KROS logo
Novinky ALFA plus 01/2016 ALFA plus


Nová verzia 7.00

Vážený používateľ programu ALFA plus,

informujeme Vás o vydaní novej verzie 7.00, v ktorej sú zapracované viaceré legislatívne zmeny a množstvo nových funkcií.

Novinky verzie 7.00

 • Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa s platnosťou od 01.01.2016 zavádza osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby. Malí a strední podnikatelia sa môžu rozhodnúť, či DPH zaplatia hneď pri vystavení faktúry alebo až keď im ju odberateľ uhradí. Zmenu v spôsobe uplatňovania DPH sme zapracovali do programu.
 • S účinnosťou od 01.01.2015 si daňovník môže výdavky súvisiace s majetkom uplatniť buď vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % alebo v preukázateľnej výške. Zapnutím nastavenia "Majetok využívaný aj na osobnú potrebu" na karte dlhodobého majetku a zadaním príslušného percenta sa daňový odpis uplatní v daňových výdavkoch v príslušnej skrátenej výške.
 • Od 01.01.2015 platí obmedzenie zahrňovania odpisov z osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000,- EUR a viac do základu dane. Vozidlo musí mať zapnuté nastavenie "Limitovaná vstupná cena os. automobilu". Podľa uvedeného nastavenia sa vykoná v daňovom priznaní k dani z príjmov FO úprava základu dane.
 • Novela zákona o dani z príjmov priniesla od 01.01.2015 zmenu vo výpočte daňových odpisov v roku predaja majetku. Pre vybrané druhy majetku sme upravili výpočet odpisov.
 • Od novej verzie máte možnosť podať Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel elektronicky. Za zdaňovacie obdobie roku 2015 sa podáva jedno daňové priznanie podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.
 • Informácie o dôležitých legislatívnych zmenách, novinkách v programe a účtovných tipoch budú dostupnejšie vďaka zapracovaniu krátkych správ "Info KROS" priamo do programu.
 • Zosúčtovanie základnej náhrady a náhrady za PHL pri vlastnom vozidle zabezpečí spoľahlivý výsledok a jednoduché zaúčtovanie do peňažného denníka.
 • Filter Riadok DPFO v peňažnom denníku umožňuje filtrovať doklady podľa toho, do ktorého riadku DPFO smerujú. Jednoducho si tak skontrolujete sumy v daňovom priznaní.
 • Upravili sme vzhľad programu pri nastavení iného ako štandardného DPI obrazovky.
 • Zoznam všetkých noviniek.

 

Videobalík MINI + publikácia zadarmo!

K piatim videoškoleniam získate zadarmo publikáciu Daňové priznanie 2015 (v hodnote 16,50 s DPH).

V publikácii sú uvedené najdôležitejšie znenia Zákona o dani z príjmov, ktoré sú doplnené o aktuálne zmeny, komentáre a upozornenia. Publikácia tiež obsahuje množstvo názorných príkladov a postupov vypĺňania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a typ A.

Vo videoškoleniach sa dozviete dôležité informácie o uzávierke roka a daňovom priznaní k dani z príjmov FO za rok 2015, legislatívnych zmenách pri daňových výdavkoch a majetku, o zmenách v uplatňovaní DPH od januára 2016, o používaní automobilu na podnikanie, cestových príkazoch, DPMV a získate informácie o vystavení rôznych typov faktúr a o vedení skladu.

Objednať small

Ako získate novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky, alebo cez program ALFA plus, v menu Program / Aktualizácia.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, odporúčame Vám uhradiť preddavkovú faktúru na obnovenie Balíka podpory v Zóne pre klienta. Po úhrade budete mať ihneď k dispozícii aktuálnu licenciu programu.

stiahnuť

 

Zóna pre klienta
Gabriela Trpišová


Gabriela Trpišová
vedúci odd. podpory programu ALFA plus

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina


Kontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 51
e-mail:
internet: www.kros.sk

TIP: Získajte praktické videoškolenia a k nim publikáciu zadarmo