KROS logo
Novinky ALFA plus ALFA plus


Na zaplatenie dane z motorových vozidiel zostávajú 2 týždne

Používate auto na podnikanie? Do 31. 1. 2017 musíte podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň za auto aj zaplatiť.

Kedy vzniká daňová povinnosť?

Vznik daňovej povinnosti nastáva vždy v prvý deň v mesiaci, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane  t. j. došlo k použitiu vozidla evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie.

Čo je dôležité pre výpočet cestnej dane?

Pre výpočet cestnej dane je dôležitý základ dane a dátum prvej evidencie vozidla.

  • Základom dane pri osobných vozidlách kategórie L a M1 je zdvihový objem valcov motora v cm3.
  • Pri úžitkových vozidlách a autobusoch kategórie M2, M3, N1 - N3 a O1 - O4 je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu.
  • V prípade elektromobilov kategórií L, M a N je základom dane výkon motora v kW.
  • Dátum prvej evidencie vozidla je dátum, kedy bolo vozidlu pridelené prvýkrát evidenčné číslo, či už v SR alebo v inom štáte.
 
Všetky užitočné informácie o daňovom priznaní motorových vozidiel za rok 2016 nájdete na našom blogu.

Pomôžeme Vám: Videoškolenie s praktickým sprievodcom v PDF

Mám záujem malé
Gabriela Trpišová


Gabriela Trpišová
vedúca odd. podpory programu ALFA plus

KROS a.s.,
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 51
e-mail:
internet: www.kros.sk