BLOG

EUD

Účtovanie poistnej udalosti

Účtovanie poistnej udalosti

V praxi sa môžeme stretnúť so situáciou, kedy je potrebné vysporiadať vzájomne pohľadávku a záväzok voči dvom rôznym partnerom. Ide napr. o škody na...
KROS