Menu

BLOG

DPH

Účtovanie mýtneho

Účtovanie mýtneho

Účtovanie mýtneho Evidovanie mýtneho v programe OMEGA, ak sme registrovaný v režime následného platenia mýta prostredníctvom palivovej karty...
KROS