KROS logo
Rozhodnite o nových vylepšeniach ALFA plus


Vyjadrite svoj názor

Vážený zákazník,

ponúkame Vám možnosť ovplyvniť, aké novinky a vylepšenia budú zapracované do programu Alfa plus v roku 2017.

Na základe Vašich námetov bolo do programu zapracovaných už viacero vylepšení, napr. import bankových výpisov, automatické dopĺňanie partnerov a ďalšie funkcie.

Využite šancu a rozhodnite, ktoré funkcie sú pre Vás užitočné. Tie s najlepším hodnotením doplníme do plánov verzií na nasledujúci rok.

Dotazník pre nové funkcie a vylepšenia vyplňte a odošlite do 25.11.2016.

 

 vyplniť dotazník

                                           

Ďakujeme, že ste nám venovali svoj čas.
Erika Dingová


Erika Dingová
konzultantka programu ALFA plus

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 51
e-mail:
web: www.kros.sk