KROS logo
Certifikát CENKROS 4 CENKROS 4


Staňte sa certifikovaným používateľom

Vážený používateľ CENKROS 4,

spolu s novou generáciou stavebného softvéru CENKROS Vám prinášame novinku – Certifikát k programu CENKROS 4.

Vydaním certifikátu vychádzame v ústrety stavebným firmám, zadávateľom a investorom, ktorí čoraz častejšie požadujú preukázanie aktuálnosti a vierohodnosti podkladov, použitých pri tvorbe rozpočtov a výberových konaní.

Čo získate vďaka certifikátu:

  • Vyšší kredit Vašej spoločnosti vo vzťahu k obchodným partnerom, zadávateľom a investorom.
  • Konkurenčnú výhodu oproti používateľom iných systémov alebo starších verzií programu.
  • 100 % kompatibilitu medzi certifikovanými partnermi.  
  • Bezproblémové porovnávanie ponúk s aktuálnou cenovou úrovňou.  

 

Certifikát CENKROS 4

Aké sú podmienky získania certifikátu CENKROS 4:

  • Certifikát získajú partneri, ktorí používajú aktuálnu verziu programu CENKROS 4 spolu s aktuálnou verziou originálnej databázy CENEKON.

  • Certifikát bezplatne vydávame v mene spoločností KROS, a.s. a CENEKON, spol. s r.o. v jednom vyhotovení pre každého partnera.

  • Certifikát Vám automaticky predĺžime a zašleme po každej aktualizácii programu CENKROS 4.

Mám aktuálnu verziu CENKROS 4
a databázu CENEKON

Chcem certifikát,
ale nemám aktuálnu verziu 

Zaslať Certifikát

Obnoviť Balík podpory

Veríme, že Vám certifikát uľahčí komunikáciu s obchodnými partnermi a bude Vašou konkurenčnou výhodou.
Vladimíra Juračáková


Ing. Vladimíra Juračáková
vedúca Divízie existujúci a noví zákazníci - stavebné programy

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 31
e-mail:   
internet: www.kros.sk


Program CENKROS 4 je spoločný produkt spoločností KROS a.s. a Cenekon spol. s r.o.