Návrhy na vylepšenie programu

Počet príspevkov: 330, Posledná zmena: 03.02.2016, 14:59
Vaše meno:*
Emailová notifikácia:
Názov príspevku:*
Text príspevku:*
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
re: prepojenie krosu s eshopom a import
(Ing. Silvia Lukáčeková, 04.12.2008, 16:29, Reakcia na: prepojenie krosu s eshopom a import)
Vážený zákazník,
súčasťou programu Omega nie je modul e-shopu. Máme informácie, že e-shop je možné si zabezpečiť externe a v prípade Vášho záujmu vám môžeme poskytnúť podklady, ktoré evidencie, reps.moduly je možné prepojiť z programu Omega. Vhodné by bolo priamo sa skontaktovať s našou firmou na tel.č. 041/707 10 21, kde Vám poskytneme ďalšie informácie. Prípadne Vám môžeme odporúčať informácie na stránke www.zoner.sk/inshop/.
Čo sa týka Vašej druhej otázky, pre import údajov do programu Omega v textovom súbore je potrebné si vyžiadať materiály na úpravu textových štruktúr. Tieto materiály zasielame aj mailom spolu s návodom ako postupovať.
prepojenie krosu s eshopom a import
(Tomáš, 03.12.2008, 19:30)
Dobry den

chcem sa opytat bude mozne prepojit uctovny program omega s eshopom /sklady, dosle objdenavky, faktruacie...../


Co vsetko sa da naimportovat do omegy v textovom subore, je mozne naimortovat do skladovych kariet cennik v excelli?

dakujem za skoru odpoved

s pozdravom

                                            Tomas
re: prečerpaná dovolenka
(Tkáčiková Katarína - Kros, 27.11.2008, 15:58, Reakcia na: prečerpaná dovolenka)
Vážená pani Anna.

Podľa § 117 Zákonníka práce je "zamestnanec povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok alebo mu nárok nevznikol." Takéto "prečerpanie" dovolenky je možné urobiť formou zrážky zo mzdy (§ 131 Zákonníka práce, ods. 2, písm. g). Zrážky zo mzdy sa vykonávajú z čistej mzdy zamestnanca. Zrážku za prečerpanú dovolenku zadávame v programe Olymp ako "zrážka mzdy za dovolenku na zotavenie." Do čiastky je potrebné zadať čiastku vyplatenej náhrady v hrubom. V zmysle stanoviska Sociálnej poisťovne sa vymeriavacie základy na odvod poistného nemajú ponižovať o zrazenú náhradu mzdy za dovolenku.
prečerpaná dovolenka
(anna, 27.11.2008, 14:39)
Dobrý deň, ako zadať zamestnancovi prečerpanie dovolenky pri skončení pracovného pomeru, pretože pri zadaní ako zrážka prečerpanie dovolenky, nie sú z hrubej mzdy opravené odvody do
poisťovní. Odvod je urobený z celej hrubej mzdy a nie z hrubej mzdy po odpočítaní vrátenej náhrady mzdy za dovolenku.ďakujem
re: Evidenčný list dôchodkového poistenia-prerušenie poistnenia
(Tkáčiková Katarína - Kros, 27.11.2008, 14:05, Reakcia na: Evidenčný list dôchodkového poistenia-prerušenie poistnenia)
Vážená pani Ľudmila Boháčová.

V prípade, že mal zamestnanec prerušenie poistenia (podľa §26 Zákona o sociálnom poistení), ako napr. neplatené voľno (ZM_A20), absencia (ZM_A30) a toto prerušenie trvalo iba časť dňa (časť pracovnej zmeny), nemá sa toto považovať za prerušenie a nemá byť uvedené ani na ELDP. V takomto prípade je potrebné vo výplate zamestnanca, v zadanej zložke mzdy A20 vyznačiť deň neplateného voľna v kalendári a vymazať údaje Dátum od, Dátum do. V tom prípade nebude daný deň program evidovať ako prerušenie poistného.
Evidenčný list dôchodkového poistenia-prerušenie poistnenia
(Boháčová Ľudmila, 27.11.2008, 13:46)
Dobrý deň,
pri tlači ELDP v prípade, že zamestnanec čerpá neplatené voľno len časť určeného pracovného času (napr. pri 8 hod. úväzku 4 hodiny), na ELDP je uvedené prerušenie poistenia. Podľa pokynov Sociálnej poisťovne, prerušenie je len pri neplatenom voľne za celú pracovnú zmenu. Prosím o preverenie uvedenej problematiky.
re: priemerný počet zamestnancov
(Tomášiková Lenka - Kros,, 24.11.2008, 11:31, Reakcia na: priemerný počet zamestnancov)
Vážená pani Drahomíra Jačeková

V prvom rade musím skonštatovať, že nás veľmi teší, keď je zákazník s programom spokojný a ešte viac, keď nám to aj napíše. Ďakujeme. Čo sa týka Vami uvádzaného vylepšenia programu o nový dokument, na ktorom by sa nachádzal priemerný počet zamestnancov, tento dokument máme už na základe ohlasov od viacerých používateľov zaradený v najbližšom pláne pre ďalšie upgrade programu.
priemerný počet zamestnancov
(Drahomíra Jačeková, 23.11.2008, 18:19)
Dobrý deň,
pracujem s programom OLYMP už viac rokov. Som s ním veľmi spokojná. Teraz s týmto programom pracujem vo firme s 250 zamestnancami, ktorí majú rozličné fondy pracovnej doby- 8 hodinový, 7,5 hodinový aj 7,75 hodinový. Váš program nevypočítava priemerný počet zamestnancov, pričom tento údaj je potrebný do štatistík aj ročného výkazu zamestnávania občanov so ZPS. Veľmi by nám pomohlo zapracovanie výpočtu priemerného počtu zamestnancov do programu. Ďakujem
re: cenkros a linux
(j.matel, 30.09.2008, 00:23, Reakcia na: cenkros a linux)
Tato alternativa by sa pacila aj mne.
re: registračný list zamestnávateľa
(Melišová Anna - Kros, 13.08.2008, 09:54, Reakcia na: re: registračný list zamestnávateľa)
Pravdaže sa snažíme zapracovávať do programu rôzne vylepšenia, ktoré by uľahčovali prácu naších zákazníkov. Avšak nie je možné, aby sme vyhoveli všetkým požiadavkám. Každý návrh naších užívateľov prehodnocujeme a podľa toho, koľko naších zákazníkov žiadalo nejaké vylepšenie určujeme týmto návrhom prioritu. Pričom najvyššiu prioritu má vždy pre nás legislatíva a následne sa snažíme zapracovávať aj vylepšenia. Váš návrh sme preto zaradili k ostatným návrhom na vylepšenie programu Olymp.
re: registračný list zamestnávateľa
(Regina, 12.08.2008, 20:40, Reakcia na: re: registračný list zamestnávateľa)
nesúhlasím s tým, že reg.list zamestnávateľa potrebujete raz začas, program používajú aj účtovnícke firmy a mne osobne dosť chýba ,keď zavádzam novú firmu strávite dosť času pri jej datábáze a potom odísť z programu niekde na internet a tam znovu a znovu , bolo by super keby program obsahoval reg.listy do soc.poist a zdrav.poistovní
re: Pehľad o zrazených preddavkoch
(Melišová Anna - Kros, 12.08.2008, 07:57, Reakcia na: Pehľad o zrazených preddavkoch)
Vážená pani Regina.

V programe Olymp sú Prehľady o zrazených preddavkoch nastavené podľa "Oznámenia k vypĺňaniu prehľadov" vydaného Daňovým riaditeľstvom SR, preto nemáme dôvod meniť nastavenie programu.
Čo sa týka daňového bonusu, ak nechcete požiadať o jeho vrátenie, stačí, aby ste si pri generovaní prevodných príkazov odznačili voľbu "Poukázanie daňového bonusu", v tom prípade Vám program nevyplní riadok "D" na prehľade. Pravdaže, ak by ste si chceli požiadať o inú čiastku daňového bonusu, tak môžete prepísať čiastku vo vytvorenom fiktívnom prevodnom príkaze "Poukázanie bonusu". Program Vám potom túto čiastku uvedie do riadku "D" a v ďalšom mesiaci Vám bude o túto čiastku ponižovať preddavky na daň alebo zrážkovú daň.
Pehľad o zrazených preddavkoch
(Regina, 11.08.2008, 23:57)
Ide o problém pri štvrťročných prehľadoch. V riadku C je súhrnná suma bonusu vypl.zam., v riadku D by malo byť spolu riadok C - rozdiel, ale firma nepožiada , nemusí o rozdiel bonusu z riadku D,  len časť napr. za 01,02, - program robí chybu, lebo keď generujem príkazy automaticky dáva vyplatenie bonusu z riadku D, ale keď prepíšem v príkaze na inú sumu , čiže o nižšiu sumu program zmení aj sumu v riadku D, potom tie prehľady nesedia , a dokonca v nasledujúcom kvartáli zrátava jedno cez druhé, preplatky na dani omylom zaplatené s daňovým bonusom, v riadku D pýta bonus ponížený o daňové preplatky.Prosím o opravu.
re: Výplatná páska a mzdový list
(Kimáková Diana - Kros, 04.06.2008, 16:33, Reakcia na: Výplatná páska a mzdový list )
Vážená pani Božena.

Údaj Sporenie na Mzdovom liste znamená osobný účet. Váš návrh na zmenu tohto názvu na Mzdovom liste sme si poznačili do našej Databázy návrhov.
Výplatná páska a mzdový list
(Božena, 04.06.2008, 14:05)
Ak má zamestnanec zasielanú mzdu na účet v banke, čo je uvedené aj na výplatnej páske, tento údaj sa nezhoduje s jeho mzdovým listom. Na mzdovom liste je táto suma uvedená ako sporenie napriek tomu, že sporenie ako kód položky mzdy nebol použitýa ani nikde v priebehu mesiaca u zamestnanca použitý. Myslím, že mzdový list a výplatná páska by sa mali zhodovať a preto by mzda na účet mala byť na mzdovom liste uvedená. Tento údaj by bolo treba opraviť a v správnom znení  na mzdovom liste uvádzať. Ďakujem
re: Mzdový list
(Kimáková Diana - Kros, 03.06.2008, 11:05, Reakcia na: Mzdový list)
Vážená pani Mária.

Vami požadované úaje sa nachádzajú na 1.strane mzdové listu, ktorý je súčasťou mzdového listu. Nájdete ho cez Dokumenty - Mzdový list - Pesronálne a mzdové údaje pracovníka.
Mzdový list
(Mária, 02.06.2008, 16:32)
Po kontrola v SP vytkla, že Mzdový list neobsahuje údaj o vzniku pracovného pomeru. Pretgo je potrebné vyhotoviť kartu zamestnanca so všetkými údajmi. Nedalo by sa doplniť do formulára aj tento resp. aj dátum ukončenia pracovného pomeru v prípade, že pracovník už ukončil PP. Ďakujem
re: registračný list zamestnávateľa
(Kimáková Diana - Kros, 02.06.2008, 09:16, Reakcia na: registračný list zamestnávateľa)
Vážená pani Sadloňová.

Túto požiadvaku už máme zaradenú v pláne požiadaviek na vylepšenie programu, len priorita tejto požiadavky je dosť nízka, nakoľko sa jedná o dokument, ktorý potrebujete len raz za čas.
registračný list zamestnávateľa
(Veronika Sadloňová, 30.05.2008, 15:22)
Dobrý deň.

Prosím o informáciu, či neuvažujete zaradiť do tlačových zostáv registračný list zamestnávateľa pre sociálnu poisťovňu
re: Prehľadné podfarbenie prevodných príkazov
(Melišová Anna - Kros, 28.05.2008, 12:44, Reakcia na: Prehľadné podfarbenie prevodných príkazov)
Vážená pani Jarka.

V programe Olymp nie je možné podfarbovať riadky prevodných príkazov, resp. triediť na uhradené / neuhradené, lebo vygenerované prevodné príkazy sú programom vnímané ako uhradené. Taktiež musím konštatovať, že o takejto úprave prevodných príkazov zatiaľ ani neuvažujeme.
Ak si ale chcete v programe Olymp odsledovať reálne uhradené príslušné platby, môžete si pomôcť tým, že si ich označíte v prvom stĺpci. Označenie je veľmi jednoduché, stačí, ak pri príslušnom riadku dvojklikom  kliknete do prázdneho políčka, ktoré sa následne označí žltým štvorčekom.
Prehľadné podfarbenie prevodných príkazov
(jarka, 28.05.2008, 10:41)
Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či by sa nedalo nejako upraviť podfarbenie prev.príkazov, tak ako v Alfe evidencia pohľ./záväzkov.Nemám prehľad, či mám všetky položky uhradené.Ak sa to v súčasnosti dá, prosím o radu, ako.
Ďakujem.
re: rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo
(Lucia Buntajova, 21.05.2008, 10:09, Reakcia na: re: rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo)
Dobry den,
riadila som sa podla vasich pokynov, urobila som este raz vyplatu problemovemu zamestnancovi a teraz to uz sedi. Dakujem.
Buntajova
re: rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo
(Melišová Anna - Kros, 21.05.2008, 09:55, Reakcia na: rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo)
Problém riešený prostredníctvom hot-line.
rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo
(Lucia Buntajova, 20.05.2008, 19:28)
Dobry deň,
Každý mesiac si tlačím po spracovani výplat rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo ako podklad k zaúčtovaniu a predpokladám, že asi upgradom 8.10 sa mi sice da vytlač tento podklad, ale čiastku - sumu mi od 4/08 nezaokruhluje na cele koruny, a teda nevyratava spravne. 
Neviete mi poradit, kde je problém?
Dakujem vopred za odpoved.
Buntajová
TRIV, s.r.o.
02/65422387
re: Hlásenie
(Kimáková Diana - Kros, 20.05.2008, 09:41, Reakcia na: Hlásenie)
Vážená pani Miklošová.

Daňový nedoplatok, ktorý Vám vznikol za rok 2006 sa mal do Prehladov za rok 2007 uviesť do riadku č.3. Túto sumu Vám však program neuvedie do tohto riadku sám, ale je potrebné uviesť ju ručne.
Ak Vám do Hlásenia za rok 2007 dáva zase nedoplatok, tento určite nesúvisí s rokom 2006, nakoľko program 1.1. vždy celú daň vynuluje a považuje ju automaticky za vysporiadanú.
Váš problém by bolo dobré vyriešiť tak, že si zobrazíte dokument Rekapitulácia uhradenej dane za rok 2007 a odkontrolujete si platby a daňové povinnosti za celý rok 2007.