KROS logo
Nová verzia 9.10 ALFA plus


Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2017

Aktualizujte si svoj program na novú verziu 9.10, v ktorej nájdete:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Daň z príjmov za rok 2017 vypočítate opäť na novom tlačive. Daňové priznanie k dani z príjmov typ B obsahuje viaceré novinky. Napríklad paušálne výdavky 60%, zmeny v nezdaniteľných sumách alebo nové prílohy.

Daňové priznanie typ A sa nezmenilo a po novom tento typ priznania vyhotovíte len v zostave MAXI alebo v programe TAXA.

 

Tlačivo daňového priznania k DPH od 1. 1. 2018

DPH za január 2018 budete podávať na novom tlačive. Zmeny nastali na 1. strane, kde bola doplnená nová osoba, ktorá daňové priznanie podáva a zmeny sú aj v kontaktných údajoch daňovníka.

 

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Odklad daňového priznania musíte oznámiť správcovi dane už na novom, predpísanom tlačive "Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania".

 

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete priamo z programu cez voľbu Program/Aktualizácia.
Ak nemáte platný Balík podpory, môžete si ho obnoviť v Zóne pre klienta.

Objednať malé

 
Gabriela Trpišová


Gabriela Trpišová
vedúca odd. podpory programu ALFA plus

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 51
e-mail:
internet: www.kros.sk


Prehľad dôležitých legislatívnych zmien a desiatky tipov na vyplnenie daňového priznania nájdete v publikácii Daňové priznanie FO 2017 s praktickými príkladmi.