Menu

Pozrite si užitočné funkcie a novinky v softvéri na podvojné účtovníctvo

Pripravili sme pre vás novú verziu programu OMEGA 19.60. Nájdete v nej legislatívne novinky, ale aj užitočné funkcie.

Import bankových výpisov vo formáte SEPA XML

  • Tuzemské, ako aj zahraničné bankové výpisy všetkých podporovaných bánk v OMEGE naimportujete v jednotnom formáte. Formulár na import sme preto zjednodušili, stačí zadať len cestu k súboru s výpisom.
  • Podľa jedinečného čísla IBAN OMEGA automaticky rozpozná, z ktorej banky výpis importujete.
  • Pre správny prepočet položiek v cudzej mene je potrebné, ešte pred importom, naplniť kurzový lístok. V opačnom prípade budú položky naimportované, a teda aj zaúčtované s kurzom 1.

Nové výkazy priebežnej účtovnej závierky pre malé aj veľké ÚJ

  • Vstúpili ste do likvidácie alebo konkurzu a potrebujete odovzdať výkazy?
  • Zapracovali sme nové výkazy pre priebežnú účtovnú závierku pre malú a veľkú účtovnú jednotku. 

Uplatnenie odpisu prenajatého majetku

  • Na základe novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sme na kartách majetku upravili výpočet daňových odpisov.
  • Ak ste majetok prenajímali za nižšiu hodnotu, ako bola výška ročného daňového odpisu, uplatňovali ste si odpisy len do výšky príjmu z prenájmu. Po skončení doby odpisovania Vám vzniká nárok doodpisovať si tento neuplatnený daňový odpis.

Ďalšie novinky

  • Zjednodušili sme aj vypĺňanie DP motorových vozidiel. Formulár DP MV naplníte údajmi o autách už v databáze účtovného roka, za ktorý daňové priznanie podávate.
  • Vystavujete v iKROSE faktúry v rôznych číselných radoch? Do OMEGY sa pomocou služby iKONEKT naimportujú prehľadne v rovnakom členení. Dôležité je pre jednotlivé okruhy dokladov a číselné rady nastaviť rovnaké číslovanie v iKROSE aj v OMEGE.

Ako získať novú verziu OMEGY?

Novú verziu získate, ak uhradíte farebnú predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali. Všetky predfaktúry môžete uhradiť rýchlo a pohodlne priamo cez KROS účet.

KROS účet

Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky, alebo priamo z programu OMEGA –  tlačidlo Over/Stiahni verziu.

Stiahnuť


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link