Tvorba mzdy

Počet príspevkov: 1968, Posledná zmena: 28.07.2016, 15:09
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
chyba pri prenose suboru RLFO xml SP
(Miloš, 10.02.2013, 19:50)
Olymp v.13.,11
pri prenose suboru prihláška RLFO xml SP
vypíše chybu
Chyby :
Pri pokuse načítať a spracovať XML súbor sa vyskytla chyba. Skontrolujte uloženie a štruktúru súboru (obráťte sa na Vášho dodávateľa softvéru)! Potom „Odoslanie“ zopakujte.
Načítaný súbor: 'rlzec_201302_1-5.xml'
XML schema: RLZEC-v2013.xsd
Riadkov v prílohe: 0
Počet nájdených chýb: 1
Súbor nie je možné uložiť
Ďakujem
re: dohoda
(Vlčková Veronika, 06.02.2013, 15:51, Reakcia na: dohoda)
Vážená pani Maxinová,

poberateľ starobného dôchodku môže pracovať aj na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom. Bez ohľadu na spôsob vyplácania príjmu (pravidelný / nepravidelný príjem) starobný dôchodca pracujúci na dohodu platí odvod iba na starobné poistenie a zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca odvod na starobné, úrazové, garančné poistenie a rezervný fond solidarity. V prípade nepravidelného príjmu sú vypočítané odvody až v mesiaci, kedy dohoda končí z príjmu, ktorý zamestnanec dosiahne za celé obdobie trvania dohody (pri vyplácaní príjmu v priebehu trvania dohody s nepravidelným príjmom sa vypočíta v prípade starobného dôchodcu iba daň, u ostatných dohodárov aj odvod na zdravotné poistenie).
re: NEPRAVIDELNY PRIJEM
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 06.02.2013, 15:34, Reakcia na: re: NEPRAVIDELNY PRIJEM)
Vážená pani Škorová,

v prípade, že DoPČ - nepravidelný príjem skončí až v marci 2014, odvody na sociálne poistenie sa vypočítajú po zániku dohody, to znamená v marci 2014.
dohoda
(Andrea Maxinová, 06.02.2013, 15:08)
V prípade, že máme dohodára dôchodcu, ktorý poberá starobný dôchodok, môže mať dohodu o pracovnej činnosti z nepravidelným príjmom? A ako potom program vypočíta odvody ak napríklad bude mať mzdu v januári a potom až v marci alebo apríli ak je doba trvania zmluvy napr. do konca roka alebo na dobru neurčitú?
re: ukončenie PP § 69
(Mäsiarová Jana - KROS a.s., 06.02.2013, 14:39, Reakcia na: re: ukončenie PP § 69)
Vážená pani Mitková,
v tejto zložke mzdy ak do tarify vložíte konkrétnu hodnotu, tak ju program prenesie do čiastky. Pokiaľ tarifu ponecháte nevyplnenú, ale zadáte počet hodín, tak program čiastku vypočíta podľa vzorca Priemer na dovolenku * počet hodín.
re: NEPRAVIDELNY PRIJEM
(Mária Škorová, 06.02.2013, 13:44, Reakcia na: re: NEPRAVIDELNY PRIJEM)
čo v prípade ak je DoPČ uzatvorená na dobu neurčitú??a skončí napr. až 3/2014 alebo neskôr?
re: ukončenie PP § 69
(jana mitková, 06.02.2013, 13:20, Reakcia na: re: ukončenie PP § 69)
nie je mi to celkom jasné, generujem mzdu za 01/13, ak dám do mzdy kód 380 ostatné náhrady, pýta pevnú sumu, dni ...  nie je mi jasné, aké údaje mám zadať
re: Vyplácanie dohody štvrťročne
(jana mitková, 06.02.2013, 13:16, Reakcia na: re: Vyplácanie dohody štvrťročne)
nie je mi to celkom jasné, generujem mzdu za 01/13, ak dám do mzdy kód 380 ostatné náhrady, pýta pevnú sumu, dni ...  nie je mi jasné, aké údaje mám zadať
re: NEPRAVIDELNY PRIJEM
(Mäsiarová Jana - KROS a.s., 05.02.2013, 07:17, Reakcia na: NEPRAVIDELNY PRIJEM)
Vážená pani Andrea,
pri dohodách s nepravidelným príjmom (NP) je poistné do Sociálnej poisťovne (SP) splatné do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol (v ktorom skončila dohoda). Vymeriavací základ do SP pri NP sa teda určuje až po zániku dohody. Program Olymp správne počas trvania tejto dohody s NP nevypočítal odvody do SP.
NEPRAVIDELNY PRIJEM
(Andrea, 04.02.2013, 18:00)
Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať či viete o tom, že OLYMP v  DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI - nepravidelny prijem zle vypocitava odvody. Odrata len dan, neodráta socialne poistenie...
re: Vyplácanie dohody štvrťročne
(Jarmila Pavlíková, 31.01.2013, 16:11, Reakcia na: re: Vyplácanie dohody štvrťročne)
Vážená pani Škorová,

podľa môjho názoru uvedené metodické usmernenie rieši registráciu zamestnancov s nepravidelným príjmom (tak ako uvádzate napr. poslanci s nárok na odmenu raz štvrťročne, alebo polročne, štatutári a konatelia bez pracovnej zmluvy s  nárokom na nepravidelný príjem za prácu pre spoločnosť atď.).
"Zamestnancov - dohodárov" je v zmysle usmernenia na stránkach zdravotných poisťovní potrebné prihlasovať na reálne odpracované dni, to znamemá v programe Olymp "vyklikať" tieto dni a oznámiť do príslušnej zdravotnej poisťovne. Podľa môjho názoru sa toto "prihlasovanie a odhlasovanie na reálne odpracované dni" týka všetkých dohodárov t.j. s právom na pravidelný mesačný príjem aj s právom na nepravidelným mes. príjmom.
re: Vyplácanie dohody štvrťročne
(Jarmila Pavlíková, 31.01.2013, 15:56, Reakcia na: re: Vyplácanie dohody štvrťročne)
Vážená pani Kocsisová,

podľa informácií zverejnených na internetových stránkach zdravotných poisťovní je uvedené, že zamestnávateľ prihlasuje "zamestnanca - dohodára" na reálne odpracované dni. Tiež uvádzajú, že ak zamestnávateľ nedokáže určiť presný dátum výkonu práce prihlasuje a odhlasuje zamestnanca na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil.
Podľa môjho názoru (keďže je zamestnávateľ povinný evidovať dochádzku dohodára), je potrebné tohto zamestnanca prihlasovať na reálne odpracované dni.
V prípade, že zamestnanec pracoval napr. 1 deň v mesiaci január v programe Olymp tento deň môžete vykliknúť na karte "Zdravotné poistenie" v mesiaci január a prihlásiť dohodára do príslušnej zdravotnej poisťovne na tento deň. Následne podobným spôsobom môžete označiť dni odpracované v mesiaci marec tak, že v Ročnom kalendári pridáte mesiac "marec" a na karte "Zdravotné poistenie cez oprav môžete vyklikať odpracované dni v marci.
Ak vyplatíte odmenu dohodárovi napr. v apríli za mesiace 1,2,3/2013 (dohodár má nárok na nepravidelný príjem) t.j. odmenu zúčtujete za mesiac marec, dohodár bude uvedený v Mesačnom výkaze preddavkov na verejné ZP... za 3/2013, pričom vymeriavací základ bude príjem dosiahnutý za predchádzajúce mesiace (1,2,3/2013).
re: Vyplácanie dohody štvrťročne
(Mária Škorová, 31.01.2013, 14:41, Reakcia na: re: Vyplácanie dohody štvrťročne)
presne takto som to met.usm.pochopila aj ja a aj viem, že napr.v obci (poslanci - nepr.príjem) sa to tak aj robí, v posledný deň, ktorý predchádza mesiacu , v ktorom bude vyplatený príjem sa zamestnanec prihlási aj odhlási. Neviem , či sa teda líši nepr. príjem poslanec OZ a nepr. príjem DoPČ. To vyklikanie by som práve použila pri pravidelnom príjme. Tak teraz neviem, ako to je správne, bola by som rada, ak by sa vyjadrili viacerí. ďakujem
re: Vyplácanie dohody štvrťročne
(Kocsisová, 31.01.2013, 14:24, Reakcia na: re: Vyplácanie dohody štvrťročne)
V metodickom usmernení úradu nad dohľadom nad zdr. starostlivosťou č. 3/4 2009 písali, že osoby poberajúce príjmy v nepravidelných intervaloch prihlasuje a odhlasuje zam..ľ iba na jeden deň a to na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dochádza k vyplateniu príjmu, pričom prihlásenie a odhlásenie sa vykoná v jeden deň. To mi nepasuje s vyklikaním presných dní. Ale ak sa mýlim a vyplatím mzdu za tri mesiace v apríli viem vyklikať dni za predchádzajúce tri mesiace? Napr. odpracoval jeden deň v januári, ani jeden vo februári a dva dni v marci.
re: Vyplácanie dohody štvrťročne
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 30.01.2013, 16:25, Reakcia na: re: Vyplácanie dohody štvrťročne)
Vážená pani Škorová,

čo sa týka prvého prípadu - DOPČ - nepravidelný príjem, dohodára je potrebné prihlásiť do zdravotnej poisťovne na reálne dni, kedy bude u Vás pracovať. Čo sa týka druhého prípadu - DOPČ - pravidelný príjem, pre všetky riešenia, ktoré uvádzate, Vám program Olymp vytvorí hromadné oznámenie. Pre správne prihlásenie takéhoto dohodára odporúčam kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu.
re: ukončenie PP § 69
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 30.01.2013, 08:23, Reakcia na: ukončenie PP § 69)
Vážená pani Mitková,

ak zamestnancovi, ktorý okamžite skončil pracovný pomer podľa § 69 Zákonníka práce, vyplácate náhradu mzdy v sume jeho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov, použijete zložku mzdy 380 ostatné náhrady.
re: Vyplácanie dohody štvrťročne
(Mária Škorová, 29.01.2013, 21:34, Reakcia na: re: Vyplácanie dohody štvrťročne)
ďakujem za odpoveď, ak som teda správne pochopila, budem si strážiť 10h týždenne pri DOPČ, nebudem generovať mzdu každý mesiac, ale napr. až v mesiaci marec, a tam sa mi zohľadnia tie mesiace predtým??? ale tým, že je to nepr.príjem podám prihlášku do ZP až tohto 31.3.2013? Do SP som zam-ca doprihlásila ako nepr.príjem.
Druhý prípad, je pravidelný príjem na DoPČ, práca len v určité dni napr. každý víkend v mesiaci, môžem ho prihlásiť do ZP už vopred, keď si vyklikám dni, ktoré by mal odpracovať, vytvorí mi hromadné oznámenie do ZP? alebo až po ukončení mesiaca, podľa skutočne odpracovaných dn, kde í tiež mi vytvorí hromadné oznámenie? alebo musím dať prihlášku na najbližšiu sobotu a zároveň odhlášku v nedeľu ? a na ďalší týždeň znovu to isté? ktorá z verzií je správna? ďakujem.
ukončenie PP § 69
(Jana Mitková, 29.01.2013, 19:29)
dobrý deň, prosím o radu, pod akým kódom mám preplatiť zamestnancovi, ktorý ukončil PP na základe § 69, patrí mu 2 mesačná náhrada mzdy,  pod akým kódom mu nahodím náhradu?
re: Vyplácanie dohody štvrťročne
(Kizeková Zuzana - Kros a. s.,, 29.01.2013, 16:02, Reakcia na: Vyplácanie dohody štvrťročne)
Vážená pani Škorová,

ak budete vyplácať mzdu dohodárovi štvrťročne, odporúčam vygenerovať zamestnancovi mzdu v období, kedy bude mzda vyplatená. Napr. 15.4.2013 vyplatíte dohodárovi mzdu za obdobie od januára do marca 2013, v tomto prípade by som odporučila vygenerovať mzdu dohodárovi v marci 2013, pričom na zložke mzdy 58 Dohoda o pracovnej činnosti upravíte políčka Dátum od a Dátum do (uvediete obdobie, za ktoré je mzda vyplácaná), zároveň upravíte aj počet hodín a dní. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte telefonicky na čísle 041/707 10 41.
re: Vrátený príspevok z dds
(Mäsiarová Jana - KROS a.s., 29.01.2013, 15:56, Reakcia na: Vrátený príspevok z dds)
Vážená pani Ivana,
vzhľadom nato, že sa jedná o veľmi špecifickú otázku a nie sú uvedené všetky informácie, prosíme Vás aby ste nás kontaktovali telefonicky na podporu k programu Olymp na číslo 041/7071041.
Vrátený príspevok z dds
(Ivana, 29.01.2013, 12:11)
Dobrý deň,
rada by som so informovala ohľadne vráteného príspevku z dds, ktorý prišiel na firemný účet, zamestnanec si zrušil dds, ukončil u nás pracovný pomer a teraz po 3 mesiacoch nám vrátili príspevok z dds aj za zamestnávateľa aj za zamestnanca, akým spôsobom mu tento príspevok môžme vrátiť keď už u nás nepracuje.
Ďakujeme
Vyplácanie dohody štvrťročne
(Mária Škorová, 28.01.2013, 21:59)
Dobrý deň, uzatvorila som od 1.1.2013 dodatok k DoPČ, ako nepravidelný príjem, ktorý bude vyplácaný štvrťročne, teda napr. príjem za 1.Q 2013 (mesiace 1,2,3)bude vyplatený napr. 15.4 2013. Ako mám túto informáciu zadefinovať do personalistiky. Skúšala som to v module personalistika/zložky mzdy/oprava - Periodicita, ale to sa toho asi netýka. Skúšala som aj nanovo vygenerovať mzdu, ale napriek tomu mi vytlačilo výplatnú listinu aj s touto čiastkou.

Ďakujem za odpoveď.
re: Sviatok platiť...
(Kiššová Mária - Kros a.s., 25.01.2013, 13:57, Reakcia na: Sviatok platiť...)
Vážená pani Mária,

v zmysle Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. To znamená, že u hodinovo odmeňovaných zamestnancov je potrebné na karte Mzdové údaje nastaviť "Sviatok platiť priemerom" a u mesačne odmeňovaného zamestnanca nastavíte na karte Mzdové údaje "Sviatok platiť mesačnou mzdou" (pokiaľ nemáte dohodnuté iné odmeňovanie v rámci interných predpisov firmy).
Sviatok platiť...
(Mária, 25.01.2013, 12:04)
Dobrý deň, poprosila by som Vás o radu.
Aký je rozdiel v Personalistike medzi Sviatok platiť priemerom, alebo mesačnou mzdou.

Ďakujem.
re: dohodári z roku 2012 prihláška do ZP
(Jarmila Pavlíková, 25.01.2013, 08:36, Reakcia na: dohodári z roku 2012 prihláška do ZP)
Vážený pán Miloš,

pre vytvorenie Prihlášky,Odhlášky dohodára do zdravotnej poisťovne je v evidencii "Personalistika" na karte "Zdravotné poistenie" potrebné pridať zamestnancovi vznik ZP. Cez "Pridaj" môžete pridať "Dátum od" 1.1.2013, cez "lupu" vyberiete príslušnú zdravotnú poisťovňu a následne program pridá kalendár, kde je potrebné vyklikať reálne odpracované dni. Následne Prihlášky a Odhlášky môžete vytvoriť cez "Exporty - Export zdravotného poistenia - Prihlášky a odhlášky - príslušná ZP". Zvolíte cestu, kde sa uloží súbor XML, označíte prepínačom "Typ hlásenia" a vyberiete "zamestnanca v personalistike". Program vytvorí Prihlášky, Odhlášky s kódom "2D" na vyklikané dni v Personalitike. V prípade, že chcete odoslať prihlášky a odhlášky len za určité obdobie mesiaca, v okne "Export prihlášky  a odhlášky pre ZP..." zvolíte obdobie (napr. len konkrétny deň, dni).