Prepojenie s e-shopom PrestaShop

Chystáte sa prepojiť program OMEGA alebo ALFA plus s PrestaShopom? Čítajte ďalej a dozviete sa ako na to.

Podpora pre prepojenie PrestaShopu je ukončená k 15.11.2018. Na prepojenie vášho e-shopu s fakturačnými programami (ALFA plus, OMEGA, iKROS) môžete použiť INTEO konektor API.

PrestaShop je jeden z najznámejších free e-shopov. V tomto článku nájdete informácie, čo všetko je potrebné nastaviť v PrestaShope, aby fungovalo prepojenie s OMEGOU alebo ALFOU plus.
Popis ako prepojiť účtovníctvo s e-shopom nájdete tu.

Prepojenie je funkčné pre PrestaShop verzie 1.5 a 1.6. Z admin častí týchto verzii PrestaShopu sú použité ilustračné obrázky pri jednotlivých nastaveniach v článku (prvý z verzie 1.5 a druhý z verzie 1.6). Poďme na samotné nastavenia PrestaShopu.

Základným predpokladom na prepojenie PrestShopu s účtovníctvom/skladom je prístup do admin častiPrestaShopu. Bez tohto prístupu nie je možné prepojenie realizovať.

V PrestaShope je potrebné mať pridaný slovenský jazyk. Postup: Localization/Lokalizácia -> Languages/Jazyky -> Add new/Pridať nový.

Skontrolujte, či máte založené sadzby DPH 10% a 20%. Postup: Localization/Lokalizácia -> Taxes/Dane. Na prvom mieste (id = 1) 20% DPH, nad druhom mieste (id = 2) 10% DPH. Ak nie, je potrebné ich založiť.

Rovnako overte, či máte založené pravidlá pre použitie DPH 10% a 20% s uvedením krajín, pre ktoré tieto sadzby platia. Postup: Localization/Lokalizácia -> Tax Rules/Daňové pravidlá.

Pre správne fungovanie prepojenia je nutné zapnúť Správu zásob, nechať vypnuté pokročilé riadenie zásob. Postup: Preferences/Nastavenia -> Products/Produkty.

Tiež je potrebné založiť kategóriu s názvom “Kros“. Postup: Catalog/Katalóg -> Categories/Kategórie.

Pre nainštalované platobné moduly je dobré nastaviť slovenskú lokalizáciu, aby sa vám do účtovníctva neprenášali napríklad anglické údaje. Postup: Moduly/Moduly -> Payment/Platba -> Nastavenia modulu -> Správa prekladov).

Najdôležitejšie nakoniec. V admin časti PrestaShopu povoliť webové služby. Postup: Advanced Parameters/Rozšírené nastavenia -> Webservice/Webové služby -> Enable PrestaShop’s webservice/Zapnúť PrestaShop webservis -> Yes.

A následne vytvoriť autorizačný kľúč pre API, ktorý sa uloží do nastavenia prepojenia s účtovníctvom. Postup: Advanced Parameters/Rozšírené nastavenia -> Webservice/Webové služby -> Add new/Pridať nové.
Autorizačný kľúč pre API by mal mať ideálne nastavené práva ku všetkým zdrojom (minimálne ku zdrojom orders/objednávky, order_details/detaily objednávky, order_carriers/dodanie objednávky, order_states/stav objednávky,  customers/zákazníci, products/produkty, addresses/adresy, languages/jazyky, countries/krajiny, carriers/prepravné, currencies/meny, categories/kategórie, stock_availables/disponibilné zásoby).

Z programov sa do PrestaShopu prenášajú tovary a služby, ktoré majú zapnutú voľbu E-shop.

Z PrestaShopu sa do programov prenášajú prijaté/došlé objednávky.

Môže nastať situácia, že niektorú objednávku nechcete stiahnuť. Napríklad nemáte tovar skladom a viete, že objednávku budete vybavovať až o pár dní. Na tento účel slúži stav objednávky “Neodosielať do účtovníctva”. Stačí ak si tento stav pridáte medzi stavy objednávok (názov musí byť zhodný) a danej objednávke nastavíte tento stav.

Veríme, že vám tento návod pomohol. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na eshop@kros.sk.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
            
KROS
Copy link