Menu

BLOG

HYPO 4.51

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 4.51 Opravené zadávanie mocnín a odmocním tak, že program dáva pri výpočte prednosť mocninám a odmocninám...

HYPO 4.52

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 4.52 Pri zadávaní východiskovej hodnoty (kombinovaná metóda ) bola prenášaná nepresná východisková hodnota...

HYPO 4.50

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 18.00 Výpočet výnosovej hodnoty pozemkov. Výpočet vecných bremien bez dane z príjmu. Možnosť vybrať v závere...

HYPO 4.20

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 18.00 Zmenené číslovanie hlavných kapitol s doplnenými úvodnými textami. Je potrebné ich vybrať cez políčko...

HYPO 4.11

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 4.11 Možnosť vypočítať ľubovoľnú mocninu alebo odmocninu. Drobné úpravy v programe redukujúce vznik...
KROS
O nás
Blog
Kontakty