BLOG

CENKROS

Export cien do zadania

Export cien do zadania

Dodávateľské firmy sa často stretávajú s požiadavkou doplniť ceny do pôvodného zadania s podmienkou, že pôvodný súbor musí zostať bez akejkoľvek...
Krok späť

Krok späť

V prípade že pri rozpočtovaní omylom v tabuľke rozpočtu zmažete popis, nevhodne prepíšete množstvo alebo jednotkovú cenu, zaktualizujete rozpočet...
KROS