BLOG

Nastavenia

Karta Zrážky v Personalistike

Karta Zrážky v Personalistike

Od 01. 07. 2019 prinášame s novou legislatívou aj nový vzhľad programu i na karte Zrážky v Personalistike. Zjednodušili sme jednotlivé kroky pre jej...
Nová karta Mzdové údaje

Nová karta Mzdové údaje

Od verzie 19.50 sme zjednodušili zadávanie údajov v Personalistike. Základom pre výpočet miezd je ich správne vyplnenie na všetkých kartách, ale...
Preplácanie sviatkov

Preplácanie sviatkov

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť preplácať sviatok, ktorý pripadne na obvyklý pracovný deň zamestnancom, ktorí ho neodpracujú....
KROS