BLOG

DPH

Kontrola DPH

Kontrola DPH

Kontrola a uzávierka DPH Pre správne podanie výkazov DPH, odporúčame postupovať nasledovne: 1.Kontrola účtovníctva pred uzávierkou DPH Spustíme...
Nastavenie pre prácu s DPH

Nastavenie pre prácu s DPH

Nastavenie pre prácu s DPH Pozrite si, čo je potrebné nastaviť v programe OMEGA, ak ste sa stali platiteľmi DPH: 1.Cez menu Firma – Nastavenie –...
Dodatočné výkazy DPH

Dodatočné výkazy DPH

Dodatočné daňové priznanie prípadne dodatočný kontrolný výkaz DPH podávame, ak sme úpravy na daňových dokladoch vykonali až po lehote na podanie...
Osobitná úprava DPH

Osobitná úprava DPH

Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby – § 68d S účinnosťou od 1.1.2016 bola do zákona č....
KROS