Súťaž o 5x ekonomický softvér KROS a notebook ACER zadarmo skončila

[01.11.2015]

Súťaž o 5x softvér KROS + notebook Acer ukončená

Súťaž o 5x softvér KROS a notebook Acer skončila

V priebehu októbra 2015 ste mohli získať zadarmo 5x ekonomický softvér KROS s notebookom Acer za stiahnutie demoverzie niektorého z programov ALFA plus, OLYMP alebo OMEGA.

Výhercami sú:

Štefan Mackovič, Elmontáž s.r.o.,

Mária Kamencová, INVESTYL s.r.o.,

Marta Kafková, Kama Sk s.r.o.,

Miroslav Murcko, O.z. Hora života.,

Anikó Zsolnaiová, Zolanker s.r.o.

 

Programy KROS si naďalej môžete stiahnuť zadarmo

Aj keď už súťaž skončila, stále si môžete bezplatne stiahnuť demoverziu ekonomických programov KROS. Stačí vyplniť tento formulár.

* povinná položka

Čo ste mohli vyhrať?

Ak ste si v priebehu októbra 2015 stiahli demoverziu ekonomických programov KROS, boli ste v hre o 5x ekonomický softvér KROS podľa vlastného výberu v hodnote 1000 € a k tomu 5x notebook Acer Aspire E 15 S. Výhercov vyžrebujeme a zverejníme 4. 11. 2015 na tejto stránke.

Aký program hľadáte? 

ALFA plus - jednoduché účtovníctvo

Moderný softvér na vedenie jednoduchého účtovníctva pre platcu aj neplatcu DPH. Rýchle a pohodlné spracovanie fakturácie, DPH, kontrolného výkazu DPH, daňových priznaní (DPMV, DPFO), jázd, cestovných príkazov a ďalších evidencií.

Viac info

OMEGA - podvojné účtovníctvo

Jasná voľba pre každú firmu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo. Obľúbený softvér pre spracovanie fakturácie, DPH, daňových priznaní PO, kontrolného výkazu, skladu, majetku alebo predaj cez registračné pokladnice.

Viac info

OLYMP - Mzdy a personalistika

Ideálny softvér pre výpočet miezd a vedenie personalistiky. Vaše mzdy spočíta vždy podľa aktuálnej legislatívy, rýchlo a efektívne.

Viac info

            Súťažné podmienky

            Podrobné pravidlá súťaže

             • Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť KROS a. s. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10564/L, so sídlom na A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina (ďalej len Vyhlasovateľ).
             • Súťaž je určená pre všetkých záujemcov o ekonomický softvér ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, OLYMP - mzdy a personalistika alebo OMEGA - podvojné účtovníctvo a prebieha od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 na stránke www.kros.sk/sutaz.
             • Do súťaže sa môže zapojiť každá slovenská firma/živnostník/zamestnanec alebo občan - stačí vyplniť súťažný formulár na stránke súťaže, stiahnuť a nainštalovať si demoverziu jedného s ekonomických programov KROS. 
             • Každý záujemca sa môže do súťaže zapojiť iba 1 x, opakované vyplnenie formulára nebude do súťaže započítané. Do súťaže budú zaradení iba záujemcovia s korektne vyplneným súťažným formulárom - neúplné alebo nezmyselné údaje budú zo súťaže vyradené.
             • Súťaží sa spolu o 5 cien v celkovej hodnote 6530 € s DPH.

             • Každá cena sa skladá z notebooku Acer E15 S a jedného ekonomického programu. Používateľ má na výber z programov ALFA plus, OLYMP alebo OMEGA.

             • Účastník získa jeden program v ľubovoľnej konfigurácii/zostave v celkovej hodnote maximálne 1000 € s DPH.
             • K programu získa výherca aj Balík podpory (aktualizácie a telefonické poradenstvo) na jeden rok zadarmo – teda až do 31. 12. 2016!

             • Výherca si môže vybrať program OLYMP a OMEGA aj vo vyššej konfigurácii, ako je výherná hodnota 1000 € s DPH, pričom na program nad hodnotu 1000 € s DPH  získava 50% zľavu. Príklad: Pri zostave v celkovej hodnote programu OMEGA za 1 800 € s DPH, tak doplatí iba 400 € s DPH (50% zľava z 800 €).
             • Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, iné produkty spoločnosti, alebo previesť na inú osobu.

             • Vyžrebovanie výhercov prebehne 4.11.2015. Výhercov zverejníme na stránke www.kros.sk/sutaz a následne ich budeme ich kontaktovať. 

             • Súťaže sa môže zúčastniť záujemca, ktorý daný program nemá k 25.9.2015 zakúpený. Ak záujemca má zakúpený niektorý program, môže súťažiť o iný program - napríklad používateľ programu ALFA môže súťažiť o získanie iného programu - OLYMP alebo OMEGA. Používateľ programu ALFA nemôže súťažiť o získanie programu ALFA plus.

             • V prípade, ak si do 30. 11. 2015 výherca neprevezme výhru, prepadne táto v prospech Vyhlasovateľa.

             • Zapojením sa do Súťaže Účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracovanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely Vyhlasovateľa a na uverejnenie mena, priezviska a adresy v zozname výhercov Súťaže či na webovej stránke www.kros.sk.

             • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo zrušenie súťaže ako aj na zmenu pravidiel Súťaže. Takúto udalosť vopred oznámi na webovej stránke www.kros.sk.

             • Ak si používateľ kúpi program počas súťaže (1.10. - 31.10.2015) a bude vyžrebovaný, bude mu vrátená uhradená suma pri kúpe programu (maximálne 1000 € s DPH).

             • Výhra nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.

             • Vyplnením súťažného formulára používateľ súhlasí s pravidlami súťaže.