Vianoce až do januára?

Také sme ich v KROSE mali. Vianočnú kampaň sme potiahli až do 14. januára. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli vstúpiť do pracovného kolotoča 2021 s nami. Ďakujeme za dôveru.

KROS zľava -30%

Poznáme výhercov vianočnej súťaže

Vybrali sme pre vás darčeky, pri ktorých by sa rozžiarili oči aj nám. Celkovo v hodnote 10 000 €.
V pondelok 18. 1. 2021 sme vyžrebovali 50 z vás.
Každého výhercu budeme kontaktovať aj telefonicky. A veľmi sa na to tešíme.

Spolu s vami sme urobili krajšie Vianoce aj našim kamošom z detského krízového centra Náruč. Z každého eura z objednávky sme im odložili jeden cent. 

Kto dostane darčeky za 10 000 EUR

Elektrobike:

Ako prvú cenu sme pre vás nachystali menej tradičný, ale to o ekologickejší darček – nový e-bike. Výhercom je:

 • Mária S***

Vysávač – XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop:

Dosť bolo upratovania. Vydýchnite si. Šťastnými majiteľmi nových vysávačov sú:

 • jmdm, spol. s.r.o.
 • Účto TAX s.r.o.
 • Elena K***
 • Urbárski spolumajitelia Obce Zákamenné – pozemkové spoločenstvo
 • Alena S***
 • MecaTools s. r. o.
 • Mgr. Soňa H***
 • COLOR FILAMENTS s.r.o.
 • Ing. Július R*** R O C C O
 • Adriana Š*** – EKONOMIK

Kávovar Krups:

Čerstvú voňavú kávičku z nového kávovaru si vychutnajú:

 • Gymstick s. r. o.
 • HEURA s.r.o.
 • Zita H***
 • MEGAKUPA s. r. o.
 • Natália M*** B***

Hodinky Garmin Vivoactive 4s:

Nakopnúť k zdravému životnému štýlu môžu nové smart hodinky. Čo všetko dokážu, budú môcť už čoskoro prelúskať:

 • Ing. Diana B*** ATC (Účto-Dane-Poradenstvo)
 • STONE COMPANY s.r.o.
 • Jozef K***

Palivové karty SLOVNAFT 100 €:

Pod stromčekom majú svoje miesto určite aj praktické darčeky. Ani na také sme nezabudli. 100 eurová palivová karta poteší:

 • ARKAS, s.r.o.
 • UREX Slovakia, s.r.o.
 • LAuK, spol. s r.o.
 • EKTAS s. r. o.
 • Seniorvital, n.o.
 • REVIPRO s.r.o.
 • INGPOS, s.r.o.
 • TOBKO s. r. o.
 • RESCO spol. s r.o.
 • Stanislav S*** – ALUSTAV

Poukážka MARTINUS 40 €:

Potešíme aj všetkých knihomoľov. Ak ste pod stromčekom nenašli svoj vysnívaný titul, nezúfajte. S poukazom do Martinusu si vyberiete podľa chuti. Na nové knihy sa môžu tešiť:

 • ENSIDIA s. r. o.
 • MERZIG, s.r.o.
 • Poľovnícke združenie ROKOŠ
 • Zuzana O*** účtovníctvo
 • ynecon s.r.o.
 • Ing. Jana K*** – KIDS ACADEMY
 • Ing. Martina S*
 • DELTAFAR, s.r.o.
 • Klaudia G*** Kníhkupectvo Litera Könyvesbolt
 • Ladislav J*** LaJanfoto
 • Božena B*** – Dobrotky u Božky
 • F & B s.r.o.
 • IDM ProfiConsult, s. r. o.
 • KAPYCAR, s. r. o.
 • INGSMAT-SOFTWARE spol. s r.o.
 • MACHINETECH, s. r. o.
 • M – STAV ZA, s.r.o.
 • Ľuboš D*** – LUDEX
 • TSM SLOVAKIA s.r.o.
 • Roland K*** – Paradise
 • Ing. Milan T***

Nech vám dobre slúžia. Za celú KROSÁCKU posádku vám prajeme rok plný nádeje, stretnutí a objatí. A veľa zdravia.

Podmienky akcie

Zákazníci od nás dostanú zľavu 30 %. Zľavu počítame z výslednej ceny produktov v EUR bez DPH.

Platí v období od 14. 12. 2020 do 14. 1. 2021.

Zľavy platia na nové kúpy programov ALFA plus, OLYMP, OMEGA. Akcia platí aj na program OMEGA na báze SQL a OLYMP Profesionál účtovná firma. Zľavy platia aj na rozšírenie licencie programov ALFA plus, OLYMP a OMEGA.

Akcia sa nevzťahuje na prenájom softvéru, predĺženie prenájmu, prenájom softvéru v Cloude, zakúpenie Balíka podpory k programu, kúpu služby HOTLINE plus a Doména, kúpy publikácií, školení, videoškolení a videobalíkov.

Podmienky súťaže

Podmienky súťaže – Vianoce až do Januára

 1. Organizátor Súťaže

Organizátorom súťaže „Vianoce až do Januára“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, IČO: 31635903, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10564/L (ďalej len „Organizátor“).

Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá on-line Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora, propagácia a budovanie imidžu spoločnosti.

Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostranne v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

 1. Podmienky účasti v Súťaži

Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky Súťaže (ďalej len „Účastník“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne prepojených osôb s Organizátorom a s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.

Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Účastníka, ktorý by svojím konaním mohol znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať záujmy Organizátora, jeho dobré meno, dobrú povesť, či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel alebo použitia postupov, ktoré vzbudzujú podozrenie z porušenia Pravidiel.

 1. Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 14.12.2020 do 14.01.2021. Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky v on-line priestore.

 1. Pravidlá súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania Súťaže využije akciovú ponuku na kúpu a rozšírenie softvéru podľa podmienok akcie:

 1. zákazník uzatvorí licenčnú zmluvu (nákup programu) alebo rozšíri licencie program ALFA plus, OLYMP, OMEGA, ako aj OMEGA na báze SQL a OLYMP Profesionál účtovná firma, a súčasne
 2. zákazník využije aktuálnu zľavu až do výšky 30 %.

Akcia sa nevzťahuje na prenájom softvéru, predĺženie prenájmu, prenájom softvéru v Cloude, zakúpenie Balíka podpory k programu, kúpu služby HOTLINE plus a Doména, kúpy publikácií, školení, videoškolení a videobalíkov.

Výzva na prihlásenie sa do súťaže bude propagovaná formou online banera na sociálnych sieťach Facebook a Instagram v súlade s podmienkami Poskytovateľa týchto služieb a rovnako aj na webovej stránke Organizátora Súťaže. Výhru v súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní vyššie uvedené podmienky. Účastníci sú obmedzení na zapojenie sa do súťaže iba jedným prihlásením. V prípade, že Účastník splní podmienky Súťaže viackrát, do súťaže bude prihlásený iba raz. Účastník sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania siete Facebook, Instagram a stránky Organizátora.

 1. Výhry v Súťaži

Žrebovanie výhercov súťaže prebehne:

  •  18. 1. 2021

Do každého žrebovania sú zaradené všetky kontakty zákazníkov, ktorý splnia podmienky Súťaže. Prebehne 1 žrebovanie. V každom žrebovaní vylosujeme 50 výhercov. Spolu bude vyžrebovaných 50 výhercov, ktorí splnia podmienky uvedené v časti 2. Podmienky účasti v Súťaži a 4. Pravidlá súťaže.

Výhry:

 1. Poukážka MARTINUS – 40 € (21),
 2. Elektrobike – (1x),
 3. Vysávač – XIAOMI Mi Robot Vacuum Mop – (10x),
 4. Palivové karty SLOVNAFT – 100 € (10x),
 5. Kávovar Krups – (5x),
 6. Garmin Vivoactive 4s – (3x).

Výhercovia sa vyžrebujú náhodným výberom spomedzi všetkých Účastníkov, ktorí splnia podmienky Súťaže.

 1. Miesto, spôsob a lehota na prevzatie výhier

Výhercovia Súťaže budú o výhre v Súťaži informovaní telefonicky a prostredníctvom výsledkov Súťaže zverejnených na www.facebook.com/firma.kros/ a na www.kros.sk.

V prípade, že výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry odoprie, alebo pokiaľ nesplní Pravidlá, alebo sa s výhercom nepodarí Organizátorovi skontaktovať do 14 kalendárnych dní od vyžrebovania výhercov, tak výhra prepadne v prospech Organizátora.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v Súťaži je neprenosná, nemôže byť na základe žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Výhra nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vymáhateľná súdnou cestou. Organizátor nehradí Účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s prevzatím výhry.

 1. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. Výhra v Súťaži môže podliehať zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

 1. Ochrana osobných údajov

Organizátor ako prevádzkovateľ, t. j. spoločnosť KROS, a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, IČO: 31635903, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10564/L, spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade s Nariadením (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len “GDPR“) a so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Účastníka na nasledovné účely organizácie Súťaže

v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, zákaznícke číslo s cieľom zaslania a doručenia výhry Účastníkovi; na právnom základe oprávneného záujmu a zmluvy, ktorej dotknutá osoby vystupuje ako zmluvná strana.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – žrebovania o výhry v rámci súťaže, avšak maximálne po dobu 1 roka od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely vyhodnotenia, informovania účastníka o výhre a doručenia výhry účastníkovi v rámci Súťaže a informovania verejnosti o výhercovi.

Prevádzkovateľ Súťaže považuje prihlásenie sa do súťaže a akceptáciu Pravidiel za vznik právneho vzťahu medzi Účastníkom Súťaže a Organizátorom, ktorý je právnym základom na spracúvanie osobných údajov súťažiaceho na účely realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR.

Účastník Súťaže má právo:

– žiadať prístup k svojim osobným údajom (tzv. „právo prístupu“), t. j. Potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú ako aj prístup k osobným údajom Účastníka, ktoré sa spracúvajú ako aj právo na ďalšie informácie podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. a) až h zákona č. 18/2018 Z. z.

– žiadať o opravu spracúvaných osobných údajov (tzv. „právo na opravu“)

– žiadať vymazanie spracúvaných osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. (tzv. „právo na výmaz“)

– žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. (tzv. „právo na obmedzenie spracúvania“)

– namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ak sú spracúvané na základe oprávneného záujmu

– kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak súhlas udelil

– na prenosnosť osobných údajov, ak ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu

– podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR alebo inému orgánu ochrany osobných údajov podľa svojho bydliska;

– na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Tieto práva si môže Účastník uplatniť kedykoľvek e-mailovou žiadosťou adresovanou Organizátorovi Súťaže na adresu: kros@kros.sk alebo osobne alebo písomne u Organizátora súťaže. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov nájdete v Zásadách spracúvania osobných údajov zverejnených na webovom sídle KROS a.s.

 1. Záverečné ustanovenia

Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas s Pravidlami. Výhra nebude Účastníkovi odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.

Táto Súťaž nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook. Týmto Účastník potvrdzuje, že dáva informácie Organizátorovi Súťaže a nie spoločnosti Facebook.

Úplné a záväzné Pravidlá Súťaže sú dostupné na webovej stránke Organizátora www.kros.sk.

Pravidlá sa riadia právom Slovenskej republiky.

V Žiline, dňa 13. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROS
Copy link