Tvorba mzdy

Počet príspevkov: 1847, Posledná zmena: 18.11.2015, 13:46
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
re: Odchodné po skončení pracovného pomeru a odvody
(Mäsiarová Jana - Kros, 24.07.2012, 14:11, Reakcia na: Odchodné po skončení pracovného pomeru a odvody)
Vážená pani Ivana,
ak zamestnanec skončil pracovný pomer 9.5.2012 a odchodné mu vyplácate po skončení pracovného pomeru v 7/2012, je potrebné prihlásiť ho do Zdravotnej poisťovne (ZP) iba na jeden deň a to posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu. Z uvedeného príjmu pôjde teda odvod do ZP. Odvod do Sociálnej poisťovne (SP) bude rozpočítaný na obdobie trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku. V prípade, že daný zamestnanec bol celý mesiac marec 2012 práceneschopný, bol vylúčený z povinnosti platiť všetky druhy poistného do SP okrem povinnosti zamestnávateľa platiť úrazové poistenie. Preto sa príjem v tomto mesiaci rozpočíta iba na úrazové poistenie. 
Odchodné po skončení pracovného pomeru a odvody
(Ivana, 24.07.2012, 12:38)
Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ohľadne zamestnanca, ktorý skončil pracovný pomer 09.05.2012, pri ukončení pracovného pomeru požiadal o odchodné lebo šiel do starobného dôchodku, rozhodnutie o dôchodku doniesol v 07/2012, takže sa mu to ide vyplácať po skončení pracovného pomeru, zamestnanca prihlasim do zdravotnej poistovne, odvody budu do socialky aj do zdravotnej, poslem výkaz poistného, výšku odchodného rozpočítam na 5 mesiacov s ohľadom na maximálne vymeriavacie základy, len sa chcem opýtať on v marci mal cely mesiac pn, aj na tento mesiac sa to rozpocitava, program mi to rozpocital aj tam ale len na úrazové poistenie, je to tak v poriadku?
Ďakujem za odpoveď
re: Súbežný HPP a dohoda o prac. činnosti.
(Betková Terézia, Kros a.s., 04.07.2012, 08:00, Reakcia na: Súbežný HPP a dohoda o prac. činnosti.)
Vážená pani Tatiana,

v prípade, že pracovník pracuje na hlavný pracovný pomer a súčasne na dohodu, je potrebné takéhoto zamestnanca zaevidovať v Personalistike pod dvoma osobnými číslami a previazať ich ako súbežný pracovný pomer. Program si v takom prípade dokáže ošetriť, aby bola použitá nezdaniteľná časť základu dane iba raz. Na vytvorenie súbežného pracovného pomeru sa nastavte v evidencii Personalistika na daného zamestnanca a kliknite na čiernu šípku, ktorá sa nachádza na tlačidle Pridaj. Z ponuky, ktorá sa Vám zobrazí si vyberte voľbu Kópia aktuálneho záznamu - súbežný PP. Vytvorí sa Vám kópia pôvodnej evidencie pracovníka, kde mu priradíte nové osobné číslo a do pracovných pomerov zaevidujete dohodu. Na pôvodnom osobnom čísle ponechajte iba hlavný pracovný pomer. Mzdu bude potrebné generovať zvlášť na každom osobnom čísle, teda bude jedna výplatná páska pre hlavný pracovný pomer a jedna pre dohodu.
Súbežný HPP a dohoda o prac. činnosti.
(Tatiana , 03.07.2012, 17:12)
Dobry den,
rada by som sa opytala , ako je to s vyplatnou páskou so súbežným PP. Konkrétne mame zamestnanca na HPP so súbež. dohodou .(dohoda zacala neskor na 8 den)
Otazka je či treba spraviť dve vyplatné pásky zvlášt na HPP a dohodu a použiť nezdanitelnu cas dva krát, ( na druhej vypl. paske mi to sice nezobrazi ale da sa to dopisat)
alebo jednu výplatnu pasku na kt. bude nezdan.cast.
Skusala som spravit iba jednu vyplatnu pasku  najskor na HPP, potom som si pridala dalsiu zlozku mzdy (DPČ), na kt. som musela zadat dátumy ( od kedy vzn. dohoda) aj počet hod.+ tarifu. 
Ďakujem veľmi pekne
re: Práca vo sviatok
(Kiššová Mária, Kros a.s., 27.06.2012, 10:35, Reakcia na: Práca vo sviatok)
Vážená pani Jana,

ak pripadne sviatok na bežný pracovný deň zamestnanca a zamestnanec tento sviatok aj odpracuje, pričom je odmeňovaný mesačnou mzdou,  pridáte mu vo výplate na tento deň zložky mzdy 10 - mesačná mzda a 160 -  Príplatok za prácu vo sviatok (ak si zamestnanec nebude čerpať za tento deň náhradné voľno).  V prípade, že sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok,  mzdové zvýhodnenie zamestnancovi  nepatrí. Nakoľko má zamestnanec za čerpanie náhradného voľna nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, je potrebné pridať mu  na deň čerpania náhradného voľna  zložku mzdy 360 - Osobné prekážky platené priemerom.

re: Problém so zamestnaneckou prémiou
(Mäsiarová Jana - Kros, 27.06.2012, 07:42, Reakcia na: Problém so zamestnaneckou prémiou)
Vážená pani Monika,
na mesačnom Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň na 2. strane v II.časti r. F Suma zamestnaneckej prémie vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa môže byť aj mínusové číslo. Mínusová čiastka vyjde vtedy, keď je suma v r. D nižšia ako v r. E. Mesačný Prehľad odporúčam skontrolovať s dokumentom Rekapitulácia uhradenej dane, ktorý nájdete v Dokumenty - Odvod dane. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte telefonicky na podpore k programu Olymp 041/7071041. 
Práca vo sviatok
(Jana, 26.06.2012, 22:47)
Dobrý deň,
zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou (1000 EUR) v mesiaci máj pracoval celý mesiac a pracoval i 8 hodín 1.5.2012 (sviatok). Aké zložky mzdy mu treba zadať pri tvorbe výplaty?
Ďakujem.
Problém so zamestnaneckou prémiou
(Monika, 26.06.2012, 22:04)
Dobrý deň,

v Olympe pracujem od začiatku roka a v mesiaci máj mi vyskočil problém so zamestnaneckou prémiou. Bola vyplatená za mesiac apríl - dohrala som ju ako zložku mzdy podľa mojich výpočtov. Teraz pri výplate za máj tam znova niečo počíta so ZP - vidieť to v mesačnom prehľade, ktorý sa podáva na daňový úrad. Dáva mi tak zamestnaneckej prémii sumu 1,03 a pri položke vyplatená zo prostriedkov ZĽ -1,03 eura. Prosím kde môže byť problém? Alebo mám niečo zle zadané?
Ďakujem
re: výpočet priemerneho obdobia PN
(Betková Terézia, Kros a.s., 26.06.2012, 13:51, Reakcia na: výpočet priemerneho obdobia PN )
Vážená pani Vrábľová,

ukazovateľ "Priemerná doba trvania práceneschopnosti" je štatistickým ukazovateľom Sociálnej poisťovne. Odporúčam Vám preto obrátiť sa s touto otázkou priamo na Sociálnu poisťovňu.
výpočet priemerneho obdobia PN
(Vrábľová Soňa, 26.06.2012, 10:37)
Pekný deň, prosím o vzorec výpočtu priemerneho obdobia PN
Keď počítam za našu organizáciu za obdobie  :
počet prípadov PN do 10 dní +  počet prípadov PN na d 10 dní / (počet dní PN do 10 dní + počet dní nad 10 dní)

vychádza mi veľmi slušné priemerné obdobie za našu organizáciu v porovnaní s celosvovenským priemerom napr.  za máj 16,97 dňa.
Chcem sa uistiť, že to počítam správne

Ďakujem
re: školenie
(Betková Terézia, Kros a.s., 21.06.2012, 09:38, Reakcia na: školenie)
Vážená pani Dáša,

v tomto prípade odporúčam použiť zložku mzdy 981 - ostatné finančné príspevky.
školenie
(Dáša, 21.06.2012, 09:00)
Viete mi prosím poradiť. Zamestnanec bol na školení /konferencií/, školenie si zaplatil sám. Zamestnávateľ mu chce prispieť 50%-mi. Ktorú položku mám použiť. Nie je to zvyšovanie kvalifikácie.Vopred ďakujem.
re: Dva pracovné pomery
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 11.06.2012, 11:05, Reakcia na: Dva pracovné pomery)
Vážená pani Monika,
ak máte so zamestnancom uzatvorené dva hlavné pracovné pomery, toto je potrebné v programe Olymp zadať pod dvoma osobnými číslami, nakoľko v súčasnosti nie je možné prepojiť dva hlavné pracovné pomery ako súbežný PP. V tomto prípade je však potrebné ručne opraviť mesačný výkaz na ZP a tiež prehľad o zrazených preddavkoch, nakoľko na uvedených výkazoch má byť zamestnanec uvedený len 1-krát. Možnosť prepojiť 2 hlavné pracovné pomery ako súbežný PP plánujeme do programu zapracovať do verzie 12.50, ktorá bude k dispozícii na stiahnutie v priebehu júla 2012.
Dva pracovné pomery
(Monika, 10.06.2012, 11:41)
Dobrý deň,

chcela by som sa informovať ako postupovať v takomto špecifickom prípade: so zamestnancom sú uzatvorené 2 prac. zmluvy - pracuje u zamestnávateľa v dvoch pracovných pomeroch, pričom ide o úplne odlišnú náplň práce. Obidve zmluvy sú štandardné pracovné zmluvy. Ako to nahrať spriávne do Olympu? Najmä preto, že zatiaľ čo SP sa počíta z každého základu zvlášť, daň sa počíta z jedného základu a podobne aj ZP - aspoň také odpovede som dostala od príslušných inštitúcií...
Ďakujem
re: chybne vytlačený doklad
(Mäsiarová Jana - Kros, 05.06.2012, 15:13, Reakcia na: chybne vytlačený doklad)
Vážená pani Póčová,
na dokladoch Výplatná páska a Výplatná listina je možné pred tlačou v programe Olymp prostredníctvom tlačidla Nastavenie zvoliť, či na uvedených dokumentoch sa má zobraziť názov dokumentu. Ak sa názov organizácie pri tlači nevytlačí, môže to byť spôsobené viacerými dôvodmi (pravdepodobne chyba nebude v programe Olymp), preto nás prosím kontaktujte telefonicky na číslo 041/7071041.
chybne vytlačený doklad
(Eva Póčová, 05.06.2012, 14:27)
Dobrý deň,
chcela som vytlačiť výplatnú pásku, na náhľade je všetko v poriadku, ale ak vytlačím tak chýba názov dokadu "výplatná páska za obdobie 5/2012". Tiež na výplatnú listinu netlačí názov. Ostatné doklady sú v poriadku.
prečo? ďakujem
re: ELDP
(Mäsiarová Jana - Kros, 04.06.2012, 12:17, Reakcia na: ELDP)
Vážená pani Monika,
na dokumente Evidenčný list dôchodkového poistenia v políčku Kal. dni vylúčiteľných dôb sa prvých 10 dní dočasnej práceneschopnosti neuvádza. V prípade, ak tieto dni máte započítané, odporúčam skontrolovať zadanie PN-nky vo výpočte mzdy (zložky mzdy N01 a N02) a v evidencii Personalistika kartu Údaje z iného softvéru záložku Údaje ELDP. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte telefonicky na č. 041/7071041. 
re: nezamestnaný na dohodu, odvody do SP, ZP
(Betková Terézia, Kros a.s., 04.06.2012, 12:10, Reakcia na: nezamestnaný na dohodu, odvody do SP, ZP)
Vážený pán Miloš,

odvody do ZP sa z Dohody o vykonaní práce neodvádzajú. V prípade, že je dodržaná výška príjmu stanovená ÚPSVaR, odvod do ZP za nezamestnaného platí štát.
Z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa do SP  odvádzajú iba odvody na garančné a úrazové poistenie, ktoré platí zamestnávateľ.
nezamestnaný na dohodu, odvody do SP, ZP
(Miloš, 04.06.2012, 10:49)
Dobrý deň,
aké sa platia odvody a kto do SP a ZP v prípade Dohody o vykonaní práce s nezamestnaným za podmienok doržania výšky príjmu stanoveným IPSVaR

Ďakujem
ELDP
(Monika, 03.06.2012, 22:33)
Dobrý deň,

volali mi zo SP - kvôli zamestnancovi, ktorý ukončil prac. pomer. Vytlačila som a odoslala ELDP. Tvdia, že vylúčené doby nie sú v ELDP správne, lebo tam vraj nemá byť tých 10 dní, ktoré prepláca zamestnávateľ? Je to tak? Prečo to potom softvér tak nerobí?
Ďakujem
re: Rodičovský príspevok
(Kiššová Mária, Kros a.s., 23.05.2012, 12:48, Reakcia na: Rodičovský príspevok)
Vážená pani Anka,

rodičovská dovolenka sa v programe Olymp zadáva v Personalistike - Pracovné pomery, kde si vyberiete Vyňatie z PP - Rodičovská dovolenka. Pokiaľ nemá zamestnankyňa počas vyňatia žiadny príjem, výplatu nie je potrebné generovať. V evidencii Výpočet miezd bude nastavený zákaz výpočtu mzdy. V prípade, že budete v niektorom mesiaci vyplácať zamestnankyni na rodičovskej dovolenke príjem, môžete výplatu vygenerovať aj napriek zákazu. Do vygenerovanej výplaty pridáte konkrétnu zložku mzdy, ktorou budete vyplácať príjem, rodičovská dovolenka sa už do vygenerovanej výplaty nepridáva.
re: evidenčný list
(Kovaľová, 23.05.2012, 12:42, Reakcia na: re: evidenčný list )
dakujem pekne
re: evidenčný list
(Betková Terézia, Kros a.s., 23.05.2012, 12:23, Reakcia na: evidenčný list )
Vážená pani Kovaľová,

Evidenčný list dôchodkového poistenia je možné tlačiť buď k určitému dátumu alebo rozdeliť k určitému dátumu. Ak potrebujete ELDP vytlačiť k určitému dňu, v evidencii Personalistika vstúpte do údajov daného pracovníka pomocou tlačidla Oprav. Nastavte sa na voľbu Evidencia dôchodkov, kliknite na tlačidlo Pridaj a do pola "Dátum od" zadajte deň, ktorý nasleduje po dni, ku ktorému potrebujete výkaz vytlačiť. Pole "Dátum do" nevypĺňajte, do pola "Poberanie dôchodku bude mať vplyv na výpočet mzdy od" zadajte mesiac a rok, v ktorom daná skutočnosť nastala a z rozbaľovacieho zoznamu v poli "Dôchodok"si vyberte voľbu "žiadosť o starobný dôchodok". Ak chcete ELDP rozdeliť k určitému dátumu, postup je rovnaký ako som uviedla vyššie ale v takom prípade si v poli "Dôchodok" z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete voľbu "dovŕšenie dôchodkového veku".
Rodičovský príspevok
(Anka, 23.05.2012, 11:20)
Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či sa v programe eviduje rodičovský príspevok, ak áno aká zložka mzdy sa zadáva.
evidenčný list
(Kovaľová, 23.05.2012, 07:50)
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať ako mám postupovať pri vytvorení evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia ak zamestnanec má nárok na dôchodok v priebehu mesiaca, napr. k 15. v mesiaci. Evidenčný list má vytlačí len za spracovaný mesiac. Ako by som mohla vstúpiť a opraviť údaje v evidenčnom liste o mzdu za dalsich 15 dní nespracovaného mesiaca.
Ďakujem.