Účtovníctvo

Počet príspevkov: 2723, Posledná zmena: 05.02.2016, 10:59
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
Prestavenie DPH
(Cicáková Anna - ANATEX, 21.02.2012, 16:57)
Prosím poraďte mi, kde si v ALFE mám prestaviť zo štrťročného platcu DPH na mesačného. Prešla som do nového roku a teraz sme zistili, že je už v novom roku platcom DPH mesačným. Prešla som všetko a nikde som nič nenašla, kde by sa to dalo.
Keď si pri vytláčaní zadám len január a nie štvrťrok - upozorňuje ma, že sa môže vyskytnúť chyba. Ďakujem
re: nákup pc
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 21.02.2012, 16:35, Reakcia na: nákup pc)
Dobrý deň,
v postupoch účtovania v § 11 sa uvádza, že ako zásoby sa účtuje hmotný majetok, ktorého ocenenie podľa zákona o dani z príjmov je rovné alebo nižšie (t.j. 1700 € a menej), ale ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok a tento majetok nebol zaradený do dlhodobého majetku. Na základe uvedeného sa môžete rozhodnúť, či nákup PC v hodnote 800,- Eur zaúčtujete do PD ako výdavok s účelom-stĺpcom PD - Výdavok za materiál, príp. s účelom-stĺpcom PD - Prevádzková réžia. Otázky účtovného charakteru Vám doporučujeme konzultovať s účtovným poradcom.
nákup pc
(veve, 20.02.2012, 16:11)
dobrý deň, neviete mi poradit ako mam v alfe zauctovat nákup pc v hodnote 800 eur? Ďakujem
re: prerušenie živnosti
(Andrea Bittšánska, 20.02.2012, 15:21, Reakcia na: prerušenie živnosti)
Dobrý deň, pohľadávky a záväzky je možné uhradiť aj cez interné doklady. Tieto pohyby však neovplyvnia pohyb  na BUČ a hotovosti.Interné doklady je možné uložiť k 31.3. ako uzávierkové operácie.
Ak však potrebujete účtovať o úhradách cez BUČ a hotovosť  až po prerušení  živnosti,  o postupe zaúčtovania sa poraďte s daňovým poradcom.
re: Materiál z EU
(Andrea Kotrbancová, 20.02.2012, 14:58, Reakcia na: Materiál z EU)
Dobrý deň, nákup materiálu zaúčtujete v peňažnom denníku ako Výdavok (banka/pokladnica) do stĺpca Výdavok za materiál.
re: Rozučtovanie Fa
(dingova@kros.sk, 20.02.2012, 13:57, Reakcia na: Rozučtovanie Fa)
Dobrý deň,
v prípade, že príjem za tovar chcete zaúčtovať do stĺpca Príjem za tovar a Poštovné napr. do stĺpca Iný zdaniteľný príjem je potrebné úhradu faktúry zaúčtovať dvoma samostatnými dokladmi.
Pri odpise poškodeného tovaru je potrebné zo skladu vytvoriť výdajku s typom dokladu buď Vrátené (ak tovar vraciate odberateľovi) alebo Manko pri invetntúre (ak výdajku robíte na konci účtovného obdobia na základe vykonanej inventúry).
Rozučtovanie Fa
(MajkaO, 20.02.2012, 04:17)
Dobrý deň
prosím pomôžte mi, som szco a platca dph. Vystavujem Fa za predaj tovaru kde uvádzam aj poštovné. Konečná cena je teda aj s poštovným. Chcem si to zaučtovat tak, aby bolo zrejmé čo je za tovar a čo za poštovné. Musím robiť dva zápisy, alebo sa to dá aj inak.
Tiež by som poprosila o pomoc pri odpise poškodeného tovaru, akym spôsobom to môžem odpísať. 
Veľmi pekne ďakujem.
Strata z podnikania
(Ludmila, 18.02.2012, 15:40)
Ďakujem pekne, pomohla ste mi
re: Strata z podnikania
(Daniela, 18.02.2012, 14:36, Reakcia na: Strata z podnikania )
Dobrý den
Ano máte,nakoľko váš preplatok nie je z podnikania,ale zo závislej činnosti.To isté mám aj ja.Mám stratu,ale vychádza mi preplatok.Ten je z bežného zamestnania.Dúfam,že som aspoň trochu pomohla.
Strata z podnikania
(Ludmila, 18.02.2012, 13:37)
Dobrý deň,
SZČO vykázala za rok 2011 stratu. Mala príjem aj zo závislej činnosti a keď zadám do DP úhrn zaplatenej dane vykáže mi to ako nárok na vrátenie. Má nárok SZČO pri strate nárok na vrátenie dane? Ďakujem za radu
prerušenie živnosti
(Erika Mešterová, 17.02.2012, 18:47)
Dobrý večer!
SZČO prerušila činnosť k 31.3.2011. V apríli ešte splácala záväzky, úver a mala príjem za pohľadávky. BÚ zrušila 11.5. Ako zaúčtovať pohyb peňazí na BÚ aj hotovosti? Cez interné uzávierkové doklady k 31.3. sa nedá.
Poraďte mi, prosím! Ďakujem!
Materiál z EU
(Dana, 17.02.2012, 18:37)
Dobrý deň, chcel a by som sa spýtať či materiál, ktorý nakupuje podnikateľ v EU a používa ho na výrobu sa účtuje tak ako tovar.
Ďakujem
re: mylna platba z osobneho uctu - naklady?
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 17.02.2012, 09:03, Reakcia na: re: mylna platba z osobneho uctu - naklady?)
Dobrý deň,
na riadku 03 sa uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z.,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Kód SK NACE nahrádza kód OKEČ a klasifikáciu kódov SK NACE
možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnost“ sa uvádza názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem. Klasifikáciu Vašej činnosti Vám doporučujeme vyhľadať na vyššie uvedenej internetovej  stránke: www.statistics.sk. Informácie ohľadom toho, aké doklady sa stávajú súčasťou daňového priznania Vám doporučujeme konzultovať s príslušným daňovým úradom, príp. s daňovým poradcom.
re: mylna platba z osobneho uctu - naklady?
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 17.02.2012, 07:29, Reakcia na: mylna platba z osobneho uctu - naklady?)
Dobrý deň,
v takomto prípade môžete výdavok omylom uhradený z osobného účtu zaúčtovať v PD cez interný doklad - výdavok s účelom-stĺpcom PD napr. prevádzková réžia. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o účtovné poradenstvo, doporučujeme Vám uvedenú otázku a správnosť vyššie uvedenej odpovede odkonzultovať s daňovým poradcom.
re: Dane
(Daniela, 16.02.2012, 20:33, Reakcia na: re: Dane)
Dakujem za odpoved.Ešte by ma zaujímalo,či musím vyplniť kolonku 03 - SK NACE a hlavná prevažná činnosť.Ja mám kúpa tovaru za účelom jeho predaja maloobchod a veľkoobchod,ale takú kolonku tam nevidím.A čo všetko musím priložiť k DP?Či to musí byť aj kópia ročného zúčtovania od môjho zamestnávateľa?
re: Dane
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 16.02.2012, 13:49, Reakcia na: Dane)
Dobrý deň,
výška dane z príjmov sa nezmenila, aktuálna a platná výška dane z príjmov je 19 %. Zmenila sa iba výška spotrebnej dane, ktorá sa z pôvodných 19 % zvýšila na 20 %.
mylna platba z osobneho uctu - naklady?
(ivana, 16.02.2012, 09:40)
Dobry den, prosim Vas,

ak bola sluzba ( auto servis ) zaplatena dodavatelovi bezhotovostne kartou, ale nie z uctu podnikatelskeho ale omylom kartou z uctu osobneho. Ako sa to da dat do nakladov?

Ďakujem
Dane
(Daniela, 15.02.2012, 15:50)
Dobrý deň
Len som sa chcela opýtať,či sa za minulý rok 2011 pri daňovom priznaní berie ešte 19% daň,alebo už 20 % ?Lebo pri robení DP mi to vychádza ako 19 %.
Ďakujem
Daniela
re: Daňové priznanie neziskových organizácií
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 15.02.2012, 12:24, Reakcia na: Daňové priznanie neziskových organizácií)
Dobrý deň,
uvedenú otázku Vám doporučujeme konzultovať s daňovým, príp. účtovným poradcom.
Daňové priznanie neziskových organizácií
(Alena Porubs, 15.02.2012, 10:51)
chcem sa spýtať, či musia podávať daňové priznania neziskové organizácie, ktoré nemali v roku 2011 žiadne zdaňovacie príjmy
re: PHL a aušálne náhrady
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 13.02.2012, 18:17, Reakcia na: PHL a aušálne náhrady)
Dobrý deň,
viac informácií k možnosti uplatniť si paušálnu náhradu za použitie vlastného vozidla nájdete priamo v HELPe k progrmau ALFA, ktorý vyvoláte stlačením klávesu F1 po vstupe do evidencie jázd. Uplatnená paušálna náhrada za použitie vlastného motorového vozidla sa stáva súčasťou výdavkov, ktoré Vám s predmetnou pracovnou cestou vznikli a do PD ich zaúčtujete v nulovej sadzbe DPH na základe vyhotoveného cestovného príkazu.
Program počíta hodnotu paušálnej náhrady, ktorá prislúcha pri jazde vlastným vozidlom podľa zákona o cestovných náhradách. Paušálnu náhradu za 1 km program preberá podľa dátumu jazdy z číselníka paušálnych náhrad, ktorý je naplnený výrobcom programu.
re: dotácia
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 13.02.2012, 17:59, Reakcia na: dotácia)
Dobrý deň,
nami zverejnený postup k zaúčtovaniu prijatej dotácie je len návodom pre zaúčtovanie prijatej dotácie- pomôckou pre užívateľov, nie účtovným postupom, ktorým je nevyhnutné sa striktne riadiť. Rozhodnutie, či si užívateľ zníži výšku záväzku o sumu vzniknutého výdavku po každom takomto výdavku ku dňu jeho vzniku, príp. hromadne na konci účtovného obdobia, je v kompetencii užívateľa. Viac informácií k uvedenej problematike Vám doporučujeme zistiť u daňového, príp. účtovného poradcu.
dotácia
(Mirka, 13.02.2012, 15:23)
Dobrý den
prosím Vás chcem sa spýtať na učtovanie dotácie váš prispevok ako učtovať dotáciu z UP zo 7.6.2011,  že či sa nemôže hned v poslednom doklade odkliknuť ako uhrada  záväzku  ale ze či sa musí odsuhlasiť ručne na konci obdobia.
dakujem velmi pekne
PHL a aušálne náhrady
(MajkaO, 13.02.2012, 13:58)
Obraciam sa znova na Vás, prosím o radu a pomoc.
Podľa Vašej rady, že to nájdem na www.kros.sk/11256...
Našli sme iba postup paušálnych výdavkov, ale paušálne náhrady nie. Prosím o pomoc, ako zaučtovať paušálne náhrady 0,183 Eur na 1km jazdy sukromným vozidlom a  či je to vrátane dph, lebo sme platcovia dph. Veľká vďaka za radu. 
re: Záznam o nadobudnutí tovaru
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 13.02.2012, 13:11, Reakcia na: Záznam o nadobudnutí tovaru)
Dobrý deň,
uvedené informácie Vám doporučujeme zistiť v zákone o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2012, príp. uvedenú situáciu konzultujte prosím s daňovým poradcom.