Menu

Verzie programu ALFA plus

ALFA plus 12.10.00

Top novinky verzie 12.10.00

>

Tlač a export daňového priznania z motorových vozidiel (od verzie 12.10)

Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.

>

Nové výkazy k DPH (od verzie 12.10)

Zapracovali sme nové Daňové priznanie k DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz DPH platné od roku 2021. Výkazy je možné vytlačiť, vyexportovať a sú pripravené na elektronické podanie.

>

Riadky DPH od roku 2021 (od verzie 12.00)

Od tejto verzie môžete na dokladoch používať nové riadky DPH, ktoré budú vstupovať do výkazov k DPH za rok 2021.

>

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (od verzie 12.00)

Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom nájdete najmä zmeny v úprave ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách, ako aj pri niektorých typoch úžitkových vozidiel.

Ostatné novinky verzie 12.10.00

  • Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.
  • Zapracovali sme nové Daňové priznanie k DPH, Kontrolný výkaz DPH a Súhrnný výkaz DPH platné od roku 2021. Výkazy je možné vytlačiť, vyexportovať a sú pripravené na elektronické podanie.
  • Vo faktúrach, pohľadávkach a záväzkoch sme upravili typy dokladov tak, aby sumy automaticky vstupovali do správnych riadkov daňového priznania DPH a oddielu KV DPH.
  • Do faktúr sme doplnili novú tlačovú zostavu Opravný doklad k nevymožiteľnej pohľadávke, ktorú využijete pri oprave základu dane podľa § 25a zákona o DPH. Tento doklad vstupuje do Daňového priznania k DPH a do Kontrolného výkazu DPH.
  • V Daňovej a odvodovej kalkulačke už nemusíte 15% sadzbu dane z príjmov zadávať ručne, vypočítame ju za vás na základe príjmov. Zároveň sme upravili zaokrúhľovanie výpočtov podľa zákona o dani z príjmov.
  • V novej verzii vám od roku 2020 automaticky prepočítame odpisový plán majetku v súlade s legislatívnou zmenou týkajúcou sa zaokrúhľovania výpočtu odpisov.

Archívne verzie programu

ALFA plus 4.10.00

Stiahnuť verziuNovinky verzie 4.10.00 V programe bolo dopracované tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty DPFO. Tlačivo sa odovzdáva na Daňový úrad v prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb podľa § 49 ods. 3. V predbežnom...

ALFA plus 4.01.00

Stiahnuť verziuNovinky verzie 4.01.00 V programe bola opravená chyba, ktorá za určitých okolností pri hromadnej tlači dokladov spôsobovala mrznutie programu. V programe bolo nahradené tlačivo "Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel". Nové...

ALFA plus 4.00.00

Stiahnuť verziuNovinky verzie 4.00.00 V menu Obchod - Faktúry do zoznamu faktúr pribudla možnosť tlačiť dodací list priamo z faktúry. Do predbežného výpočtu dane z príjmov boli dopracované polia pre zadanie mena, priezviska a rodného čísla manželky a detí. V programe...

ALFA plus 3.61.00

Stiahnuť verziuNovinky verzie 3.61.00 Do programu bolo zapracované upozornenie, že valutové pokladnice oceňované spôsobom FIFO, alebo váženým aritmetickým priemerom nebudú od nového roka podporované. V programe bola opravená chyba, kedy sa v cestovných príkazoch pri...

ALFA plus 3.60.00

Stiahnuť verziuNovinky verzie 3.60.00 Do programu bola zapracovaná tlačová zostava pre prevodný príkaz Prima banky, ktorá nahrádza pôvodnú zostavu banky Dexia. V programe bola opravená chyba, ktorá vznikala pri hromadnom označovaní skladových kariet. Hromadné...

ALFA plus 3.52.00

Stiahnuť verziuNovinky verzie 3.52.00 V programe bola opravená chyba, kedy sa pri úhrade dokladu nepreniesli do peňažného denníka údaje z uhrádzaného dokladu. Bol optimalizovaný prenos položiek do ECR v prípade exportu duplicitných PLU, kedy kontrola na duplicitu...

ALFA plus 3.51.00

Stiahnuť verziuNovinky verzie 3.51.00 V programe bolo upravené uhrádzanie dokladov u neplatiteľa DPH, ak pôvodné doklady boli vyhotovené v období, keď bol platiteľom DPH (s rozpisom na základ a DPH). Pri úhrade v neplatiteľskom období sa úhrada zaúčtuje v sadzbe...

KROS
Copy link