Menu

BLOG

Účtovníctvo

Účtovanie vratných obalov

Účtovanie vratných obalov

Účtovanie vratných obalov Podľa § 22 ods. 3 zákona o DPH pri dodaní tovaru v zálohovaných obaloch sa do základu dane nezahŕňa záloha na zálohované...
Predaj majetku

Predaj majetku

B Predaj majetku Predaj majetku Pri predaji hmotného alebo nehmotného majetku je zostatková cena alebo jej pomerná časť daňovým výdavkom v plnej...
KROS
O nás
Blog
Kontakty