Cenník

 

€ bez DPH / € s DPH

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo  Modul slúži na evidovanie a účtovanie všetkých druhov dokladov v podvojnom účtovníctve. Obsahuje tiež homebanking, príkazy na úhradu s možnosťou importu bankových výpisov, splátkové kalendáre a ďalšie funkcie. K modulu odporúčame aj tuzemské alebo valutové pokladnice.

165 € / 198 €

Účtovanie na strediská  Číselník umožňuje definovať štruktúru účtovanej firmy a jej rozčlenenie na strediská, na ktorých potrebujete sledovať doklady, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia.

Stredísk

5
v cene

10
19 € / 22,80 €

40
39 € / 46,80 €

neobm.
79 € / 94,80 €

Účtovanie na zákazky Číselník umožňuje definovať zákazky firmy, na ktorých potrebujete sledovať doklady, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia. 

Zákaziek

20
v cene

40
19 € / 22,80 €

160
39 € / 46,80 €

neobm.
79 € / 94,80 €

Tuzemské pokladne Umožňuje evidovať a účtovať doklady tuzemských pokladníc s automatickým spracovaním pokladničných kníh. Určuje počet tuzemských pokladníc, ktoré plánujete využívať a budete na nich účtovať.

Pokladníc

1
v cene

4
35 € / 42 €

16
49 € / 58,80 €

neobm.
65 € / 78 €

Valutové pokladne Umožňuje evidovať a účtovať doklady valutových pokladníc s automatickým spracovaním pokladničných kníh. Určuje počet valutových pokladníc, ktoré plánujete využívať a budete na nich účtovať.

Pokladníc

1
19 € / 22,80 €

4
35 € / 42 €

16
49 € / 58,80 €

neobm.
65 € / 78 €

Modul DPH Vďaka modulu DPH máte zabezpečené automatické spracovanie evidencie DPH a tlač originálneho tlačiva riadneho, opravného a dodatočného daňového priznania DPH. Je potrebný, ak ste platiteľom DPH a účtujete alebo vystavujete doklady s DPH.

99 € / 118,80 €

Daňové priznania a poznámky - DPPO, DPMV, DPFO 

Vytvorte a vytlačte daňové priznania na originálnom  tlačive a odošlite ho elektronicky. Pohodlne vyplníte aj účtovné poznámky.

69 € / 82,80 €

Kurzový lístok Tento modul Vám zabezpečí aktualizáciu kurzov z ECB z internetu, ale je možné ho napĺňať aj ručne. Program používa kurzy ECB.

39 € / 46,80 €

Fakturácia a obchod

Faktúry, objedn., dod. listy, ponuky, upomienky Umožňuje vytváranie odberateľských faktúr, dobropisov, preddavkových faktúr s možnosťou automatického zaúčtovania. Jednoducho v ňom vytvoríte a evidujete aj dodacie listy, objednávky, reklamácie alebo zákazkové listy.

65 € / 78 €

Cenník služieb V module si môžete zadefinovať cenníky služieb s preddefinovanou predajnou cenou, ktoré môžete využívať pri vystavovaní dokladov fakturácie.

v cene

Maloobchod a registračné pokladnice Maloobchod umožňuje rýchlo a jednoducho predávať v hotovosti a prepojiť program s registračnou pokladnicou alebo fiškálnym modulom. Obsahuje pokročilé funkcie pre podporu predaja - vytavenie bločku / dokladu o úhrade, zaúčtovanie dokladu, prepojenie so skladom, vyhľadávanie podľa EAN, PLU a ďalšie.

Pokladníc

1
119 € / 142,80 €

3
189 € / 226,80 €

8
279 € / 334,80 €

neobm.
349 € / 418,80 €

Skladové hospodárstvo

Sklady a skladové karty Modul využijete pri vedení skladu a skladovej evidencie. Umožňuje prehľadnú evidenciu skladových kariet a tlač potrebných prehľadov (zisky z predaja, obratové súpisky, pohyby na sklade, inventúry).

Sklad. kariet

50
v cene

1000
109 € / 130,80 €

2000
159 € / 190,80 €

5000
259 € / 310,80 €

neobm.
389 € / 466,80 €

Výrobné čísla + šarže Tento modul využijete, ak potrebujete sledovať jednotlivé položky na sklade aj pod výrobným číslom. Šarža je výrobné číslo pre niekoľko jednotiek (napríklad: na sklade máte skladovú kartu z názvom "tričko" a na sklade je 5 kusov, pričom 2 ks sú v červenej farbe, 3 ks v modrej farbe).

29 € / 34,80 €

Makrokarty Tento modul využijete, ak potrebujete evidovať skladové zásoby pomocou makrokariet. Makrokarta je skladová karta, ktorá je zostavená z viacerých skladových kariet a ktorá Vám pomôže pri vytváraní zostáv, súprav a kompletov. Napríklad na makrokartu s názvom Sada písacích potrieb budú napojené skladové karty: zvýrazňovač 1 ks, pero 2 ks, ceruzka 1 ks. Pri vyskladňovaní makrokarty program automaticky vyskladní spomínané karty v jednotlivých množstvách.

29 € / 34,80 €

Vzťahy so zákazníkmi

Modul CRM V module CRM budete môcť prehľadne evidovať kompletnú komunikáciu so zákazníkom. Obsahuje kalendár s pripomienkovačom na plánovanie schôdzok, telefonátov a služobných ciest.

165 € / 198 €

Evid. pošty + Registratúra Tento modul Vám umožní evidovať odoslanú i došlú poštu vo vašej firme. Registratúra využijete pre podrobnú evidenciu dokumentov v elektronickej podobe, ktoré prichádzajú alebo odchádzajú z firmy a na evidenciu obehu dokumentov v rámci firmy.

45 € / 54 €

Majetok

Dlhodobý majetok Kompletná evidencia dlhodobého majetku s možnosťou automatického zaúčtovania odpisov, vrátane tlače potrebných zostáv (zaraďovací protokol, vyraďovací protokol, porovnanie účtovných a daňových odpisov, inventúry, štítky a karty dlhodobého majetku a pod.).

Položiek

5
v cene

20
35 € / 42 €

80
99 € / 118,80 €

neobm.
169 € / 202,80 €

Krátkodobý majetok Kompletná evidencia krátkodobého majetku s možnosťou lokalizácie majetku, vrátane tlače inventúry a inventárnych štítkov, prevzatia majetku a osobnej karty zamestnanca.

Položiek

20 
v cene

100
35 € / 42 €

1000
65 € / 78 €

neobm.
99 € / 118,80 €

Jazdy a cestovné príkazy

Kniha jázd

Umožňuje evidovať jazdy pre súkromné a firemné vozidlá v tuzemsku a zahraničí.  Obsahuje číselník vzdialeností, číselník náhrad za používanie. Vyberte počet áut.

Áut

1
35 € / 42 €

4
65 € / 78 €

16
99 € / 118,80 €

neobm.
129 € / 154,80 €

Cestovné príkazy V module vytvoríte cestovné príkazy, alebo si ich jednoducho naimporujete z Knihy jázd. Stravné a vreckové pri tuzemských aj zahraničných služobných cestách program vypočíta automaticky.

65 € / 78 €

Používatelia

Používatelia programu Určuje počet používateľov, ktorí sa budú prihlasovať do programu. Počet používateľov musí byť rovnaký alebo vyšší ako počet inštalácií programu.

Používateľov

2
v cene

4
35 € / 42 €

6
69 € / 82,80 €

8
99 € / 118,80 €

neobm.
169 € / 202,80 €

Prístupové práva Program podporuje nastavenia rôznych prístupových práv pre každého používateľa. Každý používateľ môže mať odlišný prístup do jednotlivých evidencií a modulov v programe. Tento modul potrebujete, ak chcete nastaviť rôzne prístupové práva pre používateľov programu.

39 € / 46,80 €

Počet inštalácií Určuje počet počítačov, na koľkých bude program nainštalovaný.

Počítačov

2
v cene

3
20%**


30%**


40%**

8*
50%**

16* 
70%**

Viac firiem

Multiverzia - viac účtovníctiev Tento modul ponúka možnosť viesť kompletnú ekonomickú agendu viacerým firmám a určuje počet firiem, ktorým chcete spracovávať ekonomickú agendu. Ak spracovávate viac firiem, odporúčame Vám aj službu Online fakturácia a prehľad o firme. Firmy môžu faktúry vystavovať cez internet a vy ich stiahnete jedným klikom do programu. Majitelia firiem si pozrú dôležité prehľady o ich firme - napr. pohľadávky, záväzky, DPH, tržby, náklady, zisk a ďalšie, bez toho, aby ste im podklady museli pripravovať. 

Účtovníctiev

2
10%**

3
20%**


30%**


40%**

16 
50%**

neobm. 
100%**

  • *Pre počet inštalácií 8 alebo 16 môže byť  potrebné zakúpiť SQL verziu programu OMEGA (viac na www.kros.sk/omegasql).
  • **Počíta sa zo súčtu cien všetkých modulov (okrem modulov Počet inštalácií a Multiverzia).
  • Cenník platí od 1. 12. 2015.

Odporúčané zostavy programu OMEGA s Vianočnou zľavou -20 % a darčekom

Bežná cena bez DPH
s DPH

Vianočná zľava -20% + darček

bez DPH
s DPH

 

Podvojné účtovníctvo pre platiteľa DPH Vhodné pre spracovanie kompletnej účtovnej agendy bez skladu.

už od
313 € 
375,60 € 

už od
250,40 € 
300,48 € 

+ kávovar Bosch

Objednať

Skladové hospodárstvo s fakturáciou Vhodné pre spracovanie skladového hospodárstva s prepojením na fakturáciu a objednávkový a rezervačný systém.

už od
273 € 
327,60 € 

už od
189,60 € 
227,52 € 

+ kávovar Bosch

Objednať

Maloobchodný predaj Obsahuje skladové hospodárstvo, fakturáciu a možnosť prepojenia s registračnou pokladnicou alebo fiskálnym modulom.

už od
283 €
339,60 €

už od
226,40 €
271,68 €

+ kávovar Bosch

Objednať

Podvojné účtovníctvo so skladom Vhodné pre kompletné spracovanie účtovnej a skladovej agendy s prepojením na fakturáciu a objednávkový a rezervačný systém.

už od
378 € 
453,60 € 

už od
302,40 € 
362,88 € 

+ tablet Lenovo

Objednať

Podvojné účtovníctvo multiverzia Umožňuje spracovanie účtovnej agendy viacerých firiem. Vhodné aj pre účtovnú firmu.

už od
567 
680,40 €

už od
453,60 €
544,32 €

+ tablet Lenovo

Objednať

Podvojné účtovníctvo so skladom pre viac používateľov Vhodné pre kompletné spracovanie účtovnej a skladovej agendy s prepojením na fakturáciu a objednávkový a rezervačný systém.

už od
678,60
814,30 € 

už od
542,88
651,46 € 

+ tablet Lenovo

Objednať

  • Akýkoľvek modul je možné dokúpiť alebo si ho neskôr rozšíriť a to len za rozdiel cenníkových cien. Poskladajte si vlastnú zostavu programu OMEGA priamo pre vašu potrebu.

Cenník internetových služieb INTEO (e-shop a doména)

E-shop INTEO je ideálna voľba pre všetkých, ktorí chcú predávať cez internet bez starostí so skladom. Doklady už nebudete musieť vytvárať ručne. Z programu do e-shopu sa prenášajú údaje zo skladu (skladové karty vrátane ceny, popisu, množstva a ďalšie) a z e-shopu do programu údaje z objednávok. Služba umožňuje aj prepojenie vlastného e-shopu s programom ALFA plus. Viac nájdete v cenníku internetových služieb alebo na www.kros.sk/inteo.

Cenník INTEO

Cenník služby Online fakturácia a prehľad o firme

Mini  Balík Mini umožňuje prenos faktúr a úhrad medzi programom a iKROSom. V iKROSe umožní zobrazenie základných prehľadov o firme (stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní) a prepojenie maximálne 2 iKROS účtov. Služba platí 1 rok. Štandard  Balík Štandard umožňuje prenos faktúr a úhrad medzi programom a iKROSom. V iKROSe umožní zobrazenie základných prehľadov (stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní), prehľadov pre riadenie (neplatiči, veritelia, porovnanie s minulými rokmi) a prepojenie maximálne 8 iKROS účtov. Služba platí 1 rok. Prémium  Balík Štandard umožňuje prenos faktúr a úhrad medzi programom a iKROSom. V iKROSe umožní zobrazenie základných prehľadov (stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní), prehľadov pre riadenie (neplatiči, veritelia, porovnanie s minulými rokmi) a prepojenie maximálne 8 iKROS účtov. Služba platí 1 rok.

Rozsah služby

Prenos faktúr a úhrad
(medzi OMEGA a iKROS)

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Základné prehľady
(stav pohľadávok, záväzkov, zisku, DPH, bánk a pokladní)

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Počet prepojených iKROS firiem

2

8

Neobmedzené

Prehľady pre riadenie
(neplatiči, veritelia, porovnanie s minulými rokmi)

 

obsahuje bez obmedzenia

obsahuje bez obmedzenia

Analytické prehľady
(členenie nákladov, najpredávanejšie produkty)

obsahuje bez obmedzenia

Bežná cena na 1 rok bez DPH

s DPH

 

 

59 €

70,80 €

99 €

118,80 €

149 €

178,80 €

Vianočná zľava 20% bez DPH

s DPH

 

 

47,20 €

56,64 €

Objednať

79,20 €

95,04 €

Objednať

119,20 €

143,04 €

Objednať


Internetová služba Online fakturácia a prehľad o firme umožňuje prepojenie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo s aplikáciou iKROS - online faktúry zadarmo. Služba platí 1 rok (viac informácií v Licenčných podmienkach internetových služieb) a pre jej využívanie je potrebné mať zakúpený program OMEGA s modulom Fakturácia s platným Balíkom podpory. Viac na www.kros.sk/omegaonline.

Cenník doplnkových produktov a služieb

Produkt/služba Cena Objednávka

Balík podpory 1 rok

20 % z aktuálnej cenníkovej ceny programu bez DPH

Objednať

Príručka OMEGA - podvojné účtovníctvo

10 € bez DPH
11 € s DPH

Objednať

Publikácia - Prechádzame z jednoduchého účtovníctva na podvojné (elektronická verzia)

5 € bez DPH
6 € s DPH

Objednať

Publikácia - CRM - Riadenie vzťahov so zákazníkmi

5 € bez DPH
5,50 € s DPH

Objednať

Publikácia - Sprievodca uzávierkou roka a daňovým priznaním 2014

15 € bez DPH
16,50 € s DPH

Objednať

Publikácia - DPH v kocke

9 € bez DPH
9,90 € s DPH

Objednať

Predĺžená HOTLINE

 

1,3 % z ceny zostavy mesačne

 

Objednať

  • Cena Balíka podpory sa počíta z aktuálnej cenníkovej ceny zakúpenej zostavy v € bez DPH.
  • Pri zakúpení programu sa poskytuje Balík podpory na prvý rok bezplatne.  Viac informácií o Balíku podpory.
  • Pri kúpe programu získavate tlačenú príručku OMEGA - podvojné účtovníctvo bezplatne a zadarmo si tiež môžete stiahnuť verziu v PDF
  • Predĺžená HOTLINE vám umožní využívať poradenstvo takmer po celý pracovný deň od 7:00 ráno do 18:00 večer. Podmienkou pre objednanie služby je platný Balík podpory.

 

Na stiahnutie: