Účtovníctvo

Počet príspevkov: 2666, Posledná zmena: 28.01.2015, 19:51
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
Účtovanie poskytnutých preddavkov - rozpor
(Gabriela Kalašová, 28.02.2011, 12:09)
Účtujem pre občianske združenie (OZ), JÚ, neplatca DPH, Alfa.
OZ dostalo zálohovú faktúru na 100% sumu. S dodaním tovaru prišla konečná faktúra.

Otázka:
Pri účtovaní som natrafila na takýto rozpor.

V príručke k programu Alfa sa uvádza -
www.kros.sk/tmp/asset_cache/link/0000044083/Poskytnute_preddavky_2010.pdf
Dodávatel vám vystavil preddavkovú faktúru vo výške 395,- €. Túto faktúru si zaevidujte do evidencie záväzkov.

V opatrení MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74 pre JÚ som však našla, že
"§ 5, odsek 1)
V knihe pohľadávok sa účtujú aj pohľadávky z poskytnutých
preddavkov."
www. finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Salkovicova/podnikatelia/Opatrenie_MF_27076_2007_74.pdf

Nie je v príručke chyba? Lebo aj na kurze JÚ v Žiline (organizovanom IJAV) som sa stretla s tým, že poskytnutý preddavok sa má zaúčtovať v knihe pohľadávok.

Ako mám postupovať? Zaúčtovala som to do knihy pohľadávok, ale teraz neviem, ako ďalej.
Ďakujem.
dotacia z uradu prace
(Eva, 28.02.2011, 11:55)
Dobrý nevediem jednoduché účtovníctvo ale chcem podať paušalné výdavky tak potom tu dotáciu dám ako zdaniteľný príjem? celý
ako zaučtovat dotáciu z úradu práce
(Eva, 28.02.2011, 10:55)
Dobrý obraciam sa na vás s prosbou ako zaúčtovať dotáciu z úradu práce  práce  minulý rok ako zdaniteľný príjem alebo nezdaniteľný príjem  prosím ďakujem
re: Preplatok na DzP
(Erika Dingová, 28.02.2011, 10:00, Reakcia na: Preplatok na DzP )
Dobrý deň,
uvedené preplatky zaúčtujete do peňažného denníka ako Iný nedzaniteľný príjem.
re: strava
(Erika Dingová, 28.02.2011, 09:46, Reakcia na: strava )
Dobrý deň,
pri zamestnancovi postupujete nasledovným spôsobom:
- 55% zo sumy 519,58 zaevidujete do prevádzkovej réžie. K uvedenej sume pripočítate aj celkovú sumu DPH, ktorú si aj v odpočítaní dane odpočítate
- 45% zo sumy 519,58 zaevidujete do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane
Príjem od zamestnanca zaúčtujete nasledovným spôsobom:
- 45% z hodnoty faktúry zaevidujete ako Iný nezdaniteľný príjem. K uvedenej sume zároveň vypočítate aj príslušnú sumu DPH, ktorú zaevidujete do zdaniteľných obchodov.
Príjem od SZČO doporučujeme prekonzultovať s daňovým poradcom. Zároveň si overte informáciu či pri uvedenom príjme taktiež dopočítavate sumu DPH.
Preplatok na DzP
(Ivana, 28.02.2011, 09:42)
Dobry den, prosim Vas o radu, kam do penazneho dennika zauctovat:
- preplatok na dani z príjmov FO (SZCO)
- preplatok na rocnom zuctovani ZP za zamestnanca

Dakujem
re: Zåväzky
(Erika Dingová, 28.02.2011, 07:45, Reakcia na: ZĂĄväzky)
Poprosíme Vás uvedený príspevok nám napíšte ešte raz. Ďakujeme
strava
(Dagmar Poradová, 27.02.2011, 11:45)
Pekný deň,
už viackrát som od vás obdržala dobrú radu,
obraciam sa preto na Vás s prosbou, ako správne zaúčtovať dodavateľsku fa za stravu a jej úhradu za nasledovných podmienok:
došlá fa 618,30 € (519,58 DZ + 98,72 DPH) - 2,70 1 obed s DPH - t.j. 229 obedov.
Z tohoto počtu:
130 obedov je pre zamestnancov - 45% hodnoty stravného lístka bez DPH sa im strháva zo mzdy - ako zaevidovať túto úhradu, zvyšných 55 % uhrádza zamestnávateľ,
82 obedov sa vyfakturuje pre SZČO, ktorí vykonávajú činnosť pre firmu a ich obedy sú započítané v celkovom počte (229),vystavíme im faktúru s DPH,
17 obedov mal majiteľ  - z toho 3 boli naviac pre obchodných partnerov, ktorí boli v čase obeda na jednaní vo firme a majiteľ ich pozval na obed.
Prosím o radu ako tok krok po kroku zaučtovať, do ktorého stĺpca peň. denníka jednotlivé prípady zaradiť, čo je zdaniteľný, čo nezdaniteľný príjem - výdavok.
Za radu vopred srdečne ďakujem.
Zåväzky
(clovek, 26.02.2011, 18:09)
Príspevok na podnikanie mám v záväzkoch (stĺpec-neovplyvňujúci základ dane, typ dokladu-iný). K 31.12. som zaúčtoval ID použitú časť príspevku. V KZ sa to zobarazí správne, ale v úvodnom okne a v prehľade-záväzky sa suma z ID a z príspevku spočíta. Úhradu ID som nahodil priamo do záväzku cez kartu úhrada - pridaj.
re: pomoc
(Erika Dingová, 23.02.2011, 16:17, Reakcia na: pomoc)
Dobrý deň,
kompletné informácie získate na školení pre začiatočných užívateľov programu Alfa. Zároveň v programe Alfa doporučujeme využívať Pomoc - potvrdením klávesy F1.
Novú firmu v programe založíte cez Firma/Nová. Následne si vyplníte všetky potrebné číselníky, cez Číselník/Bankové účty, Partneri, Začiatočné zostatky - Tuzemská pokladnica, Autá atď.
pomoc
(Michaela, 23.02.2011, 14:01)
Prosí­m potrebovala by som postup celého prí­kladu...prosím všetko od začiatku, založenie firmy, firemné iniciály, nastavenie číslovania účtov, nastavenie zamestnancov, otvorenie účtov, základné imanie, nastavenie predmetu podnikania, pokladnica, ....ďakujem
re: Osobná asistencia
(Erika Dingová, 21.02.2011, 11:38, Reakcia na: Osobná asistencia)
Dobrý deň,
v prípade, že príjem z osobnej asistencie vstupuje do príjmov podľa §6, uvedenú sumu môžete zaúčtovať do peňažného denníka.
V prípade, že ide o iný príjem, v DPFO je potrebné ručne vyplniť stranu 3., VI.oddiel.
Informáciu doporučujeme prekonzultovať s daňovým poradcom.
Osobná asistencia
(Milan Cvik, 20.02.2011, 15:29)
Dobrý deň chcel by som sa opýtať ako zaúčtovať príjem z osobnej asistencie SZĆO, ktorá to má ako vedľajší príjem, nie hlavný, či stačí zapísať do DP ako príjem a výdaj, ktorý nie je živonosťou a ani podnikaním, (v tom prípade mi to program nezahrnie do výkazu o príjmoch a výdavkoch)alebo môžem do penažného denníka zapísať ako príjem iný ovplyvnujuci zaklad dane, a takisto výdavok iný ovplyvnujúci základ dane (v tom prípade mi to program zahrnie aj do výkazu o príjme a výdavkoch), podla mna je správnejší druhý spôsob
re: uhradená časť DFA
(Erika Dingová, 18.02.2011, 12:56, Reakcia na: uhradená časť DFA)
Došlú faktúru je potrebné zaevidovať do evidencie záväzkov v účtovnom roku 2010. Prvú čiastočnú úhradu zaevidujete do evidencie peňažný denník, v účtovnom roku 2010. Táto čiastočná úhrada bude vstupovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ roku 2010.
Druhú úhradu zaúčtujete v evidencii peňažný denník, až v účtovnom roku 2011. Táto zvyšná úhrada došlej faktúry ovplyvní výdavky v účtovného roka 2011.
re: Prijatý preddavok
(Erika Dingová, 18.02.2011, 07:31, Reakcia na: Prijatý preddavok)
Uvedenú otázku doporučujeme prekonzultovať s daňovým poradcom.
Podľa nášho názoru na prijatý preddavok bolo potrebné vystaviť faktúru daňový doklad. Uvedený príjem bude vstupovať zdaniteľných príjmov. Následne po dodávke výrobkov v roku 2011 vystavíte vyúčtovaciu faktúru, kde bude suma zaplateného preddavku odpočítaná.
uhradená časť DFA
(Miroslava Gyomraiová, 17.02.2011, 21:43)
Dobrý večer!
Chcela by som sa opýtať došlá nám DFA 21.12.2010. Časť DFA bola uhradená v 12/2010 a časť bola uhradená v 01/2011. Výdavok si uplatním v tom roku kedy bola časť DFA uhradená alebo dám celú sumu do roku 2010.
Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.
re: výkaz o majetku a záväzkoch
(Erika Dingová, 17.02.2011, 08:33, Reakcia na: výkaz o majetku a záväzkoch)
Začiatočné zostatky vo výkaze o majetku a záväzkoch si môžete zadefinovať aj ručne. Vstúpte na konkrétny riadok cez tlačidlo Oprav. V zobrazenom okne - Na začiatku obdobia - zakliknite voľbu Vlastná suma a sumu doplňte. Formulár uložte tlačidlom OK.
re: rzzr2010
(Erika Dingová, 17.02.2011, 08:11, Reakcia na: re: rzzr2010)
V prípade, že platba bola prijatá na bankový účet v roku 2010, vzájomný zápočet zaúčtujete cez Interný doklad ako Iný zdaniteľný príjem a Výdavok stĺpec peňažného denníka Odvody do fondov.
re: rzzr2010
(Erika Dingová, 17.02.2011, 07:59, Reakcia na: re: rzzr2010)
V prípade, že suma preplatku z RZZP bola pripísaná na bankový účet roku 2010 platí postup, ktorý sme Vám uviedli.
V prípade, že suma preplatku z RZZP bola pripísaná na bankový účet roku 2011, preplatok zaúčtujete ako Iný nezdaniteľný príjem. Keďže suma bola zrazená zrážkou tento príjem sa považuje za vyrovnaný (platné od 1.1.2011).
výkaz o majetku a záväzkoch
(Andy, 17.02.2011, 00:43)
Dobrý deň, v programe Alfa účtujem od r. 2010, preto vo Výkaze o majetku a záväzkoch mám vyplnené údaje len za r. 2010. Chcem sa spýtať, či nie je možnosť vyplniť predchádzajúce účtovné obdobie priamo v PC alebo chýbajúce údaje musím dopísať len ručne? Ďakujem.
Prijatý preddavok
(Ivet, 16.02.2011, 18:19)
Dobrý deň, prosím o radu ako mám postupovať pri účtovaní prijatého preddavku na výrobu výrobkov v decembri 2010, z neho bol nakúpený materiál, ale dodávka hotových výrobkov bude až niekedy v marc 2011i. Je správne, že tento preddavok neovplyvní základ dane? a čo potom s výdavkami, ktoré boli uhradené z prijatého preddavku? tie mám ako zaúčtovať? SZČO nie je platca DPH a tak si chcel nakúpiť materiál s nižou DPH. Ďakujem za radu.
re: rzzr2010
(Paulína Ivanová, 16.02.2011, 15:39, Reakcia na: re: rzzr2010)
Chcela by som sa ešte spýtať, vzájomný zápočet preplatku a nedoplatku zaúčtujem v peňažnom denníku ako?
Preplatok ako POVD a nedoplatok ako VOZD?Ďakujem.
re: Evidencia príspevku od Úradu prace
(Erika Dingová, 16.02.2011, 13:53, Reakcia na: Evidencia príspevku od Úradu prace)
V prípade, že Vám bola poskytnutá dotácia postupujte nasledovným spôsobom. Dotáciu zaúčtujte do evidencie peňažný denník ako Iný nezdaniteľný príjem. Postupne, po zakupovaní nákladov, spojených s podnikaním, si budete cez interný doklad odmínusovať z príjmov, ktorý neovplyvňuje základ dane. Ďalším inerným dokladom, plusovým záznamov pridáte náklad do príjmov, ktorý ovplyvní základ dane. Posledným pohybom bude samotný výdavok na podnikanie, napr. prevádzková réžia z banky alebo z pokladnice.

re: uzavretie PD
(Erika Dingová, 16.02.2011, 10:44, Reakcia na: uzavretie PD)
Na konci účtovného obdobia je potrebné peňažný denník skontrolovať.
Poslednými zápismi zaevidujete uzávierkové operácie, ktorými sú výpočet odpisov a výpočet kurzových rozdielov.
Ak neevidujete dlhodobý majetok a zahraničný bankový účet, prípadne pokladnicu, uzávierkové operácie v peňažnon denníku neevidujete.
Evidencia príspevku od Úradu prace
(aposp, 16.02.2011, 10:25)
Chcel by som sa spytat ako zauctovat prispevok od UPSVaR..a ako uctovat jeho cerpanie co sa tyka vydavkov...dakujem