Tvorba mzdy

Počet príspevkov: 1790, Posledná zmena: 26.08.2015, 15:21
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
vrátenie prečerpanej dovolenky
(Lenka, 13.03.2012, 20:41)
Dobrý večer,
chcela by som sa spýtať, ako postupovať v prípade, že zamestnancovi sa v roku 2011 krátila dovolenka za dlhodobú PN a tým pádom k 31.12.2011  mal zostatok dovolenky -0,25. PN ukončil 15.2.2012 a pracovný pomer sa skončil 29.2.2012. ako mu mám zraziť náhradu za dovolenku, aby som mala zostatok 0? mám ísť cez kód 312 a tým  sa mi ponížia aj odvody, alebo cez záložku zrážky, čo sa mi zrazí z čistej mzdy? Konateľovi som navrhla, aby sa krátilo len toľko, aby mal zostatok 0, ale nesúhlasil.
Veľmi pekne ďakujem
re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 13.03.2012, 13:07, Reakcia na: re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia)
Vážená pani Ivana,

na základe informácii, ktoré uvádzate nie je možné podať jednoznačnú odpoveď. Nakoľko problematika vrátenia poistného na zdravotné poistenie je rozsiahla a vplýva na výpočet miezd, pre správne zaevidovanie vráteného poistného v programe Olymp odporúčam, aby ste nás kontaktovali na našej telefonickej hotline na telefónnom čísle 041/707 10 41 v čase od 8:00 do 15:30 hod.
re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia
(Ivana, 13.03.2012, 10:04, Reakcia na: re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia)
Dobrý deň, Ja mám presne taký istý prípad ako pani Kráľová, vrátili nám zo zdravotnej poisťovne odvod za invalidného zamestnanca za rok 2011 a teraz vo výplate za február 2012 mu to chceme vrátiť ale nevieme akou mzdovou položkou, je tu len vrátenie poistného zo SP bez právneho dôvodu.
Vrátenie daní
(Valíčková Jana, Kros a.s., 13.03.2012, 08:55)
Vážená pani Horecna,
nakoľko z Vášho príspevku nie je jasné, či je suma 320€ hrubá alebo čistá mzda, pre vysvetlenie uvádzam: ak bola suma 320€ hrubá mzda, po odpočítaní mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane Vám ani nevychádzalo v roku 2011 z tohto príjmu platiť daň, čiže nie je dôvod na vrátenie dane. Ak bola však suma 320€  čistá mzda, môžete si požiadať o vrátenie dane, ktorá vyšla pri výpočte mzdy. O vrátenie dane si môžete požiadať v ročnom zúčtovaní dane, prípadne v daňovom priznaní. Kedy Vám bude vrátená daň závisí od toho, aký spôsob vyúčtovania dane zvolíte (Ročné zúčtovanie dane alebo daňové priznanie).
re: Vrátenie daní
(Radovan Staňa, 13.03.2012, 08:14, Reakcia na: Vrátenie daní)
Veľmi ťažká otázka. Určite máte nárok na vrátenie dane za rok 2011. Len treba sa najprv pozrieť, akú daň za Vás odviedol zamestnávateľ. Pri mesačnom plate 320 € pravdepodobne žiadnu, takže z vrátenia dane nebude nič...
Vrátenie daní
(Ivana Horecna, 12.03.2012, 16:31)
Dobrý deň,chcela by som sa spýtať či mám nárok na vrátenie daní,od 16.5.2011 som na PN a tá pretrváva až doterz.Mám otázku za ake obdobie mi budu dane vrátene a približne v akej výške?Zo sociálnej poistovne poberám 260eur a moj mesčny plat bol 320eur.Ďakujem za odpoveď.
Vrátenie daní
(Ivana Horecna, 12.03.2012, 16:31)
Dobrý deň,chcela by som sa spýtať či mám nárok na vrátenie daní,od 16.5.2011 som na PN a tá pretrváva až doterz.Mám otázku za ake obdobie mi budu dane vrátene a približne v akej výške?Zo sociálnej poistovne poberám 260eur a moj mesčny plat bol 320eur.Ďakujem za odpoveď.
re: Ročné zúčtovanie dane
(Betková Terézia, Kros a.s., 09.03.2012, 13:11, Reakcia na: Ročné zúčtovanie dane)
Vážená pani Lenka,

na základe § 40 ods.5 Zákona o dani z príjmu "Ak nemôže zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane z dôvodu podľa odseku 4 písm. a) a nedoplatok dane, ktorý vyplýva z ročného zúčtovania ... , z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu, alebo z dôvodu, že nemožno zamestnancovi podľa osobitných predpisov zrážku vykonať, vyberie nedoplatok dane alebo sumu daňového bonusu správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Na tento účel zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zašle všetky potrebné doklady do 30 dní, odo dňa keď táto skutočnosť nastala alebo keď ju zamestnávateľ zistil."
Z toho vyplýva, že ak zamestnanec už u Vás nepracuje, nedoplatok dane nevysporiada so zamestnancom zamestnávateľ, ale správca dane, ktorému do 30 dní po vykonaní RZD zašlete všetky potrebné doklady. Ak je tento nedopaltok nižší ako 3,32 € a zamestnanec si dodatočne v RZD neuplatňoval daňový bonus, ani nepožiadal o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane na účely darovania 2% dane, nemusíte tento nedoplatok vysporiadať ani oznamovať správcovi dane.
Ročné zúčtovanie dane
(Lenka, 09.03.2012, 10:13)
Dobrý deň,

chcem vás poprosiť o radu. So zamestnankyňou bol skončený pracovný pomer v januári 2012. Požiadala zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2011. Vyšiel jej nedoplatok 0,01 €. Ako jej mám zúčtovať tento nedoplatok, keďže už nie je v prac. pomere a ak dám vygenerovať mzdu, vyhodí mi tabuľku, že zamestnanec už nie je v pracovnom pomer. Hoci dám odstrániť mesačnú mzdu a ostane mi tam len položka zúčtovanie dane za predchádzajúci rok, štvorček o správnosti svieti na červeno. Ako mám postupovať?

Ďakujem pekne
re: Rekapitulácia miezd
(Valíčková Jana, Kros a.s., 08.03.2012, 12:29, Reakcia na: Rekapitulácia miezd )
Vážená pani Mária,
odporúčam, aby ste si pred vytlačením dokumentu Rekapitulácia zložiek mzdy skontrolovali voľby pred tlačou. Zároveň, keď zvolíte pred tlačou "Pokračuj" mali by ste si ponechať  v tabuľke "Filtrovať podľa zložky mzdy"  výber položiek " všetky". Ak by sa Vám napriek vyššie uvedeným pokynom nepodarilo dokument vytlačiť, kontaktujte nás prosím telefonicky na HOTLINE v čase od 8:00 do 15:30 hod.
Rekapitulácia miezd
(Mária, 08.03.2012, 09:47)
Dobrý deň. Netlačí mi tlačivo Rekapitulácia zložiek mzdy mesačne po zamestnancoch. Vytlačí sa mesačná mzda.Za január sa mi to vytlačilo. neviem pečo. Ďakujem
re: kratší pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý
(Mäsiarová Jana - Kros, 07.03.2012, 15:46, Reakcia na: kratší pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý)
Vážená pani Legerská,
skrátený pracovný pomer môžete zadať v Personalistike v Evidencii pracovných pomerov. Pokiaľ zadáte, že pracovný úväzok bude 1/2 z ustanoveného pracovného času (40 hodín), tak zamestnanec má odpracovať 20 hodín týždenne. Ak bude zamestnanec pracovať tak, ako uvádzate, teda v jednom týždni dva dni po 10 hodín, úväzok bude dodržaný a tieto hodiny budú vykázané v základnej zložke mzdy (10 resp. 20). V danom prípade bude potrebné zamestnancovi vytvoriť v Pracovných kalendároch špeciálne upravený (nový) pracovný kalendár a tento preniesť na kartu Mzdové údaje. Nadčas môžete dať zamestnancovi až v prípade, že bude časový fond prekročený, teda len na hodiny nad rámec dohodnutého pracovného úväzku.
kratší pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý
(Lenka Legerská, 07.03.2012, 10:08)
chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu, ako postupovať v nasledovnom prípade.

Zamestnávateľ, ktorý má stanovený 40 hodinový pracovný týždeň sa dohodol so zamestnancami na kratšom pracovno čase v znení § 49 ZP, na 20 hodín týždenne. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni. Môže zamestnanec odpracovať 10 hodín denne, dva dni v týždni, aby splnil stanovený kratší pracovný týždeň (20 hodín)? Považujem 2 hodiny za deň ako nadčas (zložka mzdy 140), keďže zamestnávateľ má stanovený 40 hodinový pracovný týždeň(8 hod/denne) alebo sa tieto hodiny považujú za odpracované hodiny (10 hod. zložka mzdy10), pretože neprekročil stanovený kratší týždenný pracovný čas?

Vopred vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
re: HPP a dohoda
(Betková Terézia, Kros a.s., 05.03.2012, 13:17, Reakcia na: HPP a dohoda)
Vážená pani Legerská,

u jedného zamestnávateľa je možné mať hlavný pracovný pomer a súčasne dohodu o prácach vykonávaných momo pracovného pomeru. V programe Olymp je v tomto prípade potrebné zadať tieto pracovné pomery ako súbežné pracovné pomery a zamestnanca evidovať pod dvoma osobnými číslami. Súbežný pracovný pomer si vytvoríte v evidencii Personalistika. Nastavte sa na daného pracovníka a na tlačidle Pridaj v spodnej časti obrazovky kliknite na malú čiernu šípku vpravo. Z ponuky, ktorá sa Vám zobrazí si vyberte voľbu Kópia aktuálneho záznamu - súbežný PP. Do novovzniknutej karty zaevidujte údaje týkajúce sa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
HPP a dohoda
(Lenka Legerská, 05.03.2012, 11:22)
Dobrý deň,

chcem vás veľmi pekne poprosiť o radu. Konateľka spoločnosti má vo svojej firme HPP na 6 hodín za deň ako riadiaci pracovník, zároveň by však chcela príležitostne vyučovať. Môže mať súčasne u toho istého zamestnávateľa  pracovný pomer a dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru?

Ďakujem 
re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia
(Valíčková Jana, Kros a.s., 05.03.2012, 07:49, Reakcia na: re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia)
Vážená pani Králová,
radi by sme Vám vysvetlili celý postup opravy nesprávne zrazených odvodov na zdravotné poistenie, nakoľko zmeny v tejto  súvislosti majú vplyv na viac faktorov (čo sa týka miezd). Táto problematika je na vysvetlenie pomerne rozsiahla, nie je možné na základe Vašich informácii podať jednoznačné stanovisko, preto Vám opätovne odporúčam aby ste nás kontaktovali na hotline v čase od 8:00 do 15:30, tel. č. 041/707 10 41.
re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia
(Erika Kralova, 02.03.2012, 16:24, Reakcia na: re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia)
Dobrý deň,
ročné zúčtovanie dane nebolo ešte generované, nebolo zatiaľ vykonané. Na daň 2011 by to nemalo mať vplyv lebo podľa usmernenia z danoveho riaditeľstva by oprava dane mala byť až v mesiaci ked sa zamestnancovi poistné vráti. Z toho usudzujem, že by som mala urobiť najprv ročné zúčtovanie dane ( s pôvodne urobenými mzdami, až následne opraviť poistné a výkazy za dané mesiace pre zdravotnu poistovnu.
re: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 02.03.2012, 16:14, Reakcia na: Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia)
Vážená pani Králová,

nakoľko z uvedeného nevieme posúdiť, či ste v tomto prípade aj pregenerovali výplaty a  či ste danému zamestnancovi už generovali ročné zúčtovanie dane za rok 2011, odporúčam, aby ste nás kontaktovali na našej hotline linke na telefónnom čísle 041/707 10 41, nakoľko zadanie bude mať vplyv na viaceré zostavy.
Vratenie nespravne odveného zdravotného poistenia
(Erika Kralova, 02.03.2012, 11:39)
Dobrý deň,
prosím o informáciu, akou zložkou mzdy je treba zadať opravu nesprávne zrazeného zdravotného poistenia. Zamestanec má priznaný čiastočný invalidný dôchodok od 23.11.2011. V popersonalistike som zadala priznanie ID spatne, až v 2/2012 s datumom 23.11.2011, preto bolo nespravne zrazené poistné vo výške 4% za mesiace 11/2011, 12/2011 a 1/2012. Výkazy do poistovne sme opravili ( aj poistné zamestnaca aj zamestnávateľa) zaslali sme opravné výkazy k jednotlivým mesiacom.  Pre učely zdanenia  daňou s príjmu sa opravný prehľad o dani  neposiela, ale v mesiaci vrátenia poistného zamestnacov je to zdaniteľným príjmom. Vo výplate 2/2012 cheme zamestnancovi  vrátiť preplatok na poistnom za 11a12/2011 a súčasne opraviť nespravne zrazené poisné za 1/2012.  Aku zložku mzdy máme zadať aby vrátený preplatok  za 11a12/2011 bolo zdaniteľným príjmom v 2/2012 ? Môžme použiť zložku 985 ako pri vrateni poistenia bez prav.dovodu socialnou poisťovňu ?
Ďakujem, Králová
re: nepeňažný príjem vo výške 1% z vstupnej ceny auta
(Mäsiarová Jana - Kros, 20.02.2012, 11:57, Reakcia na: nepeňažný príjem vo výške 1% z vstupnej ceny auta)
Vážená pani Michaleová,
v prípade, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi motorové vozidlo na súkromné účely, je potrebné do jeho mzdy pridať zložku mzdy 630 fiktívny príjem, na ktorej označte políčko 1 % z VC vozidla (tento údaj je potrebný pre účely určenia nároku na zamestnaneckú prémiu). Jedná sa o zdaňovaný príjem s odvodmi do zdravotnej aj sociálnej poisťovne. 
nepeňažný príjem vo výške 1% z vstupnej ceny auta
(Michaleová, 18.02.2012, 10:31)
Dobrý den, zamestnávateľ poskytol svojmu zamestnancovi automobil, čím vzniká tomuto zamestnancovi nepeňažný príjem vo výške 1%zo vstupnej ceny auta.Akým spôsobom zadám do tvorby výplaty uvedený príjem?
re: Súhrnný výkaz
(Mäsiarová Jana - Kros, 16.02.2012, 14:12, Reakcia na: Súhrnný výkaz)
Vážená pani Dana,
dokument Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania ZP nájdete v programe Olymp v Dokumenty- Ročné zúčtovanie ZP -Ročný výkaz preddavkov. Aby program umožnil vytlačiť dokument Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2011, je najskôr potrebné v Mzdy- Zúčtovanie preddavkov vygenerovať zúčtovanie preddavkov na daň za tento rok. 
re: príspevok z UP
(Valíčková Jana, Kros a.s., 16.02.2012, 13:06, Reakcia na: príspevok z UP)
Vážená pani Legerská,
aby Vám program označil políčko áno (§50a ) na Potvrdení o zdaniteľnom príjme, je potrebné vo formulári pred tlačou cez Nastavenia (vľavo od OK) označiť riadok s textom "Príspevok podľa zákona o sl. zamestnanosti".
Súhrnný výkaz
(Dana, 16.02.2012, 11:57)
Dobrý deň chcela by som sa spýtať, kde nájdem v Olympe Výkaz preddavkov na poistné pre účely ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie  za rok 2011 pre zamestnancov. A ešte nemôžem vytlačiť Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Umožní mi prístup iba do roku 2010. Ďakujem
príspevok z UP
(Lenka Legerská, 16.02.2012, 10:40)
Dobrý deň,

dá sa niekde v programe nastaviť, že na daného zamestnanca sa poberá príspevok z Úradu práce? Aby mi v potvrdení o príjme označil ÁNO v riadku na podporu udržania v zamestnaní podľa § 50a.

Ďakujem