KROS logo
Novinky ALFA plus 12/2015 ALFA plus


Pripravujeme pre Vás novú verziu 7.00

Vážený používateľ programu ALFA plus,

v januári 2016 opäť vstúpia do platnosti viaceré legislatívne novinky. Aktualizujte si program a vďaka množstvu nových funkcií a vylepšení všetky zmeny hravo zvládnete. 

Čo bude nové vo verzii?

Zmeny v odpisovaní dlhodobého majetku

V roku 2015 ste povinný vykonať zmeny v evidencií dlhodobého majetku.

Novelizovaný zákon o Dani z príjmov priniesol niekoľko podstatných zmien -  zvýšil sa počet odpisových skupín zo štyroch na šesť a zmenili sa aj doby odpisovania. Zrýchlenú metódu odpisovania môžete použiť len pri odpisovej skupine dva a tri. V súvislosti s uvedenými zmenami je aktualizovaný aj číselník KP.

Ďalšie zmeny pri dlhodobom majetku:

  • Pri osobnom automobile so vstupnou cenou 48 000 eur a viac je limitované uplatnenie odpisu. 
  • Odpisy majetku, ktorý je využívaný na osobnú potrebu, je možné zahrnúť do základu dane len v obmedzenej výške.
  • Ruší sa lízingová metóda odpisovania.
  • Pri predaji vybraných druhov majetku je obmedzené zahrnutie zostatkovej ceny do daňových výdavkov.

Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby

Novela zákona o DPH prináša od 1. januára 2016 dôležitú zmenu v spôsobe uplatňovania DPH. Od nového roka sa môžete rozhodnúť, či DPH zaplatíte hneď pri vystavení faktúry alebo až keď Vám ju odberateľ uhradí. Rovnaký spôsob budete uplatňovať aj pri odpočítaní dane, ktoré vznikne dňom, kedy zaplatíte faktúru Vášmu dodávateľovi. Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy upresňuje § 68d zákona o DPH.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Odovzdajte daňové priznanie na novom tlačive. Hlavnou zmenou je zjednotenie ročnej sadzby dane pre celé územie SR a výpočet dane na základe dátumu prvej evidencie vozidla. Pre elektronické podanie je prístupný export do XML.

Ďalšie novinky:

  • Zosúčtovanie základnej náhrady a náhrady za PHL pri vlastnom vozidle
  • Nový filter "Riadok DPFO" v peňažnom denníku
  • Nastavenie správnych riadkov DPH pri oprave dokladov
  • Infosprávy - aktuálne informácie o novinkách v legislatíve, v programe, účtovné tipy, akcie 

Videobalík MINI + publikácia zadarmo!

K piatim videoškoleniam získate zadarmo publikáciu Daňové priznanie 2015 (v hodnote 16,50 s DPH).

V publikácii sú uvedené najdôležitejšie znenia zákona o Dani z príjmov, ktoré sú doplnené o aktuálne zmeny, komentáre a upozornenia. Publikácia tiež obsahuje množstvo názorných príkladov a postupov vypĺňania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a typ A.

Vo videoškoleniach sa dozviete dôležité informácie o uzávierke roka a daňovom priznaní k dani z príjmov FO za rok 2015, legislatívnych zmenách pri daňových výdavkoch a majetku, o zmenách v uplatňovaní DPH od januára 2016, o používaní automobilu na podnikanie, cestových príkazoch, DPMV. Tiež získate informácie o vystavení rôznych typov faktúr a o vedení skladu.

Ako využiť ponuku?

Dňa 7. 12. 2015 sme Vám poslali preddavkovú faktúru, ktorú najrýchlejšie uhradíte v Zóne pre klienta.

Zóna pre klienta

Videoškolenia s publikáciou Daňové priznanie 2015 si môžete objednať prostredníctvom objednávkového formulára.

Upozornenie: publikáciu Vám zašleme po zapracovaní novej legislatívy v priebehu januára 2016.

objednat-stredne
Gabriela Trpišová


Gabriela Trpišová
vedúci odd. podpory programu ALFA plus

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina


Kontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 51
e-mail:
internet: www.kros.sk

Získajte praktické videoškolenia a k nim publikáciu zadarmo