BLOG

Pracovné pomery

Súbežný pracovný pomer

Súbežný pracovný pomer

V prípade, že pracovné pomery jedného zamestnanca sa prekrývajú (trvajú súčasne) alebo zánik jedného a vznik druhého pracovného pomeru je v rámci...
Ukončenie pracovného pomeru

Ukončenie pracovného pomeru

Pri zadávaní dátumu ukončenia pracovného pomeru resp. dohody je možné v rozbaľovacom zozname „Podľa“ vybrať, v zmysle ktorého paragrafu sa pracovný...
Nemoc po 52. týždni

Nemoc po 52. týždni

Čo v prípade, ak PN trvá dlhodobo a nastane aj prerušenie sociálneho poistenia z dôvodu, že nemoc trvá aj po 52. týždni? Ak PN trvá aj po 52....
Zmena mzdy

Zmena mzdy

Mení sa zamestnancovi dohodnutá mzda? Nezabudnite okrem Zmeny pracovnej zmluvy zaevidovať zmenu aj na záložke Zložky mzdy.  Ak sa od vzniku...
KROS