KROS logo
Novinky OMEGA 30/2016 OMEGA


Zmena stravného pri tuzemských pracovných cestách

S účinnosťou od 1.12.2016 sa mení nárok zamestnancov na stravné pri pracovných cestách v tuzemsku. 

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 309/2016 Z.z. o sumách stravného určuje sumy stravného nasledovne:

  • 4,50 € pre časové pásmo 5 - 12 hodín,
  • 6,70 € pre časové pásmo 12 - 18 hodín,
  • 10,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

V programe OMEGA nové sumy stravného zapracujeme do verzie 20.00, ktorá bude zverejnená na začiatku roka 2017.

Pre správny výpočet stravného v cestovných príkazoch za december je potrebné v číselníku štátov pre Slovensko doplniť nové stravné ručne. 
Jana Brodňanová


Mgr. Jana Brodňanová
zástupkyňa vedúcej odd. podpory OMEGA

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 21
e-mail:
internet: www.kros.sk