Všeobecné

Počet príspevkov: 1510, Posledná zmena: 11.09.2014, 15:06
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
súvaha a VZaS
(Anita, 28.12.2009, 09:23)
Dobrý deň prajem, neviem ako je to mozné ale súvaha a VZaS mi nesedí v riadku výsledok hospodárenia. v hlavnej knihe a VZaS mi zisk sedí no v súvahe je odlišný skoro o sumu nerozdeleného zisku z minulého obdobia. v číselníku - nastav štandard som nastavila aj VZaS a aj súvahu no aj tak je tam ten rozdiel. neviem si radi. Ďakujem
re: poraďte
(Ing. Zuzana Uríková, 21.12.2009, 17:16, Reakcia na: poraďte)
Dobrý deň,
pokiaľ potrebujete tlačiť len príjmové alebo výdavkové pokladničné doklady, v Evidencii účtovných dokladov je potrebné vybrať okruh PD a tiež príslušnú evidenciu a číselný rad. Po zobrazení dokladov je možnosť hromadného označenia cez veľkú lupu so slovom Označ, ktorá sa nachádza v Evidencii účtovných dokladov vľavo hore. Tu je možnosť označiť zobrazené doklady hromadne. Interné doklady, ktoré súvisia s prechodom na Euro, budú vytvorené do toho istého číselného radu ako ostatné ID, ktorými sa prenášajú počiatočné stavy účtovníctva. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
poraďte
(Čaklpvslá, 20.12.2009, 19:16)
Ako si mám nastaviť tlač na príjmové a výdavkové doklady, ak si chcem vytlačiť za celý rok len príjem, musím ich označovať samostatne po jednom, alebo sa to dá niekde definovať? A ešte sa chcem opýtať, ak mi program automaticky vypočíta centové rozdiely sám zaúčtuje ID, ale ten mi značí IDv - pričom IDv sú charakterizované ako výplaty IDx - iné a IDr - DPH. Ďakujem za odpoveď, prajem príjemné Vianoce
re: Súhrnný výkaz
(Ing. Zuzana Uríková, 15.12.2009, 14:26, Reakcia na: Súhrnný výkaz)
Dobrý deň,
v zmysle legislatívnych zmien s účinnosťou od 1.1.2010 bude možné Súhrnný výkaz podať len elektronickými prostriedkami a to najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktorý máte povinnosť podať súhrnný výkaz. Pre využívanie služby elektronického podávania daňových dokumentov si môžete vybrať jeden z dvoch spôsobov podania písomností elektronickým spôsobom:1/Podanie Súhrnného výkazu bez zaručeného elektronického podpisu alebo 2/ Podanie Súhrnného výkazu so zaručeným elektronickým podpisom. V prípade ďalších informácií, prosím kontaktujte nás na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
Súhrnný výkaz
(Eva, 15.12.2009, 12:53)
Súhrnný výkaz budeme podávať mesačne, čítala som niečo o elektronickom podávaní, viete mi o tom niečo povedať.
re: Dlhodobý nehm. majetok
(Ing. Zuzana Uríková, 14.12.2009, 11:32, Reakcia na: Dlhodobý nehm. majetok)
Dobrý deň pani Mordáčiková,
vo verzii 13.00, ktorá bude na našej internetovej stránke 1.1.2010, bude možnosť zadať zaúčtovanie účtovných odpisov na účet 429/071. V súčasnej verzii programu máte v účtovných odpisoch účet 551. Aby sa majetok ďalej neodpisoval, v záložke účtovné a daňové odpisy sa zadá typ odpisu doodpisovať. Interný doklad na preúčtovanie zostatku spravíte ručne. Automatické zaúčtovanie odpisov nemá vplyv na túto uzávierku. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.
Dlhodobý nehm. majetok
(Ivana Mordáčiková, 14.12.2009, 08:58)
Dobrý deň,
chcem sa opýtať ohľadom DNM - zriaďovacie výdavky, ktoré sa majú vyradiť z účtovníctva. Máme povinnosť robiť k nim odpisy do marca 2009. A k 1.4.2009 ich treba preúčtovať na účet 429/071.
Aby sa mi ďalej tento majetok od apríla neodpisoval mám zadať v Evidencie majetku voľbu Neodpisovať? A interný doklad na preúčtovanie zostatku si spraviť ručne? Robíme automatické zaúčtovanie odpisov, nebude to mať nejaký vplyv na túto uzávierku? Ďakujem
re: DHM
(Ing. Zuzana Uríková, 09.12.2009, 15:11, Reakcia na: DHM)
Dobrý deň pani Mženková,
ak Vám program nedovolí vymazať interný doklad napriek tomu, že sú zrušené všetky uzávierky, je potrebné spustiť cez Firma - Kontrola - Novú kontrolu a potom cez Oprav chybu spustiť Všetky automaticky opraviteľné chyby. Pokiaľ sa v nastaveniach zruší automatické zaúčtovanie účtovných odpisov, zruší sa zaúčtovanie pre všetky karty dlhodobého majetku. Interný doklad pre zaúčtovanie účtovných odpisov je za všetky karty dlhodobého majetku spolu. V tlači dlhodobého majetku je zostava Porovnanie ÚO a DO a štandardná zostava DM - porovnanie účtovných a daňových odpisov. V tejto zostave zobrazuje rozdiel daňových a účtovných odpisov. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.
DHM
(Mženková, 09.12.2009, 11:51)
Dobý deň,
chcela by som sa ešte opýtať ohľadne  dlhodobého majetku, nakoľko mi to neišlo zavolala som k Vám a tam mi bolo povedané ako si to mam správne nastaviť, ale hoci som zrušila všetky uzávierky  ID mi nechce zrušiť, že vraj je tam uzávierka.Čo som mohla urobiť zle?
Ďalej by som sa chcela opýtať či keď zruším automatické odpisovanie u jedného DHM tak u ostatných to nemôžem nechať? To budem musieť ručne odpisovať všetok majetok, alebo sa to dá urobiť iba pri jednom?
Ešte jedna otázka: môžete mi poradiť: dá sa v omege vytlačiť zostava: rozdiel účtovných a daňových odpisov?
Ďakujem
re: zaradenie automobilu po ukončení LZ
(Ing. Zuzana Uríková, 04.12.2009, 15:04, Reakcia na: zaradenie automobilu po ukončení LZ)
Dobrý deň,
automobil obstaraný formou lízingu od 1.1.2004 je už v evidencii dlhodobého majetku. Pokiaľ bol automobil obstaraný pred 1.1.2004, pri odplatnom nadobudnutí a ak je cena nižšia ako 996 Eur a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok, môžete sa rozhodnúť, či majetok zaevidujete ako dlhodobý majetok a budete ho odpisovať alebo ako krátkodobý majetok a sumu zaúčtujete do nákladov. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 041/707 10 21.
zaradenie automobilu po ukončení LZ
(lastikova, 04.12.2009, 14:22)
ukončenie LZ 
zaplatenie odkupnej ceny 33,19 EUR
ako zaradím automobil do majetku
re: Kovový šrot
(Ing. Zuzana Uríková, 01.12.2009, 14:57, Reakcia na: Kovový šrot)
Dobrý deň,
pri vystavení faktúry za kovový odpad alebo kovový šrot použijete nulovú sadzbu DPH a typ sumy "O". Dodanie kovového odpadu alebo kovového šrotu sa neuvádza v daňovom priznaní, uvádza sa len v daňovej evidencii. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.
Kovový šrot
(Mária, 01.12.2009, 10:17)
Pri kúpe kovového šrotu použijeme vzor 73-ON, ale chcela by som vedieť, že pri predaji použijeme iba bežný vzor bez DPH?
Samozrejme uvedieme potrebné údaje, ale jedná sa mi o evidovanie takýchto faktúr aj v evidencii DPH.
Ďakujem
re: DPH
(Ing. Zuzana Uríková, 30.11.2009, 14:37, Reakcia na: DPH)
Dobrý deň pani Mženková,
do nasledujúceho roka prenáša len tie doklady, ktoré nie sú saldokontne vypárované. To znamená, že je potrebné skontrolovať cez Firma - Nastavenie - Režim účtovania, či účet 343.000 nie je omylom zadaný ako saldokontný. Tiež je potrebné si v režime účtovania nastaviť prevodový mostík pre analytické účty účtu 343, aby sa pri prechode z roka na rok jednotlivé analytické účty previedli na jeden analytický účet 343.000. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21. 
DPH
(Mženková, 30.11.2009, 09:10)
Dobrý deň,
ja mam zases problem :)
Chcela by som sa opýtať,čo som urobila zle- všetky platby ktoré som poukázala daňobé úradu a aj tie ktoré som dostala od DU za DPH sa mi pri  prechode do nového roku zobrazili ako neuhradene- sys.
Chcela by som sa opýtať či to musím nejako preúčtovať, alebo prečo mi to tak urobilo, keď som nákup dávala na 343 019 a predaj na 343 029 a platby na DU na 343000.Neviem prečo mi to prenieslo no nového roku:

Ďakujem
re: pokladna
(Ing. Zuzana Uríková, 26.11.2009, 14:59, Reakcia na: pokladna)
Dobrý deň pani Miženková,
pri prechode z roku 2008 na rok 2009 pokladňu v Skk prenesie do okruhu zPD ako valutovú pokladňu a vytvorí eurovú pokladňu - tuzemskú v okruhu PD. Počiatočný stav pokladne v Skk sa zobrazí v zahraničnom internom doklade zID. Bankový účet sa prepočíta na menu Eur a zostáva v okruhu BV. Počiatočný stav je v okruhu ID. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.
pokladna
(Miženková, 26.11.2009, 13:53)
Dobry deň
chcela by som sa opýtať, to keď prechádzam do nového roku tak si musim pokladňu a banku nahodiť cez ID, program mi to neurobil.
re: Kniha záväzkov
(Ing. Zuzana Uríková, 24.11.2009, 15:32, Reakcia na: Kniha záväzkov)
Dobrý deň pani Mordáčiková,
prehľad záväzkov bude súhlasiť na saldokonto a hlavnú knihu až k 31.12.2009. Ak sú doklady zaúčtované na prelome mesiaca, vtedy vstupujú do knihy záväzkov podľa dátumu prijatia. Pri novembrovom dátume sa faktúra zobrazí v knihe záväzkov až v novembri.
Kniha záväzkov
(Ivana Mordáčiková, 24.11.2009, 14:16)
Dobrý deň, pri kontrole hlavnej knihy k mesiacu Október som si porovnala účet dodávateľov - 321 so saldokontom. Saldo a Hlavná kniha boli v poriadku, ale pri porovnaní aj s Knihou záväzkov mi vznikol rozdiel. Skontrolovala som si teda Saldo a Knihu záväzkov po položkách.Našla som faktúru, ktorá mi robí rozdiel na sumu 440,30 €. Táto faktúra má dátum vyhotovenia 2.11.2009, dátum splatnosti 23.11.2009 a dátum dodania 27.10.2009 a nenachádza sa v Knihe záväzkov. Viete mi poradiť kde by mohol byť problém? Ďakujem
re: Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa §55 zákona
(Ing. Zuzana Uríková, 20.11.2009, 16:05, Reakcia na: Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa §55 zákona)
Dobrý deň pani Oravcová,
DPH z investičného majetku zaúčtujete cez interný doklad v evidencii účtovných dokladov ako 343/konkrétny účet majetku s typom sumy 24. V daňovom priznaní je to riadok 24.
re: halierové vyrovnanie
(Ing. Zuzana Uríková, 20.11.2009, 15:36, Reakcia na: halierové vyrovnanie)
Dobrý deň,
pokiaľ Vám aj po zaúčtovaní halierového vyrovnania zostáva faktúra neuhradená, je potrebné skontrolovať v doklade, či je halierové vyrovnanie priradené aj na konkrétnu faktúru v poli Úhrada, uhradiť doklad. Halierové vyrovnanie kladné alebo záporné závisí od účtovného prípadu. Halierové vyrovnanie si môžete zadať v programe Omega v evidencii účtovných dokladov cez Funkcie - Ďalšie funkcie - Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov. Vytvorí Vám interný doklad aj so zaúčtovaním a priradením na konkrétnu faktúru. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa §55 zákona
(Katarína Oravcová, 20.11.2009, 15:26)
Dobrý deň,
posím o informáciu ohľadom účtovania DPH pri registrácii. Mám došlú faktúru z februára 2009 na hmotný investičný majetok.Došlú faktúru som nahrala do evidencie účtovných dokladov, okruh došlé faktúry. V októbri sme sa stali platcami DPH. Ako mám zaúčtovať DPH z investičného majetku tak, aby sa mi zobrazila DPH aj v tlačive DPH?
halierové vyrovnanie
(cajka, 19.11.2009, 21:03)
zaúčtovala som faktúru na sumu 7.400,30 Sk /budem písať v korunách/, zaplaila som sumu 7400,- Sk. Musím urobiť halierové vyravnanie, čo som aj urobila, ale faktúra sa mi vysvietila žltou farbou. Halierové vyrovnanie som zaúčtovala 321/648. Ak požiadam o vysvetlenie, čo znamená Hz - záporné - zapisuje sa mínusom alebo automaticky odratáva od sumy hal. vyrovnania a Hk zase priratáva? Môžte mi to vysvetliť alebo to záleží od účtovného prípadu?
re: Lízing
(Ing. Zuzana Uríková, 19.11.2009, 11:05, Reakcia na: Lízing)
Dobrý deň,
predtým, ako sa bude opravovať karta dlhodobého majetku v Evidencii dlhodobého majetku, je potrebné spraviť uzávierku účtovných odpisov do príslušného mesiaca. Následne si zmeníte počet mesiacov leasingu na karte dlhodobého majetku. Účtovné odpisy, ktoré nie sú uzavreté uzávierkou sa prepočítajú.
re: došla faktúra - storno
(Ing. Zuzana Uríková, 19.11.2009, 09:29, Reakcia na: došla faktúra - storno)
Dobrý deň,
k prijatej platbe je potrebné vyžiadať od dodávateľa služby dobropis a následne zaúčtovať. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.