Menu

Verzie programu ALFA plus

ALFA plus 12.30.00

Top novinky verzie 12.30.00

>

Aktualizácia eKasy EFox (od verzie 12.30)

Aktualizovali sme komunikáciu medzi Alfou plus a tlačiarňou eKasa EFox.

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 12.20)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať elektronicky.

>

Daňový bonus na deti – Lex korona (od verzie 12.20)

Aby ste počas obdobia pandémie nestratili nárok na daňový bonus, zapracovali sme do daňových priznaní FO 2020 úpravu výpočtu pre vznik nároku na daňový bonus podľa zákona Lex korona.

>

Tlač a export daňového priznania z motorových vozidiel (od verzie 12.10)

Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.

Ostatné novinky verzie 12.30.00

  • Aktualizovali sme komunikáciu medzi Alfou plus a tlačiarňou eKasa EFox.
  • V rekapitulácii DPH sme upravili dopĺňanie súm do riadkov 28 a 29 pre dobropisy a ťarchopisy z minulých účtovných období.
  • V DPFO typ B sme pre rok 2020 upravili dopĺňanie výdavku z výkonu osobnej asistencie do prílohy č. 3. Odteraz sa výdavky z výkonu osobnej asistencie do prílohy neprenášajú.
  • Opravili sme načítanie Oznámenia o predĺžení lehoty DPFO do aplikácie eDANE, keď sa použilo tlačivo s nesprávnym kódom dokumentu.

Archívne verzie programu

ALFA plus 7.10.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 7.10.00V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2015. Daňové priznanie typ B môžete vyexportovať a podať elektronicky.Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej...

ALFA plus 7.00.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 7.00.00Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa s platnosťou od 01.01.2016 zavádza osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby. Malí a strední podnikatelia budú môcť platiť DPH len z tých faktúr, ktoré od...

ALFA plus 6.60.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 6.60.00Aktualizovali sme tlačivo daňového priznania k dani z MV, v ktorom je zapracovaný automatický výpočet dane na základe dátumu prvej evidencie vozidla. Výšku dane si môžete skontrolovať v prehľadnom postupe výpočtu dane.Zákonom...

ALFA plus 6.50.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 6.50.00Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, došlo od 01.01.2015 k zmene v odpisovaní hmotného majetku. Uvedené legislatívne zmeny sme zapracovali do...

ALFA plus 6.20.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 6.20.00Od novej verzie máte možnosť exportovať a podať DPFO typ B elektronicky.V programe boli zapracované Daňové priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a B platné pre rok 2014.V súvislosti so zmenou legislatívy sme...

ALFA plus 6.10.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 6.10.00V programe boli zapracované Daňové priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a B platné pre rok 2014.V súvislosti so zmenou legislatívy sme zapracovali Účtovnú závierku, ktorá nahradila pôvodné výkazy o príjmoch a...

ALFA plus 6.00.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 6.00.00V súvislosti so zmenou legislatívy sme zapracovali Účtovnú závierku, ktorá nahradila pôvodné výkazy o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch. Účtovnú závierku môžete vytlačiť alebo elektronicky odoslať.Účtovanie 80 %...

ALFA plus 5.70.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 5.70.00Do programu sme dopracovali dodatočný kontrolný výkaz DPH, aby ste splnili svoju povinnosť na odovzdanie kontrolného výkazu aj po uplynutí lehoty na jeho podanie.Aby ste nemuseli ručne zaúčtovať faktúry, ktoré ste vytvorili v...

ALFA plus 5.60.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 5.60.00Do programu sme dopracovali dodatočný kontrolný výkaz DPH, aby ste splnili svoju povinnosť na odovzdanie kontrolného výkazu aj po uplynutí lehoty na jeho podanie.Aby ste nemuseli ručne zaúčtovať faktúry, ktoré ste vytvorili v...

ALFA plus 5.52.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 5.52.00Do programu sme dopracovali dodatočný kontrolný výkaz DPH, aby ste splnili svoju povinnosť na odovzdanie kontrolného výkazu aj po uplynutí lehoty na jeho podanie.Aby ste nemuseli ručne zaúčtovať faktúry, ktoré ste vytvorili v...

KROS
Copy link