Nie je cena ako cena. KUFIO šlo s kožou na trh

Pýtate sa, za čo platíte svojej účtovníčke? Veď to predsa nie je žiadna veda. Jednoducho jej donesiete doklady, ona ich len nahodí do programu, a ten to už v podstate zaúčtuje sám. Jednoduché. Má dať, dal. Hotovo. Takto sa na to pozerá mnoho majiteľov firiem. Dovoľte mi vyviesť vás z omylu. Také jednoduché to nebude…

Na súčasnom trhu sa ceny za účtovné služby pohybujú v rôznych rozpätiach. Niekto si účtuje sumu za zaúčtovaný doklad, či položku, iné firmy naopak účtujú paušál.

Čo však tento paušál zahŕňa a za čo skutočne platíte?

V prípade účtovných služieb KUFIO platíte v rámci paušálu vopred dohodnutú sumu, ktorá sa vám fakturuje každý mesiac. Táto dohodnutá suma sa odvíja od výšky balíka, do ktorého na základe vášho počtu dokladov, prípadne miezd patríte.

Áno, čítate správne. Táto suma sa vám fakturuje každý mesiac. Zmena môže nastať len v prípade, ak prekročíte počet dokladov a začnete v niektorom z mesiacov spadať do vyššieho balíka. Aj vtedy máme pre vás riešenie. Poskytneme vám individuálnu zľavu, resp. cenu balíka. Veď občas treba vybočiť aj zo zabehnutej rutiny.

Nechajte spracovanie účtovníctva na KUFIO

Aby sme v tom mali jasno, neplatíte nič viac, ani nič menej za:

 • kontrolu a spracovanie dokladov,
 • účtovanie dokladov,
 • zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného alebo súhrnného výkazu,
 • zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO vrátane účtovnej závierky,
 • zostavenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel,
 • podania na finančnej správe, Sociálnej a zdravotných poisťovniach,
 • evidenciu personálnych údajov a výpočet mzdy,
 • podanie mesačných výkazov na FS, SP a ZP,
 • ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov,
 • poradenstvo k účtovníctvu a mzdám,
 • asistenciu pri kontrolách na FS, SP alebo ZP.

Zdanie môže klamať…

Zdá sa vám, že konkurencia, ktorá účtuje jednotkové ceny, je lacnejšia? Zdanie môže na prvý pohľad klamať. Skúste si spočítať, koľko reálne zaplatíte za mzdu zamestnanca, ak si vaša účtovníčka účtuje za prvotné zadanie zamestnanca, jeho registráciu/odhlásenie, spracovanie mzdy, či vykonanie ročného zúčtovania. Možno zistíte, že neplatíte X €, ale XY €.

To isté platí pri účtovníctve. Platíte samostatne za spracovanie a podanie daňového priznania k DPH?  Za súhrnný výkaz, či daňové priznanie k dani z príjmov? V tomto prípade jednotkové ceny predstavujú neistotu v platení za účtovné služby.

V prípade paušálu platíte stále rovnako. Bez ohľadu na zmeny týkajúce sa zamestnanca. Možno dokonca tvrdiť, že vám do veľkej miery uberá na zodpovednosti a starostí, keďže všetky zostavy, ktoré potrebujete, nemusíte sami zadávať účtovníčke a platiť tak naviac. Samozrejme netvrdíme, že niekedy jednotková cena nemôže byť nižšia, ako cena paušálu. Je to ako pri telefónnych službách. Predstavte si porovnanie kreditu a paušálu. Čo si vyberiete? Rôzne firmy, rôzne ceny. Každá je niečím výnimočná. Každej vyhovuje niečo iné. Niekto má rád, keď vie, že mesačne zaplatí rovnakú sumu. Niekomu naopak vyhovuje jeden mesiac zaplatiť menej a na druhý viac. Všetko je to len o vás a o tom, pre akú variantu sa rozhodnete. Uvažujte múdro 😊.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
4 Shares
Copy link