Menu

BLOG

MEMO 3.50

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 3.50 Automatická registrácia programu MEMO cez internet. Už nebudete potrebovať hardvérový kľúč ani kód na...

MEMO 3.10

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 3.10 Pri tvorbe vyúčtovania bola doplnená možnosť vytvoriť kópiu z položky Odmena dohodou. Vo vyúčtovaní...

MEMO 3.00

Ostatné novinky verzie 3.00 Nová sadzba DPH od 1. 1. 2011 Hľadáte vzory dokumentov pre komunikáciu so súdmi a inými orgánmi verejnej moci? Nájdete...

MEMO 2.90

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 2.90 Zmenený názov v číselníku bánk z Ľudová banka, a.s. na aktuálny názov Volksbank Slovensko a.s. V...

MEMO 2.80

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 2.80 Zapracovaná nová vyhláška MS SR č. 524/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. v...
KROS