Menu

BLOG

OLYMP 13.21

Stiahnuť verziuStiahnuť upgrade Novinky verzie 13.21 Opravená chyba pri generovaní ročného zúčtovania dane za rok 2012, kde program uviedol...

OLYMP 13.20

Stiahnuť verziuStiahnuť upgrade Novinky verzie 13.20 Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2012. Aktualizované tlačivo Hlásenia o...

OLYMP 13.11

Stiahnuť verziuStiahnuť upgrade Novinky verzie 13.11 Opravený export Výkazu poistného a príspevkov do SP. Elektronický výkaz za december 2012 s...

OLYMP 13.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgrade Novinky verzie 13.10 Zapracovaný výpočet odvodov na sociálne poistenie pre zamestnancov pracujúcich na dohodu o...

OLYMP 13.00

Stiahnuť verziu Novinky verzie 13.00 Od 1.1.2013 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 311,32 €/mes. Od 1.1.2013 sa...
KROS
O nás
Blog
Kontakty