Menu

Skroťte firemné zásoby: Ako zvládnuť skladové hospodárstvo?

Takmer žiadna firma sa v dnešnej dobe nezaobíde bez zásob a skladového hospodárstva. Štatistiky dokonca hovoria, že náklady na udržiavanie zásob sa zvyknú vyšplhať až na neuveriteľných 25 % z celkových firemných výdavkov. A to môže byť naozaj pekné číslo. Zvažujete, ako čo najefektívnejšie poriešiť sklad pre seba a svoju firmu? Pomôcť vám môžu nasledujúce riadky.

Pátrali sme po tom, ako si poradiť so skladom a pripravili sme prehľad softvérových riešení rozdelený podľa veľkosti firmy, resp. podľa toho, čomu sa firma venuje.

1. Živnostníci a menšie firmy

Ak máte obchodík s drogériou, e-shop s oblečením alebo opravujete chladničky, postačovať by vám malo skladové riešenie v programe ALFA plus. Získate v ňom jednoduchú evidenciu skladových pohybov a kariet s prepojením na faktúry a dodacie listy. Budete si môcť nastavovať cenovky, zľavy i percento prirážky.

Kto som? Riešenie Čo získam?
 • Živnostník, ktorý má malý obchod
 • Živnostník, ktorý má e-shop
 • Živnostník, ktorý prevádzkuje služby
 • Menšia s. r. o.-čka

 

 • Jednoduchá evidencia skladových pohybov a skladových kariet
 • Posielanie kariet do kasy a sťahovanie predajov
 • Cenovky
 • Zľavy
 • Prepojenie s faktúrami
 • Nastavenie percenta prirážky
 • E-shop

2. Malé a stredne veľké firmy

Ďalší variant by vás mohol zaujať, ak ste firma, ktorá nakupuje tovar na sklad, prípadne ho aj ihneď predáva alebo má maloobchodnú predajňu. Rovnako vyhovujúci je i pre menšiu firmu s jednoduchým výrobným procesom alebo montážnu firmu, ktorá skladá komplety. Riešenie sa skrýva v programe OMEGA. Okrem kompletnej skladovej evidencie získate i objednávkový a rezervačný systém s automatickým vybavovaním objednávok na základe pohybov na sklade (bez možnosti objednať alebo zarezervovať výrobné číslo či šaržu). Program vám umožní automatické prevody medzi skladmi, sledovanie dostupného množstva na výrobnej/montovanej karte, vyhodnotenie predaja zostáv, balíčkov, vyrobených kariet. Môžete vytvárať aj predajky s tlačou bločkov cez registračnú pokladnicu. Pomôže vám aj s inventúrou a na základe jej výsledku dogeneruje manká a prebytky automaticky. Stav skladu sa uzávierkou zaúčtuje priamo do účtovníctva.

Kto som? Riešenie Čo získam?
 • Obchodná firma
 • Výrobná firma
 • Montážna firma

 • Cenníky
 • Objednávkový a rezervačný systém
 • Vzájomne prepojené doklady
 • Výroba
 • Hlásenie Intrastat
 • Inventúra skladu
 • Maloobchodný predaj
 • Prepojenie s mobilným skladníkom

3. Stredné a väčšie firmy

Treťou možnosťou je podnikový systém ONIX, ktorý si zamilujete, ak hľadáte skladové riešenie prispôsobené na mieru. Pre lepšiu ilustráciu uvádzame niekoľko modelových situácií, v ktorých nájdete odpoveď na otázku, či je vhodný práve pre vás:

Objednávky a rezervácie

Situácia: Zákazník si od vás záväzne objedná tovar s tým, že ho máte na sklade a môže si ho prísť kedykoľvek vyzdvihnúť. Príde teda na druhý deň a zostane nemilo prekvapený, že tento tovar už nemáte.

Riešenie: Na zabezpečenie toho, aby sa tovar objednaný od zákazníka medzičasom nepredal, slúžia rezervácie. Na príslušnej objednávke je možné rezervovať tovar do určitého dátumu a systém vás upozorní alebo dokonca nedovolí vydať tento tovar inému zákazníkovi.

Výrobné čísla, šarže, záručná doba

Situácia: Ak sa zaoberáte napr. výrobou liečiv a výživových doplnkov, potrebuje mať informáciu, v akom množstve bol konkrétny výrobok vyrobený, akú šaržu ste mu pridelili a tiež dokedy ho môžete zákazníkovi ponúkať.

Riešenie: V ONIXe je možné s každým príjmom výrobku zadefinovať, v akej šarži ho prijmete na sklad a tiež do kedy platí záručná doba. Program bude sledovať množstvo tejto skladovej karty na sklade zvlášť pre každú šaržu výrobku. Následne sa pri vydávaní výrobku môžete rozhodnúť, z ktorej šarže vydáte výrobok zákazníkovi. Pri výbere šarže máte tiež informácie o dátume výroby a záručnej dobe.

Priebežná spotreba tovaru pri výrobe

Situácia: Na sklade držíte zásoby materiálu potrebného na výrobu určitého výrobku. Momentálne nemáte reálny prehľad o zostatkoch materiálu na sklade, pretože spotrebu materiálu vo výrobe vykonávate až po ukončení celého výrobného procesu a odovzdaní podkladov z výroby, podľa toho, koľko materiálu spotrebovali.

Riešenie: Pomocou skladačiek viete v ONIXe zadefinovať potrebné zloženie a množstvo materiálu na výrobu konkrétneho výrobku (prípadne viacerých kusov). Následne po zaradení výrobku do výroby je možné automaticky spotrebovať materiál potrebný na výrobu, čím sa hneď poníži stav na sklade už pri začatí výroby. Máte tak aktuálne informácie, či je stále na sklade dostatočné množstvo materiálu na prípadné začatie ďalšej výroby.

Notifikácie zákazníkom formou emailu, príp. SMS

Situácia: Chceli by ste, aby váš zákazník mohol zistiť, či sa už začala výroba jeho objednávky, či bude dodržaná dodacia lehota, prípadne v ktorý deň môže reálne zákazku očakávať?

Riešenie: Na skvalitnenie vzťahu so zákazníkmi môžete zadefinovať emailové alebo SMS notifikácie, ktoré budete posielať vo vami zvolených momentoch. Môže ísť o informáciu, že ste prijali objednávku od zákazníka, naskladnili materiál od dodávateľa a začali výrobu, alebo že ste zákazníkovi vyskladnili zákazku a odovzdali na expedíciu.

Vlastnosti skladových kariet

Situácia: Ponúkate svojím zákazníkom tovar v rôznych farebných prevedeniach, preto potrebujete mať informáciu o tom, aké množstvá máte z daných farieb momentálne dostupné na sklade.

Riešenie: Skladovým kartám je možné nastaviť sledovanie zostatkov na sklade podľa nejakej vlastnosti skladovej karty, napr. rôzne farebné prevedenia. Následne pri príjme tovaru si vyberiete, v akom množstve akú farbu prijmete na sklad. Program následne rozlišuje zostatok karty podľa tejto vlastnosti (farby). Viete sa teda rozhodnúť, kedy je potrebné dokúpiť ďalšiu farebnú kombináciu tovaru, prípadne aké množstvo môžete zákazníkovi dodať ihneď.

Kto som? Riešenie Čo získam?
 • Zákazková firma
 • Obchodná firma
 • Výrobná firma
 • Montážna firma

 • Cenníky
 • Objednávkový a rezervačný systém
 • Modelovanie obchodného cyklu
 • Komplexný prehľad o zákazke
 • Výroba
 • Veľkostný a farebný systém
 • Vlastné údaje v skladových kartách aj v dokladoch
 • Tlačové zostavy na mieru
 • Integrovaný modul Business Intelligence
 • Zákon o obaloch
 • Manažérske oceňovanie skladových zásob

Stále si nie ste istí, ktoré riešenie je ideálne práve pre vás? Radi vám poradíme na tel. čísle 041 707 10 59.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty