KROS logo
Novinky CENKROS 4 CENKROS 4


Dostupná opravná verzia 2018/I v.2

 

Dovoľujeme si Vás informovať o vydaní opravnej verzie 2018/I v.2 programu CENKROS 4.

 

Nové vylepšenia a opravy: 

 • V Materiáloch online pribudli informácie o cenníkoch jednotlivých výrobcov a predajcov. K dispozícii sú údaje ako popis, platnosť cenníka, telefón, e-mail a ďalšie. 

 • Oprava zobrazenia hmotnosti sute v paneli Rozpočtové členenie nákladov.

 • Oprava zobrazenia okna tlače pri nastavení DPI väčšom ako 100%.

 • Opravený zápis voľnej ceny cez okno opravy položky.

 • Opravený zápis položky z Materiálov online, ktorý niekedy zmenil poradie položiek v rozpočte.

 • Opravený upgrade niektorých starších databáz CENEKON a tiež vlastných databáz.

 • V rozboroch položiek cenníkových databáz 2018 01 bola zjednotená merná jednotka profesií na normohodiny (Nh).
 • V cenníkoch materiálov bolo opravené rozdelenie ceny na nákupnú cenu materiálu a dopravu pre polotovary.

 • Zoznam všetkých vylepšení a opráv nájdete na našej internetovej stránke.

Inštalácia opravnej verzie 2018/I v.2: 

 • Po stiahnutí súboru s novou verziou spustite inštaláciu dvojklikom na súbor. Sprievodca vás prevedie celou inštaláciou.

 • Po spustení verzie 2018/I v.2 odporúčame prepísať existujúce databázy 2018/I aby boli aplikované všetky opravy týkajúce sa databáz. 

 • CENKROS 4 nie je kompatibilný s operačným systémom Windows XP a Vista. 

Ako získate opravnú verziu 2018/I v.2?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu si môžete stiahnuť z internetovej stránky alebo priamo z programu cez záložku CENKROS 4 (vľavo hore) výberom možnosti Služby Balíka podpory - Over/Stiahni novú verziu.

 • Ak nemáte platný Balík podpory, poslali sme Vám predfaktúru dňa 4. decembra 2017. Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta v záložke Doklady. Po úhrade budete mať platný Balík podpory ihneď k dispozícii.

stiahnuť

 
Matej Bencúr


Ing. Matej Bencúr
vedúci odd. podpory CENKROS 4

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 31
e-mail:
internet: www.kros.sk


Programový systém CENKROS 4 je spoločný produkt spoločností KROS a.s. a Cenekon, a.s.