Všeobecné

Počet príspevkov: 1502, Posledná zmena: 22.07.2014, 15:37
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
DHM
(Mženková, 09.12.2009, 11:51)
Dobý deň,
chcela by som sa ešte opýtať ohľadne  dlhodobého majetku, nakoľko mi to neišlo zavolala som k Vám a tam mi bolo povedané ako si to mam správne nastaviť, ale hoci som zrušila všetky uzávierky  ID mi nechce zrušiť, že vraj je tam uzávierka.Čo som mohla urobiť zle?
Ďalej by som sa chcela opýtať či keď zruším automatické odpisovanie u jedného DHM tak u ostatných to nemôžem nechať? To budem musieť ručne odpisovať všetok majetok, alebo sa to dá urobiť iba pri jednom?
Ešte jedna otázka: môžete mi poradiť: dá sa v omege vytlačiť zostava: rozdiel účtovných a daňových odpisov?
Ďakujem
re: zaradenie automobilu po ukončení LZ
(Ing. Zuzana Uríková, 04.12.2009, 15:04, Reakcia na: zaradenie automobilu po ukončení LZ)
Dobrý deň,
automobil obstaraný formou lízingu od 1.1.2004 je už v evidencii dlhodobého majetku. Pokiaľ bol automobil obstaraný pred 1.1.2004, pri odplatnom nadobudnutí a ak je cena nižšia ako 996 Eur a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok, môžete sa rozhodnúť, či majetok zaevidujete ako dlhodobý majetok a budete ho odpisovať alebo ako krátkodobý majetok a sumu zaúčtujete do nákladov. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 041/707 10 21.
zaradenie automobilu po ukončení LZ
(lastikova, 04.12.2009, 14:22)
ukončenie LZ 
zaplatenie odkupnej ceny 33,19 EUR
ako zaradím automobil do majetku
re: Kovový šrot
(Ing. Zuzana Uríková, 01.12.2009, 14:57, Reakcia na: Kovový šrot)
Dobrý deň,
pri vystavení faktúry za kovový odpad alebo kovový šrot použijete nulovú sadzbu DPH a typ sumy "O". Dodanie kovového odpadu alebo kovového šrotu sa neuvádza v daňovom priznaní, uvádza sa len v daňovej evidencii. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.
Kovový šrot
(Mária, 01.12.2009, 10:17)
Pri kúpe kovového šrotu použijeme vzor 73-ON, ale chcela by som vedieť, že pri predaji použijeme iba bežný vzor bez DPH?
Samozrejme uvedieme potrebné údaje, ale jedná sa mi o evidovanie takýchto faktúr aj v evidencii DPH.
Ďakujem
re: DPH
(Ing. Zuzana Uríková, 30.11.2009, 14:37, Reakcia na: DPH)
Dobrý deň pani Mženková,
do nasledujúceho roka prenáša len tie doklady, ktoré nie sú saldokontne vypárované. To znamená, že je potrebné skontrolovať cez Firma - Nastavenie - Režim účtovania, či účet 343.000 nie je omylom zadaný ako saldokontný. Tiež je potrebné si v režime účtovania nastaviť prevodový mostík pre analytické účty účtu 343, aby sa pri prechode z roka na rok jednotlivé analytické účty previedli na jeden analytický účet 343.000. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21. 
DPH
(Mženková, 30.11.2009, 09:10)
Dobrý deň,
ja mam zases problem :)
Chcela by som sa opýtať,čo som urobila zle- všetky platby ktoré som poukázala daňobé úradu a aj tie ktoré som dostala od DU za DPH sa mi pri  prechode do nového roku zobrazili ako neuhradene- sys.
Chcela by som sa opýtať či to musím nejako preúčtovať, alebo prečo mi to tak urobilo, keď som nákup dávala na 343 019 a predaj na 343 029 a platby na DU na 343000.Neviem prečo mi to prenieslo no nového roku:

Ďakujem
re: pokladna
(Ing. Zuzana Uríková, 26.11.2009, 14:59, Reakcia na: pokladna)
Dobrý deň pani Miženková,
pri prechode z roku 2008 na rok 2009 pokladňu v Skk prenesie do okruhu zPD ako valutovú pokladňu a vytvorí eurovú pokladňu - tuzemskú v okruhu PD. Počiatočný stav pokladne v Skk sa zobrazí v zahraničnom internom doklade zID. Bankový účet sa prepočíta na menu Eur a zostáva v okruhu BV. Počiatočný stav je v okruhu ID. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.
pokladna
(Miženková, 26.11.2009, 13:53)
Dobry deň
chcela by som sa opýtať, to keď prechádzam do nového roku tak si musim pokladňu a banku nahodiť cez ID, program mi to neurobil.
re: Kniha záväzkov
(Ing. Zuzana Uríková, 24.11.2009, 15:32, Reakcia na: Kniha záväzkov)
Dobrý deň pani Mordáčiková,
prehľad záväzkov bude súhlasiť na saldokonto a hlavnú knihu až k 31.12.2009. Ak sú doklady zaúčtované na prelome mesiaca, vtedy vstupujú do knihy záväzkov podľa dátumu prijatia. Pri novembrovom dátume sa faktúra zobrazí v knihe záväzkov až v novembri.
Kniha záväzkov
(Ivana Mordáčiková, 24.11.2009, 14:16)
Dobrý deň, pri kontrole hlavnej knihy k mesiacu Október som si porovnala účet dodávateľov - 321 so saldokontom. Saldo a Hlavná kniha boli v poriadku, ale pri porovnaní aj s Knihou záväzkov mi vznikol rozdiel. Skontrolovala som si teda Saldo a Knihu záväzkov po položkách.Našla som faktúru, ktorá mi robí rozdiel na sumu 440,30 €. Táto faktúra má dátum vyhotovenia 2.11.2009, dátum splatnosti 23.11.2009 a dátum dodania 27.10.2009 a nenachádza sa v Knihe záväzkov. Viete mi poradiť kde by mohol byť problém? Ďakujem
re: Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa §55 zákona
(Ing. Zuzana Uríková, 20.11.2009, 16:05, Reakcia na: Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa §55 zákona)
Dobrý deň pani Oravcová,
DPH z investičného majetku zaúčtujete cez interný doklad v evidencii účtovných dokladov ako 343/konkrétny účet majetku s typom sumy 24. V daňovom priznaní je to riadok 24.
re: halierové vyrovnanie
(Ing. Zuzana Uríková, 20.11.2009, 15:36, Reakcia na: halierové vyrovnanie)
Dobrý deň,
pokiaľ Vám aj po zaúčtovaní halierového vyrovnania zostáva faktúra neuhradená, je potrebné skontrolovať v doklade, či je halierové vyrovnanie priradené aj na konkrétnu faktúru v poli Úhrada, uhradiť doklad. Halierové vyrovnanie kladné alebo záporné závisí od účtovného prípadu. Halierové vyrovnanie si môžete zadať v programe Omega v evidencii účtovných dokladov cez Funkcie - Ďalšie funkcie - Automatické vyrovnanie drobných saldokontných rozdielov. Vytvorí Vám interný doklad aj so zaúčtovaním a priradením na konkrétnu faktúru. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa §55 zákona
(Katarína Oravcová, 20.11.2009, 15:26)
Dobrý deň,
posím o informáciu ohľadom účtovania DPH pri registrácii. Mám došlú faktúru z februára 2009 na hmotný investičný majetok.Došlú faktúru som nahrala do evidencie účtovných dokladov, okruh došlé faktúry. V októbri sme sa stali platcami DPH. Ako mám zaúčtovať DPH z investičného majetku tak, aby sa mi zobrazila DPH aj v tlačive DPH?
halierové vyrovnanie
(cajka, 19.11.2009, 21:03)
zaúčtovala som faktúru na sumu 7.400,30 Sk /budem písať v korunách/, zaplaila som sumu 7400,- Sk. Musím urobiť halierové vyravnanie, čo som aj urobila, ale faktúra sa mi vysvietila žltou farbou. Halierové vyrovnanie som zaúčtovala 321/648. Ak požiadam o vysvetlenie, čo znamená Hz - záporné - zapisuje sa mínusom alebo automaticky odratáva od sumy hal. vyrovnania a Hk zase priratáva? Môžte mi to vysvetliť alebo to záleží od účtovného prípadu?
re: Lízing
(Ing. Zuzana Uríková, 19.11.2009, 11:05, Reakcia na: Lízing)
Dobrý deň,
predtým, ako sa bude opravovať karta dlhodobého majetku v Evidencii dlhodobého majetku, je potrebné spraviť uzávierku účtovných odpisov do príslušného mesiaca. Následne si zmeníte počet mesiacov leasingu na karte dlhodobého majetku. Účtovné odpisy, ktoré nie sú uzavreté uzávierkou sa prepočítajú.
re: došla faktúra - storno
(Ing. Zuzana Uríková, 19.11.2009, 09:29, Reakcia na: došla faktúra - storno)
Dobrý deň,
k prijatej platbe je potrebné vyžiadať od dodávateľa služby dobropis a následne zaúčtovať. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo mailom na omega@kros.sk.
Lízing
(Mária, 19.11.2009, 09:03)
Mám problém s lízingom, ktorý prebiehal riadne až do mája, Od mája bol stanovený na dlhšie obdobie cca o 2 roky. Ako môžeme urobiť, dá sa cez majetok, alebo ručne prepočítať. Medzi možnosťami na karte majetku sme nič nenašli, ani jedna podmienka nevyhovuje, resp. nevieme ako zadať. Ďakujem za pomoc.
došla faktúra - storno
(cajka, 18.11.2009, 19:34)
chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať pri faktúre, ktorá bola nami ako odberateľmi uhradená, avšak služby od firmy ktorá mala vykonať tieto služby sa neuskutočnili. Po vzájomnej dohode finančnú čiastku predmetná firma vrátila bez akéhokoľvek dobropisu, takže by som potrebovala stornovať predmetnú faktúru a ešte navrch musím vrátiť DPH, ktoré som si uplatnila daňovému úradu, pretože predmetná firma mi vrátila finančnú čiastku bez DPH.
re: instalacia
(Ing. Zuzana Uríková, 18.11.2009, 09:46, Reakcia na: instalacia)
Dobrý deň pani Miženková,
pri inštalácii verzie 12.56 je naozaj pretrebné spraviť plnú inštaláciu, nakoľko prechádzate z verzie 11.53. Predpokladáme, že ide v prvom prípade o technický problém a je potrebné zopakovať inštaláciu. V druhom prípade je potrebné skontrolovať dátum, do kedy máte platný Balík podpory - licenciu. Ak je dátum starší ako je verzia, vtedy Vám program nedovolí nainštalovať aktuálnu verziu. Na pôvodnú verziu sa nedostanete a je potrebné uhradiť Balík podpory. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21.
oprava
(Miženková, 16.11.2009, 16:05)
zle som napisala mam 11,53
instalacia
(Miženková, 16.11.2009, 15:51)
Dobry den,
ja by som sa chcela opytat, co mam teraz urobit: pytala som sa v KE ci si mozem nainstalovat verziu 12,61 novu ked mam v PC iba 15.53 a bolo mi povedane ze ano -ale musim stiahnut plnú verziu .Ked som tak urobila program mi napisal ze nemozem nainstalovat taku verziu a teraz neviem ako dalej:prosim poradte mi. Vsetrky veci mam zalohovane, ale neviem ako to mam urobit m,aby som to mala naspat.Dakujem
re: nova firma
(Ing. Zuzana Uríková, 12.11.2009, 15:11, Reakcia na: nova firma)
Dobrý deň,
cez Omega - Pripojené firmy databázu firmy odpojíte. Databáza Vám zostáva na pevnom disku a v programe Omega cez Firma - Nová zadáte novú firmu.
nova firma
(Hamzova, 12.11.2009, 14:54)
Dobry den, mame multiverziu Omegy pre 2 firmy.Jedna firma konci svoju cinnost, preto ju chceme po zalohovani vymazat z Omegy a miesto nej nahodit novu.Mozete  mi poradit ako to urobit spravne?pekny den
re: zahranicna faktura
(ellana, 12.11.2009, 14:26, Reakcia na: re: zahranicna faktura)
dakujem