Menu

Pracovné cesty živnostníkov a SZČO

Cesťáky, evidencia jázd, stravné. Ak ste podnikateľ a beháte po služobkách, toto sú 3 základné otázky, ktoré vás pália. Mrkli sme teda na to, čo si ako živnostník (SZČO) môžete uplatniť do daňových výdavkov. 

Pracovnou cestou sa vo vašom prípade rozumie cesta za výkonom podnikateľskej činnosti v inom mieste, ako ju pravidelne vykonávate. Do daňových výdavkov si môžete zarátať:  

 • výdavky na ubytovanie,  
 • výdavky na stravovanie,  
 • výdavky na cestovné dopravnými prostriedkami,  
 • nevyhnutné výdavky spojené s pobytom.  

Výdavky na ubytovanie 

Keď si budete bookovať príjemný hotelík s výhľadom na panorámu mesta, uistite sa, že je držiteľom živnostenského alebo obdobného oprávnenia a zoberte si doklad o zaplatení. Do daňových výdavkov totiž môžete zahrnúť len taký výdavok, ktorý je preukázateľný dokladom z ubytovacieho zariadenia. 

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste od 1. 6. 2023  

Stravné pre tuzemské pracovné cesty sa vzhľadom na turbulentnú ekonomickú situáciu za posledné roky zvyšovalo niekoľkokrát. Od 1. 6. 2023 sa zvyšuje opäť a jeho suma sa mení nasledovne: 

 • 7,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,90 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 16,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Nezabudnite si teda do výdavkov zahrnúť aj stravné. Jeho výška sa odvíja od dĺžky trvania pracovnej cesty. Ak ste strávili na služobke menej ako 5 hodín, nárok na stravné nemáte. Skvelé je, že vám ubudlo trocha byrokracie a od januára 2022 stravné už nemusíte dokladovať. 

Ak ste sa však vybrali na pracovnú cestu, kde si pošmáknete na kontinentálnych raňajkách, obedovom bufete, či večernom raute, t.j. máte zabezpečené stravovanie v plnom rozsahu, na stravné nárok nemáte. Máte poživeň zabezpečenú len čiastočne? Výška nároku na stravné sa v takom prípade kráti nasledovne: 

 • bezplatne zabezpečené raňajky – krátenie o 25 %,  
 • bezplatne zabezpečený obed – krátenie o 40 %,  
 • bezplatne zabezpečená večera – krátenie o 35 %. 

Pri tuzemskej pracovnej ceste sa stravné kráti o hodnotu vypočítanú z najvyššej sadzby stravného bez ohľadu na skutočnú dĺžku trvania pracovnej cesty, teda zo sumy 16,40 eura. 

Cestujete pracovne za hranice Slovenska? Základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestáchsú stanovené týmto opatrením ministerstva financií 

Výdavky na cestovné dopravnými prostriedkami 

Keď si počas pracovnej cesty chcete oddýchnuť od šoférovania, môžete využiť aj alternatívnu formu dopravy autobusom, vlakom, lietadlom, či loďou. Musíte však preukázať výdavok súvisiaci s pracovnou cestou príslušným dokladom. Nevyhadzujte preto cestovný lístok ani letenku. 

Ak predsa len radšej šoférujete, na pracovnú cestu môžete využiť:  

 • vlastný automobil zaradený v obchodnom majetku,  
 • vlastný automobil nezaradený v obchodnom majetku,  
 • automobil vo vlastníctve manžela alebo manželky, ak automobil patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  
 • vypožičaný automobil,  
 • prenajatý automobil. 

Auto zaradené v obchodnom majetku  

Keď pri pracovnej ceste použijete vlastné auto zaradené v obchodnom majetku, máte nárok len na výdavky na spotrebované pohonné látky. Pri uplatnení výdavkov na PHL si môžete vybrať z 3 možností: 

 1. Budete viesť knihu jázd a uplatníte si výdavky na spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu, ktoré prepočítate podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze auta. 
 2. Výdavky zaevidujete na základe dokladov o nákupe PHL maximálne do výšky vykázanej z GPS-ky vo vašom aute. 
 3. Uplatníte si paušálne výdavky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za zdaňovacie obdobie, za predpokladu primeraného počtu najazdených kilometrov. 

Vlastné auto nezaradené v obchodnom majetku 

Ak na služobku pôjdete vlastným autom, ktoré nemáte zaradené v obchodnom majetku, môžete si uplatniť: 

 1. Náhradu PHL do výšky náhrad za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy. Ale pozor, základnú náhradu si môžete uplatniť iba ak ste toto vozidlo nemali zahrnuté v obchodnom majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. 
 2. Paušálne výdavky do výšky 50 % z nákupu PHL, ktoré samozrejme opäť musíte vydokladovať. Znamená to, že zo všetkých nazbieraných bločkov si v daňových výdavkoch uplatníte 50 %, avšak v tomto prípade si nemôžete uplatniť základnú náhradu za každý km jazdy. 

Požičané auto 

Ak pri pracovnej ceste použijete napr. manželkino či kamarátovo auto, alebo si auto prenajmete, do daňových výdavkov si môžete uplatniť:  

 1. Nákup PHL do výšky náhrady za spotrebované PHL podľa cien platných v čase nákupu. Nezabudnite na knihu jázd a doklady o nákupe PHL. 
 2. Výdavky na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z GPS-ky v aute. 
 3. Paušálne výdavky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie 

Nechajte jazdy aj cestovné príkazy na ALFU plus 

Je to na vás veľa informácií? Nedržte ich všetky v hlave, hoďte čo sa dá na ALFU plus. Nájdete v nej vyčíslenú spotrebu pohonných látok aj paušálnu náhradu za použitie auta. V knihe jázd ako nič zaevidujte tuzemské aj zahraničné jazdy pre súkromné a firemné autá. Pri výpočte kilometrov a časov vám pomôže Databáza vzdialeností. Poľahky vytvoríte aj cestovný príkaz, kde pár klikmi importujete vytvorené jazdy. Automatické výpočty pri vyúčtovaní cestovných náhrad, stravného, vreckového a iných výdavkov urobia najťažšiu prácu za vás. 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty