Účtovníctvo

Počet príspevkov: 2659, Posledná zmena: 11.12.2014, 07:44
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
re: diéty,stravné pre szčo
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 25.01.2012, 12:17, Reakcia na: diéty,stravné pre szčo)
Dobrý deň,
otázky účtovného charakteru Vám doporučujeme konzultovať s daňovým poradcom.
dotácia prechod do nového roka
(Miroslava Gyomraiová, 25.01.2012, 11:18)
Dobrý deň!                                                                                                           
Mám na Vás jednu otázku. V r. 2010 som dostala dotáciu z UPSVaR ktorú som účtovala časť v roku 2010, ktorú som aj zdanila a časť mi ostala v r. 2011. Účtovala som to cez ID. Ja by som chcela vedieť ako mám dať do účtovníctva tú časť ktorú ešte nemám zdanenú.
Ďakujem za odpoveď.
diéty,stravné pre szčo
(Anna Pitáková, 24.01.2012, 22:34)
SZČO stavbár pracuje na Slovensku v kuse 25 dní, na koľko dní si môže uplatniť diéty /8,8€ /keď podľa zákona môže pracovať iba 6 dní. Na konci mesiaca je v kuse 6 dní doma. Musí si kúpiť stravné lístky,alebo je to možné odpisovať aj iným spôsobom
re: Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní k DPH
(Zdenka Žiláková, 24.01.2012, 16:07, Reakcia na: re: Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní k DPH )
Dobrý deň,
Ešte raz sa vraciam k téme s konkrétnym príkladom.
ALFA:  zsd = 19430,53€    daň = 3886,10€
EZU:    zsd = 19430,53€    daň = 3886,11€
Mat. 19430,53 z toho 20% = 3886,106
Podľa predpisu DR citujem: "Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent do 0,005 € nadol a od 0,005 € vrátane nahor.", má Alfa vypočítanú daň o eurocent menej, čiže zle.
re: Prechod do nového roku.
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 24.01.2012, 15:52, Reakcia na: Prechod do nového roku.)
Dobrý deň,
v tomto prípade Vám na prenos údajov - vystavených faktúr a objednávok z databázy r. 2012  na 1 PC do databázy roku 2012 na druhom PC doporučujeme využiť funkciu export-import, ktorú nájdete priamo v záložke Fakturácia. Export faktúr vykonáte v databáze roku 2012 - cez záložku Fakturácia/Export - vytvorený exportný súbor si uložte z cieľového priečinka na USB kľúč. Na druhom PC následne exportný súbor z USB kľúča uložíte do adresára C/ALFA/EXPORT - odkiaľ v databáze roku 2012  vykonáte import faktúr, resp. objednávok. Takto sa fakturácia zaktualizuje novými údajmi. Pred vykonaním exportu-importu Vám doporučujeme vykonať zálohu účtovníctva cez záložku Firma/Zálohuj účtovníctvo. Viac informácií, ako export-import faktúr vykonať Vám ochotne poskytneme telefonicky na tel. čísle: 041/7071015, príp. e-mailom na: alfa@kros.sk.
re: osobná potreba
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 24.01.2012, 13:00, Reakcia na: osobná potreba)
Dobrý deň,
vzhľadom k tomu, že účtovné poradenstvo neposkytujeme, doporučujeme Vám uvedenú otázku konzultovať s daňovým poradcom.
re: účtovanie DPH z faktúry EU vystavenej s DPH
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 24.01.2012, 12:45, Reakcia na: účtovanie DPH z faktúry EU vystavenej s DPH)
Dobrý deň,
faktúru z EÚ, na ktorej je vyčíslená suma DPH, zaevidujete do evidencie záväzkov s typom dokladu - Faktúra v nulovej sadzbe DPH. Úhradu takejto faktúry (vrátane DPH) zaúčtujete do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane - s účelom/stĺpcom PD - Výdavok za materiál, príp. iný.
Vzhľadom na nesprávny postup zo strany dodávateľa, správnosť uvedených informácií Vám doporučujeme odkonzultovať s daňovým poradcom.
re: Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní k DPH
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 24.01.2012, 12:00, Reakcia na: re: Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní k DPH )
Dobrý deň p. Žiláková,
aplikácia finančného riaditeľstva má pri riadku 04 ako "pomôcku" uvedené, že odporúčaná hodnota v tomto riadku má byť riadok 03 × 0,2. V prípade, že uvedené nesúhlasí so sumou, ktorá je v riadku naozaj vyplnená, tak to označí aplikácia ako "Logickú chybu". Samozrejme je to len približné určenie sumy. Uvedenú situáciu sme riešili s DRSR a obdržali sme uvedené stanovisko:
Logické chyby v riadkových kontrolách nebránia využitiu jednotlových funkcií webového formulára (tlač, uloženie, odoslanie na EP DRSR). Vzhľadom k tomu, že aplikácia nemá k dispozícií údaje používateľov z účtovníctva, jediný algoritmus na výpočet odporúčanej hodnoty, ktorý je schopná uplatniť, je základ dane * sadzba dane. Daňové subjekty v daňovom priznaní uvádzajú vždy údaje, ktoré im vyplývaju z účtovníctva.
Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ údaje v daňovom priznaní súhlasia s údajmi Vášho účtovníctva, daňové priznanie aj napriek hláške o logickej chybe odošlete a to z dôvodu, že údaje do daňového priznania uvádzate na základe toho, ako Vám vyplynuli z účtovníctva.
osobná potreba
(Paulína , 24.01.2012, 11:39)
Dobrý deň, poprosila bu som Vás o radu. Ako mám zaúčtovať osobnú potrebu tovaru pri ukončení podnikania. Som platcom DPH.
účtovanie DPH z faktúry EU vystavenej s DPH
(Anna Keratová, 24.01.2012, 10:52)
Dobrý deň, prosím o radu. Dostala som faktúru z EU chybne vystavenú so zahraničnou DPH. Dodávateľ ju nie je ochotný opraviť. Z toho dôvodu nemôžem vykonať samozdanenie a nemám nárok na odpočet DPH. Ako túto faktúru správne účtovať v evidencii záväzkov, aký typ dokladu zadať, aby ho program nezaradil do evidencie DPH? Ako zaúčtovať jej úhradu v peňažnom denníku, celá hodnota faktúry /aj s DPH/ bude môj daňový výdavok ? Ďakujem.
re: Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní k DPH
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 24.01.2012, 08:01, Reakcia na: re: Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní k DPH )
Dobrý deň p. Žiláková,
momentálne je uvedená situácia predmetom testovania, o výsledku Vás budeme informovať e-mailom, príp. formou diskusného príspevku.
re: Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní k DPH
(Zdenka Žiláková, 23.01.2012, 19:06, Reakcia na: re: Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní k DPH )
Dobrý deň,
aplikácia EZU pri otváraní (XLM) si automaticky kontroluje riadok 04, čo je daň zo základu, ak nesedí, zahlási chybu na danom riadku a ponúkne správnu sumu, a len túto sumu akceptuje. Táto chyba sa automatický prejaví aj na riadku 19, 28, 33. Ako som spomenula v predchádzajúcom príspevku jedná sa o zaokrúhľovanie na jeden cent.
Prechod do nového roku.
(Dana, 23.01.2012, 18:48)
Dobrý večer, pracujem v Alfe na dvoch počítačoch, jeden vo firme, druhý doma. údaje prenášam cez USB. Na jednom PC som urobila prechod do nového roku, podľa Vašej rady zaslanej mi mailom. Na ňom vystavujem faktúry, robím objednávky. Chcela by som sa spýtať, keď urobím prechod aj na druhom PC po ukončení roku 2011 je možné údaje s USB z roku 2012 automaticky preniesť ? Ďakujem
re: Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní k DPH
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 23.01.2012, 16:46, Reakcia na: Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní k DPH )
Dobrý deň p. Žiláková,
vzhľadom k tomu, že v súčasnosti neevidujeme žiadny problém  s importom údajov na stránku DRSR, poprosím Vás, napíšte nám viac informácií - presné sumy, príp. nám pošlite náhľad chybovej hlášky, ktorá pri importe na stránku riadisteľstva vzniká na: alfa@kros.sk. Riešenie Vám následne pošleme e-mailom. Ďakujeme.
re: DPH a zahraničná fa
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 23.01.2012, 16:08, Reakcia na: DPH a zahraničná fa)
Dobrý deň,
postup k zaevidovaniu došlej faktúry z EÚ nájdete na www.kros.sk/11265 v často kladených otázkach. Do políčka Fulltext zadajte text "došlá faktúra", následne sa Vám zobrazí návod: Ako zaúčtujem došlú faktúru za nákup tovaru v EÚ?, podľa ktorého Vám doporučujem zaevidovať došlú faktúru z ČR.
DPH a zahraničná fa
(Paulína , 23.01.2012, 15:35)
Som platcom DPH. Došla mi fa z Česka, na ktorej je O-DPH. Mám vypočítať DPH 20 % z došlej fa a odviesť z nej daň?
Zaokrúhľovanie v daňovom priznaní k DPH
(Zdenka Žiláková, 21.01.2012, 21:09)
Dobrý deň,
pri exportovaní daňového priznania k DPH do súboru (XLM) a následnom otvorení v EZU na portály finančného riaditeľstva, vykazuje DP k DPH chyby v riadku 4,19,28,33 pre nesprávne zaokrúhľovanie. Podľa predpisu citujem: "Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent do 0,005 € nadol a od 0,005 € vrátane nahor.", čo Alfa nerobí.
Ďakujem.
re: DPH
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 20.01.2012, 15:25, Reakcia na: DPH)
Dobrý deň,
podľa zákona č. 222/2004 o DPH od 01.05.2004 je povinný každý platiteľ DPH, ktorý nadobudne tovar alebo službu z členského štátu EÚ, vypočítať si z takto nadobudnutého tovaru alebo služby daň, odviesť ju do štátneho rozpočtu ako daňovú povinnosť a zároveň si ju odpočítať (po splnení podmienok pre odpočítanie dane uvedených v §49 tohto zákona). Vo formulári Zdaniteľné obchody uvádzate práve vami vypočítanú daňovú povinnosť z nadobudnutých tovarov a služieb z EÚ. V prípade tovaru uvádzate základ v riadku 05 alebo 07 a daň v riadku 06 alebo 08 podľa príslušnej sadzby DPH. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ ste nenadobudli tovar zo zahraničia, riadky 5 až 8 nevypĺňate.
re: DPH za 12/2011
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 20.01.2012, 12:10, Reakcia na: DPH za 12/2011)
Dobrý deň,
v tomto prípade Vám doporučujeme skontrolovať, s akým typom dokladu máte zaevidovaný predmetný záväzok v evidencii záväzkov. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte e-mailom na: alfa@kros.sk, príp. telefonicky na tel. čísle: 041/7071015. Pre urýchlenie komunikácie uveďte Vaše IČO, príp. zákaznícke číslo. Riešenie Vám následne pošleme e-mailom.
DPH
(Zdeno, 20.01.2012, 09:40)
Dobrý deň,

Vytláčal som si daňové priznanie cez program Alfa JU som platca dph v kolonke Dodanie tovaru a služby podľa paragrafu 8 a 9 mám sumu základ dane a daň avšak v kolonke Nadobudnutie tovaru v tuzemsku mi v kolonke základ dane a daň chýbajú dané údaje. Daňovú povinnosť mi vypočíta program správne. Chcem sa spýtať čo treba nastaviť aby mi program vyplnil aj kolonku Nadobudnutie tovaru v tuzemsku?

re: Faktúry na prelome rokov
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 20.01.2012, 07:54, Reakcia na: Faktúry na prelome rokov)
Dobrý deň,
v prípade, že ste platiteľ DPH, uvedenú faktúru Vám odporúčame zaevidovať do účtovnej databázy roku 2011. V prípade, že nie ste platiteľ DPH, v tomto prípade sa môžete rozhodnúť, do účtovnej databázy ktorého roku takúto faktúru zaevidujete. Prípadnú hlášku o tom, že účtovné obdobie nekorešponduje s dátumom, potvrďte tlačidlom OK.
DPH za 12/2011
(Dana, 19.01.2012, 15:49)
Dobrý deň, do daňové priznania DPH za december 2011 mi neťahá sumu do riadku 07 - nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa ! 11 a 11a zákona. Evidencii DPH - Odpočítanie dane vypočíta správne, ale sumu DPH odtiaľ neprenesie do  tlačiva. Ďakujem
Faktúry na prelome rokov
(Eva Bačíková, 19.01.2012, 15:15)
Dobrý deň, používam program Alfa jednoduché účtovníctvo. Chcem sa spýtať, do akého obdobia mám zaevidovať FA, ktorá bola vystavená 18.01.2012, ale dátum zdaniteľného plnenia je 31.12.2011. Mám ju evidovať v roku 2011 alebo v roku 2012? Pri evidencii mi program vypíše upozornenie, že účtovné obdobie nekorešponduje s dátumom. Ďakujem
re: Jedna platba pre viac faktur
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 19.01.2012, 13:32, Reakcia na: Jedna platba pre viac faktur)
Dobrý deň,
príjem sumy 1000,- EUR bez náväznosti na doklad - by sme Vám doporučili zaúčtovať do PD s účelom-stĺpcom PD - Iný nezdaniteľný príjem. Následne zaevidujte do pohľadávky z faktúry na sumu 500,- EUR a do pohľadávky z faktúry na sumu 400 EUR,- ručne úhrady s dátumom a číslom dokladu bankového výpisu, kedy bola uhradená suma 1000,- EUR, čím zabezpečíte, že uvedené pohľadávky budú vysporiadané. Po tomto kroku cez interné doklady preúčtujte sumu vo výške 900,- EUR zo stĺpca - Iný nezdaniteľný príjem do stĺpca - Príjem za tovar, resp. Príjem za výrobky a služby. Zvyšnú sumu vo výške 100,- EUR, ktorú vraciate odberateľovi, zaúčtujte v PD ako výdavok s účelom-stĺpcom PD - Iný neovplyvňujúci daň z príjmu. Uvedené informácie sú len návodom na účtovanie, nie účtovným postupom, ktorým by ste sa mali výlučne riadiť.
re: Materiál
(Mgr. Jaroslava Svrčková, 19.01.2012, 12:36, Reakcia na: Materiál)
Dobrý deň,
sumu do riadku 5 Výkazu o majetku a záväzkov dopĺňa zo stavu zásob, ktoré evidujete na sklade, ktorý má príznak MATERIÁLOVÝ.