Tvorba mzdy

Počet príspevkov: 1536, Posledná zmena: 20.10.2014, 08:51
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
Prečerpaná dovolenka a pn
(Ivana, 31.03.2011, 09:02)
Dobrý deň, chcem sa opýtať na zamestnanca, ktorému končí pracovný pomer 31.3.2011 v tomto mesiaci bol celý mesiac pn, vyplácame mu 10 dní náhradu príjmu a zisťala som, že ma o 1 deň prečerpanú dovolenku, môžem mu to strhnúť a akým spôsobom keď mal len pn-ku.
Ďakujem
re: služobná cesta
(Baculiková Ingrida - Kros, 25.03.2011, 10:10, Reakcia na: služobná cesta)
Vážená pani Renáta,

v prípade, že bol zamestnanec vyslaný na služobnú cestu a potrebujete mu vyplatiť diéty, odporúčam Vám ich zadať do výplaty zamestnanca cez zložku mzdy K20 - Cestovné a stravné náhrady alebo K30 - Náhrada za stravu.
služobná cesta
(Renáta, 25.03.2011, 09:13)
Dobrý deň, chcela som sa opýtať , ako dať do výplaty služobnú cestu dva dni ( 17-18.3) ak zamestnancovi bolo všetko platené a on si chce upaltniť iba diety bez vreckového Ďakujem
re: ročné zúčtovanie preddavkov na daň
(Valková Jana - Kros,, 18.03.2011, 11:07, Reakcia na: ročné zúčtovanie preddavkov na daň)
Vážená pani Katarína,

na Hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2010 sa uvádzajú údaje o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse vyplatených v roku 2010.
To znamená, že na Hlásení za rok 2010 vidíte zamestnancom vyplatenú zamestnaneckú prémiu v roku 2010 - na ktorej nárok vznikol v ročnom zúčtovaní dane za rok 2009.
Zamestnanecká prémia, na ktorej nárok vznikol zamestnancovi v ročnom zúčtovaní dane za rok 2010 a teda bude vyplatená zamestnancovi vo výplate v roku 2011, sa uvedie na Hlásení za rok 2011.
ročné zúčtovanie preddavkov na daň
(Katarína, 18.03.2011, 10:17)
Dobrý deň, urobila som zúčtovanie preddavkov na daň - pracovníkovi program dal aj zamestnaneckú prémiu , ale v hlásení o vyúčtovaní dane sa mi to neobjavilo program dal len zrazené preddavky  a v riadku9 celková suma vplatenej zamestnaneckej prémie nedal nič. Neviem či to je tak správne lebo vo výplatnej páske mi označil aj zúčtovanie preddavku aj zamestnaneckú prémiu. Ďakujem pekne.
re: mzdové údaje
(monika, 17.03.2011, 10:04, Reakcia na: re: mzdové údaje)
vďaka za vyčerpávajúcu odpoveď
re: mzdové údaje
(Valková Jana - Kros,, 14.03.2011, 14:44, Reakcia na: mzdové údaje)
Vážená pani Monika,

v zmysle Zákonníka práce §122 ods. 3, ak zamestnanec nepracoval, lebo sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí mu náhrada mzdy za sviatok v sume jeho priemerného zárobku. Ide o zamestnancov, ktorí sú hodinovo odmeňovaní. V Personalistike na Mzdových údajoch je vtedy potrebné zvoliť Sviatok platiť "priemerom" a vo výplate sa náhrada mzdy za sviatok uvedie ako zložka mzdy 320. Ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, sviatok sa považuje za odpracovaný, za ktorý mu patrí mzda. V tomto prípade v Personalistike na Mzdových údajoch zvolíte Sviatok platiť "mes. mzdou" a sviatok bude mať vo výplate zohľadnený v mesačnej mzde - zložka mzdy 10.
Zákonník práce umožňuje v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve dohodnúť, že aj zamestnanec, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, bude mať sviatok preplácaný priemerným zárobkom.
mzdové údaje
(monika, 14.03.2011, 13:49)
pekný deň, kontrolou údajov zadaných v personalistike z predchádzajúceho obdobia som v mzdových údajoch zamestnanca - v položke sviatok platiť - našla zaškrtnutú možnosť - mesačnou mzdou.
je toto zadanie správne?
re: odchodné
(Martina Tichá - Kros, 08.03.2011, 15:36, Reakcia na: re: odchodné)
Vážená pani Sabadošová,

v prípade, že zamestnancovi skončil pracovný pomer ešte v roku 2010 a dodatočne mu bude vyplatené odstupné, nebude sa z neho počítať odvod na zdravotné poistenie ani na sociálne poistenie, nakoľko sa bude v tomto prípade postupovať podľa legislatívy platnej do 31.12.2010, kedy sa z odchodného odvody neplatili.
re: odchodné
(Vlasta Sabadošová, 08.03.2011, 14:16, Reakcia na: re: odchodné)
Zamestnancovi skončil pracovný pomer 3.12.2010, ale rozhodnutie o dôchodku mi doniesol až v marci 2011. Vygenerovala som mu mzdu za mesiac február - iba odchodné. Program mi ale neodviedol odvody do zdravotnej poisťovne ani do sociálnej poisťovne. Iba mi to zdanil. Ako to mám urobiť aby to bolo správne aj voči poisťovniam?
re: odchodné
(Martina Tichá - Kros, 08.03.2011, 12:57, Reakcia na: odchodné)
Vážená pani Sabadošová,

zamestnancovi prináleží odchodné až pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.
Keďže neuvádzate, kedy zamestnanec končí pracovný pomer, odpoviem Vám len všeobecne.
Pri spracovaní poslednej mzdy pridáte zamestnancovi do výplaty ZM_415 - odchodné a doplníte čiastku odchodného. Táto zložka mzdy je automaticky od 1.1.2011 nastavená s odvodom na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a je zdaňovaná.
Informácia o vyplatenom odchodnom sa uvádza na zápočtový list. Vyplatené odchodné vstupuje do vymeriavacieho základu na ELDP a taktiež vstupuje ako zdaniteľný príjem do Potvrdenia o zdaniteľnej mzde.
odchodné
(Vlasta Sabadošová, 08.03.2011, 09:05)
Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu ako vygenerovať odchodné pre zamestnanca. Dňa 3.12. 2010 sme uzatvorili pracovný pomer dohodou so zdravotných dôvodov a zamestnancovi bol poskytnutý invalidný dôchodok (inv. dôchodok bol už od 03.11.2009 - 30%, od 3.12.2010 - viac ako 70%). Prosím o radu, ako vygenerovať odchodné a všetko, čo je s tým spojené (myslím náväznosť na sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a daňový úrad).
Zamestnanec mi doručil rozhodnutie o dôchdoku v marci.
Ďakujem.
re: nevykázaná daň v prevodnom príkaze
(Ivanová Katarína - Kros, 07.03.2011, 16:10, Reakcia na: nevykázaná daň v prevodnom príkaze)
Vážená pani Škorová,

pokiaľ program neuvádza v prevodnom príkaze daň na úhradu, môže to byť z dôvodu (ako uvádzate), že ste zamestnancom vyplatili preplatky na dani vrátane daňového bonusu a zamestnaneckej prémie. Vtedy sa zrazená daň kompenzuje s vyplateným preplatkami z RZD, daň. bonusom a zamestnaneckou prémiou, čo máte zohľadnené aj na Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch za 1.Q 2011 - v riadku 1 odpočítaný preplatok na dani z RZD najviac do výšky riadku1, v riadku 5 (resp. r.10) odpočítaný daňový bonus najviac do výšky r. 4 (resp. r.9) a v r. 6 (resp. r.11) odpočítaná vyplatená zamestanencká prémia najviac do výšky r.4 - r.5 (resp. r.9 - r.10). Nakoľko ste z vlastných prostriedkov vyplatili zamestnancom na dani (daň. bonusu a zamestnaneckej prémii) viac, ako bola zrazená daň na úhradu, tieto sumy sa skompenzovali a nie je v tomto prípade potrebné hradiť žiadnu daň. Odporúčame nezadávať daň ručne do prevodného príkazu. O vrátenie sumy rozdielu daňového bonusu a zamestnaneckej prémie je možné žiadať daň. úrad štvrťročne. V programe Olymp stačí v mesiaci marec 2011 vygenerovať prevodný príkaz "poukázanie daňového bonusu" alebo aj "poukázanie zamestnaneckej prémie".
nevykázaná daň v prevodnom príkaze
(Mária Škorová, 07.03.2011, 14:52)
Dobrý deň, chcem sa spýtať takúto vec, vo výplatách za január a február 2011 mi do prevodného príkazu nezadalo sumu vypočítanej zrážkovej dane a dane zo závislej činnosti. Do decembra to bolo v poriadku. Môže to súvisieť s tým, že za mesiac január som zamestnancom robila ročné zúčtovanie dane a niektorým vyšla aj zamestnanecká prémia? Teda, že teraz daň nemusím platiť? alebo ju mám zadať ručne , zaplatiť a v štvrťročnom prehľade budem žiadať o vrátenie ZP?Ak daň nezaplatím, žiadam len o vrátenie ZP poníženej o výšku dane za dané mesiace? ďakujem za odpoveď.
Cestovné náhrady v zahraničí
(Dana, 07.03.2011, 13:12)
Rada by som sa spýtala na aké diéty v zahraničí má nárok zamestnanec, ak v deň odchodu mu odlieta lietadlo z Bratislavy 18,30 hod. Za celý deň mu patri 45 Eur, ale ak je to menej ako treba vypočítať alikvotnu časť.
Ďakujem
re: Pracovné voľno
(Baculiková Ingrida - Kros, 02.03.2011, 13:33, Reakcia na: Pracovné voľno)
Vážená pani Feketeová,

zmena na dokumente Mesačný výkaz preddavkov na poistné na zdravotné poistenie v počte dní, za ktoré sa platí poistné nastala z dôvodu, že od 1.1.2011 zložka mzdy A20 - prac. voľno žiadané (neplatené) nevstupuje do vymeriavacieho základu na ZP, pričom do 31.12.2010 sa za dobu neplateného voľna platil odvod na ZP do výšky minimálnej mzdy. Od 1.1.2011 bol zrušený min. VZ na ZP. Preto od 1.1.2011 vstupuje na prílohu výkazu počet dní bez tohto poskytnutého pracovného voľna (do 31.12.2010 sa do počtu dní, za ktoré sa platí preddavok, vstupoval aj počet dní neplateného voľna).
To znamená, že na výkaze za mesiac február 2011 máte u zamestnanca uvedený správny počet dní 26 (odpočítané 2 dni neplateného voľna).
Čo sa týka zložiek mzdy, v Personalistike na karte Zložky mzdy odporúčame zadávať zamestnancom pravidelne sa opakujúce zložky mzdy, napr. 10 - mesačná mzda, 20 - hodinová mzda a pod., ktoré sa prenášajú do výplaty každý mesiac. Pri generovaní výplaty Vám odporúčam v tabuľke Generovanie miezd pracovníkov označiť prvú voľbu - stále zložky mzdy a zrážky z personalistiky rozšírené o nastavenia prac. kalendára.
Nakoľko uvádzate, že každý mesiac opravujete zložky mzdy v Personalistike, neviem z akého dôvodu ich opravujete a ktoré zložky mzdy tu máte zadané. Aby sme Vám mohli dať presnú odpoveď, odporúčam Vám nakontaktovať sa na nás telefonicky na hotline k programu Olymp na tel. č.: 041/707 10 41. 
Pracovné voľno
(Feketeová, 01.03.2011, 19:58)
Dobrý deň, prosím Vás o radu, ako korektne zadať do údajov pre tvorbu výplaty nasledovnú situáciu:
zamestnanec na skrátený prac. úväzok (60h/mes.) odpracuje v mesiaci len 45 hod.Je to po dohode so zamestnávateľom a zaplatené mu bude len tých 45 hod. alikvótne z mesačnej mzdy. Zadávala som to ako A20 žiadané prac. voľno neplatené. V decembri 2010 bolo všetko OK. Rovnaká situácia nastala v 02/2011, ale tu mi síce výplatu vypočítalo správne , ale do Výkaze pre zdrav. poisť., v mzdovom liste a pod. bol uvedený nesprávny počet dní, za ktoré sa platí poistné a to 26 (t.j. mínus tie dva dni). Takáto situácia sa bude pravidelne opakovať a neviem aké zadanie zložky mzdy je v tomto prípade korektné. S programom OLYMP iba začínam iba pre vlastné podnikanie - 1 zamestnanec na prac. zmluvu, mám každý mesiac problémy so zadaním zložiek mzdy. Ako pracovný kalendár mám zadaný - 8 dní, 60 hod. V záložke Personalistika každý mesiac opravujem aktuálne zložky mzdy a znovu aj v záložke Tvorba výplaty. Je to správny štandardný postup? Generovanie podľa akých kritérií je potrebné zadať? Ďakujem za pomoc!
re: Dotypovanie dohodárov z minulého roku
(Baculiková Ingrida - Kros, 28.02.2011, 09:00, Reakcia na: Dotypovanie dohodárov z minulého roku)
Vážená pani Dana,

v programe Olymp môžete vygenerovať mzdy aj spätne za predchádzajúce roky. Stačí, ak si do kalendára (Mzdy - Kalendár) pridáte mesiac a rok, v ktorom chcete mzdy spracovať. Následne je potrebné dohodárom (ktorých už máte nadefinovaných v Personalistike) vygenerovať mzdy (Mzdy - Výpočet miezd). Nakoľko ide o dohodárov, vo výplate odporúčam použiť zložku mzdy podľa toho, akú dohodu ste s dohodárom uzatvorili - zložka mzdy 58 - dohoda o pracovnej činnosti, 60 - dohoda o vykonaní práce alebo 75 - dohoda o brigádnickej práci študenta. Po vygenerovaní výplaty v príslušnom mesiaci Vám odporúčam vygenerovať aj prevodné príkazy (Mzdy - Prevodné príkazy) za každý mesiac.
V prípade ďalších otázok Vám odporúčam nakontaktovať sa na nás telefonicky na hot-line k programu Olymp na tel. č.: 041/707 10 41.
Dotypovanie dohodárov z minulého roku
(Dana, 26.02.2011, 18:43)
Začínam s programom Olymp a rada by som vedela či je možné a ako dotypovať poberanie odmien v minulom roku,po mesiacoch u jednotlivých dohodárov, aby som potom mohla urobiť Hlásenie o vyúčtovaní dane na DU

re: užívateľské práva
(Valíčková Jana, Kros, 24.02.2011, 10:13, Reakcia na: užívateľské práva)
Vzhľadom na to, že je v tomto prípade potrebná úprava priamo v programe OLYMP na Vašom PC, prosím, kontaktujte nás telefonicky počas HOT - LINE od 8:00 do 15:30.
užívateľské práva
(K. Uškrtová, 23.02.2011, 18:58)
Pri generovaní mzdy mi vypíše upozornenie: Pre zamestnanca XY nieje možné generovať výplatu, pretože presahuje počet zamestnancov,  pre ktorých sú zakúpené práva na užívanie programu. Mám zakúpenú licenciu Štandard (5 zamestnancov) a mzdy robím len pre jedného zamestnanca. V evidencii firiem mám len jednu firmu s jedným zamestnancom a neviem ako ďalej.
re: 1 % vstupnej ceny auta
(Baculiková Ingrida - Kros, 23.02.2011, 07:57, Reakcia na: 1 % vstupnej ceny auta)
Vážená pani Vodickova,

ak zamestnávateľ poskytne motorové vozidlo zamestnancovi na súkromné účely, odporúčam Vám zadať takýto príjem do výplaty zamestnanca zložkou mzdy 630 - fiktívny príjem.
Pri vyplácaní takéhoto príjmu je potrebné v uvedenej zložke mzdy označiť políčko "1% z VC vozidla", nakoľko tento údaje je potrebný pre účely určenia nároku na zamestnaneckú prémiu.

1 % vstupnej ceny auta
(k.vodickova, 22.02.2011, 19:28)
chcela by som sa spytat, ktora mzdova polozka je pre zadanie 1% vstupnej ceny auta (auto na osobne ucely)?

vdaka.
re: Odstupne- po dlhodobej PN
(Ivanová Katarína - Kros, 22.02.2011, 12:40, Reakcia na: Odstupne- po dlhodobej PN)
Vážená pani Zuzana,

odstupné zadávame v programe Olymp cez zložku mzdy 410 - odstupné a do Tarify je potrebné (cez percentá) zadať, koľko mesačné odstupné mu chce vyplatiť, Ak dvojmesačné odstupné, do Tarify zadajte 200%, ak trojmesačné odstupné, do Tarify zadajte 300%. Priemer na dovolenku sa zvyčajne vypočítava z predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka. Nakoľko však zamestnanec nemal v predošlom štvrťroku príjem (lebo bol na PN), pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol. V tomto prípade stačí zadať do pravdepodobného mesačného zárobku sumu, ktorú by zarobil v aktuálnom mesiaci (február 2011), časový fond Vám program Olymp automaticky doplní za aktuálny mesiac (február 2011).
re: Prečerpanie dovolenky a náhrada príjmu počas PN
(Valíčková Jana, Kros, 22.02.2011, 11:53, Reakcia na: Prečerpanie dovolenky a náhrada príjmu počas PN)
Na základe Zákonníka práce §131 ods. 2 g) môžete zo mzdy zamestnanca zraziť náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol. Avšak nakoľko sa už bližšie nikde v zákone nešpecifikuje, či je možné túto zrážku vykonať aj z náhrady príjmu počas PN, odporúčam, aby ste sa s touto otázkou obrátili priamo na inšpektorát práce.