Menu
 1. CENKROS
 2. Novoročna verzia CENKROS 4

Novoročná verzia CENKROS 4 2022/I

Ceny pod kontrolou s aktuálnou cenníkovou databázou.

Stiahnuť verziu

Aktualizované ceny materiálov

h

Archivácia stavieb a prehliadač rozpočtu na webe

 

Cenníková databáza v mobile

Čo nájdete v novoročnej verzii 2022/I?

Archivácia a zdieľanie stavieb

Pri oceňovaní ponuky, tvorbe rozpočtu či odovzdaní zákazky musíte často zákazku kompletizovať na viacerých počítačoch a prenášať ju komplikovaným spôsobom. Do programu sme preto zapracovali novinku, ktorá vám prenos zákazky uľahčí. Stačí zvoliť požadovanú stavbu a pomocou novej funkcie ju poslať do KROS Platformy. Na druhom počítači si zákazku jednoducho stiahnete a pracujete ďalej. Využite stavbárske úložisko so 100 GB priestoru na archiváciu stavieb, prácu s výkresmi a dokumentmi. Zákazku ľahko zazdieľate aj iným osobám. Výhodou je tiež evidencia histórie zdieľania:

 • verzie stavby,
 • kto a kedy stavbu nahral,
 • poznámka k verzii stavby.

Prehliadač rozpočtu na webe

Komunikácia s klientom nad návrhom rozpočtu prebieha často zložito pomocou Excelov alebo PDF súborov, ktoré posielate e-mailom. Vznikajú rôzne varianty rozpočtu, klient sa stráca, nevie, ktorý variant je aktuálny. V novoročnej verzii preto prichádzame s novinkou, ktorá vám komunikáciu uľahčí. Rozpočet zazdieľate s klientom priamo z programu a komunikujete nad aktuálnou verziou rozpočtu cez komentáre. Samozrejme s prístupom k histórii komunikácie, pohodlne aj cez mobilné zariadenia.

Cenníková databáza v mobile

Potrebujete rýchlo zistiť orientačnú cenu prác, materiálov, alebo si cenu overiť? Aktuálne ceny si teraz pozriete aj z mobilu či tabletu. Priamo na stavenisku, z kancelárie, aj pri rokovaní s investorom. Bez toho, aby ste niečo museli inštalovať. S novou aplikáciou vyhľadáte položky databázy CENEKON za pár sekúnd. Nájdete v nej neuveriteľných 91 000 prác a 113 000 materiálov z celého spektra stavebníctva, od zemných prác až po detské ihriská. Užite si ju s platným Balíkom služieb až pol roka zadarmo.

Prehľady projektov

Majitelia neustále potrebujú informácie, ako napredujú jednotlivé stavby. V súčasnosti takéto informácie často pripravujú zamestnanci „ručne“. Pripravili sme preto novú aplikáciu, s ktorou máte aktuálne informácie o stavbách vždy poruke. Zoskupujte a filtrujte stavby podľa vlastných požiadaviek a sledujte, ako sa realizujú v rámci jednotlivých mesiacov. 

Fotogaléria

Aby bolo jasné, čo sa na stavbe dokončilo, je potrebná okrem súpisu vykonaných prác aj vizuálna dokumentácia. Do aplikácie KROS Priebeh výstavby sme preto doplnili fotogalériu, ktorú jednoducho zazdieľate s inými používateľmi vrátane súpisu vykonaných prác. Umožní vám vytvoriť časovú os realizácie stavby za pomoci fotiek a prepojiť fotografie stavby so zoznamom čerpaných položiek.

Vytvárajte súpis zrealizovaných prác priamo na stavbe

Evidencia výkonov zrealizovaných prác prebieha často neefektívnym spôsobom, kedy stavbyvedúci či iný zamestnanec zaznamenáva práce na papieri alebo si ich pamätá. Následne ide do kancelárie, kde vypisuje výkony a kompletizuje súpis vykonaných prác. Zefektívnite si prácu pomocou aplikácie KROS Priebeh výstavby, ktorá je plne podporovaná na mobiloch a tabletoch. Spolu s Fotogalériou môžete priamo na stavbe evidovať výkony zrealizovaných prác a odfotiť ich. Tieto údaje sa okamžite ukladajú do zvoleného obdobia v Priebehu výstavby, kde k ním majú prístup vaši vybraní kolegovia. Vďaka tomu dokáže napríklad kolega v kancelárii rýchlo skompletizovať súpis vykonaných prác bez čakania na osobné stretnutie so stavbyvedúcim a majiteľ v reálnom čase vidí, ako napredujú jednotlivé stavby.

Aktuálna cenníková databáza

Aj keď to na trhu stavebných komodít neustále kolíše, spoľahnite sa, že pracujete s aktuálnymi cenami prác a materiálov. Cenníkovú databázu CENEKON pre vás neúnavne aktualizujeme a rozširujeme.

Zelené strechy 

Vzhľadom na rastúci trend výstavby vodozádržných opatrení pre pozemné stavby sme do databázy pridali položky prác, ktoré slúžia k oceneniu väčšiny systémov zelených striech. Položky sú spracované ako smerné (bez komerčných názvov), rozdelené do troch cenníkov 011, 231 a 711. 

Fasády 

V cenníku 011 – Bežné stavebné práce sme kompletne prepracovali jadrové omietky WEBER, ktoré sme nahradili aktuálnym sortimentom. Všetky omietky zo suchých zmesí sú spracované pre rôzne konštrukcie a hrúbky. Doplnili sme aj nové produktové rady tak, aby ste mali poruke všetko aktuálne. 

Do cenníka pribudol aj nový zatepľovací systém CAPATECT DARKSIDE, ktorý je určený pre tmavé odtiene fasád. Doplnili  a aktualizovali sme i sortiment pre povrchovú úpravu fasád od firmy CAPAROL. Konkrétne ide o penetračné nátery, pastovité omietky, fasádne nátery a príslušenstvo pre KZS. Pribudli aj položky dekoračných prvkov z polystyrénu pre fasády od spoločnosti AUSTROTHERM. 

Potrubia s tvarovkami v rozbore 

Na základe vašich požiadaviek sme zapracovali do cenníka 721 – Zdravotechnické inštalácie budov a cenníka 731 – Ústredné vykurovanie položky prác pre ocenenie potrubí s tvarovkami v rozbore. Ide o položky pre potrubia z nerezu, plastu, ocele, plasthliníka a medi. Umožní vám to jednoduchšie ocenenie rozvodov potrubí aj pri nižšom stupni projektovej dokumentácie. 

Vykurovacie telesá – konvektory 

Pripravili sme sadu položiek pre ocenenie prác na osadenie podlahových a lavicových vykurovacích telies – konvektorov. Ide o technológiu, ktorá rozširuje ocenenie už existujúcich technológií. 

Zámočnícke konštrukcie 

Do cenníku 767 pribudla nová technológia pre montované oceľové stavby z moderných oceľových prvkov od spoločnosti FEBORD, vhodná pre výstavbu hál, rodinných a bytových domov, či iných objektov. Ďalej tieniace siete pre oplotenie z pletiva, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií do 1,6 m a nad 1,6 m, pričom nosný materiál je možné vybrať v zloženej špecifikácii podľa požadovanej miery transparentnosti. V neposlednom rade pribudla montáž pochôdznych podest z pozinkovaných oceľových roštov (pororoštov), delená podľa spôsobu spájania zváraním a skrutkovaním a plošnej hmotnosti. Položky práce sú spracované bez komerčných názvov, pre zjednodušenie práce na m2 

Trakčné vedenia 

V spolupráci s projekčnou firmou sme aktualizovali a doplnili položky prác a materiálov pre ocenenie trakčných vedení pre železnice.

LED svietidlá 

Podľa vašich požiadaviek sme doplnili chýbajúce technológie pre svietidlá a osvetľovacie zariadenia. Aktualizovali sa položky prác z titulu časov práce, popisov a materiálových špecifikácií. Doplnili sme nové položky pre interiérové, núdzové, medicínske, parkové a uličné svietidlá. 

Maľby 

Databázu sme rozšírili o položky pre nanášanie interiérových farieb s fungicídnym a antibakteriálnym účinkom od rôznych firiem. Spracovali sme položky pre ručné i strojné nanášanie bielej farby v jednej aj v dvoch vrstvách. 

Materiály 

Cenník materiálov sme doplnili nielen o materiály, ktoré sú naviazané na nové technológie, ale i o ďalší sortiment. Významnú časť z neho tvoria materiály pre trakčné vedenia AZD PRAHA, BETAMONT, ELTRA, AETRON a mnohé iné. 

Aktualizovali a rozšírili sme tiež Materiály online, v ktorých je zastúpených 700 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov. V neposlednom rade vám chceme prinášať reálne ceny, preto stále aktualizujeme aj sortiment materiálov a komodít. 

 

Cenníková databáza v mobile

Potrebujete rýchlo zistiť orientačnú cenu prác, materiálov, alebo si cenu overiť? Aktuálne ceny si teraz pozriete aj z mobilu či tabletu. Priamo na stavenisku, z kancelárie, aj pri rokovaní s investorom. Bez toho, aby ste niečo museli inštalovať. S novou aplikáciou vyhľadáte položky databázy CENEKON za pár sekúnd. Nájdete v nej neuveriteľných 91 000 prác a 113 000 materiálov z celého spektra stavebníctva, od zemných prác až po detské ihriská. Užite si ju s platným Balíkom podpory až pol roka zadarmo.

Prehľady projektov

Majitelia neustále potrebujú informácie, ako napredujú jednotlivé stavby. V súčasnosti takéto informácie často pripravujú zamestnanci „ručne“. Pripravili sme preto novú aplikáciu, s ktorou máte aktuálne informácie o stavbách vždy poruke. Zoskupujte a filtrujte stavby podľa vlastných požiadaviek a sledujte, ako sa realizujú v rámci jednotlivých mesiacov. 

Fotogaléria

Aby bolo jasné, čo sa na stavbe dokončilo, je potrebná okrem súpisu vykonaných prác aj vizuálna dokumentácia. Do aplikácie KROS Priebeh výstavby sme preto doplnili fotogalériu, ktorú jednoducho zazdieľate s inými používateľmi vrátane súpisu vykonaných prác. Umožní vám vytvoriť časovú os realizácie stavby za pomoci fotiek a prepojiť fotografie stavby so zoznamom čerpaných položiek.

Vytvárajte súpis zrealizovaných prác priamo na stavbe

Evidencia výkonov zrealizovaných prác prebieha často neefektívnym spôsobom, kedy stavbyvedúci či iný zamestnanec zaznamenáva práce na papieri alebo si ich pamätá. Následne ide do kancelárie, kde vypisuje výkony a kompletizuje súpis vykonaných prác. Zefektívnite si prácu pomocou aplikácie KROS Priebeh výstavby, ktorá je plne podporovaná na mobiloch a tabletoch. Spolu s Fotogalériou môžete priamo na stavbe evidovať výkony zrealizovaných prác a odfotiť ich. Tieto údaje sa okamžite ukladajú do zvoleného obdobia v Priebehu výstavby, kde k ním majú prístup vaši vybraní kolegovia. Vďaka tomu dokáže napríklad kolega v kancelárii rýchlo skompletizovať súpis vykonaných prác bez čakania na osobné stretnutie so stavbyvedúcim a majiteľ v reálnom čase vidí, ako napredujú jednotlivé stavby.

Aktuálna cenníková databáza

Aj keď to na trhu stavebných komodít neustále kolíše, spoľahnite sa, že pracujete s aktuálnymi cenami prác a materiálov. Cenníkovú databázu CENEKON pre vás neúnavne aktualizujeme a rozširujeme.

Zelené strechy 

Vzhľadom na rastúci trend výstavby vodozádržných opatrení pre pozemné stavby sme do databázy pridali položky prác, ktoré slúžia k oceneniu väčšiny systémov zelených striech. Položky sú spracované ako smerné (bez komerčných názvov), rozdelené do troch cenníkov 011, 231 a 711. 

Fasády 

V cenníku 011 – Bežné stavebné práce sme kompletne prepracovali jadrové omietky WEBER, ktoré sme nahradili aktuálnym sortimentom. Všetky omietky zo suchých zmesí sú spracované pre rôzne konštrukcie a hrúbky. Doplnili sme aj nové produktové rady tak, aby ste mali poruke všetko aktuálne. 

Do cenníka pribudol aj nový zatepľovací systém CAPATECT DARKSIDE, ktorý je určený pre tmavé odtiene fasád. Doplnili  a aktualizovali sme i sortiment pre povrchovú úpravu fasád od firmy CAPAROL. Konkrétne ide o penetračné nátery, pastovité omietky, fasádne nátery a príslušenstvo pre KZS. Pribudli aj položky dekoračných prvkov z polystyrénu pre fasády od spoločnosti AUSTROTHERM. 

Potrubia s tvarovkami v rozbore 

Na základe vašich požiadaviek sme zapracovali do cenníka 721 – Zdravotechnické inštalácie budov a cenníka 731 – Ústredné vykurovanie položky prác pre ocenenie potrubí s tvarovkami v rozbore. Ide o položky pre potrubia z nerezu, plastu, ocele, plasthliníka a medi. Umožní vám to jednoduchšie ocenenie rozvodov potrubí aj pri nižšom stupni projektovej dokumentácie. 

Vykurovacie telesá – konvektory 

Pripravili sme sadu položiek pre ocenenie prác na osadenie podlahových a lavicových vykurovacích telies – konvektorov. Ide o technológiu, ktorá rozširuje ocenenie už existujúcich technológií. 

Zámočnícke konštrukcie 

Do cenníku 767 pribudla nová technológia pre montované oceľové stavby z moderných oceľových prvkov od spoločnosti FEBORD, vhodná pre výstavbu hál, rodinných a bytových domov, či iných objektov. Ďalej tieniace siete pre oplotenie z pletiva, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií do 1,6 m a nad 1,6 m, pričom nosný materiál je možné vybrať v zloženej špecifikácii podľa požadovanej miery transparentnosti. V neposlednom rade pribudla montáž pochôdznych podest z pozinkovaných oceľových roštov (pororoštov), delená podľa spôsobu spájania zváraním a skrutkovaním a plošnej hmotnosti. Položky práce sú spracované bez komerčných názvov, pre zjednodušenie práce na m2 

Trakčné vedenia 

V spolupráci s projekčnou firmou sme aktualizovali a doplnili položky prác a materiálov pre ocenenie trakčných vedení pre železnice.

LED svietidlá 

Podľa vašich požiadaviek sme doplnili chýbajúce technológie pre svietidlá a osvetľovacie zariadenia. Aktualizovali sa položky prác z titulu časov práce, popisov a materiálových špecifikácií. Doplnili sme nové položky pre interiérové, núdzové, medicínske, parkové a uličné svietidlá. 

Maľby 

Databázu sme rozšírili o položky pre nanášanie interiérových farieb s fungicídnym a antibakteriálnym účinkom od rôznych firiem. Spracovali sme položky pre ručné i strojné nanášanie bielej farby v jednej aj v dvoch vrstvách. 

Materiály 

Cenník materiálov sme doplnili nielen o materiály, ktoré sú naviazané na nové technológie, ale i o ďalší sortiment. Významnú časť z neho tvoria materiály pre trakčné vedenia AZD PRAHA, BETAMONT, ELTRA, AETRON a mnohé iné. 

Aktualizovali a rozšírili sme tiež Materiály online, v ktorých je zastúpených 700 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov. V neposlednom rade vám chceme prinášať reálne ceny, preto stále aktualizujeme aj sortiment materiálov a komodít. 

 

Stiahnite si novoročnú verziu

Novú verziu 2022/I si s platným Balíkom služieb môžete stiahnuť od 10. januára 2022. Nemáte platný Balík služieb? Jednoducho si ho predĺžte vo svojom KROS účte.

Stiahnúť

Výnimočná starostlivosť len pre vás

Žilina

 • 041/707 10 31
 • cenkros@kros.sk

Bratislava

 • 02/68 20 82 31
 • cenkros.ba@kros.sk

Košice

 • 055/633 98 71
 • cenkros.ke@kros.sk

Spišská Nová Ves

 • 053/429 76 31
 • cenkros.snv@kros.sk
KROS
O nás
Blog
Kontakty