Tvorba mzdy

Počet príspevkov: 1599, Posledná zmena: 26.01.2015, 14:01
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
Výkaz ZP
(Ľudmila Beňušová, 08.07.2011, 08:52)
Máme len jedného poistenca ZP Dôvera. V novom výkaze preddavkov za 6/2011 mi v riadku 1. vypíše 1 zamestnanec prislušnej ZP v r. 1A. mi da celkom počet pracovníkov firmy 6.
Ja potrebujem tento výkaz vytlačiť a poslať pre ZP Dôvera, ale nakoľko  mi v spodnej časti vypisuje tabuľku so znením: Tlačivo je určené len pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najviac dvoch poistencov.Výkaz je potrebné podať v elektronickej podobe.
Prečo mi to vypisuje, keď mam len jedného poistenca ZP Dôvera.
Ako vytlačiť tento výkaz bez tabuľky s upozornením.
Ďakujem.
re: Chyba pri tlači výkazov ZP
(Valková Jana - Kros,, 08.07.2011, 07:54, Reakcia na: Chyba pri tlači výkazov ZP)
Vážená pani Katarína,

na základe uvedených informácii Vám neviem jednoznačne povedať z akého dôvodu Vám hlási chybu. Odporúčila by som Vám vykonať preinštaláciu programu Olymp súborom OlympInstall.exe. Súbor a popis inštalácie nájdete na našej stránke www.kros.sk v sekcii Upgrade - Olymp-mzdy a personalistika - Aktuálna verzia. Po vykonaní preinštalácie odporúčam ešte reštartovať počítať a následne v programe Olymp vyskúšať tlač dokumentu.
V prípade, že by preinštalácia programu Olymp nepomohla, kontaktujte nás, prosím, na hotline programu Olymp, t.č. 041/707 10 41.
Problém s tlačou výkazov do ZP
(K.Mihaliková, 07.07.2011, 21:43)
Dnes som si nainštalovala novú verziu OLYMP 11.50 z CD. Pri zadaní tlače  výkazov do ZP za mesiac 6/2011 mi dlho, dlho hľadá a nič.
Keď som to celé chcela ukončiť /x v pravom hornom rohu tabuľky, tak mi vyšla tabuľka, že OLYMP nereaguje.
Ukončila som program a vypísalo mi: "Program CR2 Kros prestal pracovať".

Vidím, že to nefunguje aj iným, preto som popísala, ako sa to prejavuje u mňa.

Ďakujem za skoré vyriešenie tohto problému.
Chyba pri tlači výkazov ZP
(KatarinaM., 07.07.2011, 20:59)
Dobrý deň, po spracovaní miezd pri tlači mesačných výkazov do ZP mi vykazuje túto hlášku a nezobrazí mesačný výkaz:
Pri behu programu sa vyskytla neočakávaná chyba 1 – 26 - -2147417848
Automation error
The object invoked has disconnected from its clients.

Skúšala som mzdy nanovo generovať, ale stále hlási tú istú chybu.
Prosím o pomoc.
Ďakujem.
re: dovolenka počas MD
(Martina Tichá - Kros, 07.07.2011, 15:24, Reakcia na: dovolenka počas MD)
Vážená pani Stanislava,

ak je zamestnankyňa na materskej dovolenke v príslušnom kalendárnom roku aspoň 60 pracovných dní, prináleží jej nárok na dovolenku za kalendárny rok (4 týždňový, prípadne 5 týždňový), nakoľko materská dovolenka sa z pohľadu Zákonníka práce posudzuje ako výkon práce. Ak by zamestnanec nevykonával prácu (čerpal materskú dovolenku) v kalendárnom roku aspoň 60 pracovných dní, patrí zamestnancovi dovolenka v dĺžke jednej dvanástiny za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.
V prípade preplatenia dovolenky u zamestnanca, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, použije sa na preplatenie dovolenky pravdepodobný zárobok. Tento sa zisťuje zo mzdy, ktorú by zrejme zamestnanec dosiahol.
dovolenka počas MD
(Stanislava, 07.07.2011, 12:40)
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či má zamestnankyňa, ktorá počas roka neodpracovala ani jeden deň z dôvodu MD, nejaký nárok na dovolenku počas tohto roka, a aký priemer sa jej berie do úvahy, ak mala nevyčerpanú dovolenku z minulého roka a v tomto jej ju chceme preplatiť? Ďakujem
re: Preplatenie časti sviatku
(Valíčková Jana, Kros a.s., 04.07.2011, 07:35, Reakcia na: Preplatenie časti sviatku)
Dobrý deň,
nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok za všetky odpracované hodiny má zamestnanec, ktorý odpracuje nočnú zmenu, na ktorú nastúpil v deň sviatku (teda vo Vašom prípade od 19.00 hod do 7.00 hod nasledujúceho dňa), aj keď časť odpracovanej zmeny kalendárne pripadla na deň nasledujúci po dni sviatku. Presné znenie nájdete v Zákonníku práce §95.
Preplatenie časti sviatku
(Jano, 02.07.2011, 03:13)
Dobrý deň, poprosím o odpoveď ohľadom platenia sviatkov. Pracujeme v nepretržitej prevádzke v 12 hod.zmenách 7-19hod. a 19-7hod. Odmeňovaní sme hodinovou mzdou. Ak sviatok pripadne na zmenu 19-7hod. je zamestnávateľ povinný preplatiť nám ako sviatok hodiny od 19 do 24 ? Ak áno existuje paragrafové znenie ?
Ďakujem.
re: prečerpaná dovolenka
(Valková Jana - Kros,, 30.06.2011, 14:59, Reakcia na: prečerpaná dovolenka)
Vážená pani Korpášová,

na základe informácii, ktoré ste uviedli, ste vo výplate použili správne zložky mzdy so správnym počtom dní. Ak by ste si chceli výplatu prekontrolovať konktrétnejšie priamo vo Vašej databáze, odporúčam nás kontaktovať na hotline programu Olymp, t.č. 041/707 10 41.
prečerpaná dovolenka
(Korpášová, 30.06.2011, 14:15)
dobrý deň, máme zamestnanca ktorý ukončil prac.pomer k 30.6.  V juny pracoval len 3 dni, na 8 dni si bral dovolenku a od 16.6.je na neplatenom volne. Jeho zostatok dovolenky k 30.6. je 2,5 dna. Može v mzdách postupovať nasledovne? Kod 20/ 23,25hod(fond 7,75)
kod 310 náhrada mzdy za dovo./ 8dní , kód 312 zrazenie náhrady mzdy za dovo -5,5 dna (cerapnie 8-2,5 narok=5,5) Kod A20 pracovne volno ziadane 11 dni.
je to správne? dakujem
re: zaokruhlovanie
(Valková Jana - Kros,, 29.06.2011, 16:17, Reakcia na: zaokruhlovanie)
Vážená pani Lea,

zaokrúhľovanie odvodov do Sociálnej poisťovne je v programe nastavené podľa  platnej legislatívy. V zmysle zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení § 129 ods. 2 sa sumy poistného od 1.1.2011 zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta nadol. Ak máte verziu 11.00 a novšiu, kedy bola táto legislatívna zmena zapracovaná do programu, poistné je vypočítané správne a neodporúčame ho meniť. Ak napriek tomu chcete z nejakého dôvodu zaokrúhľovanie nastaviť inak, dá sa zmeniť priamo vo výplate zamestnanca (Mzdy - Výpočet miezd) na karte Zrážky v jednotlivých druhoch poistného v políčkach Zaokrúhliť a Presnosť.
zaokruhlovanie
(Lea, 29.06.2011, 15:40)
dá sa mi prosím vás nastaviť v programe zaokruhlovanie odvodu poistného do sociálnej poisťovne?
re: priemerný čistý príjem
(Martina Tichá - Kros, 23.06.2011, 12:26, Reakcia na: priemerný čistý príjem)
Vážená pani Korpášová,

priemerný čistý zárobok zamestnanca nájdete v dokumente Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti (Dokumenty - Personalistika - Potvrdenie o príjme). Pred potvrdením dokumentu cez OK si nastavíte požadované obdobie, za ktoré potrebujete uviesť priemerný čistý zárobok.
priemerný čistý príjem
(Korpášová, 23.06.2011, 11:40)
dobrý deň, zatiaľ sa mi nikde nepodarilo v zostavách nájsť priemerný čistý zárobok zamestnanca za určité obdobie, potrebovala by som to kôli tlačivu ktoré zamestnanec predložiťna potvrdenie o výške príjmov z dôvodu žiadosti o úver. ďakujem
re: Neplatené voľno
(Terézia Betková - Kros, 23.06.2011, 10:14, Reakcia na: Neplatené voľno)
Dobrý deň,

pokiaľ si zamestnanec čerpá náhradné voľno, o ktoré sám požiadal, používa sa kód zložky mzdy A20 - prac. voľno žiadané (neplatené). Do Sociálnej poisťovne sa posiela RLFO - prerušenie  a podľa legislatívy platnej od 1.5.2011 je potrebné zamestnanca odhlásiť počas čerpania neplateného voľna aj zo Zdravotnej poisťovne.
Neplatené voľno
(Korpášová, 23.06.2011, 09:24)
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, že pokiaľ je zamestnanec na neplatenom voľne o ktoré sám požiadal tak kód v mzdách mám dať A20 alebo A15? Zamestnanca sme dočasne odhlásili zo SP.
ďakujem
re: Absolventska prax
(Martina Tichá - Kros, 22.06.2011, 12:31, Reakcia na: Absolventska prax)
Vážená pani Kostelanská,

v prípade záujmu evidencie zamestnanca na absolventskú prax Vám odporúčam zaevidovať zamestnanca v Personalistike bez pracovného pomeru, nakoľko takúto možnosť v evidencii Pracovných pomerov zatiaľ v programe Olymp nemáme.
Obdobie praxe Vám odporúčam zaevidovať v Personalistike na záložke Osobné údaje do Poznámky. 
Absolventska prax
(Kostelanska, 22.06.2011, 09:00)
Dobrý deň,
prosím Vás, akým spôsobom do programu zaevidujem pracovníka prijatého na absolventskú prax. Pretože aj keď mu v podstate spoločnosť nič nevypláca, rada by som ho kvôli mala v evidencii, aby sme aj v budúcnosti mali podklad, že u nás takúto prax absolvoval
re: mesiace v češtine
(Terézia Betková - Kros, 13.06.2011, 09:37, Reakcia na: mesiace v češtine)
Vážená pani Kovaľová,

v programe Olymp sa zobrazujú mesiace v kalendári podľa toho ako máte nastavené Miestne a jazykové nastavenia v operačnom systéme Windows. Ak chcete aby sa Vám mesiace zobrazovali v slovenčine, kliknite si vo Windows na ponuku Štart, vyberte voľbu Ovládací panel - Hodiny, jazyk a oblasť a v ňom ponuku Miestne a jazykové nastavenia. Na všetkých záložkách si nastavte jazyk na Slovenčina (Slovensko). Niektoré operačné systémy si vyžadujú po tomto úkone reštart počítača. Uvedený postup platí pre operačný systém Windows 7, názvy jednotlivých ponúk sa môžu mierne odlišovať v závislosti od operačného systému a nastaveného jazyka. V prípade nejasností kontaktujte HOTLINE OLYMP na t.č. 041/7071041.
mesiace v češtine
(Kovaľová, 12.06.2011, 16:05)
preinštalovala som si olymp, všetko prebrebehlo v poriadku len mesiace roka sú uvedené v češtine a neviem ako tam dostať slovenské mesiace Ďakujem za radu,
re: vyúčtovanie dane 2010
(Valková Jana - Kros,, 07.06.2011, 11:57, Reakcia na: vyúčtovanie dane 2010)
Vážená pani Gogolová,

program Olymp je nastavený tak, že preplatok z ročného zúčtovania dane automaticky rozpúšťa s preddavkovou daňou, teda zamestnávateľ v mesiaci buď o výšku preplatku platí menej na dani alebo daň neplatí vôbec. Ak zamestnávateľ preplatok nechce rozpúšťať, ale oň požiadať, generuje sa fiktívny prevodný príkaz Vrátenie preplatku z RZD. Ide o fiktívny prevodný príkaz, ktorý sa má generovať v prípade, že zamestnávateľ žiada Daňový úrad o vrátenie preplatku z RZD.
Ak Vám v apríli neponížilo daň, predpokladám teda, že ide o vyššie uvedený prípad, teda že máte v Prevodných príkazoch (Mzdy - Prevodné príkazy) vygenerovaný prevodný príkaz s názvom Vrátenie zúčtovania (Vrátenie preplatku z RZD).
Ak o preplatok nechcete žiadať, prevodný príkaz si môžete vymazať. Odporúčam preddavkovú daň za mesiac apríl ponechať v prevodných príkazoch vygenerovanú, nakoľko ste ju v skutočnosti odviedli. Nanovo si vygenerujte prevodný príkaz za mesiac máj, kedy program prihliadne na nevysporiadaný preplatok z RZD a o výšku preplatku poníži preddavkovú daň v mesiaci, resp. nevygeneruje žiadnu daň. Program bude zároveň evidovať preplatok na preddavkovej dani (sumu, ktorú ste uhradili v apríli) a bude sa ho snažiť vysporiadať v nasledujúcom období.
Celkový prehľad o pohybe dane si môžete skontrolovať prostredníctvom dokumentu Rekapitulácia uhradenej dane, ktorý nájdete cez Dokumenty - Odvod dane.
vyúčtovanie dane 2010
(Mária Gogolová, 07.06.2011, 09:45)
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť  ohľadom vysporiadania dane za rok 2010. V hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2010 mi vyšiel preplatok dane,  takže sme v marci 2011 neplatili žiadnu daň, ale preplatok za rok 2010 bol vačší ako daň za marec, zostalo vysporiadať ešte 153,12 €. Myslela som, že mi  automaticky program poníži  daň aj  v apríli, ale nestalo sa tak, apríli som odviedla plnú daň, čo som zistila až neskôr. Chcela som vysporiadať daň v máji, ale ani v tomto mesiaci mi program neponížil odvedenú daň, tak neviem, kde robím chybu.
Prosím o radu ako ďalej mám postupovať, aby som si konečne ponížila  daň o preplatok za minulý rok. ďakujem
re: Oprava hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2010
(Martina Tichá - Kros, 31.05.2011, 08:56, Reakcia na: Oprava hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2010)
Vážená pani Ivana,

hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2010 je súčtom štvrťročných prehľadov, ktoré ste odovzdali daňovému úradu za rok 2010. Nakoľko sme v programe Olymp vo verzii 11.12 dodatočne upravili vykazovanie riadku D a H na druhej strane hlásenia a riadok 8 v prílohe hlásenia, odporúčam Vám zobraziť hlásenie ešte raz a skontrolovať, či sa zmenili uvedené riadky. V prípade, že áno, je potrebné vytlačiť opravné hlásenie a zaslať ho na Daňový úrad.
Táto úprava súvisela so zmenou poučenia k vypĺňaniu hlásenia za rok 2010. 
Čo sa týka riadku 5, v hlásení ako aj v štvrťročných prehľadoch sa v tomto riadku uvádza suma daňového bonusu vrátane daňového bonusu z ročného zúčtovania, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov v riadku 4.
V riadku A sa uvádza celková suma vyplateného daňového bonusu a v riadku B sa uvádza daňový bonus, ktorý sa rozpustil od preddavkovej, resp. zrážkovej dane počas roku 2010. Ak sa celý daňový bonus rozpustil od preddavkovej a zrážkovej dane, sú sumy v riadku A a B rovnaké.
Oprava hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2010
(Ivana, 30.05.2011, 21:02)
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadne opravy druhej strany hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2010,  až dnes mi volali z daňového úradu, že príloha mi sedí ale druhá strana nie kontrétne daňový bonus a zamestnanecká prémia so štvrťročnými prehľadmi. Chcem sa spýtať či treba hlásenie nejako špeciálne nastaviť, aby to sedelo so štvrťročnými prehľadmi, kontrétne sa chcem opýtať riadok 5 vo vyúčtovaní dane daňový bonus má tam byť zahrnutý aj bonus, ktorý je vyplatený v ročnom zúčtovaní dane? a čo riadok A a B má to byť tá istá suma, daňový bonus bol celý vyplatený z preddavkov na daň. Ďakujem
re: Priemer na nemoc
(Baculiková Ingrida - Kros, 18.05.2011, 11:05, Reakcia na: Priemer na nemoc)
Vážená pani Ivana,

v uvedenom prípade je rozhodujúce obdobie  pre zistenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť. To znamená, že rozhodujúce obdobie je od 11.4.2011 do 10.5.2011. Z tohto dôvodu na správny výpočet priemeru na nemoc je potrebné vypočítať celú výplatu zamestnankyne za mesiac máj 2011.