Tvorba mzdy

Počet príspevkov: 1809, Posledná zmena: 09.10.2015, 09:37
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
re: vysporiadanie zúčtovania dane
(Mäsiarová Jana - Kros, 28.03.2012, 14:58, Reakcia na: vysporiadanie zúčtovania dane)
Vážená pani Veronika,
zamestnancovi s ukončeným pracovným pomerom ste spracovali Ročné zúčtovanie dane. Výsledok zúčtovania (preplatok) prenesiete danému zamestnancovi do výplaty. Pri generovaní výplaty Vás program Olymp upozorní, že nie je potrebné generovať výplatu nakoľko daný zamestnanec nemá žiaden pracovný pomer. Napriek tomuto upozorneniu vygenerujete výplatu a pridajte zúčtovanie preddavku na daň. Vo výplate ponecháte iba zložku mzdy Z10 zúčtovanie dane za predchádzajúci rok. Pre daného zamestnanca vytlačíte výplatnú pásku a peniaze odvediete na jeho účet. V prípade, že na dokumente Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo máte uvedené iné sumy RZD, kontaktujte nás prosím telefonicky na podpore programu Olymp 041/7071041.     
vysporiadanie zúčtovania dane
(Veronika, 28.03.2012, 13:56)
Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o pomoc pri vysporiadaní preplatkov na dani z roč. zúčtovania našich bývalých zamestnancov, ktorým som robila ročné zúčtovanie. Na základe čoho im ich vyplatím? Po vygenerovaní miezd mám logicky v rozúčtovaní mzdových nákladov zlé sumy ročného zúčtovania dane. Alebo to zaúčtujem len na základe tlačív RZD a bez "výplatných pások" im pošleme peniaze na účet?
Ďakujem za odpoveď
re: sktárený pracovný úväzok a dovolenka
(Mäsiarová Jana - Kros, 22.03.2012, 15:04, Reakcia na: sktárený pracovný úväzok a dovolenka)
Vážená pani Lenka,
skrátený pracovný úväzok zamestnancovi zadáte v Evidencii pracovných pomerov. Ak je v organizácii ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín týždenne 5 dní, pracovný úväzok  tohto zamestnanca bude 0,15 (6 hod., 1 deň). Zároveň je potrebné vytvoriť danému zamestnancovi špeciálne upravený pracovný kalendár (na 1 deň v týždni) a tento preniesť na kartu Mzdové údaje. Za predpokladu, že zamestnancovi patrí základná výmera dovolenky, jeho nárok na dovolenku za kalendárny rok sú 4 dni. Čerpať dovolenku si môže v piatok (pracovný deň), z nároku sa odráta 1 deň. Sviatok mu preplatíte iba v prípade, ak pripadne na piatok. 
sktárený pracovný úväzok a dovolenka
(Lenka, 22.03.2012, 13:38)
Dobrý deň,

chcem vás veľmi pekne poprosiť o radu a o pomoc. Máme zamestnanca, ktorý pracuje na skrátený pracovný úväzok, jeho týždenný pracovný čas je 6 hodín a pracuje len jeden v týždni v piatok. Ako je to pri platení sviatkov a nároku na dovolenku? Ak pripadne sviatok na deň v týždni, mám ho zamestnancovi zaplatiť ako 1,2 h (to jest 6 hod. týždenne/5 dní)?A ako je to s nárokom na dovolenku má nárok na 20 dní po 1,2 hod/deň? To znamená, že ak by si v piatok zobrala dovolenku, odrátala by som jej z nároku 5 dní? (5 dní x 1,2 h/deň)?

Veľmi pekne prosím o odpoveď.
re: Prehlád o zraz. preddavkoch
(Betková Terézia, Kros a.s., 22.03.2012, 12:54, Reakcia na: re: Prehlád o zraz. preddavkoch)
Vážená pani Krajčová,

vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú problematiku a medzičasom ste nás kontaktovali aj na linke HOTLINE, budeme Vás v priebehu dňa kontaktovať a otázku riešiť telefonicky.
re: Prehlád o zraz. preddavkoch
(Lýdia Krajčová, 22.03.2012, 10:51, Reakcia na: re: Prehlád o zraz. preddavkoch)
Platobná neschopnosť je dôvod ako sa má vystaviť Prehľad za mesiac januar ale mzda vyplatená v marci vo Vašom programe, nepýtala som sa na nič  viď toto  "ak mzda nebola vyplatená, ako uvádzate, predpokladám, že neboli vygenerované ani výplaty." Tak tomuto som nerozumela, lebo ja ich musím vygenerovať . Je tam asi problem, v tom ak ích nevyplatím vôbec  alebo su čiastočne vyplatené .Tak treba  uviest ze Preľad treba vypísať ručne . A to som dosť sklamaná lebo malo by to tam byť  zapracované, hlavne teraz keď každý druhý je v omeškaní .
re: Prehlád o zraz. preddavkoch
(Betková Terézia, Kros a.s., 21.03.2012, 13:55, Reakcia na: re: Prehlád o zraz. preddavkoch)
Vážená pani Krajčová,

vzhľadom k tomu, že sa na mesačnom prehľade uvádzajú "Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy", tak v prípade, že zamestnancom mzda nebola vyplatená, mesačný prehľad podávať nemusíte (tak ako bolo uvedené v predchádzajúcom príspevku).
Výkazy do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní je však potrebné zaslať aj v prípade, že mzdy zamestnancom neboli vyplatené.
Nakoľko v tomto prípade ide o otázku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a nie funkcionalitu programu, odporúčame Vám obrátiť sa s otázkou predkladania výkazov na príslušné inštitúcie (daňový úrad, zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu). 
re: Ročné zúčtovanie dane
(Betková Terézia, Kros a.s., 21.03.2012, 10:28, Reakcia na: re: Ročné zúčtovanie dane)
Vážená pani Lubica,

doklady, ktoré je potrebné zaslať na daňový úrad sú, podľa nášho názoru, výsledok z RZD a list, ktorým oznámite správcovi dane danú skutočnosť. Odporúčam Vám však v tejto veci kontaktovať priamo daňový úrad.
re: Ročné zúčtovanie dane
(lubica, 21.03.2012, 09:29, Reakcia na: re: Ročné zúčtovanie dane)
Dobrý deň ,
chcem sa spýtať , aké doklady konkrétne zašle zamestnávateľ na DÚ?

ĎAKUJEM

Na tento účel zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zašle všetky potrebné doklady do 30 dní, odo dňa keď táto skutočnosť nastala alebo keď ju zamestnávateľ zistil."
re: Prehlád o zraz. preddavkoch
(Krajčová , 21.03.2012, 00:13, Reakcia na: re: Prehlád o zraz. preddavkoch)
Ale ja neviem ci zamestnávateľ bude mať peniaze  a vystup musim  pripravit a aj zamestnanec chce vediet koľko za daný mesiac ma nárok a zamestnávateľ koľo bude platrit. Nerozumiem, že neboli vygenerované výpaly. a kedy by som ich  mala vygenerovat? PR: mzda za januar generujem v januári do 5.2. ale zamestnávateľ do 29.2. nevyplatil. A čo sociálna poisť.a zdravotna z ako pošlem výkaz?

re: mzdy spoločmíka
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 20.03.2012, 15:42, Reakcia na: mzdy spoločmíka)
Vážená pani Lenka,

pre zaúčtovanie špeciálnych účtovných prípadov, ako je aj zadanie účtov pre spoločníka a štatutára slúži voľba Organizácia - Rozpis účtovania. Po stlačení tlačidla Pridaj sa zobrazí formulár Pridávanie položky účtovného rozpisu, kde je možné podľa potreby nastaviť pre konkrétne položky také účty, na ktoré sa majú účtovať.
mzdy spoločmíka
(Lenka, 20.03.2012, 15:04)
Dobrý deň,

chcem sa opýtať, dokáže program OLYMP urobiť predkontáciu účtov, pri výpočte mzdy spoločníka a štatutára?

Ďakujem pekne
re: Prehlád o zraz. preddavkoch
(Kiššová Mária, Kros a.s., 20.03.2012, 12:53, Reakcia na: Prehlád o zraz. preddavkoch)
Vážená pani Krajčová,

ak mzda nebola vyplatená, ako uvádzate, predpokladám, že neboli vygenerované ani výplaty. Podľa § 39 odst. 12 Zákona o dani z príjmov "Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane 122) alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti".  Z uvedeného dôvodu ani program Olymp v tomto prípade nevytlačí časť V. prehľadu. Pokiaľ i napriek tomu trváte na odovzdaní Prehľadu, program Olymp Vám umožní tlač 1. a 2. strany, pred tlačou však odporúčam "odznačiť" v tlačovom formulári "Tlačiť všetky údaje", aby program neuviedol na 2. stranu dátum zrazených preddavkov (nakoľko žiadne zrazené neboli). Čo sa týka V. časti, túto Vám program Olymp neumožní vytlačiť prázdnu, takže ak by DÚ žiadal aj V. časť (aj keď prázdnu), odporúčam stiahnuť z internetu prázdne tlačivo.
Prehlád o zraz. preddavkoch
(Lýdia Krajčová, 19.03.2012, 19:41)
Prajem pekný deň , potrebovala by som info ako mám vyplniť tlačivo ak mzda nebola vyplatená do dodania prehľadu a daň ani zaplatená
re: Zamestnanecká prémia.
(Betková Terézia, Kros a.s., 19.03.2012, 09:27, Reakcia na: Zamestnanecká prémia.)
Vážená pani Mária,

ak zamestnanec nemá nárok na zamestnaneckú prémiu a robíte mu ročné vyúčtovanie dane v programe Olymp, stačí ak tomuto zamestnancovi v evidencii Zúčtovanie preddavkov odznačíte pole Spĺňa podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu.
Ak je však tento príjem z prenájmu vyšší ako 500 €, zamestnanec si je povinný sám podať daňové priznanie.
Zamestnanecká prémia.
(Mária, 18.03.2012, 17:47)
Dobrý deň. Máme zamestnanca, ktorý pracuje za minimálnu mzdu.Má nárok na zamestnaneckú prémiu, ale jeho ďalším príjmom je za prenájom bytu a preto tento nárok zaniká. Ako to mám zaučtovať, aby mi to túto prémiu vylúčilo z daňového priznania. Ďakujem
re: preplatenie RD
(Mäsiarová Jana - Kros, 15.03.2012, 13:24, Reakcia na: preplatenie RD)
Vážená pani Renáta,
nakoľko neuvádzate všetky potrebné informácie, nie je možné na Vami zadanú otázku odpovedať. Odporúčame Vám kontaktovať nás na podporu k programu Olymp na telefónnom čísle 041/7071041.
preplatenie RD
(Renáta, 15.03.2012, 12:47)
Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Mali sme zamestnanca na HPP od 19.11.2011 do 19.2.2012. Tento zamestnanec pracuje na zmeny ( 1 zmena 11,5 hod.) V mesiaci 11/011 odpracoval 5 zmien, 12/011 -14,
1/012 - 14, 2/012 - 9 zmien. Stanovený máme 37,5 týždňový pracovný úväzok. Pri spracovaní výplaty za 2/012 mi program generoval , že menovaný má nárok na 2 dni preplatenia dovolenky. Vygeneroval mi program správne nárok na dovolenku?
Ďakujem
re: vrátenie prečerpanej dovolenky
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 14.03.2012, 10:08)
Vážená pani Lenka,

zrazenie náhrady mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol, sa v programe Olymp zadáva zložkou mzdy 312 - Zrazenie náhrady mzdy za dovolenku, kde do poľa Počet dní je potrebné zadať mínusom počet prečerpaných dní. Program automaticky doplní mínusový počet hodín a čiastku a zároveň poníži vymeriavací základ na zdravotné a sociálne poistenie.
vrátenie prečerpanej dovolenky
(Lenka, 13.03.2012, 20:41)
Dobrý večer,
chcela by som sa spýtať, ako postupovať v prípade, že zamestnancovi sa v roku 2011 krátila dovolenka za dlhodobú PN a tým pádom k 31.12.2011  mal zostatok dovolenky -0,25. PN ukončil 15.2.2012 a pracovný pomer sa skončil 29.2.2012. ako mu mám zraziť náhradu za dovolenku, aby som mala zostatok 0? mám ísť cez kód 312 a tým  sa mi ponížia aj odvody, alebo cez záložku zrážky, čo sa mi zrazí z čistej mzdy? Konateľovi som navrhla, aby sa krátilo len toľko, aby mal zostatok 0, ale nesúhlasil.
Veľmi pekne ďakujem
re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 13.03.2012, 13:07, Reakcia na: re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia)
Vážená pani Ivana,

na základe informácii, ktoré uvádzate nie je možné podať jednoznačnú odpoveď. Nakoľko problematika vrátenia poistného na zdravotné poistenie je rozsiahla a vplýva na výpočet miezd, pre správne zaevidovanie vráteného poistného v programe Olymp odporúčam, aby ste nás kontaktovali na našej telefonickej hotline na telefónnom čísle 041/707 10 41 v čase od 8:00 do 15:30 hod.
re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia
(Ivana, 13.03.2012, 10:04, Reakcia na: re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia)
Dobrý deň, Ja mám presne taký istý prípad ako pani Kráľová, vrátili nám zo zdravotnej poisťovne odvod za invalidného zamestnanca za rok 2011 a teraz vo výplate za február 2012 mu to chceme vrátiť ale nevieme akou mzdovou položkou, je tu len vrátenie poistného zo SP bez právneho dôvodu.
Vrátenie daní
(Valíčková Jana, Kros a.s., 13.03.2012, 08:55)
Vážená pani Horecna,
nakoľko z Vášho príspevku nie je jasné, či je suma 320€ hrubá alebo čistá mzda, pre vysvetlenie uvádzam: ak bola suma 320€ hrubá mzda, po odpočítaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane Vám ani nevychádzalo v roku 2011 z tohto príjmu platiť daň, čiže nie je dôvod na vrátenie dane. Ak bola však suma 320€  čistá mzda, môžete si požiadať o vrátenie dane, ktorá vyšla pri výpočte mzdy. O vrátenie dane si môžete požiadať v ročnom zúčtovaní dane, prípadne v daňovom priznaní. Kedy Vám bude vrátená daň závisí od toho, aký spôsob vyúčtovania dane zvolíte (Ročné zúčtovanie dane alebo daňové priznanie).
re: Vrátenie daní
(Radovan Staňa, 13.03.2012, 08:14, Reakcia na: Vrátenie daní)
Veľmi ťažká otázka. Určite máte nárok na vrátenie dane za rok 2011. Len treba sa najprv pozrieť, akú daň za Vás odviedol zamestnávateľ. Pri mesačnom plate 320 € pravdepodobne žiadnu, takže z vrátenia dane nebude nič...
Vrátenie daní
(Ivana Horecna, 12.03.2012, 16:31)
Dobrý deň,chcela by som sa spýtať či mám nárok na vrátenie daní,od 16.5.2011 som na PN a tá pretrváva až doterz.Mám otázku za ake obdobie mi budu dane vrátene a približne v akej výške?Zo sociálnej poistovne poberám 260eur a moj mesčny plat bol 320eur.Ďakujem za odpoveď.