdiel ceny zvoleného vyššieho Balíka podpory ceny nespotrebovanej časti súčasného Balíka podpory, minimálne však vo výške manipulačného poplatku z Cenníka ostatných služieb.
  • Nespotrebovaná časť sa vypočíta ako ¼ ceny súčasného Balíka podpory vynásobená počtom kalendárnych kvartálov zostávajúcich do konca platnosti súčasného Balíka podpory (maximálne 4 kvartály). Do počtu kvartálov sa pripočíta aj aktuálny kvartál, ak je prechod je realizovaný v termínoch 15. 3. - 31. 3., 15. 6. - 30. 6., 15. 9. - 30. 9. a 15. 12. - 31. 12.
  • Pri prechode na vyšší Balík podpory vám odpočítame aj alikvotnú nespotrebovanú časť služby Predĺžená HOTLINE a služby Online fakturácia a prehľad o firme, ak ste si ich zakúpili k programu samostatne.
  • Vyšší Balík podpory platí okamžite po spracovaní úhrady a ihneď môžete čerpať všetky jeho výhody.

Čerpanie služieb

Služby a produkty zahrnuté v balíkoch ŠTANDARD a PRÉMIUM je možné čerpať v Zóne pre klienta alebo telefonicky na 041/707 10 21. Viac o čerpaní služieb.

Cenník doplnkových produktov a služieb

Produkt/služba Cena Objednávka

Príručka OMEGA - podvojné účtovníctvo

10 € bez DPH
11 € s DPH

Objednať

Publikácia - Prechádzame z jednoduchého účtovníctva na podvojné (elektronická verzia)

5 € bez DPH
6 € s DPH

Objednať

Publikácia - CRM - Riadenie vzťahov so zákazníkmi

5 € bez DPH
5,50 € s DPH

Objednať

Publikácia - Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním 2015

15 € bez DPH
16,50 € s DPH

Objednať

Publikácia - DPH v kocke

9 € bez DPH
9,90 € s DPH

Objednať

Predĺžená HOTLINE

 

1,3 % z ceny zostavy mesačne

 

Objednať

  • Cena Balíka podpory sa počíta z aktuálnej cenníkovej ceny zakúpenej zostavy v € bez DPH.
  • Pri kúpe programu získavate tlačenú príručku OMEGA - podvojné účtovníctvo bezplatne a zadarmo si tiež môžete stiahnuť verziu v PDF
  • Predĺžená HOTLINE vám umožní využívať poradenstvo takmer po celý pracovný deň od 7:00 ráno do 18:00 večer. Podmienkou pre objednanie služby je platný Balík podpory Mini. Cena služby Predĺžená HOTLINE sa vypočíta percentuálne z aktuálnej cenníkovej ceny zostavy programu a potom sa vynásobí počtom mesiacov, na ktoré sa služba objednáva. Minimálna výška ceny za 1 mesiac je 5 € bez DPH (6 € s DPH). Službu je možné objednať na obdobie 8 mesiacov + 4 mesiace zadarmo alebo na 3 mesiace + 1 mesiac zadarmo.

 

Na stiahnutie: