Zmeny v nastaveniach bankových účtov

S cieľom zlepšiť fungovanie bankových účtov sme zapracovali niekoľko úprav z tejto oblasti. Venujte preto, prosím, tomuto článku zvýšenú pozornosť.

Hlavný bankový účet

Doteraz sa pri vystavovaní faktúry na doklad predvyplnil naposledy použitý bankový účet z predchádzajúcej faktúry. V niektorých prípadoch to mohlo byť mätúce, preto sme sa rozhodli do nastavení dopracovať hlavný bankový účet. Tento účet sa po novom predvyplní na všetky nové faktúry.

Pre jednoduchosť, sme všetkým iKROSákom automaticky nastavili posledne použitý bankový účet ako hlavný. Ak vám to nevyhovuje, jednoducho si to zmeníte v časti Nastavenia – Bankové účty a po výbere konkrétneho bankového účtu kliknete na tlačidlo Nastav ako hlavný účet.

TIP: Nastavte si hlavný bankový účet ten, ktorý najviac používate na príjem úhrad od vašich odberateľov.

Odporúčame vám skontrolovať si nastavenie hlavného bankového účtu teraz:

Zobraziť nastavenie bankových účtov

Čo ak potrebujem mať na faktúre iný ako hlavný účet?

Ak na niektorých faktúrach potrebujete zadať iný účet, jednoducho si na danej faktúre v poli IBAN vyberte zo zoznamu vami požadovaný účet.

Ak účet, ktorý chcete vybrať sa nenachádza v ponúknutom zozname, do poľa IBAN zadajte nové číslo účtu. Po zadaní nového bankového účtu sa vás iKROS opýta, či ho má nastaviť ako hlavný účet.

Hlavný bankový účet na Pravidelných faktúrach

Hlavný bankový účet sa automaticky pridá na tie pravidelné faktúry, ktoré nebudú mať vo vzorovej faktúre zadaný žiadny IBAN. Pokiaľ je vo vzore pravidelnej faktúry nejaký IBAN zadaný, vytvorená pravidelná faktúra bude samozrejme obsahovať tento zadaný IBAN.

Kópia faktúry a vystavenie faktúry z iného dokladu

Pri vytváraní dokladu z nejakého iného dokladu a rovnako aj pri kopírovaní existujúcej faktúry bude na nový doklad prenesený IBAN z pôvodného dokladu.

Vymazanie hlavného účtu

Hlavný bankový účet nie je možné zmazať. Ak ho už nepoužívate nastavte iný bankový účet ako hlavný a následne zmažte pôvodný hlavný účet.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
            
KROS
Copy link