Účtovníctvo

Počet príspevkov: 2699, Posledná zmena: 02.06.2015, 15:49
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
re: Záznam o nadobudnutí tovaru
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 13.02.2012, 13:11, Reakcia na: Záznam o nadobudnutí tovaru)
Dobrý deň,
uvedené informácie Vám doporučujeme zistiť v zákone o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2012, príp. uvedenú situáciu konzultujte prosím s daňovým poradcom.
re: Príspevok UPSVAR
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 13.02.2012, 12:57, Reakcia na: Príspevok UPSVAR)
Dobrý deň,
v nami vytvorenom postupe pre zaúčtovanie dotácie doporučujeme prijatú dotáciu zaevidovať do evidencie záväzkov s účelom-stĺpcom PD - Iný nezdaniteľný príjem. Následne pri čerpaní dotácie preúčtujete cez interný doklad príslušnú sumu zo stĺpca - Iný nezdaniteľný príjem do stĺpca Iný zdaniteľný príjem a zaúčtujete konkrétny výdavok s príslušným účelom-stĺpcom PD - ako výdavok ovplyvňujúci základ dane. Pokiaľ dodržíte vyššie uvedený postup, do daňového priznania vstúpi a predmetom zdanenia sa stane iba tá suma dotácie, ktorá bola skutočne použitá na úhradu výdavkov.
re: PHL a paušálne náhrady
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 13.02.2012, 12:40, Reakcia na: PHL a paušálne náhrady)
Dobrý deň,
postup k zaúčtovaniu paušálnych výdavkov na nákup PHL nájdete na www.kros.sk/11265 v často kladených otázkach. Do políčka Fulltext zadajte text "paušálne výdavky", následne sa Vám zobrazí návod: Ako v programe ALFA zaúčtujem paušálne výdavky na nákup PHL?, podľa ktorého Vám doporučujem postupovať pri účtovaní paušálnych výdavkov.
Záznam o nadobudnutí tovaru
(MajkaO, 12.02.2012, 19:19)
Prosím ako má vyzerať Záznam o nadobudnutí tovaru z iného člčnského štátu? Ďakujem
PHL a paušálne náhrady
(MajkaO, 12.02.2012, 18:31)
Dobrý deň
som SZCO a používam súkromný automobil,  poprosím o radu ako mám ako platca dph zaevidovať nákup PHL pri 80%-ných výdavkoch a ako zaevidovať paušálne náhrady 0,183 Eur/km. Sú tieto paúšálne náhrady vrátane dph?
Veľmi pekne ďakujem.
Príspevok UPSVAR
(Ľudmila, 12.02.2012, 14:48)
Ďakujem za radu, príspevok UPSVAR som zaúčtovala podľa pokynu,
ale v DP mi celú čiastku dáva do príjmov, i keď celá čiastka nebola použitá. Tak mi narátalo i zdanenie, je to správne? Myslím si, že do príjmov OZD malo narátať iba do výšky použitého príspevku.
Ďakujem
re: ukončenie podnikania
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 10.02.2012, 15:01, Reakcia na: ukončenie podnikania)
Dobrý deň,
v prípade ukončenia podnikania je potrebné sumu zostatkových zásob materiálu/tovaru zaúčtovať do peňažného denníka ako Iný zdaniteľný príjem, príp. znížiť výšku výdavkov za nákup tovaru/materiálu zaúčtovaním sumy zostatkových zásob do peňažného denníka MÍNUSOM s účelom-stĺpcom peňažného denníka - Výdavok za tovar/Výdavok za materiál.
re: Príspevok UPSVAR
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 10.02.2012, 10:37, Reakcia na: Príspevok UPSVAR)
Dobrý deň,
postup k zaevidovaniu poskytnutej dotácie nájdete na www.kros.sk/11265 v často kladených otázkach. Do políčka Fulltext zadajte text "dotácia", následne sa Vám zobrazí návod: Ako v programe Alfa zaúčtovať poskytnutú dotáciu z úradu práce?, podľa ktorého Vám doporučujem postupovať pri účtovaní dotácie.
ukončenie podnikania
(Paulína , 10.02.2012, 10:00)
Dobrý deň, chcela by som poradiť.Pri ukončení podnikania mám zostatkové zásoby zaúčtovať do POZD -iný zdaniteľný príjem?
Prosím poraďte mi.  Ďakujem.
Príspevok UPSVAR
(Ludmila, 10.02.2012, 09:15)
Dobrý deň, chcem sa spýtať príspevok zaúčtujem za KZ z ktorej cez ID znižujem záväzok. Ale došlú fa od dodávateľa už neúčtujem do KZ. Prosím poraďte. ďakujem.
re: doplatok
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 08.02.2012, 12:45, Reakcia na: doplatok)
Dobrý deň,
v tomto prípade prvú úhradu faktúry v sume 7 EUR zaúčtujete ako čiastočnú úhradu faktúry - doporučujeme Vám na výber sumy pri účtovaní v peňažnom denníku využiť tlačidlo F7 - Vstup do evidencie záväzkov. Po úhrade sumy 7 EUR sa faktúra v evidencii záväzkov bude javiť ako čiastočne uhradená. Druhú úhradu sumy vo výške 3 EUR zaúčtujete v peňažnom denníku rovnako. Po zaevidovaní tejto úhrady sa faktúra v evidencii záväzkov bude javiť ako vysporiadaná, t.j. uhradená v plnej výške.
doplatok
(Daniela, 08.02.2012, 12:08)
Zdravím
Potrebovala by som sa opýtať,ak mi prišlo na účet za tovar suma ktorú mi klient doplatil,je to stále ako príjem za tovar,len tam napíšem doplatené?Tovar mal hodnotu 10€,ale klient zaplatil včera len 7 € a po mojej urgencii doplatil a dnes mi nabehli peniaze.Tie 3 €.
re: čislovanie predfaktur
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 06.02.2012, 16:43, Reakcia na: čislovanie predfaktur)
Dobrý deň,
pri vystavovaní preddavkových faktúr si môžete nastaviť číselný rad, t.j. číslovanie preddavkových faktúr, podľa ktorého budú číslované jednotlivé preddavkové faktúry. Vzhľadom k tomu, že neuvádzate, prečo Vám v číslovaní preddavkových faktúr vznikol uvedený nesúlad, či sa jednalo o zámer alebo nepozornosť, doporučili by sme Vám nastaviť číselný rad pre preddavkové faktúry do Vami požadovanej podoby a tento pri vystavovaní každej ďalšej novej preddavkovej faktúry dodržať. Vyššie uvedené je len naše doporučenie, či by uvedený nesúlad v číslovaní preddavkových faktúr mohol byť hodnotený pri prípadnej daňovej kontrole ako nedostatok, na uvedenú otázku by Vám odpovedal daňový poradca.
čislovanie predfaktur
(Jozef Rovňan, 06.02.2012, 16:09)
Dobrý deň,

chcem sa opýtať či musia byť vystavené predfaktúry číslované presne o čislo viac ako predchadzajúca /ako je to u ostrych faktur/, alebo je to jedno, či napr. môže byť 9201200042 a dalšia čo bude nasledovať bude napr. 9201200060.
Ďakujem.
re: Prechod do noveo roku
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 06.02.2012, 11:50, Reakcia na: Prechod do noveo roku)
Dobrý deň,
v uvedenom prípade Vám doporučujeme skontrolovať v databáze roku 2012 stav začiatočného zostatku Pokladnice cez záložku Číselník/Začiatočné stavy a stav začiatočného zostatku Bankového účtu cez záložku Číselník/Bankové účty. Zároveň Vám doporučujeme v peňažnom denníku spustiť zotriedenie denníka podľa dátumu+prepočet všetkých zostatkov cez záložku Úpravy. V prípade, že uvedené riešenie nepomôže, prosím, kontaktujte nás e-mailom na: alfa@kros.sk. Riešenie Vám následne pošleme e-mailom.
re: program
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 06.02.2012, 10:59, Reakcia na: program)
Dobrý deň,
nákup softwéru, t.j. krátkodobého majetku v hodnote do 1700,- EUR účtujete v jednoduchom účtovníctve ako výdavok ovplyvňujúci základ dane s účelom-stĺpcom PD - Prevádzková réžia.
Prechod do noveo roku
(Dana, 05.02.2012, 18:33)
Pri prechode do roku 2012 mi neprenieslo správne zostatky na bankových účtoch ani eurovej pokladne. Kde som prosím Vás urobila chybu? Ďakujem
program
(Daniela, 04.02.2012, 06:09)
Dobré ráno
V prípade zakúpenia vášho programu s 50% zľavou,si ho dávam potom v JU ako prevádzkovú réžiu?Ďakujem
re: daňové priznanie
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 02.02.2012, 14:35, Reakcia na: daňové priznanie)
Dobrý deň,
aktuálne tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov F.O. za rok 2011 budú zapracované vo verzii 18.10, ktorej vydanie je naplánované na 13.02.2012.
daňové priznanie
(Daniela, 02.02.2012, 14:26)
Dobrý deň
Kedy bude možné cez alfu si urobiť  daňové priznanie za rok 2011?
Daniela
re: zahrnutie kurzu do nákladov
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 01.02.2012, 12:38, Reakcia na: zahrnutie kurzu do nákladov)
Dobrý deň,
do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane je možné účtovať len výdavky, ktoré súvisia s dosiahnutím a udržaním príjmov. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, je nutné uvedený výdavok na absolvovanie kurzu, resp. jeho uplatnenie do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane konzultovať s daňovým poradcom.
zahrnutie kurzu do nákladov
(Peter, 31.01.2012, 13:46)
dobrý deň, je možné zahrnúť do nákladov kurz Silvovej metody (Mind controll)?
re: nákup PHL_ výdavok na materiál vs. prevádzková réžia
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 31.01.2012, 13:20, Reakcia na: re: nákup PHL_ výdavok na materiál vs. prevádzková réžia)
Dobrý deň,
uvedené stanovisko daňového úradu bolo zaslané nášmu užívateľovi programu ALFA  na základe jeho dopytu v apríli 2011.
re: nákup PHL_ výdavok na materiál vs. prevádzková réžia
(Timea Joneková, 31.01.2012, 12:37, Reakcia na: re: nákup PHL_ výdavok na materiál vs. prevádzková réžia)
Ďakujem za odpoveď. 
Z akého dátumu je predmetné vyjadrenie DRSR? 
re: nákup PHL_ výdavok na materiál vs. prevádzková réžia
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 31.01.2012, 08:20, Reakcia na: nákup PHL_ výdavok na materiál vs. prevádzková réžia)
Dobrý deň p. Joneková,
v súvislosti s Vašou otázkou pripájam k diskusnému príspevku vyjadrenie DRSR, ktoré poskytlo k otázke, do ktorého stĺpca PD účtovať nákup PHL:

Na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V postupoch účtovania nie je priamo ustanovené, či nákup PHM pre vozidlá účtovnej jednotky sa má účtovať ako materiál - prevádzkové látky alebo ako prevádzková réžia.
Ak budeme vychádzať z definície pojmu prevádzkové látky = ako prevádzkové látky sa účtujú hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky, potom aj nákup PHM by sa mal účtovať ako prevádzkové látky, pretože tiež ide o hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku.
V praxi sa často stretávame aj s tým, že nákup PHM - nafty a benzínu účtujú účtovné jednotky ako prevádzkovú réžiu, pretože ako z názvu vyplýva, tiež ide o výdavky na prevádzku účtovnej jednotky. Preto by si mala účtovná jednotka stanoviť v internej smernici, akým spôsobom bude nákup PHM  účtovať - ako prevádzkové látky a teda ako materiál alebo ako prevádzkovú réžiu. Pri stanovení spôsobu účtovania nákupu PHM by mala účtovná jednotka zvažovať rôzne skutočnosti, ktoré v účtovnej jednotke nastanú alebo môžu nastať, napr. skutočnosť, že v kolónke materiál bude účtovať len prípady spojené s výrobnou činnosťou účtovnej jednotky a pretože nákup PHM by tento údaj skresľoval, bude o nich účtovať ako o prevádzkovej réžii a podobne.