Menu

Všeobecný rozhodcovský súd SR

Rozhodcovský súd je stály orgán so súdnou právomocou. Rozhodcovský súd a štátny súd (okresný súd) majú rovnocenné postavenie pri rozhodovaní  a  rovnaké  účinky  súdneho  rozhodnutia  –  exekučný  titul.  Rozhodcovský  súd  rozhoduje  s  konečnou platnosťou  majetkové  spory  (napr. prípady nezaplatenia faktúry, neuhradenia kúpnej ceny, zle zhotoveného diela – stavby, spory z nájomnej zmluvy – neuhradený nájom a pod.).


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link