Menu

BLOG

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Hlásenie o vyúčtovaní dane

Hlásenie o vyúčtovaní dane

Zamestnávateľ má povinnosť každý rok doručiť správcovi dane Hlásenie o vyúčtovaní dane. Za rok 2020 je to  najneskôr do 30. apríla 2021. Hlásenie...
Darovanie 2 %

Darovanie 2 %

  Daňovník môže každý rok darovať 2 %, resp. 3 % zo sumy zaplatenej dane neziskovej organizácii (občianske združenie, nadácia, neinvestičný...
Vysporiadanie RZD v mzde

Vysporiadanie RZD v mzde

Vykonali ste zamestnancom ročné zúčtovanie dane a potrebujete s nimi vysporiadať výsledok? Vysporiadanie výsledkov RZD v programe OLYMP...
RZD – naj otázky

RZD – naj otázky

Mesiac marec sa v mzdovej praxi spája s vykonaním ročného zúčtovania dane. U každého mzdára sa z času na čas vyskytne situácia, s ktorou sa doposiaľ...
RZD – dôchodcovia

RZD – dôchodcovia

Zamestnávali ste počas roka 2020 dôchodcov, ktorí Vás požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej RZD)? Spracovali sme pre vás odpovede na...
KROS