Menu

BLOG

Pracovné pomery

MD a RD u muža

MD a RD u muža

B MD a RD u muža Muž na „materskej dovolenke“ Zákonník práce pojem materská dovolenka pre mužov nepozná. Zamestnávateľ môže mužovi poskytnúť len...
Spoločník / Štatutár

Spoločník / Štatutár

Spoločník a konateľ patria medzi najdôležitejšie osoby s.r.o. Ide o dve rôzne funkcie, ktorých funkcie a kompetencie sa od seba líšia, aj keď...
Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti sa vykonáva v rozsahu na najviac 10 hodín týždenne a uzatvára sa maximálne na 12 mesiacov. Odmena je splatná najneskôr...
Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce (DVP) sa uzatvára písomne. Uvedená musí byť pracovná úloha, dohodnutá odmena , doba dokedy sa má úloha vykonať a rozsah...
KROS
O nás
Blog
Kontakty