KROS logo
Novinky CENKROS 4 CENKROS 4


Dostupná nová verzia 2016/I v.4

Vážený používateľ programu CENKROS 4,

dovoľte nám, aby sme Vás informovali o vydaní novej opravnej verzie 2016/I v.4.

 

V opravnej verzii 2016/I v.4 sme pripravili tieto vylepšenia:

 • v novej verzii je možné plnohodnotne využívať exporty do PDF formátu na operačných systémoch Win 7, Win 8.1 a Win 10,
 • pre zjednodušenie práce s exportovaným rozpočtom sme zabezpečili, aby sa údaje z tabuľky rozpočtu exportovali do Excelu (xls aj xlsx) formátované. Číselné údaje, ako napr. celková cena, sa exportujú ako čísla, a tak si v Exceli môžete sčítať alebo prevzorcovať ľubovoľné hodnoty,
 • pre rýchlejšie nájdenie kopírovanej položky sme vo funkcii Vlož z inej zákazky zobrazili poradové číslo položky (stĺpec ČP),
 • vo verzii bola zapracovaná podpora na zapamätanie si funkcií, ktoré ste si pridali do rýchleho panelu.

A odstránili tieto nedostatky:

 • v tlačových zostavách s prenesenou DPH bolo nesprávne uvedené číslo odseku zákona o DPH (namiesto ods. 12 bol uvedený ods. 2). Text bol v tlačových zostavách opravený,
 • nová verzia prináša podporu importov xlsx súborov, ktoré v predošlej verzii program nedokázal otvoriť,
 • pri návrate do výkazu výmer z inej aplikácie (napr. z výkresovej dokumentácie) sa výkaz už nevymaže a vy môžete pokračovať v editácii výkazu výmer so zachovaním doteraz zadaných hodnôt,

 • ak bol v operačnom systéme predvolený iný poštový klient ako Outlook, napr. Mozilla Thunderbird, tak nefungoval správne export z programu do e-mailu. V novej verzii sa vytvorí e-mail s exportovaným súborom už v predvolenom poštovom klientovi,

 • v novej verzii si už program pamätá nastavenie zalamovania textu v okne obsahu cenníka.

Zoznam všetkých vylepšení a odstránených nedostatkov nájdete na našej internetovej stránke.

Nová verzia programu CENKROS 4 nie je plne kompatibilná s operačným systémom Windows XP.

Ako získate novú verziu 2016/I v.4?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu 2016/I v.4 si môžete stiahnuť z internetovej stránky alebo priamo z programu CENKROS 4 cez záložku CENKROS 4 výberom možnosti Služby Balíka podpory - Over/Stiahni novú verziu.

 • Ak nemáte platný Balík podpory, poslali sme Vám predfaktúru dňa 8. februára 2016 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie). Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta v záložke Doklady. Po úhrade budete mať ihneď k dispozícii platný Balík podpory.

 • Zákaznícka podpora k programu CENKROS plus bude ukončená 30.6.2016.

stiahnuť
Vladimíra Juračáková


Ing. Vladimíra Juračáková
vedúca Divízie existujúci a noví zákazníci - stavebné programy

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 31
e-mail:   
internet: www.kros.sk


Programový systém CENKROS 4 je spoločný produkt spoločností KROS a.s. a Cenekon spol. s r.o.