KROS logo
Novinky ALFA plus 09/2016 ALFA plus


Nová verzia 7.50

Vážený používateľ,

informujeme Vás, že od dnešného dňa je dostupná nová verzia 7.50 programu ALFA plus. Nájdete v nej zaujímavé novinky, ktoré Vám uľahčia účtovanie.

Novinky verzie:

Import bankových výpisov

Odteraz bankový výpis zaúčtujete rýchlejšie a bez chýb. Program automaticky spáruje položky bankového výpisu s neuhradenými pohľadávkami, záväzkami a zaúčtuje kreditný úrok a bankové poplatky.

Automatické dopĺňanie partnerov

Vďaka registru firiem budete údaje o partneroch vypĺňať rýchlejšie a bez preklepov. Z registra firiem získate nielen adresu a identifikačné údaje, ale aj informáciu o tom, či je partner platiteľ alebo neplatiteľ DPH.

Nové filtre v pohľadávkach a záväzkoch

Pomocou upravených filtrov jednoduchšie nájdete pohľadávku alebo záväzok. Filtre sú prehľadné a umožnia Vám rýchlo nájsť konkrétny doklad podľa zvolených kritérií.

Ako získať novú verziu?

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky, alebo cez program ALFA plus, v menu Program / Aktualizácia. 

Ak nemáte platný Balík podpory, uhraďte preddavkovú faktúru na obnovenie Balíka podpory. Úhradu Vám odporúčame realizovať v Zóne pre klienta.

Zóna pre klienta

Elektronická publikácia so zľavou 30%

Postupy a príklady účtovania v programe ALFA plus

Príručka Vám poradí, ako správne nastaviť program, aby Vaša práca s ním bola rýchla a efektívna. Poskytne Vám konkrétne postupy na účtovanie preddavkov, vzájomných zápočtov, platby kartou, poistnej udalosti a ďalších účtovných prípadov. Dozviete sa, čo je dôležité dodržať pri fakturovaní do zahraničia a ako evidovať došlé faktúry zo štátov EÚ. Novinkou sú príklady na vystavenie faktúry za stavebné práce, kde je prenos daňovej povinnosti na príjemcu.

Akciová cena elektronickej publikácie je 21 € s DPH (bežná cena je 30 € s DPH).
Gabriela Trpišová


Gabriela Trpišová
vedúca odd. podpory programu ALFA plus

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 51
e-mail:
internet: www.kros.sk


Získajte elektronickú publikáciu Postupy a príklady účtovania v programe ALFA plus so zľavou 30%