Menu

BLOG

Jazdy a cestovné príkazy

Kniha jázd – vlastné auto

Kniha jázd – vlastné auto

Po zaevidovaní všetkých jázd je možné vytlačiť Knihu jázd. Tá sa generuje na základe uzávierky za dané auto cez Firma – Uzávierka – Jázd....
Kniha jázd – služobné auto

Kniha jázd – služobné auto

Zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov § 19 ods. 2 písm. l) definuje tri možnosti uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky: 1....

Uzávierka jázd

Uzávierka jázd slúži na uzatvorenie jázd za určité obdobie (napríklad za jeden mesiac). Uzatvorené jazdy už nie je možné opravovať, mazať a ani...
KROS