KROS logo
Novinky ALFA plus 11/2016 ALFA plus


Stavebné práce a DPH

Vážený používateľ programu ALFA plus,

 

účtovanie DPH v stavebníctve má od januára 2016 svoje pravidlá.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty zaviedla prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní stavebných prác. Inými slovami, poskytovateľ stavebných prác vystaví faktúru bez DPH a daňovú povinnosť prenesie na príjemcu stavebných prác, ktorý daň prizná a súčasne si uplatní odpočítanie dane.

Podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti sú:

  • poskytovateľ aj príjemca stavebných prác sú platitelia DPH v tuzemsku,
  • miesto dodania je na území SR,
  • predmetom dodania sú zákonom stanovené stavebné práce a tovary.

 

Keďže otázok k účtovaniu stavebných prác je v období spracovania daňových priznaní k DPH čoraz viac, pripravili sme pre Vás postupy, ktoré Vám pomôžu pri vystavení a zaevidovaní faktúr.

 

Elektronická publikácia so zľavou 30%

Postupy a príklady účtovania v programe ALFA plus

Príručka Vám poradí, ako správne nastaviť program, aby Vaša práca s ním bola rýchla a efektívna. Poskytne Vám konkrétne postupy na účtovanie preddavkov, vzájomných zápočtov, platby kartou, poistnej udalosti a ďalších účtovných prípadov. Dozviete sa, čo je dôležité dodržať pri fakturovaní do zahraničia a ako evidovať došlé faktúry zo štátov EÚ. Novinkou sú príklady na vystavenie faktúry za stavebné práce, kde je prenos daňovej povinnosti na príjemcu.

Akciová cena elektronickej publikácie je 21 € s DPH (bežná cena je 30 € s DPH).
Gabriela Trpišová


Gabriela Trpišová
vedúca odd. podpory programu ALFA plus

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 51
e-mail:
internet: www.kros.sk