BLOG

Nastavenia

Trexima

Trexima

Vybral si Štatistický úrad Vašu firmu pre štatistické zisťovanie? V OLYMPe vytvoríte export pre štatistické zisťovanie Trexima jednoducho a rýchlo....
Bankové účty

Bankové účty

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších účtov, ktoré je potrebné nadefinovať v programe Olymp pre správne vytvorenie prevodných príkazov a s tým...
Karta Zrážky v Personalistike

Karta Zrážky v Personalistike

Od 01. 07. 2019 prinášame s novou legislatívou aj nový vzhľad programu i na karte Zrážky v Personalistike. Zjednodušili sme jednotlivé kroky pre jej...
Nová karta Mzdové údaje

Nová karta Mzdové údaje

Od verzie 19.50 sme zjednodušili zadávanie údajov v Personalistike. Základom pre výpočet miezd je ich správne vyplnenie na všetkých kartách, ale...
KROS