Menu

Verzie programu ALFA plus

ALFA plus 12.40.00

Top novinky verzie 12.40.00

>

Prenájom programu po novom (od verzie 12.40)

Ak máte Alfu plus zakúpenú formou prenájmu, vaša zostava bude upravená a prevedená na novú zostavu podľa nového cenníka platného od 3.5.2021. Prevod zostavy prebehne automaticky po nainštalovaní novej verzie.

>

Aktualizácia eKasy EFox (od verzie 12.30)

Aktualizovali sme komunikáciu medzi Alfou plus a tlačiarňou eKasa EFox.

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 12.20)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať elektronicky.

>

Daňový bonus na deti – Lex korona (od verzie 12.20)

Aby ste počas obdobia pandémie nestratili nárok na daňový bonus, zapracovali sme do daňových priznaní FO 2020 úpravu výpočtu pre vznik nároku na daňový bonus podľa zákona Lex korona.

Ostatné novinky verzie 12.40.00

  • Ak máte Alfu plus zakúpenú formou prenájmu, vaša zostava bude upravená a prevedená na novú zostavu podľa nového cenníka platného od 3.5.2021. Prevod zostavy prebehne automaticky po nainštalovaní novej verzie.
  • Z dôvodu zlúčenia bánk OTP a ČSOB sme zapracovali nové tlačivo prevodného príkazu.

Archívne verzie programu

ALFA plus 8.20.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 8.20.00V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2016. Daňové priznanie typ B môžete vyexportovať a podať elektronicky.Ak neviete, ako program vypočítal sumy v...

ALFA plus 8.10.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 8.10.00V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2016.Ak neviete, ako program vypočítal sumy v jednotlivých riadkoch účtovnej závierky (pôvodne výkaz o príjmoch a...

ALFA plus 8.00.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 8.00.00Ak neviete, ako program vypočítal sumy v jednotlivých riadkoch účtovnej závierky (pôvodne výkaz o príjmoch a výdavkoch/majetku a záväzkoch), pozrite si prehľadné zostavy Doklady príjmov a výdavkov a Doklady majetku a...

ALFA plus 7.52.00

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 7.52.00 Pri pridávaní partnerov z registra firiem za určitých okolností dochádzalo k predčasnému ukončeniu práce s programom. Uvedenú chybu sme opravili. Opravili sme chybu pri prechode do nového roka, keď sa nezobrazovali vzorové...

ALFA plus 7.51.00

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 7.51.00 Vo faktúre pri výbere partnera z číselníka, program za určitých okolností nastavil nesprávne mesto. Uvedenú chybu sme opravili. Opravili sme chybu, ktorá vznikala za špecifických okolností pri zadávaní partnera. Stiahnuť...

ALFA plus 7.50.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 7.50.00Vďaka registru firiem budete údaje o partneroch vypĺňať rýchlejšie a bez preklepov. Z registra firiem získate nielen adresu a identifikačné údaje, ale aj informáciu o tom, či je partner platiteľ alebo neplatiteľ DPH.Odteraz...

ALFA plus 7.40.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 7.40.00Od 1.4. 2016 platí legislatívna zmena v kontrolnom výkaze DPH. Pôvodný oddiel B.3. sa rozdelil na oddiel B.3.1. a B.3.2. Údaje do oddielu B.3.1. alebo B.3.2. sa doťahujú podľa výšky celkovej sumy odpočítanej dane.Od 01.02.2016...

ALFA plus 7.31.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 7.31.00Od 1.4. 2016 platí legislatívna zmena v kontrolnom výkaze DPH. Pôvodný oddiel B.3. sa rozdelil na oddiel B.3.1. a B.3.2. Údaje do oddielu B.3.1. alebo B.3.2. sa doťahujú podľa výšky celkovej sumy odpočítanej dane.Od 01.02.2016...

ALFA plus 7.30.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 7.30.00Od 1.4. 2016 platí legislatívna zmena v kontrolnom výkaze DPH. Pôvodný oddiel B.3. sa rozdelil na oddiel B.3.1. a B.3.2. Údaje do oddielu B.3.1. alebo B.3.2. sa doťahujú podľa výšky celkovej sumy odpočítanej dane.Od 01.02.2016...

ALFA plus 7.20.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 7.20.00V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2015. Daňové priznanie typ B môžete vyexportovať a podať elektronicky.Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej...

KROS
Copy link