Menu

BLOG

Účtovníctvo

Stravné živnostníka

Stravné živnostníka

B Stravné živnostníka Stravné živnostníka Živnostník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, môže: od 1. do 31.5.2023...
Nákup obedov pre zamestnancov

Nákup obedov pre zamestnancov

B Nákup obedov pre zamestnancov Daňovník – platiteľ DPH zabezpečuje pre svojich 2 zamestnancov obedy. Za spotrebované obedy za mesiac jún 2023 mu...
Účtovanie parkovného cez SMS

Účtovanie parkovného cez SMS

B Účtovanie parkovného cez SMS Daňovník – platiteľ DPH uhradil parkovné pomocou SMS. Parkovanie využil za účelom podnikania, čo daňovník vie...
KROS
O nás
Blog
Kontakty