BLOG

OMEGA

Paragón

Paragón

eKasa: paragónParagón je náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu v prípade prerušenia prevádzky online registračnej pokladnice...
Opravný doklad

Opravný doklad

eKasa: oprava Opravný doklad je pokladničný doklad, ktorý sa do systému eKasa odosiela so špecifickým príznakom Oprava. Za opravu považujeme opravu...
Vrátenie platby

Vrátenie platby

eKasa: vrátenie Pokladničný doklad Vrátenie používame v prípade, ak ide o evidovanie vrátenej platby za vrátený tovar alebo službu, pričom pôvodný...
KROS