BLOG

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

RZD a súbeh

RZD a súbeh

Ak mal zamestnanec v minulom roku viac pracovných vzťahov, môžu vzniknúť 2 situácie: zamestnanec v evidencii Zúčtovanie preddavkov nie je Ak mal...
Hlásenie o vyúčtovaní dane

Hlásenie o vyúčtovaní dane

Zamestnávateľ má povinnosť doručiť Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019 na Finančnú správu najneskôr do 30. apríla 2020. V dôsledku aktuálnej...
Darovanie 2 % dane

Darovanie 2 % dane

Daňovník môže každý rok darovať 2 %, resp. 3 % zo sumy zaplatenej dane neziskovej organizácii (občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond,...
Najčastejšie otázky k RZD

Najčastejšie otázky k RZD

Kde sa robí Ročné zúčtovanie dane? Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vypočítate v OLYMPE v evidencii Zúčtovanie preddavkov, ktorá sa nachádza na...
Vysporiadanie RZD v mzde

Vysporiadanie RZD v mzde

Vykonali ste zamestnancom ročné zúčtovanie dane a potrebujete s nimi vysporiadať výsledok? Vysporiadanie výsledkov RZD v programe OLYMP...
KROS