Účtovníctvo

Počet príspevkov: 2624, Posledná zmena: 15.04.2014, 13:08
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
re: Prehľad príjmov a výdavkov nesúhlasí s údajmi v peň.denníku
(Dingová Erika, 20.03.2009, 13:57, Reakcia na: Prehľad príjmov a výdavkov nesúhlasí s údajmi v peň.denníku)
V uvedenom prípade je potrebné vykonať kontrolu účtovníctva, cez Firma/Kontrola. Po ukončení kontroly Vám program vypíše zoznam chýb. V uvedenom zozname je potrebné opraviť všetky závažné chyby a hlavne chyby 2,3 a 62. Tieto chyby je možné opraviť buď Automaticky cez  Opraviť všetky automaticky opraviteľné chyby alebo chybu opravíte Ručne. V peňažnom denníku, cez tlačidlo Oprav vstúpite na daný doklad a preuložíte ho. Následne opätovne spustite kontrolu účtovníctva a prekontrolujte údaje v prehľadoch Príjmy a výdavky textovo.
re: prečíslovanie
(Dingová Erika, 20.03.2009, 10:48, Reakcia na: prečíslovanie)
Prečíslovanie dokladov v peňažnom denníku vykonáte cez Úpravy/Prečíslovanie PPD, VPD alebo bankových výpisov. Pred spustením prečíslovania doporučujeme vykonať ručnú zálohu účtovníctva a cez Úpravy spustiť Zotriediť denník podľa dátumu.
re: nejde vytlačit danove priznanie
(Dingová Erika, 20.04.1984, 12:37, Reakcia na: nejde vytlačit danove priznanie)
Pre správne vytlačenie daňového priznania FO je potrebné mať v PC nainštalovaný acrobat reader 7CE alebo 8CE. Zadefinovanie k acrobatu môžete zadať cez Číselník/Režim účtovania/Iné/Nájdi ručne.
Prehľad príjmov a výdavkov nesúhlasí s údajmi v peň.denníku
(Katarína Görgeiová, 20.03.2009, 08:41)
Pri uzávierke roka , pri konečnej sumarizácii údaje v peňažnom denníku nesúhlasia s údajmi v prehlade príjmov a výdavkov, napr.v peňažnom denníku úhrada faktúry-nákup tovaru, zaúčtovaný základ dane je odlišný od údajov v prehľade.
prečíslovanie
(Mária, 19.03.2009, 15:34)
Neviem v novej verzii Alfa prečíslovať doklady. Dajú sa doklady prečíslovať, bola to veľmi dobrá možnosť. Prosím poraďte.
nejde vytlačit danove priznanie
(Miroslav Fillo, 19.03.2009, 11:15)
preco mi nejde vytlacit danove priznanie
re: Danove priznanie
(Dingová Erika, 19.03.2009, 07:52, Reakcia na: Danove priznanie)
V uvedenom prípade doporučujeme nainštalovať aktuálnu verziu alfy 15.11, kde je doplnená aktuálna nezdaniteľná čiastka na daňovníka 98.496.
re: Vzáj.zápočet a uzavierkové úpravy
(Dingová Erika, 19.03.2009, 07:46, Reakcia na: Vzáj.zápočet a uzavierkové úpravy)
Vzájomný zápočet faktúr je potrebné účtovať ako uzávierkový doklad. To znamená, že interný doklad bude v peňažnom denníku zobrazený v spodnej časti(ako uzávierkový doklad), aj keď dátumy nebudú uvedené 31.12.
Danove priznanie
(Veronika , 18.03.2009, 18:26)
v danovom priznani mi vypisuje sumu na danovnika 95 616,-- a nie 98 496. neda sa to ani prepisat. co mam robit aby mi to vytlacilo spravne? vopred dakujem za radu
re: zaúčtovanie zahraničného dokladu v hotovosti
(Dingová Erika, 18.03.2009, 12:49, Reakcia na: zaúčtovanie zahraničného dokladu v hotovosti)
Presný postup ako zaúčtovať sumu v cudzej mene, keď valutovú pokladnicu neevidujete Vám nevieme poskytnúť. Pretože ste vykonali hotovostný nákup v mene HUF a tento nákup by v peňažnom denníku mal byť zaevidovaný v mene HUF.
Vzáj.zápočet a uzavierkové úpravy
(Edita Michalíková, 18.03.2009, 12:31)
V priebehu roka 2008 došlo viackrát k zápočtu pohľadávok a záväzkov,ktoré som zaúčtovala v knihe pohľadávok a záväzkov s dátumom, aký bol na dohode o započítaní. Zároveň som s týmto dátumom vystavila interný doklad v peňažnom denníku a označila ho ako uzavierkový doklad.Pri tlačení peňažného denníka mi zaradilo tieto doklady na koniec, ale s poradovým číslom PD aké bolo v čase zaúčtovania a v PD mi teraz chýbajú tieto čísla v poradí.Mám to nechať tak, alebo musím vymazať tieto položky PD a zaradiť ich v PD na koniec s dátumom 31.12.2008? Ako mám postupovať? Ďakujem za radu.
re: čerpanie PHL v zahraničí
(Dingová Erika, 18.03.2009, 07:55, Reakcia na: čerpanie PHL v zahraničí)
Podľa nášho názoru by mal byť kurz v evidencii jázd zhodný s kurzom na výpise z BÚ, kedy bola platba zrealizovaná, aby nevznikali kurzové rozdiely. Doporučujeme však uvedenú otázku prekonzultovať s daňovým poradcom.
re: prijatý preddavok
(Dingová Erika, 18.03.2009, 07:26, Reakcia na: prijatý preddavok )
Sumu prijatého preddavku je potrebné rozúčtovať cez interné doklady na základ dane a DPH, s dátumom kedy bola vystavená faktúra-daňový doklad. Presný postup zaúčtovania prijatých a poskytnutých preddavkov nájdete na našej internetovej stránke www.kros.sk/Podpora užívateľom/Alfa - jednoduché účtovníctvo/Často kladené otázky(FAQ)/Kategória-Účtovníctvo.
re: Účtovanie jázd
(Dingová Erika, 18.03.2009, 07:22, Reakcia na: Účtovanie jázd)
Uvedenú otázku doporučujeme prekonzultovať s príslušným daňovým úradom.
zaúčtovanie zahraničného dokladu v hotovosti
(Adriana Molnárová, 17.03.2009, 19:39)
Chcem sa  opýtať ako mám zaúčtovať nákup PHM a dialničnú známku v HUF v hotovosti. Valutovú pokladnicu nemám. Majiteľ bol na služobnej ceste v Maďarsku 20.02.2009
čerpanie PHL v zahraničí
(zderková, 16.03.2009, 14:53)
dobrý deň
pri služobnej ceste v zahraničí som čerpala PHL do služobného auta, ktoré som platila kartou. v knihe jázd som na prepočet použila kurz, platný v deň čerpania. vo výpise z účtu mi bolia odúčtovaná čiastka v SKK iným kurzom.pri uzavretí knihy jázd mi teda nesedí čerpanie v SKK v porovnaní s výdavkami na PHM v prehľade PaV, na základe ktorých je potrebné vyčísliť skutočný výdaj na PHM a urobiť korekcie v účtovníctve na konci roka.
mám aj v knihe jázd použiť kurz, ktorým bol urobený prepočet vo výpise z účtu aby mi výdavky v knihe jázd a v peňažnom denníku sedeli, alebo je to potrebé riešiť kurzovým rozdielom? ako ho mám urobiť? Ďakujem
prijatý preddavok
(Liščáková, 16.03.2009, 13:30)
Vystavili sne preddavkovú fa na sumu 10.000 -€.(10.2.2009) Odberateľ preddavkovú fa uhradil 20.2.2009. Následne sme mu 25.2.2009 vystavili už konečnú fa na celú zákazku spolu s odpočítaním zalohy v sume 10.000,-€. Teda FA: 15000,- základ dane, 2850,- DPH , odpočítanie zálohy 10.000,-, teda k úhrade zostáva 7 850,- €.
Ako to zaúčtovať v PD. Ja som to urobila tak:
úhrada preddavku - 10 000,- € príjem za služby v nulovej sadzbe DPH, Tak ako je nahodený preddavok. Túto úhradu som potom pridala na vystavenú FA-pohľadávku v evidencii.
Konečnú úhradu faktúry, doplatok 7 850,-€ potom pri úhrade zaevidujem ako príjem za službu. Treba tam ešte úpravu základu dane pri tom preddavku cez ID  ale ako?
re: Účtovanie jázd.
(Dingová Erika, 16.03.2009, 10:47, Reakcia na: re: Účtovanie jázd.)
Bločky PHM pri súkromnom automobile si uchovávate len evidenčne, aby ste v evidencii jázd vedeli vydokladovať cenu za PHL za obdobie, kedy ste jazdu autom na podnikateľské účely vykonali.
re: zaučtovanie nenávr.príspevku .
(Dingová Erika, 16.03.2009, 09:59, Reakcia na: zaučtovanie nenávr.príspevku .)
Sumu z vlastných prostriedkov zaevidujete do peňažného denníka ako výdaj ovplyvňujúci základ dane. Následne prijatú sumu vo výške 90% zaúčtujete ako príjem ovplyvňujúci základ dane. V základe dane ostane len 10% rozdiel.
Doporučujeme však uvedenú otázku prekonzultovať s daňovým poradcom, pretože niektoré príspevky z EF alebo ÚP nie je možné účtovať do príjmov ovplyvňujúcich základ dane. V tom prípade by ste do peň.denníka ovpylvňujúci základ dane zaúčtovali len 10%rozdiel.
re: Pokladnica
(Dingová Erika, 16.03.2009, 09:08, Reakcia na: Pokladnica)
V prípade, že v programe alfa evidujete len jednu pokladnicu v účtovnom roku 2009 je hlavnou tuzemskou pokladnicou Eurová pokladnica. Začiatočný zostatok na uvedenej pokladnici zmeníte cez Číselník/Začiatočné zostatky.
Ak v programe alfa evidujete aj iné pokladnice napr.z minulého roka Korunovú pokladnicu, prípadne pokladnica CZK, začiatočné zostatky zmeníte cez Číselník/Pokladnice. Tieto pokladnice sa v peňažnom denníku zobrazujú ako valutové pokladnice.
Účtovanie jázd
(Soňa, 13.03.2009, 14:12)
Dobrý deň,
ako mám účtovať bločky za benzín pre SZČO ak je platcom DPH, keď podľa nového zákona nemusí viesť knihá jázd, ale sa uplatňuje 80 % z ceny benzínu a to sa uplatní len na koci roka 2009. Týka  sa to SZČO ked ma auto v súkromnou používaní ael aj ked má auto na firmu?
Ďakujem
re: Účtovanie jázd.
(Dušan, 12.03.2009, 20:48, Reakcia na: re: Účtovanie jázd.)
Pri súkromnom automobile používanom na podnikateľské účely je
potrebné dokladovať  bločky od PHM v učtovníctve?Jedná sa o SZČO.
zaučtovanie nenávr.príspevku .
(beata, 12.03.2009, 19:50)
ako speávne zaúčtovať príspevok  z EF a ÚP a tiež refundovanie ,vo výške 90% .žiže najprv som nakúpila z vlastných prostriedkov a následne mi bolo vo výške 90% poukázaných na účet z priznan.príspevku z UP.
Pokladnica
(Katka, 12.03.2009, 18:46)
Dobry den, stiahla som si demo alfy a chcem sa spytat, ze ktoru pokladnicu mam volit pre tuzemske uhrady? Lebo v tom roletovom menu dolu mam eurova pokladnica a tuzemska. Ale v ciselniku je iba Tuzemska. A ked vyberiem tu tuzemsku, tak mi tam vyskoci nieco s kurzom ECB :-( Dakujem
re: Zrážka zo mzdy na exekúciu
(Dingová Erika, 12.03.2009, 14:05, Reakcia na: Zrážka zo mzdy na exekúciu)
Uvedenú zrážku zaevidujete do evidencie záväzkov s typom dokladu Mzdový záväzok. Úhradu zrážky zaevidujete v PD do stĺpca MZDY.