Menu

BLOG

EUD

Účtovanie mýtneho

Účtovanie mýtneho

Účtovanie mýtneho Evidovanie mýtneho v programe OMEGA, ak sme registrovaný v režime následného platenia mýta prostredníctvom palivovej karty...
Zádržné

Zádržné

Zádržné predstavuje zmluvne dohodnuté percento z celkovej hodnoty faktúry, ktoré odberateľ zadrží až do ukončenia diela. V praxi sa zádržné využíva...
Trojstranný obchod

Trojstranný obchod

Trojstranným obchodom sa rozumie podľa zákona o DPH: Obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri podnikateľské subjekty, ktoré sú identifikované pre daň...
KROS
O nás
Blog
Kontakty