Cenník

 

€ bez DPH / € s DPH

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo  Modul slúži na evidovanie a účtovanie všetkých druhov dokladov v podvojnom účtovníctve. Obsahuje tiež homebanking, príkazy na úhradu s možnosťou importu bankových výpisov, splátkové kalendáre a ďalšie funkcie. K modulu odporúčame aj tuzemské alebo valutové pokladnice.

165 € / 198 €

Účtovanie na strediská  Číselník umožňuje definovať štruktúru účtovanej firmy a jej rozčlenenie na strediská, na ktorých potrebujete sledovať doklady, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia.

Stredísk

5
v cene

10
19 € / 22,80 €

40
39 € / 46,80 €

neobm.
79 € / 94,80 €

Účtovanie na zákazky Číselník umožňuje definovať zákazky firmy, na ktorých potrebujete sledovať doklady, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia. 

Zákaziek

20
v cene

40
19 € / 22,80 €

160
39 € / 46,80 €

neobm.
79 € / 94,80 €

Tuzemské pokladne Umožňuje evidovať a účtovať doklady tuzemských pokladníc s automatickým spracovaním pokladničných kníh. Určuje počet tuzemských pokladníc, ktoré plánujete využívať a budete na nich účtovať.

Pokladníc

1
v cene

4
35 € / 42 €

16
49 € / 58,80 €

neobm.
65 € / 78 €

Valutové pokladne Umožňuje evidovať a účtovať doklady valutových pokladníc s automatickým spracovaním pokladničných kníh. Určuje počet valutových pokladníc, ktoré plánujete využívať a budete na nich účtovať.

Pokladníc

1
19 € / 22,80 €

4
35 € / 42 €

16
49 € / 58,80 €

neobm.
65 € / 78 €

Modul DPH Vďaka modulu DPH máte zabezpečené automatické spracovanie evidencie DPH a tlač originálneho tlačiva riadneho, opravného a dodatočného daňového priznania DPH. Je potrebný, ak ste platiteľom DPH a účtujete alebo vystavujete doklady s DPH.

99 € / 118,80 €

Daňové priznania a poznámky - DPPO, DPMV, DPFO  Vytvorte a vytlačte daňové priznania na originálnom  tlačive a odošlite ho elektronicky. Pohodlne vyplníte aj účtovné poznámky.

69 € / 82,80 €

Kurzový lístok Tento modul Vám zabezpečí aktualizáciu kurzov z ECB z internetu, ale je možné ho napĺňať aj ručne. Program používa kurzy ECB.

39 € / 46,80 €

Fakturácia a obchod

Faktúry, objedn., dod. listy, ponuky, upomienky Umožňuje vytváranie odberateľských faktúr, dobropisov, preddavkových faktúr s možnosťou automatického zaúčtovania. Jednoducho v ňom vytvoríte a evidujete aj dodacie listy, objednávky, reklamácie alebo zákazkové listy.

65 € / 78 €

Cenník služieb V module si môžete zadefinovať cenníky služieb s preddefinovanou predajnou cenou, ktoré môžete využívať pri vystavovaní dokladov fakturácie.

v cene

Maloobchod a registračné pokladnice Maloobchod umožňuje rýchlo a jednoducho predávať v hotovosti a prepojiť program s registračnou pokladnicou alebo fiškálnym modulom. Obsahuje pokročilé funkcie pre podporu predaja - vytavenie bločku / dokladu o úhrade, zaúčtovanie dokladu, prepojenie so skladom, vyhľadávanie podľa EAN, PLU a ďalšie.

Pokladníc

1
119 € / 142,80 €

3
189 € / 226,80 €

8
279 € / 334,80 €

neobm.
349 € / 418,80 €

Skladové hospodárstvo

Sklady a skladové karty Modul využijete pri vedení skladu a skladovej evidencie. Umožňuje prehľadnú evidenciu skladových kariet a tlač potrebných prehľadov (zisky z predaja, obratové súpisky, pohyby na sklade, inventúry).

Sklad. kariet

50
v cene

1000
109 € / 130,80 €

2000
159 € / 190,80 €

5000
259 € / 310,80 €

neobm.
389 € / 466,80 €

Výrobné čísla + šarže Tento modul využijete, ak potrebujete sledovať jednotlivé položky na sklade aj pod výrobným číslom. Šarža je výrobné číslo pre niekoľko jednotiek (napríklad: na sklade máte skladovú kartu z názvom "tričko" a na sklade je 5 kusov, pričom 2 ks sú v červenej farbe, 3 ks v modrej farbe).

29 € / 34,80 €

Makrokarty Tento modul využijete, ak potrebujete evidovať skladové zásoby pomocou makrokariet. Makrokarta je skladová karta, ktorá je zostavená z viacerých skladových kariet a ktorá Vám pomôže pri vytváraní zostáv, súprav a kompletov. Napríklad na makrokartu s názvom Sada písacích potrieb budú napojené skladové karty: zvýrazňovač 1 ks, pero 2 ks, ceruzka 1 ks. Pri vyskladňovaní makrokarty program automaticky vyskladní spomínané karty v jednotlivých množstvách.

29 € / 34,80 €

Vzťahy so zákazníkmi

Modul CRM V module CRM budete môcť prehľadne evidovať kompletnú komunikáciu so zákazníkom. Obsahuje kalendár s pripomienkovačom na plánovanie schôdzok, telefonátov a služobných ciest.

165 € / 198 €

Evid. pošty + Registratúra Tento modul Vám umožní evidovať odoslanú i došlú poštu vo vašej firme. Registratúra využijete pre podrobnú evidenciu dokumentov v elektronickej podobe, ktoré prichádzajú alebo odchádzajú z firmy a na evidenciu obehu dokumentov v rámci firmy.

45 € / 54 €

Majetok

Dlhodobý majetok Kompletná evidencia dlhodobého majetku s možnosťou automatického zaúčtovania odpisov, vrátane tlače potrebných zostáv (zaraďovací protokol, vyraďovací protokol, porovnanie účtovných a daňových odpisov, inventúry, štítky a karty dlhodobého majetku a pod.).

Položiek

5
v cene

20
35 € / 42 €

80
99 € / 118,80 €

neobm.
169 € / 202,80 €

Krátkodobý majetok Kompletná evidencia krátkodobého majetku s možnosťou lokalizácie majetku, vrátane tlače inventúry a inventárnych štítkov, prevzatia majetku a osobnej karty zamestnanca.

Položiek

20 
v cene

100
35 € / 42 €

1000
65 € / 78 €

neobm.
99 € / 118,80 €

Jazdy a cestovné príkazy

Kniha jázd Umožňuje evidovať jazdy pre súkromné a firemné vozidlá v tuzemsku a zahraničí.  Obsahuje číselník vzdialeností, číselník náhrad za používanie. Vyberte počet áut.

Áut

1
35 € / 42 €

4
65 € / 78 €

16
99 € / 118,80 €

neobm.
129 € / 154,80 €

Cestovné príkazy V module vytvoríte cestovné príkazy, alebo si ich jednoducho naimporujete z Knihy jázd. Stravné a vreckové pri tuzemských aj zahraničných služobných cestách program vypočíta automaticky.

65 € / 78 €

Používatelia

Používatelia programu Určuje počet používateľov, ktorí sa budú prihlasovať do programu. Počet používateľov musí byť rovnaký alebo vyšší ako počet inštalácií programu.

Používateľov

2
v cene

4
35 € / 42 €

6
69 € / 82,80 €

8
99 € / 118,80 €

neobm.
169 € / 202,80 €

Prístupové práva Program podporuje nastavenia rôznych prístupových práv pre každého používateľa. Každý používateľ môže mať odlišný prístup do jednotlivých evidencií a modulov v programe. Tento modul potrebujete, ak chcete nastaviť rôzne prístupové práva pre používateľov programu.

39 € / 46,80 €

Počet inštalácií Určuje počet počítačov, na koľkých bude program nainštalovaný.

Počítačov

2
v cene

3
20%**


30%**


40%**

8*
50%**

16* 
70%**

Viac firiem

Multiverzia - viac účtovníctiev Tento modul ponúka možnosť viesť kompletnú ekonomickú agendu viacerým firmám a určuje počet firiem, ktorým chcete spracovávať ekonomickú agendu. Ak spracovávate viac firiem, odporúčame Vám aj službu Online fakturácia a prehľad o firme. Firmy môžu faktúry vystavovať cez internet a vy ich stiahnete jedným klikom do programu. Majitelia firiem si pozrú dôležité prehľady o ich firme - napr. pohľadávky, záväzky, DPH, tržby, náklady, zisk a ďalšie, bez toho, aby ste im podklady museli pripravovať. 

Účtovníctiev

2
10%**

3
20%**


30%**


40%**

16 
50%**

neobm. 
100%**

 • *Pre počet inštalácií 8 alebo 16 môže byť  potrebné zakúpiť SQL verziu programu OMEGA (viac na www.kros.sk/omegasql).
 • **Počíta sa zo súčtu cien všetkých modulov (okrem modulov Počet inštalácií a Multiverzia).
 • Cenník platí od 1. 12. 2015.

Odporúčané zostavy programu OMEGA

Bežná cena bez DPH
s DPH

Akciová cena bez DPH
s DPH (zľava 50 %)

 

Podvojné účtovníctvo pre platiteľa DPH Vhodné pre spracovanie kompletnej účtovnej agendy bez skladu.

už od
333 € 
399,60 € 

už od
166,50 € 
199,80 € 

Objednať

Skladové hospodárstvo s fakturáciou Vhodné pre spracovanie skladového hospodárstva s prepojením na fakturáciu a objednávkový a rezervačný systém.

už od
273 € 
327,60 € 

už od
136,50 € 
163,80 € 

Objednať

Maloobchodný predaj Obsahuje skladové hospodárstvo, fakturáciu a možnosť prepojenia s registračnou pokladnicou alebo fiskálnym modulom.

už od
392 €
470,40 €

už od
196 €
235,20 €

Objednať

Podvojné účtovníctvo so skladom Vhodné pre kompletné spracovanie účtovnej a skladovej agendy (1000 kariet) s prepojením na fakturáciu a objednávkový a rezervačný systém.

už od
507 € 
608,40 € 

už od
253,50 € 
304,20 € 

Objednať

Podvojné účtovníctvo multiverzia Umožňuje spracovanie účtovnej agendy viacerých firiem (8 firiem). Vhodné aj pre účtovnú firmu.

už od
557,20 
668,64 €

už od
278,60 
334,32 €

Objednať

Podvojné účtovníctvo so skladom pre viac používateľov Vhodné pre kompletné spracovanie účtovnej a skladovej agendy s prepojením na fakturáciu a objednávkový a rezervačný systém. Pre 4 používateľov s prístupovými právami. 

už od
755,30
906,36 € 

už od
377,65
453,18 € 

Objednať

 • Akýkoľvek modul je možné dokúpiť alebo si ho neskôr rozšíriť a to len za rozdiel cenníkových cien. Poskladajte si vlastnú zostavu programu OMEGA priamo pre vašu potrebu.

Cenník internetových služieb INTEO (e-shop a doména)

E-shop INTEO je ideálna voľba pre všetkých, ktorí chcú predávať cez internet bez starostí so skladom. Doklady už nebudete musieť vytvárať ručne. Z programu do e-shopu sa prenášajú údaje zo skladu (skladové karty vrátane ceny, popisu, množstva a ďalšie) a z e-shopu do programu údaje z objednávok. Služba umožňuje aj prepojenie vlastného e-shopu s programom ALFA plus. Viac nájdete v cenníku internetových služieb alebo na www.kros.sk/inteo.

Cenník INTEO

Cenník služby Online fakturácia a prehľad o firme

Mini  Balík Mini umožňuje prenos faktúr a úhrad medzi programom a iKROSom. V iKROSe umožní zobrazenie základných prehľadov o firme (stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní) a prepojenie maximálne 2 iKROS účtov. Služba platí 1 rok. Štandard  Balík Štandard umožňuje prenos faktúr a úhrad medzi programom a iKROSom. V iKROSe umožní zobrazenie základných prehľadov (stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní), prehľadov pre riadenie (neplatiči, veritelia, porovnanie s minulými rokmi) a prepojenie maximálne 8 iKROS účtov. Služba platí 1 rok. Prémium  Balík Štandard umožňuje prenos faktúr a úhrad medzi programom a iKROSom. V iKROSe umožní zobrazenie základných prehľadov (stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní), prehľadov pre riadenie (neplatiči, veritelia, porovnanie s minulými rokmi) a prepojenie maximálne 8 iKROS účtov. Služba platí 1 rok.

Rozsah služby

Prenos faktúr a úhrad
(medzi OMEGA a iKROS)

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Základné prehľady
(stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní)

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Počet prepojených iKROS firiem

2

8

Neobmedzené

Prehľady pre riadenie
(neplatiči, veritelia, porovnanie s minulými rokmi)

 

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Analytické prehľady
(členenie nákladov, najpredávanejšie produkty)

obsahuje bez obmedzenia

Bežná cena na 1 rok bez DPH

s DPH

 

 

59 €

70,80 €

Objednať

99 €

118,80 €

Objednať

149 €

178,80 €

Objednať


Internetová služba Online fakturácia a prehľad o firme umožňuje prepojenie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo s aplikáciou iKROS - online faktúry zadarmo. Služba platí 1 rok (viac informácií v Licenčných podmienkach internetových služieb) a pre jej využívanie je potrebné mať zakúpený program OMEGA s modulom Fakturácia s platným Balíkom podpory. Viac na www.kros.sk/omegaonline.

Cenník Balíkov podpory k programu OMEGA 

MINI  Je určený používateľom, ktorým postačuje základná podpora vo forme aktualizácie programu a HOTLINE v bežných pracovných hodinách. Balík MINI odpovedá pôvodnému Balíku podpory (pred 7. 12. 2015).  ŠTANDARD  Optimálne riešenie, ak sa chcete neustále zlepšovať v práci s programom. S balíkom ŠTANDARD získate podporu aj mimo bežných pracovných hodín a vybrať si môžete školenia a publikácie, s ktorými program využijete efektívnejšie. Súčasťou balíka sú aj zľavy na hromadné školenia a doplnkové služby. PRÉMIUM Je vhodný pre používateľov, ktorí vyžadujú nadštandardnú podporu a maximálny komfort pri práci s programom. Oproti balíku ŠTANDARD obsahuje navyše individuálnu konzultáciu, zásah cez vzdialenú plochu, viac bonusových videoškolení a publikácií, zľavu na rozšírenie programu, vyššie zľavy na ostatné služby a ďalšie výhody.
Služby zahrnuté v Balíkoch podpory na 1 rok

Cena balíka (% z ceny zostavy programu)

 

minimálna cena bez DPH
s DPH

 

20 %

 


 Objednať

35 %


199 €
238,80 €

Objednať

40 % 


399 €
478,80 €

Objednať

Aktualizácia programu Aktualizácia programu na dostupnú novú verziu priamo v programe alebo stiahnutím z internetu.

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Telefonická HOTLINE Poradenstvo k programu cez telefón a e-mail v pracovný deň od 7:30 do 15:30.
Poradenstvo od 8:00 - 15:30 v prac. dňoch.

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Predĺžená HOTLINE Predĺžené poradenstvo k programu cez telefón a e-mail každý pracovný deň od 7:00 do 18:00.
Poradenstvo od 7:00 - 18:00 v prac. dňoch.

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Videoškolenia Bezplatné profesionálne spracované videoškolenia k danému programu.
Profesionálne spracované, s ukážkami práce v programe.

2

5

Školenia na PC Bezplatné PC školenie z aktuálnej ponuky k danému programu: 1 školenie pre 1 osobu pri balíku ŠTANDARD, 3 školenia / každé pre max. 5 osôb pri balíku PRÉMIUM.
Školenie s lektorom a výučbou na počítači.

1

3

Hromadné školenia Zľava na všetky hromadné školenia k danému programu pre max. 5 osôb. Platí aj na balíčky školení vrátane akciových cien, aj na cenu pri platbe v hotovosti pre max. 5 osôb.
Špecializované školenia na aktuálne témy.

- 20 %

- 50 %

Odborné publikácie a príručky Bezplatné odborné publikácie a príručky pre používateľa - počet kusov spolu z rovnakej publikácie alebo viac publikácií k danému programu. Poštovné a balné sa neúčtuje.
Publikácie zjednodušia a zrýchlia prácu s programom.

2

5

Opakovaná účasť na úvodných školeniach Bezplatná opakovaná účasť na úvodnom školení k danému programu. Pri balíku ŠTANDARD na 2 úvodných školeniach pre max 5. osôb. Pri balíku PRÉMIUM neobmedzený počet úvodných školení pre max. 5 osôb.
Na úvodnom školení prakticky predvedieme základné funkcie programu.

2

neobmedzene
Import faktúr z iKROSu  Služba Online fakturácia a prehľad o firme v balíku umožňuje prepojiť program OMEGA so službou iKROS a importovať faktúry do programu.
Služba Online fakturácia a prehľad o firme.

balík MINI

balík PRÉMIUM

Zásah cez vzdialenú plochu  Servisný zásah cez vzdialenú plochu a internet. Služba sa poskytuje v potrebných situáciách a primeranom rozsahu.
Servisný zásah cez internet.

 

obsahuje bez obmedzenia

Individuálna konzultácia  Individuálna konzultácia k danému programu v hodnote 100 € bez DPH/120 € s DPH u klienta (nezahŕňa cestovné) alebo na pobočkách KROS. Zahŕňa služby vybrané zákazníkom z cenníka ostatných služieb (konzultácie, školenia). Čerpanie nie je možné rozdeliť. Služby nad rámec tejto sumy sú spoplatnené podľa cenníka.
Osobné poradenstvo na pobočkách KROS (nezahŕňa cestovné)
v hodnote 100 € bez DPH/120 € s DPH.

 

obsahuje bez obmedzenia

Zľava na rozšírenia programu  Lacnejšie rozšírenia programu aj nad rámec akciových zliav. Obmedzenie: zľavu na rozšírenie nie je ju možné využiť v rámci Balíka podpory Štandard a Prémium získaného ku kúpe programu. 
Lacnejšie rozšírenia programu po celý rok aj nad rámce akciových zliav.

-10 %

Manipulačné poplatky  Neúčtujú sa poplatky za DVD, poštovné, dobierku a hotovosť.
Neúčtujú sa poplatky za DVD, poštovné, dobierku a hotovosť.

 

neúčtuje sa

Inštalácia, preinštalácia programu / novej verzie  Bezplatná inštalácia/preinštalácia verzie daného programu. Službu je možné využiť maximálne 10x (počíta sa každá inštalácia na 1 PC). Pri výjazde k zákazníkovi sa účtuje cestovné podľa cenníka. Službu nie je možné využiť na SQL a terminál server. 

 

obsahuje bez obmedzenia

Ostatné služby z cenníka služieb  Zľava na ostatné služby z cenníka ostatných služieb.

-20 %

- 50 %

Lotéria  Automatická účasť v lotérii o hodnotné ceny.

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

 

Objednať

Objednať

Objednať

Cenník platný od 1. 2. 2016.

Upozornenia k cenníku Balíkov podpory:

 • Balík podpory platí pri obnove vo vybranom variante vždy na 1 rok (viac informácií v Licenčných podmienkach ekonomických programov). 
 • Od 7. 12. 2015 sme zaviedli 3 varianty Balíka podpory (MINI, ŠTANDARD, PRÉMIUM). Pôvodný Balík podpory (všeobecný) zodpovedá súčasnému Balíku podpory MINI. Viac info.
 • Pri kúpe programu získate Balík podpory zadarmo vo vybranom variante (MINI na 12 mesiacov, ŠTANDARD na 9 mesiacov a PRÉMIUM na 6 mesiacov). V rámci Balíka podpory, získaného zadarmo ku kúpe programu, nemôžete využiť zľavu na rozšírenia programu. Po skončení platnosti Balíka podpory si ho môžete obnoviť na ďalší rok a zvoliť jeho variant, pričom už budete môcť čerpať všetky jeho výhody. Viac informácií o Balíku podpory
 • Prechod na vyšší Balík podpory:
  Zmena Balíka podpory je možná vždy po ukončení jeho platnosti. Pred koncom platnosti vás budeme automaticky informovať o možnostiach obnovy. Prechod na iný Balík v priebehu platnosti bude dostupný najskôr v 2. kvartáli 2016.
 • Čerpanie služieb:
  Služby a produkty zahrnuté v balíkoch ŠTANDARD a PRÉMIUM je možné čerpať v Zóne pre klienta, telefonicky na 041/707 10 21 alebo objednávkou na webe. Viac o čerpaní služieb.
 • Ak zákazník nemá platný žiadny Balík podpory, môže program aj naďalej používať, ale dočasne ho nemôže aktualizovať, rozširovať, ani využívať služby HOTLINE.  

Cenník doplnkových produktov a služieb

Produkt/služba Cena Objednávka

Príručka OMEGA - podvojné účtovníctvo

10 € bez DPH
11 € s DPH

Objednať

Publikácia - Prechádzame z jednoduchého účtovníctva na podvojné (elektronická verzia)

5 € bez DPH
6 € s DPH

Objednať

Publikácia - CRM - Riadenie vzťahov so zákazníkmi

5 € bez DPH
5,50 € s DPH

Objednať

Publikácia - Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním 2015

15 € bez DPH
16,50 € s DPH

Objednať

Publikácia - DPH v kocke

9 € bez DPH
9,90 € s DPH

Objednať

Predĺžená HOTLINE

 

1,3 % z ceny zostavy mesačne

 

Objednať

 • Cena Balíka podpory sa počíta z aktuálnej cenníkovej ceny zakúpenej zostavy v € bez DPH.
 • Pri kúpe programu získavate tlačenú príručku OMEGA - podvojné účtovníctvo bezplatne a zadarmo si tiež môžete stiahnuť verziu v PDF
 • Predĺžená HOTLINE vám umožní využívať poradenstvo takmer po celý pracovný deň od 7:00 ráno do 18:00 večer. Podmienkou pre objednanie služby je platný Balík podpory Mini. Cena služby Predĺžená HOTLINE sa vypočíta percentuálne z aktuálnej cenníkovej ceny zostavy programu a potom sa vynásobí počtom mesiacov, na ktoré sa služba objednáva. Minimálna výška ceny za 1 mesiac je 5 € bez DPH (6 € s DPH). Službu je možné objednať na obdobie 8 mesiacov + 4 mesiace zadarmo alebo na 3 mesiace + 1 mesiac zadarmo.

 

Na stiahnutie: