GARANCIA – fakturácia v iKROS navždy ZADARMO

Online fakturáciu iKROS za prvého polroka začalo využívať viac ako 5 000 používateľov a pribúdajú stále ďalší. S rastúcim počtom používateľov vzrástol aj počet otázok typu „Dokedy iKROS zostane zadarmo?”.

Preto sa vedenie spoločnosti KROS a.s. rozhodlo pre verejnú garanciu

FAKTURÁCIA V iKROS BUDE NAVŽDY ZADARMO!!!

Túto garanciu sme premietli aj do nových obchodných podmienok. Každý súčasný aj budúci používateľ si teda môže byť istý tým, že v iKROSe bude bez akejkoľvek odplaty k dispozícii:

  • Evidencia faktúr – vystavenie faktúr podľa platnej legislatívy, ich úprava, vytvorenie kópie, tlač, export do PDF, poslanie e-mailom, použitie loga firmy, pečiatky, QR kódu,
  • Evidencia zálohových faktúr – vystavenie zálohových faktúr podľa platnej legislatívy, ich úprava, vytvorenie kópie, tlač, export do PDF, poslanie e-mailom, použitie loga firmy, pečiatky, QR kódu,
  • Evidencia partnerov – vytvorenie nového partnera a uchovanie jeho fakturačných údajov.

Služba iKROS bude postupne dopĺňaná o ďalšie funkcie a moduly, z ktorých niektoré budú spoplatnené. Podstata služby iKROS – online fakturácia zadarmo – však zostane nedotknutá počas celej doby jej prevádzky.

Presvedčte sa sami, že tuto garanciu stále dodržujeme.

 
Vytvoriť účet


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link