Tvorba mzdy

Počet príspevkov: 1726, Posledná zmena: 25.03.2015, 14:55
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
re: zmena cieľového súboru
(Mária Škorová, 04.01.2012, 14:40, Reakcia na: re: zmena cieľového súboru)
Ďakujem za odp.
re: zmena cieľového súboru
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 03.01.2012, 15:53, Reakcia na: zmena cieľového súboru)
Vážená pani Škorová,
pri druhom spustení inštalácie Vám už inštalátor umožní zvoliť možnosť pre Ďalšiu inštaláciu. Túto aj zvolíte a následne inštalátor umožní zmeniť priečinok, teda cestu na uloženie inštalačného súboru do iného priečinka.
zmena cieľového súboru
(Mária Škorová, 03.01.2012, 06:49)
dobrý deň , chcem sa spýtať: mám na PC 2 rôzne olympy, stiahla som si novú verziu na prvý, kde prebehlo všetko v poriadku a dokonca som stihla zaregistrovať voľbu cieľového priečinku, ale keďže v prvom prípade som nepotrebovala tento meniť, ostalo všetko tak.
Problém nastáva u druhého, kde je cieľový priečinok iný a ak aj sťahujem novú verziu priamo z tohto programu, prevolené je C:/Olymp a nikde nemám možnosť tento zmeniť, pretože všetky súbory už rovno rozbaľuje a inštaluje do vami nastaveného súboru. Ako by som to mohla zmeniť? ďakujem pekne za odpoveď.
re: výška minimálnej mzdy
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 02.01.2012, 15:49, Reakcia na: výška minimálnej mzdy)
Vážený pán Rasťo,
v programe Olymp je možné nájsť pomôcku v menu Číselníky - Stupeň náročnosti pracovného miesta, kde sú uvedené hodinové a mesačné sadzby pre jednotlivé stupne náročnosti pracovného miesta. Tieto sadzby sa však netýkajú dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. V prípade dohôd môže byť dohodnutá odmena aj nižšia ako je minimálna mzda, z toho dôvodu Vám pri zadávaní program automaticky nevyplní mzdu. V prípade Dohody o vykonaní práce odporúčame mzdu zamestnancovi zadať zložkou mzdy 60 - Dohoda o vykonaní práce, kde do poľa Tarifa zadáte dohodnutú čiastku a zvolíte Eur za hodinu.
výška minimálnej mzdy
(Rasto, 02.01.2012, 14:38)
Chcem sa opýtať, kde v programe nájdem výšku minimálnej mzdy na mesiac a na hodinu (327€ a 1,88€/h)a ako to je s jej zadávaním pri vytváraní  pomeru "dohoda o vykonaní práce", či do kolonky hodinová mzda mi samo hodí to minimum /1,88E/hod/, alebo to zadávam sám a ešte či môžem ísť aj pod túto sumu 1,88€/h pri tomto vzťahu
re: prac. voľno
(Valíčková Jana, Kros a.s., 02.01.2012, 12:25, Reakcia na: prac. voľno)
Vážená pani Ivana,
ak zamestnávateľ poskytol zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, použijete v programe OLYMP zložku  mzdy ZM_A50 prac. voľno platené. Následne na dni, keď si zamestnanci toto voľno odpracujú, použijete zložku mzdy ZM_995 nadpracovanie plateného prac. voľna.
prac. voľno
(Ivana, 02.01.2012, 11:01)
Dobrý deň, ďakujem za predchádzajúcu odpoveď. Ešte by ma zaujímalo ako zadám,keď zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.
Ďakujem
re: Náhradné voľno
(Valíčková Jana, Kros a.s., 30.12.2011, 09:26, Reakcia na: Náhradné voľno)
Vážená pani Ivana,
podľa Zákonníka práce je možné čerpať náhradné voľno za vykonanú prácu nadčas a to v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala. To znamená, že náhradné voľno by mali zamestnanci čerpať až po vykonaní práce nadčas, nie vopred. Nakoľko situácia, ktorú uvádzate nie je v súlade so Zákonníkom práce, odporúčam , aby ste sa s uvedenou otázkou obrátili na Inšpektorát práce. Čo sa týka druhej otázky, do mzdy  zamestnankyne odporúčam zadať zložku mzdy ZM_140 mzda za nadčas na dni, kedy nadčas skutočne odpracovala a zložku mzdy ZM_ A10 náhradné voľno na dni, kedy si za tento nadčas čerpala náhradné voľno.
Náhradné voľno
(Ivana, 29.12.2011, 23:41)
Dobrý deň,naši zamestnanci (odm. hod. mzdou)i si 23.12. zobrali nahradné voľno, s tým, že tento deň si odrobia 6.1.2012. Ako mám správne zadať poskytnutie  NV a následné odrobenie náhradného voľna? A zamestnankyňa so skrát. úväzkom (4. hodinovým) odrobila počas 2 dní 8 hodín navyše s tým, že v ten istý týždeň mala 2 dni potom voľno.
re: kód zložky 361
(Valíčková Jana, Kros a.s., 21.12.2011, 15:35, Reakcia na: kód zložky 361)
Vážená pani Korpášová,
v tomto prípade použijete v programe OLYMP zložku mzdy ZM_360 osobné prekážky platené priemerom. To znamená, že zamestnankyňa ako správne uvádzate bude mať náhradu mzdy, na ktorú má nárok. Zároveň bude mať zamestnankyňa rozčlenené koľko dní vyčerpala v rámci ZM_361 (bežné lekárske vyšetrenia) a koľko dní  vyčerpala v rámci lekárskych prehliadok v súvislosti s tehotenstvom ZM_360. 
kód zložky 361
(Korpášová, 21.12.2011, 15:16)
dobrý deň, ak je zamestnank. tehotná tak má podla ZP nárok na náhradu mzdy na čas nevyhnutný na ošetr.alebo vyšetrenie. Aký kód zložky mzdy mám použiť ak si uz vyčerpala zákonom daných 7dní. Ak použijem zložku mzdy 361 tak mi vyhodí že je prekročený limit.A pri mzde mi svieti na červeno rámček. Ako mám postupovať? dakujem
re: 60% zo mzdy
(Valíčková Jana, Kros a.s., 21.12.2011, 13:51, Reakcia na: 60% zo mzdy)
Vážená pani Pochybová,
v prípade, že zamestnanci nebudú pracovať, nakoľko na strane zamestnávateľa nastali prekážky v práci (v zimnom období nemá zamestnávateľ pre zamestnancov prácu), môžeme to považovať za nútenú dovolenku (v programe OLYMP zložka mzdy ZM_335). Zamestnancom podľa Zákonníka práce č.311/2011Z.z. §142 ods. 4 v tomto prípade patrí náhrada mzdy vo výške najmenej 60% jeho priemerného zárobku. Čo sa týka oznamovacej povinnosti, odporúčam, aby ste sa v tomto prípade informovali na príslušných inštitúciách.
re: práca nadčas a čerpanie náhradného voľna
(Betková Terézia, Kros a.s., 21.12.2011, 13:21, Reakcia na: re: práca nadčas a čerpanie náhradného voľna)
Vážená pani Legerská,

ak zamestnanci pracujú cez víkend, pričom táto práca presahuje ich týždenný pracovný úväzok, celá táto mzda musí byť vykázaná ako nadčas, zložkou mzdy 140 (10h). Zamestnanci majú zároveň nárok (tak ako ste správne uviedli) na 10 hodín náhradného voľna, ktorý zadáte zložkou mzdy A10 na dni/hodiny, kedy ho budú skutočne čerpať.
60% zo mzdy
(Ľubica Pochybová, 21.12.2011, 11:56)
Dobrý deň, chcem vás veľmi pekne poprosiť o pomoc. Zamestnávateľ pracuje v stavebníctve a v zimnom období nemá pre zamestnancov prácu. Chcel by im dávať len 60% zo mzdy, keďže nebudú pracovať. Mohli by ste mi poradiť, ako mám postupovať pri zadaní mzdy do programu olymp a či mám nejakú ohlasovaciu povinnosť na úradoch?
Vopred vám veľmi pekne ďakujem.
60% zo mzdy
(Ľubica Pochybová, 21.12.2011, 11:56)
Dobrý deň, chcem vás veľmi pekne poprosiť o pomoc. Zamestnávateľ pracuje v stavebníctve a v zimnom období nemá pre zamestnancov prácu. Chcel by im dávať len 60% zo mzdy, keďže nebudú pracovať. Mohli by ste mi poradiť, ako mám postupovať pri zadaní mzdy do programu olymp a či mám nejakú ohlasovaciu povinnosť na úradoch?
Vopred vám veľmi pekne ďakujem.
re: práca nadčas a čerpanie náhradného voľna
(Lenka Legerská, 21.12.2011, 09:58, Reakcia na: re: práca nadčas a čerpanie náhradného voľna)
Dobrý deň, ešte vás poprosím. Zamestnanci mi teraz dali, že pracovali aj cez víkend 10 hodín. Je to práca nadčas, za ktorú si taktiež čerpajú náhradné voľno. Ako mám do programu zadať  tieto hodiny? Na sobotu aj nedeľu zložka mzdy 10 - mesačná mzda (8h) a 140 - práca nadčas (2 h), čerpanie náhradného voľna A10 - 10 hodín? Rozumiem tomu správne? Ďakujem
re: práca nadčas a čerpanie náhradného voľna
(Lenka Legerská, 21.12.2011, 08:07, Reakcia na: re: práca nadčas a čerpanie náhradného voľna)
Ďakujem vám veľmi pekne za radu.
re: práca nadčas a čerpanie náhradného voľna
(Betková Terézia, Kros a.s., 20.12.2011, 15:35, Reakcia na: práca nadčas a čerpanie náhradného voľna)
Vážená pani Legerská,

ak zamestnanec počas bežného pracovného týždňa vykonával prácu nadčas, je potrebné vo výplate zaevidovať nadčasové hodiny zložkou mzdy 140, nie zložkou mzdy 10 ako uvádzate. Vo Vašom prípade mzdu pracovníka zaevidujete zložkami mzdy 10 - mesačná mzda (8h) a 140 - práca nadčas (2h). Hodiny za prácu nadčas program napočítava zo zložky mzdy 140 a aj vykáže tieto hodiny ako hodiny naviac k časovému fondu. Následne pri čerpaní NV použijete zložku mzdy A10 - náhradné voľno na tie dni/hodiny, kedy zamestnanec skutočne NV čerpal.
Ak zamestnanec pracoval vo sviatok, ktorý pripadol na bežný pracovný deň a namiesto 8 hodín odpracoval 10, vo výplate použijete zložku mzdy 10 (8h) a zložku mzdy 140 - práca nadčas (2h). Vzhľadom k tomu, že zamestnancovi nebol vyplatený príplatok, pri čerpaní NV mu zo zákona vyplýva preplatenie čerpania NV priemerným  zárobkom, preto mu na tie dni / hodiny zadáte zložku mzdy 360 - osobné prekážky platené priemerom. Zamestnanec má v tomto prípade nárok na čerpanie aj preplatenie celých 10 hodín za prácu vo sviatok.
práca nadčas a čerpanie náhradného voľna
(Lenka Legerská, 20.12.2011, 13:24)
Dobrý deň,

viem, že táto téma tu bola preberaná už niekoľkokrát, no stále som nenašla odpoveď na môj problém. Týmto vás poprosím o radu.

Zamestnanec vykonával prácu nadčas cez pracovný týždeň, to znamená, že pracuje viac, ako 8 hodín denne. Za prácu nadčas si čerpá náhradné voľno. Pri výpočte mzdy použijem zložku 10 - mesačná mzda (odpracoval 10 h) a pri čerpaní náhradného voľna použijem zložku A10 - náhradné voľno (2 h)? Je to tak správne?

Taktiež bola vykonávaná práca nadčas cez sviatok, ktorý pripadol na bežný pracovný deň. To znamená, že jeho týždenný pracovný čas je 40 hodín, t.j. 8 hodín denne, ale vo sviatok pracoval 10 hod. za deň- Ako mám postupovať pri čerpaní náhradného voľna?

Všetci zamestnanci sú odmeňovaný mesačnou mzdou.

Ďakujem pekne
re: dovolenka
(Betková Terézia, Kros a.s., 12.12.2011, 13:15, Reakcia na: dovolenka)
Vážená pani Korpášová,

Podľa §105 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý neodpracoval v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní, nevzniká nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť. V takom prípade zamestnancovi patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku. Preto program vypočítal zamestnancovi, ktorý nastúpil do zamestnania 1.11.2012 dovolenku 1,5 dňa, keďže v novembri už odpracoval 21 dní. Zamestnanec, ktorý nastúpil do zamestnania 14.11.2011 ešte v novembri neodpracoval 21 dní, preto mu program nepridal žiadnu dovolenku.
dovolenka
(Korpášová, 12.12.2011, 12:39)
Dobrý deň, mala by som jednu otazku ohladom dovo. Zamestnanec nastupil do zamest.so začiatkom prac.pomeru 1.11.2011. Celoročný nárok na dovolenku je 20dní. Program mi vypočítal alikvotnú čast dovo.1,5 dna, novembrový kalendar uz mam uzatvoreny a otvoreny mam decembrovy. Pri zamestnancovi ktory nastupil k 14.11.2011 nepriradil ziadnu dovolenku. Je to z dovodu ze nemaju zamestanci odprac. 60 dní? dakujem
re: Príkazná zmluva
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 09.12.2011, 08:33, Reakcia na: Príkazná zmluva)
Vážená pani Kovaľová,

program Olymp počíta odvody v závislosti od zadaného typu pracovného pomeru. Nakoľko v programe toho času nie je možnosť zadať typ pracovného pomeru na základe príkaznej zmluvy (toto bude možné už od januárovej verzie) a nakoľko ani neuvádzate, aký typ pracovného pomeru ste zamestnancovi v programe zadali, nevieme na Vašu otázku presne reagovať. V programe to však vieme určite nastaviť tak, aby uvedené poistné nebolo vypočítavané. Odporúčame preto kontaktovať nás na hotline linke k programu Olymp t.č. 041/707 10 41.
Príkazná zmluva
(A.Kovaľová, 08.12.2011, 17:57)
Dobrý deň, mám vyplatiť zamestnancovi odmenu na základe príkaznej zmluvy, ktorá je od roku 2011 považovaná za závislú činnosť, tzn. odvody a dan musí urobiť ten, kto vypláca odmenu. Problém mám s tým, že pri príkaznej zmluve sa neplatia odvody za úrazové a garančné poistenie. /mám to prekonzultované so sociálnou poisťovňou, že to tak má byť/. Olymp automaticky počíta odvody do všetkých fondov. Neviem ako to mám opraviť. Ďakujem  za radu.
re: tlač ELDP r.2011
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 07.12.2011, 15:30, Reakcia na: tlač ELDP r.2011)
Dobrý deň,

pre presné zistenie príčiny nesprávneho zobrazenia údajov na ELDP a na výkaze pre Sociálnu poisťovňu odporúčame, aby ste nás kontaktovali telefonicky na našej Hotline linke 041/7071041 v čase od 8:00 do 15:30.
tlač ELDP r.2011
(jana, 07.12.2011, 10:19)
dobrý deň
Veľmi by som Vás chcela poprosiť o radu, ukončila som s pracovníčkou PP a talči ELDP mi nezadáva ani netlačí VZ sú tam len nuly, dni aj roky sú tam ale netlačí VZ.
2. vec že pri odoslaní elektronickej podoby SP, som pridala aj SF pri ukončení PP /pracovník bol 3 mesiace /, tak mi vo výkaze ukazuje chybu, nie sú vo výkaze samozrejme uvedené dni, ale VZ UP mi vypočítalo, ale výkaz nemôžem odoslať.
Ďakujem