Menu

BLOG

Číselník

Duplicity v partneroch

Duplicity v partneroch

Máte Vášho partnera v číselníku viackrát? Duplicity v partneroch môžu ovplyvniť správnosť saldokonta. Skontrolujte si preto Vašich partnerov cez...
KROS