Februárové novinky: Číslovanie dokladov, hromadné mazanie položiek cenníka a prílohy k výdavkom

Februárová verzia iKROSU prináša niekoľko noviniek, o ktoré bol najväčší záujem.

Číslovanie dokladov

Mnohí z vás si želali možnosť resetovať číslovanie dokladov pri zmene dátumu. A pretože sa snažíme zapracovať vaše dobré nápady, aj tento dostal sa na realizáciu a už teraz toto nastavenie nájdete vo vašom iKROS účte.

Dobré je vedieť, že východzie nastavenie je resetovanie čísla pri zmene roka – teda vždy od januára. Ak si toto nastavenie chcete zmeniť, možete tak urobiť cez Nastavenia – Číslovanie dokladov a po rozbalení konkrétneho číselného radu zmeniť výber Reset čísla pri zmene “roka” na “dátumovej časti formátu”.

Upozornenie: Zmenu spôsobu číslovania dokladov v priebehu účtovného roka najprv skonzultujte s vašou účtovníčkou.

Hromadné mazanie položiek Cenníka a Miniskladu

Ak máte prepojený váš iKROS účet s účtovnými programami ALFA plus alebo OMEGA, pravdepodobne viete, že skladové karty a služby z týchto programov, môžete mať vo svojom iKROS účte. V niektorých prípadoch (napr. hromadné precenenie) je vhodné mať v iKROSe čistý Cenník a nanovo preniesť zmenené skladové karty z účtovného programu.

Doteraz ste mohli položky z Cenníka mazať iba po jednej. Pri stovkách položiek je to namáhavá, dlhá a nudná práca. Pre ušetrenie času sme preto pre Vás zapracovali možnosť vymazať obsah celého Cenníka.

Funkciu na vymazanie všetkých položiek Cenníka nájdete cez Nastavenia – Cenník a Minisklad – Vymazanie všetkých položiek.

Prílohy k výdavkom

Už nestratíte žiadnu došlú faktúru, či bloček. Stačí ich nahrať v evidencii Výdavky. Všetky doklady budete mať bezpečne uložené vo vašom Google Drive účte v adresári iKROS.

Prílohu k výdavku pridáte klikom na zelené tlačidlo kancelárskej spinky v pravej dolnej časti.

Ak má váš displej nižšie rozlíšenie, panel s prílohami zobrazíte klikom na sivú ikonu kancelárskej spinky:

Pri pridaní prvej prílohy vás iKROS vyzve na prepojenie Google Drive účtu. Prepojiť Google Drive účet je jednoduché, stačí postupovať podľa pokynov systému.

Ak chcete zmeniť Google Drive účet, na ktorý ukladáte prílohy k výdavkom, môžete tak spraviť v cez Nastavenia – Prepojenie s úložiskom odpojením pôvodného účtu a pripojením nového.

Hlavný bankový účet

Téme zmien v nastaveniach bankových účtov sa venuje samostatný článok. Odporúčame vám si ho prečítať.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
            
KROS
Copy link