Účtovníctvo

Počet príspevkov: 2703, Posledná zmena: 19.08.2015, 14:02
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
re: PHL a aušálne náhrady
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 13.02.2012, 18:17, Reakcia na: PHL a aušálne náhrady)
Dobrý deň,
viac informácií k možnosti uplatniť si paušálnu náhradu za použitie vlastného vozidla nájdete priamo v HELPe k progrmau ALFA, ktorý vyvoláte stlačením klávesu F1 po vstupe do evidencie jázd. Uplatnená paušálna náhrada za použitie vlastného motorového vozidla sa stáva súčasťou výdavkov, ktoré Vám s predmetnou pracovnou cestou vznikli a do PD ich zaúčtujete v nulovej sadzbe DPH na základe vyhotoveného cestovného príkazu.
Program počíta hodnotu paušálnej náhrady, ktorá prislúcha pri jazde vlastným vozidlom podľa zákona o cestovných náhradách. Paušálnu náhradu za 1 km program preberá podľa dátumu jazdy z číselníka paušálnych náhrad, ktorý je naplnený výrobcom programu.
re: dotácia
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 13.02.2012, 17:59, Reakcia na: dotácia)
Dobrý deň,
nami zverejnený postup k zaúčtovaniu prijatej dotácie je len návodom pre zaúčtovanie prijatej dotácie- pomôckou pre užívateľov, nie účtovným postupom, ktorým je nevyhnutné sa striktne riadiť. Rozhodnutie, či si užívateľ zníži výšku záväzku o sumu vzniknutého výdavku po každom takomto výdavku ku dňu jeho vzniku, príp. hromadne na konci účtovného obdobia, je v kompetencii užívateľa. Viac informácií k uvedenej problematike Vám doporučujeme zistiť u daňového, príp. účtovného poradcu.
dotácia
(Mirka, 13.02.2012, 15:23)
Dobrý den
prosím Vás chcem sa spýtať na učtovanie dotácie váš prispevok ako učtovať dotáciu z UP zo 7.6.2011,  že či sa nemôže hned v poslednom doklade odkliknuť ako uhrada  záväzku  ale ze či sa musí odsuhlasiť ručne na konci obdobia.
dakujem velmi pekne
PHL a aušálne náhrady
(MajkaO, 13.02.2012, 13:58)
Obraciam sa znova na Vás, prosím o radu a pomoc.
Podľa Vašej rady, že to nájdem na www.kros.sk/11256...
Našli sme iba postup paušálnych výdavkov, ale paušálne náhrady nie. Prosím o pomoc, ako zaučtovať paušálne náhrady 0,183 Eur na 1km jazdy sukromným vozidlom a  či je to vrátane dph, lebo sme platcovia dph. Veľká vďaka za radu. 
re: Záznam o nadobudnutí tovaru
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 13.02.2012, 13:11, Reakcia na: Záznam o nadobudnutí tovaru)
Dobrý deň,
uvedené informácie Vám doporučujeme zistiť v zákone o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2012, príp. uvedenú situáciu konzultujte prosím s daňovým poradcom.
re: Príspevok UPSVAR
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 13.02.2012, 12:57, Reakcia na: Príspevok UPSVAR)
Dobrý deň,
v nami vytvorenom postupe pre zaúčtovanie dotácie doporučujeme prijatú dotáciu zaevidovať do evidencie záväzkov s účelom-stĺpcom PD - Iný nezdaniteľný príjem. Následne pri čerpaní dotácie preúčtujete cez interný doklad príslušnú sumu zo stĺpca - Iný nezdaniteľný príjem do stĺpca Iný zdaniteľný príjem a zaúčtujete konkrétny výdavok s príslušným účelom-stĺpcom PD - ako výdavok ovplyvňujúci základ dane. Pokiaľ dodržíte vyššie uvedený postup, do daňového priznania vstúpi a predmetom zdanenia sa stane iba tá suma dotácie, ktorá bola skutočne použitá na úhradu výdavkov.
re: PHL a paušálne náhrady
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 13.02.2012, 12:40, Reakcia na: PHL a paušálne náhrady)
Dobrý deň,
postup k zaúčtovaniu paušálnych výdavkov na nákup PHL nájdete na www.kros.sk/11265 v často kladených otázkach. Do políčka Fulltext zadajte text "paušálne výdavky", následne sa Vám zobrazí návod: Ako v programe ALFA zaúčtujem paušálne výdavky na nákup PHL?, podľa ktorého Vám doporučujem postupovať pri účtovaní paušálnych výdavkov.
Záznam o nadobudnutí tovaru
(MajkaO, 12.02.2012, 19:19)
Prosím ako má vyzerať Záznam o nadobudnutí tovaru z iného člčnského štátu? Ďakujem
PHL a paušálne náhrady
(MajkaO, 12.02.2012, 18:31)
Dobrý deň
som SZCO a používam súkromný automobil,  poprosím o radu ako mám ako platca dph zaevidovať nákup PHL pri 80%-ných výdavkoch a ako zaevidovať paušálne náhrady 0,183 Eur/km. Sú tieto paúšálne náhrady vrátane dph?
Veľmi pekne ďakujem.
Príspevok UPSVAR
(Ľudmila, 12.02.2012, 14:48)
Ďakujem za radu, príspevok UPSVAR som zaúčtovala podľa pokynu,
ale v DP mi celú čiastku dáva do príjmov, i keď celá čiastka nebola použitá. Tak mi narátalo i zdanenie, je to správne? Myslím si, že do príjmov OZD malo narátať iba do výšky použitého príspevku.
Ďakujem
re: ukončenie podnikania
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 10.02.2012, 15:01, Reakcia na: ukončenie podnikania)
Dobrý deň,
v prípade ukončenia podnikania je potrebné sumu zostatkových zásob materiálu/tovaru zaúčtovať do peňažného denníka ako Iný zdaniteľný príjem, príp. znížiť výšku výdavkov za nákup tovaru/materiálu zaúčtovaním sumy zostatkových zásob do peňažného denníka MÍNUSOM s účelom-stĺpcom peňažného denníka - Výdavok za tovar/Výdavok za materiál.
re: Príspevok UPSVAR
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 10.02.2012, 10:37, Reakcia na: Príspevok UPSVAR)
Dobrý deň,
postup k zaevidovaniu poskytnutej dotácie nájdete na www.kros.sk/11265 v často kladených otázkach. Do políčka Fulltext zadajte text "dotácia", následne sa Vám zobrazí návod: Ako v programe Alfa zaúčtovať poskytnutú dotáciu z úradu práce?, podľa ktorého Vám doporučujem postupovať pri účtovaní dotácie.
ukončenie podnikania
(Paulína , 10.02.2012, 10:00)
Dobrý deň, chcela by som poradiť.Pri ukončení podnikania mám zostatkové zásoby zaúčtovať do POZD -iný zdaniteľný príjem?
Prosím poraďte mi.  Ďakujem.
Príspevok UPSVAR
(Ludmila, 10.02.2012, 09:15)
Dobrý deň, chcem sa spýtať príspevok zaúčtujem za KZ z ktorej cez ID znižujem záväzok. Ale došlú fa od dodávateľa už neúčtujem do KZ. Prosím poraďte. ďakujem.
re: doplatok
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 08.02.2012, 12:45, Reakcia na: doplatok)
Dobrý deň,
v tomto prípade prvú úhradu faktúry v sume 7 EUR zaúčtujete ako čiastočnú úhradu faktúry - doporučujeme Vám na výber sumy pri účtovaní v peňažnom denníku využiť tlačidlo F7 - Vstup do evidencie záväzkov. Po úhrade sumy 7 EUR sa faktúra v evidencii záväzkov bude javiť ako čiastočne uhradená. Druhú úhradu sumy vo výške 3 EUR zaúčtujete v peňažnom denníku rovnako. Po zaevidovaní tejto úhrady sa faktúra v evidencii záväzkov bude javiť ako vysporiadaná, t.j. uhradená v plnej výške.
doplatok
(Daniela, 08.02.2012, 12:08)
Zdravím
Potrebovala by som sa opýtať,ak mi prišlo na účet za tovar suma ktorú mi klient doplatil,je to stále ako príjem za tovar,len tam napíšem doplatené?Tovar mal hodnotu 10€,ale klient zaplatil včera len 7 € a po mojej urgencii doplatil a dnes mi nabehli peniaze.Tie 3 €.
re: čislovanie predfaktur
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 06.02.2012, 16:43, Reakcia na: čislovanie predfaktur)
Dobrý deň,
pri vystavovaní preddavkových faktúr si môžete nastaviť číselný rad, t.j. číslovanie preddavkových faktúr, podľa ktorého budú číslované jednotlivé preddavkové faktúry. Vzhľadom k tomu, že neuvádzate, prečo Vám v číslovaní preddavkových faktúr vznikol uvedený nesúlad, či sa jednalo o zámer alebo nepozornosť, doporučili by sme Vám nastaviť číselný rad pre preddavkové faktúry do Vami požadovanej podoby a tento pri vystavovaní každej ďalšej novej preddavkovej faktúry dodržať. Vyššie uvedené je len naše doporučenie, či by uvedený nesúlad v číslovaní preddavkových faktúr mohol byť hodnotený pri prípadnej daňovej kontrole ako nedostatok, na uvedenú otázku by Vám odpovedal daňový poradca.
čislovanie predfaktur
(Jozef Rovňan, 06.02.2012, 16:09)
Dobrý deň,

chcem sa opýtať či musia byť vystavené predfaktúry číslované presne o čislo viac ako predchadzajúca /ako je to u ostrych faktur/, alebo je to jedno, či napr. môže byť 9201200042 a dalšia čo bude nasledovať bude napr. 9201200060.
Ďakujem.
re: Prechod do noveo roku
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 06.02.2012, 11:50, Reakcia na: Prechod do noveo roku)
Dobrý deň,
v uvedenom prípade Vám doporučujeme skontrolovať v databáze roku 2012 stav začiatočného zostatku Pokladnice cez záložku Číselník/Začiatočné stavy a stav začiatočného zostatku Bankového účtu cez záložku Číselník/Bankové účty. Zároveň Vám doporučujeme v peňažnom denníku spustiť zotriedenie denníka podľa dátumu+prepočet všetkých zostatkov cez záložku Úpravy. V prípade, že uvedené riešenie nepomôže, prosím, kontaktujte nás e-mailom na: alfa@kros.sk. Riešenie Vám následne pošleme e-mailom.
re: program
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 06.02.2012, 10:59, Reakcia na: program)
Dobrý deň,
nákup softwéru, t.j. krátkodobého majetku v hodnote do 1700,- EUR účtujete v jednoduchom účtovníctve ako výdavok ovplyvňujúci základ dane s účelom-stĺpcom PD - Prevádzková réžia.
Prechod do noveo roku
(Dana, 05.02.2012, 18:33)
Pri prechode do roku 2012 mi neprenieslo správne zostatky na bankových účtoch ani eurovej pokladne. Kde som prosím Vás urobila chybu? Ďakujem
program
(Daniela, 04.02.2012, 06:09)
Dobré ráno
V prípade zakúpenia vášho programu s 50% zľavou,si ho dávam potom v JU ako prevádzkovú réžiu?Ďakujem
re: daňové priznanie
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 02.02.2012, 14:35, Reakcia na: daňové priznanie)
Dobrý deň,
aktuálne tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov F.O. za rok 2011 budú zapracované vo verzii 18.10, ktorej vydanie je naplánované na 13.02.2012.
daňové priznanie
(Daniela, 02.02.2012, 14:26)
Dobrý deň
Kedy bude možné cez alfu si urobiť  daňové priznanie za rok 2011?
Daniela
re: zahrnutie kurzu do nákladov
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 01.02.2012, 12:38, Reakcia na: zahrnutie kurzu do nákladov)
Dobrý deň,
do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane je možné účtovať len výdavky, ktoré súvisia s dosiahnutím a udržaním príjmov. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, je nutné uvedený výdavok na absolvovanie kurzu, resp. jeho uplatnenie do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane konzultovať s daňovým poradcom.